Privaatsus


See versioon avaldati ja kehtib alates 2021/05/13
 

Teie privaatsus on Volvo kontserni jaoks oluline. Hindame usaldust, mida oma isiklikku infot andes meie suhtes üles näitate. Kasutame teie isiklikku infot alati ausalt ja usaldusväärselt.

 Tagame alati info kogumise, kasutamise ja jagamise põhimõtete läbipaistvuse ja selguse, kelle poole saate küsimustega pöörduda.

Valige keel

Privaatsusteatised

Veebilehe üldised privaatsuspõhimõtted

Saate kasutada Volvo kontserni kogu veebilehte oma identiteeti paljastamata. Allpool on lähemalt kirjeldatud infot, mida standardselt kogume, kui külastate meie veebilehte. Meie mistahes teenuse kasutajaks registreerumise ja meiega ühenduse võtmise vormil on esitatud üksikasjalik info selle kohta, kuidas teie andmeid registreerumisega seoses käideldakse.

Vastutava töötleja ja Volvo Groupi privaatsusametniku nimi ja kontaktandmed

AB Volvo (VOLVO) on isikuandmete vastutav töötleja ja vastutab teie isikuandmete töötlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja õigusaktide kohaselt.

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke ühendust VOLVO Groupi privaatsusametnikuga e-kirjaga aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Rootsi 

+46 (0)31 66 00 00 

Millise kategooria isikuandmeid VOLVO töötleb, millisel otstarbel ja millisel õiguslikul alusel?

VOLVO mistahes veebilehele pöördumise korral konfigureeritakse teie veebibrauser meie veebiserverile automaatselt edastama järgmisi andmeid (logimisandmeid), mille salvestame logifailidesse:

 • pöördumise kuupäev

  pöördumise kellaaeg

  pöördumise lähtekohateave (URL)

  otsitud fail

  edastatud andmemaht

  brauseri liik ja versioon

  operatsioonisüsteem

  IP-aadress

  teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi.

See on eranditult info, mis ei võimalda teie tuvastamist. Seda tehnilist infot on vaja teie soovitud sisu õigesti edastamiseks ja selle kogumine on veebilehtede kasutamise vältimatu osa. Logimisandmeid analüüsitakse meie veebilehe omaduste täiustamiseks ainult statistiliselt. Volvo töötleb teie isikuandmeid seadusliku õigustatud huvi alusel. VOLVO õigustatud huvi on hallata oma veebilehti hea äritava kohaselt ning säilitada veebilehtede kättesaadavus ja omadused. 

Küpsised
Veebilehe kohandamiseks kasutaja vajadustega kasutame küpsiseid ja jälituspiksleid andmete kogumiseks veebilehe kasutamise ajal. Nende kasutusandmete kogumine ja kasutajaprofiili loomine toimub anonüümselt küpsise ID alusel. Koostame ja salvestame neid kasutajaprofiile ainult anonüümselt ega ühenda neid teie nime ega muu infoga (nt meiliaadress), mis võiks teie identiteedi paljastada.

Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste saatmiseks teie arvutisse. Küpsistes sisalduva info abil saame lihtsustada navigeerimist ja hõlbustada veebilehe õiget näitamist.

Igal veebilehel on küpsiste kohta eraldi teavitus, milles näete kasutajana just sellel konkreetsel lehel kasutatavaid küpsiseid. 

Andmete edastamine kolmandale isikule

Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise otstarbel või mõne seaduse või eeskirja nõudel jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Samuti võib VOLVO vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole ettevõtete ja tarnijatega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Teeme Volvo kontserni veebilehe kasutusvõimaluste avardamiseks koostööd erinevate teenusepakkujatega. VOLVO rakendab asjakohaseid turbemeetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. .

Lingid muudele veebilehtedele

Meie veebilehtedel võib olla linke muudele veebilehtedele. Me ei saa mõjutada nende saitide haldajate vastavust või mittevastavust andmekaitsenõuetele.

Kui kaua VOLVO teie isikuandmeid säilitab?

VOLVO säilitab teie isikuandmeid niikaua, kuni see on vajalik isikuandmete kogumise eesmärkide täitmiseks. 

Teie andmekaitseõigused

Teil on õigus nõuda VOLVO-lt teavet VOLVO töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVO-lt teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne. 

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVO-s.

 

Laadi alla

Privaatsus Format PDF Size 39 KB