Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για εκπροσώπους πελατών

 

Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 13/05/2021

 

Αυτή η ειδοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του Ομίλου Volvo από τον εν λόγω Όμιλο ("Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου"). Εάν είστε, ή εάν έχετε υπάρξει, ιδιώτης, ή υπάλληλος εταιρείας, ο οποίος έχει αγοράσει ή ενοικιάσει προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από εταιρεία του Ομίλου Volvo, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.
 

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, ο όρος "Όμιλος Volvo" αναφέρεται στην AB Volvo (εκδ.) και στις οντότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από την AB Volvo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οντοτήτων που ανήκουν σε οποιουσδήποτε από τους κύριους Επιχειρηματικούς τομείς και τα Τμήματα φορτηγών του Ομίλου Volvo (όπως μπορεί να υφίστανται κατά διαστήματα), όπως είναι τα Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Truck Operation, Volvo Autonomous Solutions και Volvo Energy.
 

Η παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει μόνο όταν ο Όμιλος Volvo συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του Ομίλου Volvo (δηλαδή, όταν ο Όμιλος Volvo (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες οντότητες) αποτελεί φορέα ελέγχου και επομένως καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων).
 

Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τα οχήματα δεν καλύπτεται από την παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου, αλλά από τη Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για Χειριστές και οδηγούς.
 

Η παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει όταν ο Όμιλος Volvo συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλης εταιρείας, όπως είναι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, προμηθευτές και πελάτες του Ομίλου Volvo.
 

Εκτός από την παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου, ορισμένα συστήματα, εφαρμογές και διαδικασίες του Ομίλου Volvo ενδέχεται να περιέχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο αποθήκευσης, χρήσης και μεταφοράς τους.

 

Επιλογή γλώσσας

Η εταιρεία του Ομίλου Volvo από την οποία έχετε ή, για λογαριασμό δικό σας ή του εργοδότη σας, αγοράσει ή ενοικιάσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (παρακάτω αναφέρεται ως "Volvo") είναι ο φορέας ελέγχου των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Volvo από εσάς και τις άλλες πηγές που περιγράφονται παρακάτω.

"Φορέας ελέγχου" σημαίνει ότι η Volvo αποφασίζει σχετικά με το σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Volvo είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων.  

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου VOLVO στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Γκέτεμποργκ, Σουηδία 
+46 (0)31 66 00 00

Για τους σκοπούς της παρούσας Ειδοποίησης ιδιωτικού απορρήτου, τα "προσωπικά δεδομένα" είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα άτομα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν ή ενδέχεται να προσδιορίζουν συγκεκριμένα άτομα. Με άλλα λόγια, είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν με εσάς.  

Για τους σκοπούς της παρούσας Ειδοποίησης απορρήτου, ο όρος "διαδικασία" ή "επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής, αλλαγής, μεταφοράς, διάθεσης, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Νομική βάση

Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Επίσης, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

 • Συμβατική υποχρέωση Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης προς εσάς, π.χ. για την εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών για μια παραγγελία ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε από εσάς ή τον εργοδότη σας.
 • Νομική υποχρέωση. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, π.χ. για συμμόρφωση με δικαστικές εντολές και νομικές απαιτήσεις αναφοράς.
 • Έννομα συμφέροντα. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo ή κάποιος τρίτος. Γενικά θεωρείται ότι είναι προς το έννομο συμφέρον της Volvo να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες της, αλλά επίσης, γενικότερα, να αναπτύσσει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει (είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τρίτους), συμπεριλαμβανομένων νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

  Όπου αναφέρεται στο παρόν ότι η Volvo βασίζεται στα έννομα συμφέροντά της για έναν δεδομένο σκοπό επεξεργασίας, η Volvo πιστεύει ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας δεδομένης (i) της διαφάνειας που παρέχει η Volvo για τη δραστηριότητα επεξεργασίας, (ii) της προσέγγισης του ιδιωτικού απορρήτου από τη Volvo βάσει σχεδιασμού, (iii) του τακτικού ελέγχου του ιδιωτικού απορρήτου από τη Volvo και (iv) των δικαιωμάτων που έχετε αναφορικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση κριτηρίων εξισορρόπησης, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.
 • Ζωτικά συμφέροντα. Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει ζωτικά συμφέροντα δικά σας και άλλων, εάν η Volvo έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει τυχόν σημαντική πιθανή βλάβη σε εσάς ή σε άλλους.
 • Συγκατάθεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή όταν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί άλλη νομική βάση, η Volvo μπορεί να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω συγκατάθεση αποτελεί δική σας επιλογή και είναι απολύτως εθελοντική.

Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και για τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Λάβετε υπόψη ότι η παρακάτω λίστα είναι μόνο ενδεικτική και όχι πλήρης και ότι η Volvo δεν θα επεξεργαστεί απαραίτητα όλα τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με εσάς. Επίσης, έχετε υπόψη ότι ορισμένοι από τους σκοπούς επεξεργασίας θα επικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί σκοποί που δικαιολογούν την από μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πίνακας 1 - Κατηγορίες, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σκοποί επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως όνομα, email και αριθμός τηλεφώνου

 

 

 • · Δυνατότητα διατήρησης ενημερωμένου αρχείου των εκπροσώπων πελατών στα συστήματα CRM της Volvo
 • · Δυνατότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών
 •  Ενεργοποίηση ανακλήσεων και χειρισμού αξιώσεων σχετικών με προϊόντα (όπως αξιώσεις εγγύησης και αξιώσεις ευθύνης προϊόντων)
 • Δυνατότητα προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας και μάρκετινγκ (όπως παροχή ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικού, προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις κ.λπ.)

 

 • Δυνατότητα ερευνών πελατών (όπως έρευνες ικανοποίησης αντιπροσώπων, ποιότητας προϊόντων και βελτίωσης διαδικασιών) 

 

 •  Δυνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται με ανοιχτό πηγαίο κώδικα για συγκεκριμένα προϊόντα μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών της Volvo
 •    Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αξιώσεων εγγύησης)
 •   Νομική υποχρέωση (για τη διαχείριση ανακλήσεων και αξιώσεων σχετικά με την ευθύνη προϊόντων)
 •   Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)
 •    Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση αιτημάτων για πληροφορίες πελατών)

 

 

Δεδομένα οργανισμού, όπως επωνυμία εταιρείας, θέση εργασίας, τόπος εργασίας και χώρα

 

 

 •  Δυνατότητα διατήρησης ενημερωμένου αρχείου των εκπροσώπων πελατών στα συστήματα CRM της Volvo

 

 

 •    Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)

 

 

Ατομικά δεδομένα, όπως γλώσσα προτίμησης, φωτογραφία, μέγεθος ρούχων και προτιμήσεις φαγητού

 

 •   Δυνατότητα επικοινωνίας και μάρκετινγκ στην προτιμώμενη γλώσσα

 

 •   Δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών (όπως εμπορικά προϊόντα στο σωστό μέγεθος)

 

 •   Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)

 

 •    Συγκατάθεση (όταν κρίνεται απαραίτητο, για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)

 

 

 

Δεδομένα σχετικά με IT, όπως αναγνωριστικό χρήστη, κωδικοί πρόσβασης, λεπτομέρειες σύνδεσης, καθώς και δεδομένα και αρχεία καταγραφής σχετικά με την από μέρους σας χρήση εξοπλισμού, εφαρμογών ή υπηρεσιών IT της Volvo

 

 

 •   Δυνατότητα χρήσης εφαρμογών και συστημάτων σχετικά με τους πελάτες της Volvo

 

 

 

 •   Συμβατική υποχρέωση (για την παροχή υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί)

 

 •    Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών, της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γενικότερα)

 


Μοναδικά αναγνωριστικά που σχετίζονται με τα οχήματα
, όπως το αναγνωριστικό οχήματος (συμπεριλαμβανομένων του VIN και του αριθμού πλαισίου)

 

 

 •  Δυνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται με ανοιχτό πηγαίο κώδικα για συγκεκριμένα προϊόντα μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών της Volvo

 

 

 •   Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση αιτημάτων για πληροφορίες πελατών)

 

 

Δεδομένα υπηρεσιών επισκευής/σέρβις, όπως παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων εγγύησης) που αναλαμβάνετε αναφορικά με την κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή και το σέρβις προϊόντων

 

 

 •   Δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων ποιότητας που σχετίζονται με προϊόντα Volvo, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με οχήματα/προϊόντα ή δεδομένων που προκύπτουν από οχήματα/προϊόντα όταν έχετε χρησιμοποιήσει προϊόν της Volvo

 

 •   Δυνατότητα χειρισμού αξιώσεων εγγύησης και ζητημάτων ευθύνης προϊόντων

 

 

 •    Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση αξιώσεων εγγύησης και υποχρεώσεων σέρβις και επισκευής)

 

 •    Νομική υποχρέωση (διαχείριση ανακλήσεων και ζητημάτων ευθύνης προϊόντων)

 

 

Υλικό εικόνας, όπως υλικό βίντεο που καταγράφεται σε σύστημα κλειστού τηλεοπτικού κυκλώματος εταιρείας του Ομίλου Volvo ("CCTV") το οποίο βρίσκεται στις σχετικές εγκαταστάσεις της εταιρείας του Ομίλου Volvo ή σε άλλα συστήματα βίντεο και σε συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια/παρακολούθηση, είτε σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo είτε σε άλλες εγκαταστάσεις, όπου έχουμε έννομο σκοπό για την προβολή/πρόσβαση

 

 

 •   Διαχείριση ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo

 

 

 •    Έννομο συμφέρον (για διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας, αποτροπή απάτης ή κλοπής και (κατά περίπτωση) για βοήθεια με την κανονιστική συμμόρφωση)


Οικονομικά δεδομένα,
όπως στοιχεία πίστωσης ή πληρωμής και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών

 

 

 •   Δυνατότητα πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών

 

 •    Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση πληρωμών που έχουν συμφωνηθεί)

 

 

 

Συμβατικά δεδομένα, όπως παραγγελίες αγοράς, συμβάσεις και άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τη Volvo

 

 •   Δυνατότητα υπηρεσιών διαχείρισης συμβάσεων

 

 •    Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση συμβατικών υποχρεώσεων, όπως την η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών)

 

 

 

Συγκεκριμένα για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σημειώνεται συγκεκριμένα ότι ορισμένες πτυχές των δεδομένων υγείας και ασφάλειας μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα. Η Volvo θα επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο εάν έχει νομική υποχρέωση ή εύλογη επιχειρηματική ανάγκη για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συνετών πρακτικών για τη διαχείριση διαδεδομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με την υγεία). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε και (εάν απαιτείται από τη νομοθεσία) θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύμβασής σας με εμάς να συμφωνήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα συγκατάθεσης από εμάς.

Συγκεκριμένα για την παρακολούθηση CCTV

Η Volvo μπορεί να χρησιμοποιεί παρακολούθηση CCTV (όπως ορίζεται παραπάνω) όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η παρακολούθηση CCTV χρησιμοποιείται γενικά για τον έλεγχο και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Volvo. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας και για γενικούς σκοπούς βελτίωσης της παραγωγής. Οι εικόνες και οι εγγραφές CCTV αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι προσβάσιμες μόνο με βάση την ανάγκη για γνώση (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση κάποιου περιστατικού).

Συγκεκριμένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η Volvo δεν πραγματοποιεί τακτικά και συστηματικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα τα οποία αφορούν ιδιώτες ή θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιο σημαντικό αντίκτυπο. Σε περίπτωση που αλληλεπιδράτε με μια εταιρεία της Volvo η οποία πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να λάβετε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση που περιγράφει τις λεπτομέρειες της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. 

Η Volvo θα αποκτήσει κυρίως τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς ή τον εργοδότη σας ή από τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Οι εν λόγω τρίτοι φέρουν την ευθύνη να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους ότι έχουν τα δικαιώματα χρήσης και κοινοποίησης των δεδομένων σας σε άλλους προτού τα κοινοποιήσουν σε εμάς.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα IT της Volvo ή αντίστοιχο, όπως κατά τη δημιουργία του αναγνωριστικού χρήστη που έχετε σε συστήματα της Volvo.

Εκτός από ορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία, η απόφασή σας για παροχή προσωπικών δεδομένων στη Volvo είναι προαιρετική.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι για τη Volvo είναι απαραίτητη η επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αλληλεπιδρά με τους πελάτες της για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα διαχείρισης και παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών που εσείς ή ο εργοδότης σας ενδεχομένως αναμένετε από τη Volvo. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo και σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων (όπως αναλύεται παρακάτω), οι οποίες ενδέχεται να αφορούν τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες χώρες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εντός του Ομίλου Volvo

Ο Όμιλος Volvo είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με γραφεία και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να είναι προσβάσιμα διεθνώς στο σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Volvo, καθώς και μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και συνδεδεμένων εταιρειών του.

Τυχόν μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το εσωτερικό της ΕΕ/του ΕΟΧ σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) θα διέπονται από μια διεταιρική συμφωνία που βασίζεται σε Τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ ή σε άλλους μηχανισμούς που κατά καιρούς έχουν αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μια τέτοια συμφωνία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σημαίνει ότι όλες οι οντότητες του Ομίλου Volvo πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους εσωτερικούς κανόνες. Επίσης, σημαίνει ότι τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Όμιλο Volvo.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του Ομίλου Volvo

Εκτός από την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Volvo όπως αναφέρεται παραπάνω, η Volvo μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων, όπως είναι οι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, όπως οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών του Ομίλου Volvo όσον αφορά την από μέρους τους παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον Όμιλο Volvo, π.χ. οι πάροχοι υπηρεσιών IT.
 • Ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, όπως οι ιδιωτικοί αντιπρόσωποι του Ομίλου Volvo για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες.
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι, όπως ασφαλιστές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι αναφορικά με ασφαλιστικές αξιώσεις, ελέγχους και λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Αντισυμβαλλόμενοι και οι σύμβουλοί τους, όπως αναφορικά με επιχειρηματικές συναλλαγές και άλλα έργα ή συνεργασίες (συμπεριλαμβανομένων έργων συγχώνευσης και εξαγοράς).
 • Πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες υγείας και η οδική βοήθεια για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων και των ζωτικών συμφερόντων άλλων, αναφορικά με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Αρχές επιβολής του νόμου,ρυθμιστικές αρχές και άλλα δημόσια και δικαστικά όργανα αναφορικά με νομικές υποχρεώσεις, όπως δικαστικές εντολές ή νομικές απαιτήσεις αναφοράς ή, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων.

Από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματικούς συμβούλους στους οποίους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, αναμένεται και απαιτείται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία του Ομίλου Volvo η οποία βρίσκεται εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς τρίτους που βρίσκονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η εν λόγω εταιρεία του Ομίλου Volvo θα βεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχουν επαρκή επίπεδα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την ΕΕ ή άλλου μηχανισμού που κατά καιρούς έχει αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Volvo θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου VOLVO μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω

Η Volvo χρησιμοποιεί κατάλληλα και εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας, για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ανάπτυξη των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Volvo απαιτεί από κάθε άτομο να τηρεί τις ισχύουσες πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των συστημάτων της. 

Η Volvo θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον υπάρχει έννομος επιχειρηματικός σκοπός για κάτι τέτοιο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της συνεκτίμησης συμβατικών περιόδων, απαιτήσεων εγγύησης και ευθύνης προϊόντων, νομικών υποχρεώσεων αναφοράς ή/και απαιτήσεων διατήρησης που απαιτούνται για αναμενόμενες διαφορές).

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα, όταν προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Volvo για εσάς: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και, εάν διατηρούμε, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και αντίγραφό τους.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για λόγους άμεσου μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς): αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να μην επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού που εξυπηρετούν.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο (σε φορητή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή) των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε από τη Volvo να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τμήματός τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την εν λόγω συγκατάθεση, οπότε και η Volvo θα διακόψει τυχόν περαιτέρω δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή του σχετικού τμήματός τους (ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση).

Λάβετε υπόψη ότι η Volvo ενδέχεται να μην είναι πάντα υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με αιτήματα διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης ή φορητότητας δεδομένων. Μπορεί να πραγματοποιείται αξιολόγηση κατά περίπτωση, βάσει των νομικών υποχρεώσεων της Volvo και της εξαίρεσης από αυτά τα δικαιώματα.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σε εποπτική αρχή παράπονα τα οποία ενδεχομένως έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Volvo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo ενθαρρύνει την περιοδική επανεξέταση αυτής της Ειδοποίησης ιδιωτικού απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου, όπως απαιτείται. Όταν το κάνουμε, θα σημειώσουμε κοντά στο επάνω μέρος της παρούσας Ειδοποίησης ιδιωτικού απορρήτου την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αλλαγές ή/και πότε θα τεθούν σε ισχύ.