Meddelelse til operatører og chauffører vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger
  

Denne version blev offentliggjort og er gyldig fra den 15. may 2021
 

Denne meddelelse indeholder oplysninger om Volvo-koncernens behandling af personoplysninger om operatører og chauffører af Volvo-koncernens produkter ("meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger"). Hvis du er eller har været chauffør eller operatør af en lastbil, bus, entreprenørmaskiner, marinemotor eller ethvert andet relevant produkt eller enhver anden relevant løsning, der integrerer et sådant produkt, og som sælges eller produceres af en af de virksomheder, der tilhører Volvo-koncernen (tilsammen "Volvo-køretøjerne" i det følgende), behandler vi muligvis data, der involverer dig eller kan knyttes til dig.
 

I forbindelse med denne meddelelse betyder "Volvo-koncernen" AB Volvo (aktieselskab) og selskaber, der direkte eller indirekte kontrolleres af AB Volvo, inklusive men ikke begrænset til selskaber, der tilhører nogen af Volvo-koncernens vigtigste forretningsområder og lastbilsselskabet (som kan eksistere fra tid til anden) såsom Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions og Volvo Energy.
 

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er kun gældende, når Volvo-koncernen indsamler eller på anden måde behandler personoplysninger til Volvo Groups formål (dvs. når Volvo Group (enten alene eller i fællesskab med andre selskaber) er dataansvarlig og derfor bestemmer, til hvilke formål og på hvilken måde personoplysninger behandles).
 

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er ikke gældende, når Volvo-koncernen indsamler eller på anden vis behandler personoplysninger på vegne af en anden virksomhed, såsom Volvo-koncernens uafhængige forhandlere, importører, leverandører og kunder.
 

Af hensyn til overskueligheden skal det bemærkes, at denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kun dækker Volvo-koncernens behandling af personoplysninger i forhold til operatører og chauffører af Volvo-køretøjer. Vi forklarer mere om de datakategorier, vi behandler, i afsnittet "Hvilke kategorier af personoplysninger må Volvo behandle, på hvilket juridisk grundlag og til hvilke formål?" nedenfor.
 

Behandlingen af andre personoplysninger, der leveres af dig eller på dine vegne i forbindelse med køb, leje eller leasing af produkter, løsninger og tjenester fra Volvo-koncernen eller dens tredjepartsforhandlere/-distributører, er dækket af meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger for kunderepræsentanter – se her: Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for kunderepræsentanter.
 

Ud over denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan nogle af Volvo-koncernens systemer, applikationer og processer samt Volvo-koncernens relevante forsknings- og udviklingsprojekter have deres egne meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der indeholder yderligere oplysninger om, hvilke specifikke personoplysninger der indsamles, og hvordan de bliver gemt, anvendt og overført.

 

 

Vælg sprog

Det Volvo-koncernselskab, der har solgt og/eller leveret Volvo-køretøjet, som du kører eller driver (nedenfor kaldet "Volvo"), er dataansvarlig eller databehandler for de personoplysninger, som Volvo indhenter fra dig og de andre kilder, der er beskrevet nedenfor.

"Dataansvarlig" betyder, at Volvo beslutter formålet med og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger. Volvo er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer om databeskyttelse.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte Volvo-koncernens databeskyttelsesansvarlige på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo,
Att.: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sverige 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo behandler forskellige typer data, der enten genereret i eller af et Volvo-køretøj, herunder, hvad vi kalder køretøjsrelaterede data, som omfatter (i) data relateret til selve Volvo-køretøjets tilstand og ydeevne, (ii) data relateret til den faktiske betjening af Volvo-køretøjet, (iii) data relateret til det relevante Volvo-køretøjs omgivelser og (iv) data, der enten er relateret til identifikationen af et Volvo-køretøj eller leveres/genereres af en person. Når disse data, enten alene eller kombineret med andre data, kan knyttes til dig som chauffør eller operatør af et Volvo-køretøj, bliver dette personoplysninger.

I forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger betyder udtrykket "behandle" eller "behandling" enhver brug af personoplysninger, inklusive men ikke begrænset til indsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning, ændring, overførsel, tilvejebringelse, blokering, sletning eller ødelæggelse af personoplysninger.

Juridisk grundlag

Volvo kan behandle dine personoplysninger på basis af et eller flere af de juridiske grundlag – se også yderligere oplysninger nedenfor.

 • Kontraktmæssig forpligtelse. Volvo kan behandle dine data, hvis sådan behandling er nødvendig for at opfylde en kontraktmæssig forpligtelse over for dig (såsom garantier og serviceaftaler, hvis du både er kunde og chauffør eller operatør af et Volvo-køretøj).
 • Juridisk forpligtelse. Volvo kan behandle dine personoplysninger, hvis en sådan behandling er nødvendig for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, f.eks. for at kunne overholde domstolsafgørelser og juridiske rapporteringskrav.
 • Retmæssige interesser. Volvo kan behandle dine personoplysninger, hvis en sådan behandling er nødvendig med henblik på en retmæssig interesse, der søges af Volvo eller en tredjepart. Det anses generelt for at være i Volvos retmæssige interesse at håndtere den daglige drift, herunder for at forbedre og videreudvikle virksomhedens produkter, løsninger og tjenester og for sikre den overordnede styring af solgte produkter, løsninger og tjenester.

  Hvis det er angivet heri, at Volvo benytter sig af sine retmæssige interesser til et bestemt databehandlingsformål, er Volvo af den opfattelse, at dets retmæssige interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder eller friheder, med udgangspunkt i (i) den gennemsigtighed, Volvo giver vedrørende databehandlingsaktiviteten, (ii) Volvos tilgang i forhold til at sikre databeskyttelse, (iii) Volvos regelmæssige gennemgange relateret til databeskyttelse samt (iv) de rettigheder, du har i forbindelse med databehandlingsaktiviteten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne afbalancerede testtilgang, bedes du kontakte Volvo-koncernens databeskyttelsesansvarlige via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.
 • Vitale interesser. Volvo kan behandle dine personoplysninger for at beskytte dine og andres vitale interesser, hvis Volvo har god grund til at tro, at en sådan behandling af dine personoplysninger kan forhindre eller reducere væsentlige potentielle skader for dig eller andre.
 • Samtykke. I særlige tilfælde – eller hvis der ikke foreligger andre juridiske grundlag – kan Volvo bede dig om din udtrykkelige tilladelse til at behandle visse personoplysninger. Et sådant samtykke er dit valg og er helt frivilligt.

Volvo kan behandle følgende datakategorier, der i sig selv eller kombineret med andre data kan udgøre personoplysninger, og til de generelle formål, der er anført i tabel 1 nedenfor.

Bemærk, at nedenstående liste kun er en liste med eksempler og ikke er beregnet til at være en komplet liste, og at Volvo ikke nødvendigvis behandler alle nedenstående data om dig. Nogle af formålene med databehandling overlapper hinanden, og der kan være flere formål, der berettiger til, at vi bruger dine personoplysninger.

Tabel 1 – kategorier til, formål med og juridisk grundlag for databehandling

Kategorier af personoplysninger

Formål med databehandling

Juridisk grundlag for databehandling

 

Data om køretøjets ydeevne, såsom oplysninger fra køretøjets komponenter, batteriforbrug, motordata (herunder data om udstødningsemission og brændstofforbrug), energiforbrug, effekt-/momentdata, fejlkoder (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Kontrol af overholdelse af kontrakten eller for at kunne levere tjenester, der er indgået kontrakt om

 

 •   Bekræftelse af, at påkrævet vedligeholdelse og service udføres gennem hele leasingkontraktens levetid

 

 •    Bekræftelse af kilometertallet for brugsbaserede kontrakter

 

 •    Udførelse af proaktiv og forebyggende vedligeholdelse og diagnosticering (herunder levering af softwareopdateringer til køretøjet og kontakt til chaufføren/operatøren med serviceanbefalinger)

 

 •    Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)  

 

 •    Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •    Udvikling og levering af forsikringsrelaterede produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til "tilsluttet forsikring"
 •   Sikring af, at køretøjer overholder lovgivningen og standarder nu og fremover (herunder emissionsniveau og sikkerhed)
 •    Rapportering af emissionsdata til kompetente myndigheder
 •    Demonstration af overholdelse af typegodkendelsesbestemmelser
 •   Overholdelse af markedsovervågningsforpligtelser
 
 •    Berettiget interesse
 •    Juridisk forpligtelse
 •    Kontraktmæssig forpligtelse

 

Data om køretøjsbrug, såsom brug af bremser, gearskift, acceleration/deceleration, indstillinger på instrumentbrættet, udnyttelse af effekt/moment, tekniske data genereret fra motoren (data om udstødningsemission, brændstofforbrug) (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Kontrol af overholdelse af kontrakten eller for at kunne levere tjenester, der er indgået kontrakt om

 

 •    Bekræftelse af, at påkrævet vedligeholdelse og service udføres gennem hele leasingkontraktens levetid

 

 •   Bekræftelse af kilometertallet for brugsbaserede kontrakter

 

 •    Bekræftelse af aktuelle markedsværdier ved returnering eller tilbagetagelse af en enhed

 

 •    Udførelse af forebyggende og proaktiv vedligeholdelse og diagnosticering (herunder levering af softwareopdateringer til køretøjet og kontakt til chaufføren/operatøren med serviceanbefalinger)

 

 •    Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •    Udvikling og levering af forsikringsrelaterede produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til "tilsluttet forsikring"

 

 •    Sikring af, at køretøjer overholder lovgivningen og standarder nu og fremover (herunder emissionsniveau og sikkerhed)

 

 •   Rapportering af emissionsdata til kompetente myndigheder

 

 •   Demonstration af overholdelse af typegodkendelsesbestemmelser

 

 •    Overholdelse af markedsovervågningsforpligtelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Juridisk forpligtelse

 

 •    Kontraktmæssig forpligtelse

 

Data om service og reparation af køretøjer og data om nødassistance, f.eks. geografisk placering og data til fjerndiagnostik

 

 

 •   Gennemførelse af undersøgelse af ulykker

 

 •   Udførelse af nødassistance på vejen

 

 •    Udførelse af forebyggende og proaktiv vedligeholdelse og diagnosticering (herunder levering af softwareopdateringer til køretøjet og kontakt til chaufføren/operatøren med serviceanbefalinger)  

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •  Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)

 

 •   Aktivering af tilbud om sikkerhedsforbedringsprogrammer og tilsluttede forsikringsprodukter

 

 •   Sikring af, at køretøjer overholder lovgivningen og standarder nu og fremover (herunder emissionsniveau og sikkerhed)

 

 •  Overholdelse af markedsovervågningsforpligtelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •   Vitale interesser

 

 •    Kontraktmæssig forpligtelse

 

Data om køretøjets omgivelser, såsom data om veje og omgivelser, videooptagelser og/eller optagelser, der er genereret af optisk-elektroniske instrumenter eller tilsvarende udstyr uden for lastbilen og/eller lastbilens omgivelser (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •   Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)

 

 •    Berettiget interesse

 

 

Køretøjs- eller ikke-køretøjsrelaterede unikke identifikatorer, såsom køretøjets id (inklusive VIN-nummer og chassis-id), IP-nummer, MAC-adresse, SIM-kortnummer, IMEI

 

 

 •       Kontrol af overholdelse af kontrakten eller for at kunne levere tjenester, der er indgået kontrakt om

 

 •       Bekræftelse af, at påkrævet vedligeholdelse og service udføres gennem hele leasingkontraktens levetid

 

 •     Udførelse af forebyggende og proaktiv vedligeholdelse og diagnosticering (herunder levering af softwareopdateringer til køretøjet og kontakt til chaufføren/operatøren med serviceanbefalinger)

 

 •  Bekræftelse af kilometertallet for brugsbaserede kontrakter

 

 •  For at verificere placeringen til overholdelse af kontraktvilkår og/eller handelssanktionsbegrænsninger

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •   Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)

 

 •   Sikring af, at køretøjer overholder lovgivningen og standarder nu og fremover (herunder emissionsniveau og sikkerhed)

 

 •  Rapportering af emissionsdata til kompetente myndigheder

 

 •    Demonstration af overholdelse af typegodkendelsesbestemmelser

 

 • Overholdelse af markedsovervågningsforpligtelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Juridisk forpligtelse

 

 •    Kontraktmæssig forpligtelse

 

Chaufførens/operatørens adfærd og placeringsdata, såsom hastighedsdata, kørselsmønster, brug af sikkerhedsseler, chaufføradvarsler, øjeblikkelig geolokaliseringsdata og placeringsdata (med tidsstempler og driftstimer)

 

 

 •  Kontrol af overholdelse af kontrakten eller for at kunne levere tjenester, der er indgået kontrakt om

 

 •  Bekræftelse af, at påkrævet vedligeholdelse og service udføres gennem hele leasingkontraktens levetid

 

 • Bekræftelse af kilometertallet for brugsbaserede kontrakter

 

 •  Kreditydelsesformål

 

 • For at verificere placeringen til overholdelse af kontraktvilkår (såsom kontraktmæssige begrænsninger på tilladt geografisk brug) og/eller handelssanktionsbegrænsninger, andre lovkrav eller aftalte begrænsninger på tilladt brug

 

 •  Gennemføre revisioner af korttidslån med løbende tilbagebetaling og tilbagetagelser, hvor det skønnes nødvendigt

 

 •    Foretage inddækning ved misligholdelse

 

 •    Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)  

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •    Sikring af, at køretøjer overholder lovgivningen og standarder nu og fremover (herunder emissionsniveau og sikkerhed)

 

 •   Demonstration af overholdelse af typegodkendelsesbestemmelser

 

 •    Overholdelse af markedsovervågningsforpligtelser

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •  Juridisk forpligtelse

 

 •  Kontraktmæssig forpligtelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data relateret til chauffører/operatører, der kan blive leveret manuelt af chaufføren/operatøren i forbindelse med brugen af visse Volvo-køretøjer, såsom chauffør-id, indstillinger for instrumentpanel

 

 

 •   Kontrol af overholdelse af kontrakten eller for at kunne levere tjenester, der er indgået kontrakt om

 

 •    Bekræftelse af, at påkrævet vedligeholdelse og service udføres gennem hele leasingkontraktens levetid

 

 •   Udførelse af proaktiv vedligeholdelse og diagnosticering (herunder levering af softwareopdateringer til køretøjet og kontakt til chaufføren/operatøren med serviceanbefalinger)

 

 •    Bekræftelse af kilometertallet for brugsbaserede kontrakter

 

 •    For at verificere placeringen til overholdelse af kontraktvilkår og/eller handelssanktionsbegrænsninger

 

 •   Udførelse af forskning og udvikling for at bekræfte, validere, forbedre og vedligeholde produkter, løsninger og tjenester samt for at udvikle nye produkter, løsninger og tjenester, f.eks. via innovation og dataanalyse

 

 •    Forebyggelse og løsning af kvalitetsrelaterede problemer (kvalitetsrelateret udvikling)

 

 

 •    Berettiget interesse

 

 •    Kontraktmæssig forpligtelse

 

 

Volvo indhenter generelt dine personoplysninger

 • Interaktivt via det trådløse netværk i forbindelse med brugen af Volvo-køretøjer (f.eks. via telematikgatewayen) eller
 • Ved hjælp af diagnosticeringsværktøjer (f.eks. i forbindelse med proaktive vedligeholdelses- og reparationstjenester).

Ud over ovenstående kan Volvo få visse supplerende data fra din arbejdsgiver eller fra dig, hvis du manuelt har indtastet personoplysninger i forbindelse med din brug af et Volvo-køretøj (f.eks. indstillinger for instrumentpanelet såsom sprogindstillinger, radioindstillinger og sædehældningsindstillinger).

Hvis og når du bruger et Volvo-køretøj, indhenter Volvo automatisk køretøjsgenererede og andre køretøjsrelaterede data vedrørende din brug af Volvo-køretøjet. Behandlingen af bestemte køretøjsgenererede og andre køretøjsrelaterede data er nødvendig, hvis du vil bruge alle funktioner i Volvo-køretøjer, f.eks. meddelelser i realtid og diagnosticering via fjernadgang. 

Dine personoplysninger kan blive delt med andre selskaber i Volvo-koncernen og med visse kategorier af tredjeparter (som nærmere beskrevet nedenfor), hvilket kan omfatte overførsel af dine personoplysninger til andre lande.

Deling af personoplysninger inden for Volvo-koncernen

Volvo-koncernen er en global organisation med kontorer og aktiviteter overalt i verden, og dine personoplysninger kan overføres eller være tilgængelige internationalt i hele Volvo-koncernens globale forretningsaktiviteter og mellem dens forskellige enheder og datterselskaber. Enhver overførsel af dine personoplysninger til andre Volvo-koncernselskaber (herunder overførsler inden for EU/EØS til uden for EU/EØS) er underlagt en koncernintern aftale baseret på EU-godkendte standardkontraktbestemmelser eller andre mekanismer, der er blevet anerkendt eller godkendt af de relevante myndigheder fra tid til anden. En sådan aftale afspejler de standarder, der er indeholdt i den europæiske databeskyttelseslovgivning (herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)). At denne aftale er på plads, betyder, at alle Volvo-koncernens enheder skal overholde de samme interne regler. Det betyder også, at dine rettigheder forbliver de samme, uanset hvor dine data bliver behandlet af Volvo-koncernen.

Deling af personoplysninger med tredjeparter uden for Volvo-koncernen

Ud over at dele personoplysninger mellem selskaberne i Volvo-koncernen som beskrevet ovenfor, kan Volvo også dele dine personoplysninger med visse kategorier af tredjeparter, herunder:

 • Forretningspartnere, såsom:

- Volvos autoriserede forhandlere og servicecentre med henblik på at sikre service og reparation af Volvo-køretøjer og til formål, der er knyttet til vores finansierings- og forsikringstilbud

- Volvos leverandører og tjenesteudbydere, der understøtter Volvo med hensyn til levering af produkter, løsninger og tjenester, herunder it-leverandører og tjenesteudbydere

- Volvos forretnings- og samarbejdspartnere til formål såsom business intelligence og dataanalyse (i de fleste tilfælde deles dataene dog kun på anonymiseret og aggregeret basis)

 - Tredjeparter, som vi handler med eller samarbejder om at levere produkter, løsninger eller tjenester, og andre tredjeparter, som vi samarbejder med for at innovere, udvikle og levere nye eller forbedrede produkter, løsninger og tjenester til vores kunder eller nye eller forbedrede interne processer og driftsaktiviteter, som alle sammen i sidste ende forbedrer den måde, vi kan hjælpe vores kunder på.

 • Professionelle rådgivere, såsom forsikringsrådgivere, advokater og andre professionelle rådgivere i forbindelse med forsikringskrav, revision og rådgivningstjenester.
 • Modparter og deres rådgivere i forbindelse med fusions- og opkøbsprojekter.
 • Redningstjenesteudbydere såsom politi, brandvæsen, ambulance og vejhjælp for at beskytte din og andres vitale interesser, f.eks. i forbindelse med nødassistance.
 • Retshåndhævelse, tilsynsmyndigheder og andre offentlige og retlige organer i forbindelse med juridiske forpligtelser såsom retskendelser eller juridiske rapporteringskrav, eller hvis det i særlige tilfælde anses for nødvendigt for at beskytte dine eller andres vitale interesser.

Det forventes og kræves af tredjepartsudbydere og professionelle rådgivere, som dine personoplysninger videregives til, at de beskytter fortroligheden og sikkerheden af dine personoplysninger og kun må bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler for databeskyttelse.

I tilfælde af, at et Volvo-koncernselskab, der er beliggende inden for EU/EØS, overfører personoplysninger til eksterne tredjeparter, som er placeret uden for EU/EØS, vil det relevante Volvo-koncernselskab endvidere forsikre sig om, at der er passende beskyttelsesmekanismer på plads, som giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger i overensstemmelse med kravene i de gældende databeskyttelseslove (herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)). Dette kan f.eks. omfatte brugen af EU-godkendte standardkontraktbestemmelser eller en anden mekanisme, der fra tid til anden er blevet anerkendt eller godkendt af de relevante myndigheder.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Volvo deler dine personoplysninger, bedes du kontakte Volvo-koncernens databeskyttelsesansvarlige via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Volvo bruger passende og rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder informationsteknologisikkerhed og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

Disse foranstaltninger er passende i forhold til de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger og for følsomheden af personoplysningerne, og de tager hensyn til kravene i gældende lokal lovgivning. Endvidere bliver foranstaltningerne forbedret løbende i takt med udviklingen af tilgængelige sikkerhedsprodukter og -tjenester.

Volvo kræver, at alle personer overholder gældende sikkerhedspolitikker relateret til personoplysninger, når de bruger Volvos systemer

Volvo behandler ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt i betragtning af formålet med behandlingen, medmindre andet er påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen.

Bemærk, at medmindre kortere opbevaringstider er gældende på grund af juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser, kan køretøjsgenererede og andre køretøjsrelaterede personoplysninger, der er knyttet til et bestemt køretøj, blive behandlet gennem hele køretøjstypens forventede levetid, som kan være op til 25 år (f.eks. til forsknings- og udviklingsprojekter eller for at sikre, at Volvo kan håndtere produktansvarskrav).

Hvis det er fastsat i de gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser, kan du være berettiget til at:

 • Anmode om adgang til de personoplysninger, som Volvo behandler om dig: Denne ret giver dig lov til at få at vide, om vi har personoplysninger om dig – og hvis vi har det, har du lov til at få information om og en kopi af de specifikke komponenter og kategorier af personoplysninger.
 • Anmode om en rettelse af dine personoplysninger: Denne ret giver dig lov til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger: Denne ret giver dig lov til at anmode om, at Volvo ikke længere behandler dine personoplysninger.
 • Anmode om fjernelse eller sletning af dine personoplysninger: Denne ret giver dig lov til at anmode om fjernelse eller sletning af dine personoplysninger, herunder hvis sådanne personoplysninger ikke længere er nødvendige for at nå formålet.
 • Anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger: Denne ret giver dig lov til at anmode om, at Volvo kun behandler dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder, herunder med dit samtykke.
 • Anmode om overførsel af dine personoplysninger: Denne ret giver dig lov til at modtage en kopi (i et bærbart og – hvis det er teknisk muligt – let anvendeligt format) af dine personoplysninger eller anmode Volvo om at overføre sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 • I tilfælde af, at vores behandling af dine personoplysninger eller en del deraf er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, i hvilket tilfælde Volvo vil ophøre med yderligere behandlingsaktiviteter for dine personoplysninger eller den relevante del deraf (en sådan tilbagetrækning vil dog ikke påvirke lovligheden af databehandlingsaktiviteterne før tilbagetrækningen).

Bemærk, at Volvo muligvis ikke altid er forpligtet til at efterkomme en anmodning om sletning, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet. Der kan foretages en vurdering fra sag til sag vedrørende Volvos juridiske forpligtelser og undtagelser til sådanne rettigheder.

Bemærk, at begrænsninger eller indsigelser ved behandling af visse data kan have negative konsekvenser for din brug af Volvo-køretøjer. Hvis visse data er deaktiveret, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne i Volvo-køretøjet, og Volvo kan muligvis ikke underrette dig om problemer med køretøjet i realtid. Dette kan medføre nedsat funktionalitet i køretøjet og kan resultere i beskadigelse eller manglende evne til at betjene køretøjet.   

Du er også berettiget til at indgive en klage, du måtte have vedrørende Volvos behandling af dine personoplysninger, til en tilsynsmyndighed. Du kan få flere oplysninger om disse rettigheder og om, hvordan du udøver dem, ved at kontakte Volvo-koncernens databeskyttelsesansvarlige via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Volvo opfordrer til periodisk gennemgang af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, for at du kan være opmærksom på ændringer i den.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger efter behov. Når vi gør det, bemærker vi øverst i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger datoen for, hvornår disse ændringer er foretaget, og/eller hvornår de træder i kraft. 

Hent PDF

OPERATØRER OG CHAUFFØRER Format PDF Size 198 KB