ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

See versioon avaldati ja kehtib alates 2021/05/13

Teie andmekaitseõigused

Teil on õigus oma isikuandmetele juurdepääsu taotleda. Peale selle on teil õigus taotleda VOLVO-lt oma isikuandmete parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist. Samuti võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta VOLVO-s või taotleda isikuandmete ülekandmist. Pidage meeles, et VOLVO ei pruugi alati olla kohustatud täitma isikuandmete kustutamise, töötlemise piiramise, vastuväidete esitamise ega ülekandmisega seotud taotlusi. VOLVO hindab õiguslike kohustuste ja selliste õiguste kohta kehtivate erandite alusel igat juhtumit eraldi.

Pidage meeles, et kui esitate parandustaotluse, mis on seotud tavalise personaliosakonnas tehtava muudatuse/uuendusega (nt abiellumisega seotud perekonnanime(de) muutus või kolimisega seotud koduaadressi muutus), järgige personaliosakonna tavalisi andmete uuendamise protseduure. Teavet kohaldatavate protseduuride kohta saate töötajate keskusest Violin. Võite pöörduda abi saamiseks personaliosakonna või oma ülemuse poole.

Oma õiguste kasutamiseks palume täita allpool esitatud vorm.

Kui olete vormi täitnud, saatke see andmekaitseametniku büroosse posti või e-posti teel. Lisage kindlasti isikusamasust kinnitavad dokumendid.

Taotluse esitamise e-posti aadress:

  • E-post: gpo.office@volvo.com
  • Postiaadress
         -  AB Volvo
         -  : Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

Taotluse esitamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta andmekaitseametniku bürooga:

Select language

TAOTLUSE VORMID

Kliendi esindaja Format DOCX Size 55 KB
Tarnija esindaja Format DOCX Size 54 KB
Töötaja (praegune) Format DOCX Size 52 KB
Visitor Format DOCX Size 56 KB
Töötaja (endine) Format DOCX Size 54 KB
Konsultant (praegune) Format DOCX Size 54 KB
Konsultant (endine) Format DOCX Size 52 KB