Ιδιωτικό Απόρρητο


Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 13/05/2021
 

Ο Όμιλος Volvo λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνετε προς εμάς παρέχοντάς μας τις προσωπικές σας πληροφορίες. Θα χρησιμοποιούμε πάντα τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο που να είναι δίκαιος και άξιος αυτής της εμπιστοσύνης.

 Θα είμαστε πάντα διαφανείς απέναντί σας αναφορικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τη χρήση τους, σε ποιους τις γνωστοποιούμε και με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν κάτι σας προβληματίζει.

Επιλογή γλώσσας

Ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου

Γενικές πληροφορίες ιδιωτικού απορρήτου της ιστοσελίδας μας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύνολο του ιστοχώρου του Ομίλου Volvo χωρίς να γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τυπικές πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τη πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή έρθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμες επικοινωνίας, θα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, σε σχέση με την εγγραφή σας.

Στοιχεία και τρόπος επικοινωνίας με τον φορέα ελέγχου και τον υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του ομίλου

Η AB Volvo (“VOLVO”), ως φορέας ελέγχου προσωπικών δεδομένων, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου της VOLVO στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Γκέτεμποργκ, Σουηδία 

+46 (0)31 66 00 00 

Ποιές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων θα επεξεργάζεται η VOLVO, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση;

Όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της VOLVO, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, είναι τεχνικά διαμορφωμένο έτσι ώστε να μεταδίδει αυτόματα τα παρακάτω δεδομένα ("δεδομένα καταγραφής") στο διακομιστή μας, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής:

 • Ημερομηνία πρόσβασης

  Ώρα πρόσβασης

  URL της ιστοσελίδας η οποία σάς παρέπεμψε σε εμάς

  Αρχείο που ανακτήθηκε

  Όγκος δεδομένων που μεταδόθηκαν

  Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης

  Λειτουργικό σύστημα

  Διεύθυνση IP

  Όνομα τομέα του δικού σας παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο

Πρόκειται αμιγώς για πληροφορίες οι οποίες δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά το περιεχόμενο που μας έχετε ζητήσει. Η συλλογή τους αποτελεί μια αναπόφευκτη πτυχή της χρήσης ιστοσελίδων.

Τα δεδομένα καταγραφής αναλύονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να βελτιωθεί η ιστοσελίδα μας καθώς και οι λειτουργίες που εμπεριέχει. Η Volvo θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τα έννομα συμφέροντά της. Τα έννομα συμφέροντα της VOLVO περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ιστοσελίδων της με βάση θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας και της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων. 

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και tracking pixels για να συγκεντρώνουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα στις ανάγκες των χρηστών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων χρήσης και η δημιουργία ενός προφίλ χρήσης γίνεται σε ανώνυμη βάση μέσω της χρήσης ενός αναγνωριστικού cookie (cookie ID). Δημιουργούμε και αποθηκεύουμε αυτά τα προφίλ χρήσης αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή και δεν τα συσχετίζουμε με το όνομά σας ή με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση e-mail σας, που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν.

Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλοποιήσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή εμφάνιση των ιστοσελίδων μας.

Κάθε ιστοσελίδα διαθέτει τη δική της δήλωση για τα cookies. Εκεί, μπορείτε να δείτε την ακριβή χρήση των cookies για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

Προώθηση δεδομένων σε τρίτους

Εάν χρειαστεί, με σκοπό την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή εάν απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, η VOLVO ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλη εταιρεία του Ομίλου Volvo, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν χρειαστεί και με σκοπό την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η VOLVO ενδέχεται επίσης να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτες εταιρείες και προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και προμηθευτών εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών για την υλοποίηση της ιστοσελίδας του Ομίλου Volvo. Η VOLVO θα φροντίσει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επαρκές επίπεδο προφύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. .

Συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των χειριστών αυτών των ιστοσελίδων με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασίας των δεδομένων

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρεί η VOLVO τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η VOLVO θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί. 

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη VOLVO πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η VOLVO, καθώς και πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι λανθασμένα, καθώς και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσετε από τη VOLVO να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μη συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το έννομο συμφέρον σας ή στην επεξεργασία τους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων (της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα ελέγχου) εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη VOLVO βασίζεται σε συναίνεση ή συμβατική υποχρέωση και γίνεται με αυτόματο τρόπο. 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σε εποπτική αρχή παράπονα τα οποία ενδεχομένως έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη VOLVO.

 

Κατεβάστε