Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για χειριστές και οδηγούς
  

Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 13/05/2021
 

Αυτή η ειδοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τον Όμιλο Volvo των προσωπικών δεδομένων χειριστών και οδηγών προϊόντων του Ομίλου Volvo ("Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου"). Εάν είστε, ή εάν έχετε υπάρξει, οδηγός ή χειριστής φορτηγού, λεωφορείου, πούλμαν, κατασκευαστικού μηχανήματος, θαλάσσιου κινητήρα ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού προϊόντος ή λύσης που ενσωματώνει το συγκεκριμένο προϊόν που πωλείται ή παράγεται από οποιαδήποτε από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Volvo (αναφέρονται παρακάτω από κοινού ως "Οχήματα Volvo"), ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα για εσάς ή τα οποία μπορούν να συνδεθούν με εσάς.
 

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, ο όρος "Όμιλος Volvo" αναφέρεται στην AB Volvo (εκδ.) και στις οντότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από την AB Volvo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οντοτήτων που ανήκουν σε οποιουσδήποτε από τους κύριους Επιχειρηματικούς τομείς και το Τμήμα φορτηγών του Ομίλου Volvo (όπως μπορεί να υφίστανται κατά διαστήματα), όπως είναι τα Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Truck Operations, Volvo Autonomous Solutions και Volvo Energy.
 

Η παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει μόνο όταν ο Όμιλος Volvo συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς του Ομίλου Volvo (δηλαδή, όταν ο Όμιλος Volvo (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες οντότητες) αποτελεί φορέα ελέγχου και επομένως καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων).
 

Η παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου δεν ισχύει όταν ο Όμιλος Volvo συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλης εταιρείας, όπως είναι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, προμηθευτές και πελάτες του Ομίλου Volvo.
 

Για λόγους σαφήνειας, λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου καλύπτει μόνο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Όμιλο Volvo των χειριστών και των οδηγών των Οχημάτων Volvo. Θα παράσχουμε περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στην παρακάτω ενότητα "Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται η Volvo, με ποια νομική βάση και για ποιους σκοπούς;".
 

Η επεξεργασία οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από εσάς, ή εκ μέρους σας, σε σχέση με την αγορά, την ενοικίαση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών από τον Όμιλο Volvo ή τους τρίτους αντιπροσώπους/διανομείς του καλύπτεται από τη Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για εκπροσώπους πελατών. Δείτε εδώ: Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για εκπροσώπους πελατών.
 

Επιπλέον, εκτός από την παρούσα Σημείωση ιδιωτικού απορρήτου, ορισμένα συστήματα, εφαρμογές και διαδικασίες του Ομίλου Volvo, καθώς και τα σχετικά έργα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου Volvo ενδέχεται να έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τους τρόπους αποθήκευσης, χρήσης και μεταφοράς τους.

 

 

Επιλογή γλώσσας

Η εταιρεία του Ομίλου Volvo που έχει πουλήσει ή/και παραδώσει το όχημα της Volvo που οδηγείτε ή χειρίζεστε (παρακάτω αναφέρεται ως "Volvo") είναι υπεύθυνος επεξερασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Volvo από εσάς και τις άλλες πηγές που περιγράφονται παρακάτω.

"Φορέας ελέγχου" σημαίνει ότι η Volvo αποφασίζει σχετικά με το σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Volvo είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων.  

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου VOLVO στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Γκέτεμποργκ, Σουηδία 
+46 (0)31 66 00 00

Η Volvo επεξεργάζεται διάφορους τύπους δεδομένων που δημιουργούνται σε ή από όχημα Volvo, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται ως δεδομένα σχετικά με οχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται (i) δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση και την απόδοση του ίδιου του οχήματος Volvo, (ii) δεδομένα που σχετίζονται με την πραγματική λειτουργία του οχήματος Volvo, (iii) δεδομένα που σχετίζονται με το περιβάλλον του σχετικού οχήματος Volvo και (iv) δεδομένα που σχετίζονται με την αναγνώριση οχήματος Volvo ή παρέχονται/δημιουργούνται από έναν ιδιώτη. Όταν αυτά τα δεδομένα, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορούν να συνδεθούν με εσάς με την ιδιότητά που έχετε ως οδηγός ή χειριστής οχήματος Volvo, γίνονται προσωπικά δεδομένα.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ειδοποίησης απορρήτου, ο όρος "διαδικασία" ή "επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής, αλλαγής, μεταφοράς, διάθεσης, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Νομική βάση

Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Επίσης, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

 • Συμβατική υποχρέωση. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης προς εσάς (όπως εγγυήσεις και συμφωνίες σέρβις εάν είστε παράλληλα ο πελάτης και ο οδηγός ή χειριστής οχήματος Volvo).
 • Νομική υποχρέωση. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, π.χ. για συμμόρφωση με δικαστικές εντολές και νομικές απαιτήσεις αναφοράς.
 • Έννομα συμφέροντα. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo ή κάποιος τρίτος. Γενικά θεωρείται ότι είναι προς το έννομο συμφέρον της Volvo να διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων, των λύσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει και της διασφάλισης της συνολικής διαχείρισης των πωληθέντων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών.

  Όπου αναφέρεται στο παρόν ότι η Volvo βασίζεται στα έννομα συμφέροντά της για έναν δεδομένο σκοπό επεξεργασίας, η Volvo πιστεύει ότι τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων της, δεδομένης (i) της διαφάνειας που παρέχει η Volvo στη δραστηριότητα επεξεργασίας, (ii) της προσέγγισης του ιδιωτικού απορρήτου από τη Volvo βάσει σχεδιασμού, (iii) του τακτικού ελέγχου του ιδιωτικού απορρήτου από τη Volvo και (iv) των δικαιωμάτων που έχετε αναφορικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση κριτηρίων εξισορρόπησης, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.
 • Ζωτικά συμφέροντα. Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει ζωτικά συμφέροντα δικά σας και άλλων, εάν η Volvo έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει τυχόν σημαντική πιθανή βλάβη σε εσάς ή σε άλλους.
 • Συγκατάθεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή όταν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί άλλη νομική βάση, η Volvo μπορεί να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω συγκατάθεση αποτελεί δική σας επιλογή και είναι απολύτως εθελοντική.

Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και για τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Έχετε υπόψη ότι η παρακάτω λίστα είναι μόνο ενδεικτική και όχι πλήρης και ότι η Volvo δεν θα επεξεργαστεί απαραίτητα όλα τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με εσάς. Ορισμένοι από τους σκοπούς επεξεργασίας θα επικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν αρκετοί σκοποί που δικαιολογούν την από μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πίνακας 1 - Κατηγορίες, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σκοποί επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

 

Δεδομένα απόδοσης οχήματος, όπως πληροφορίες από εξαρτήματα οχημάτων, χρήση μπαταρίας, δεδομένα κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εκπομπών καυσαερίων και κατανάλωσης καυσίμου), κατανάλωση ενέργειας, δεδομένα ισχύος/ροπής, κωδικοί βλάβης (με σφραγίδες χρόνου και ώρες λειτουργίας)

 

 

 •   Επαλήθευση της συμμόρφωσης της σύμβασης ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με σύμβαση,

 

 •   Επιβεβαίωση ότι η απαιτούμενη συντήρηση και παροχή σέρβις πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,

 

 •    Επαλήθευση διανυθείσας απόστασης για συμβάσεις βάσει χρήσης,

 

 •    Πραγματοποίηση προνοητικής και προληπτικής συντήρησης και διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων της παροχής ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα και της επικοινωνίας με τον οδηγό/χειριστή με συστάσεις σέρβις),

 

 •    Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),  

 

 •    Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων,

 

 •    Ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της "συνδεδεμένης ασφάλισης",
 •   Διασφάλιση ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία και πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου εκπομπών και της ασφάλειας),
 •    Αναφορά δεδομένων εκπομπών στις αρμόδιες αρχές,
 •    Επίδειξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς έγκρισης τύπου και
 •   Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς
 
 •    Έννομο συμφέρον
 •    Νομική υποχρέωση
 •    Συμβατική υποχρέωση

 

Δεδομένα χρήσης οχήματος, όπως χρήση φρένων, αλλαγές ταχύτητας, επιτάχυνση/επιβράδυνση, ρυθμίσεις ταμπλό, χρήση ισχύος/ροπής, τεχνικά δεδομένα που προκύπτουν από τον κινητήρα (δεδομένα εκπομπών καυσαερίων, κατανάλωση καυσίμου), (με χρονικές σημάνσεις και ώρες λειτουργίας)

 

 

 •   Επαλήθευση της συμμόρφωσης της σύμβασης ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με σύμβαση,

 

 •    Επιβεβαίωση ότι η απαιτούμενη συντήρηση και παροχή σέρβις πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,

 

 •   Επαλήθευση διανυθείσας απόστασης για συμβάσεις βάσει χρήσης,

 

 •    Επαλήθευση των τρεχουσών αγοραίων αξιών κατά την επιστροφή ή την ανάκτηση μιας μονάδας,

 

 •    Πραγματοποίηση προνοητικής και προβλεπτικής συντήρησης και διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων της παροχής ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα και της επικοινωνίας με τον οδηγό/χειριστή με συστάσεις σέρβις),

 

 •    Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων,

 

 •    Ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της "συνδεδεμένης ασφάλισης",

 

 •    Διασφάλιση ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία και πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου εκπομπών και της ασφάλειας),

 

 •   Αναφορά δεδομένων εκπομπών στις αρμόδιες αρχές,

 

 •   Επίδειξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς έγκρισης τύπου και

 

 •    Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς

 

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 •    Νομική υποχρέωση

 

 •    Συμβατική υποχρέωση

 

Δεδομένα συντήρησης και επισκευής οχήματος καθώς και δεδομένα βοήθειας έκτακτης ανάγκης, όπως γεωγραφική θέση, δεδομένα για απομακρυσμένη διάγνωση

 

 

 •   Διεξαγωγή ερευνών για ατυχήματα,

 

 •   Παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο δρόμο,

 

 •    Πραγματοποίηση προνοητικής και προβλεπτικής συντήρησης και διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων της παροχής ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα και της επικοινωνίας με τον οδηγό/χειριστή με συστάσεις σέρβις),  

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων,

 

 •  Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),

 

 •   Δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων βελτίωσης της ασφάλειας και συνδεδεμένων ασφαλιστικών προϊόντων,

 

 •   Διασφάλιση ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία και πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου εκπομπών και της ασφάλειας) και

 

 •  Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς

 

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 •   Ζωτικό συμφέρον

 

 •    Συμβατική υποχρέωση

 

Δεδομένα περιβάλλοντος οχήματος, όπως δεδομένα οδικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, εγγραφές βίντεο ή/και εγγραφές που προκύπτουν από οπτικά-ηλεκτρονικά όργανα ή συγκρίσιμο εξοπλισμό του εξωτερικού του φορτηγού ή/και του περιβάλλοντος χώρου του φορτηγού (με χρονικές σημάνσεις και ώρες λειτουργίας)

 

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων και

 

 •   Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα)

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 

Μοναδικά αναγνωριστικά που σχετίζονται με οχήματα ή μη οχήματα, όπως το αναγνωριστικό οχήματος (συμπεριλαμβανομένων του VIN και του αριθμού πλαισίου), ο αριθμός IP, η διεύθυνση MAC, ο αριθμός κάρτας SIM, το IMEI

 

 

 •       Επαλήθευση της συμμόρφωσης της σύμβασης ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με σύμβαση,

 

 •       Επιβεβαίωση ότι η απαιτούμενη συντήρηση και παροχή σέρβις πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,

 

 •     Πραγματοποίηση προνοητικής και προβλεπτικής συντήρησης και διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων της παροχής ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα και της επικοινωνίας με τον οδηγό/χειριστή με συστάσεις σέρβις),

 

 •  Επαλήθευση διανυθείσας απόστασης για συμβάσεις βάσει χρήσης,

 

 •  Επαλήθευση της τοποθεσίας για συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης ή/και τους περιορισμούς εμπορικών κυρώσεων),

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων,

 

 •   Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),

 

 •   Διασφάλιση ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία και πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου εκπομπών και της ασφάλειας),

 

 •  Αναφορά δεδομένων εκπομπών στις αρμόδιες αρχές,

 

 •    Επίδειξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς έγκρισης τύπου και

 

 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς

 

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 •    Νομική υποχρέωση

 

 •    Συμβατική υποχρέωση

 

Δεδομένα συμπεριφοράς οδηγού/χειριστή και τοποθεσίας, όπως δεδομένα ταχύτητας, τρόπος οδήγησης, χρήση ζώνης ασφαλείας, ειδοποιήσεις οδηγού, δεδομένα στιγμιαίας γεωγραφικής θέσης και δεδομένα τοποθεσίας (με χρονικές σημάνσεις και ώρες λειτουργίας)

 

 

 •  Επαλήθευση της συμμόρφωσης της σύμβασης ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με σύμβαση,

 

 •  Επιβεβαίωση ότι η απαιτούμενη συντήρηση και παροχή σέρβις πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,

 

 • Επαλήθευση διανυθείσας απόστασης για συμβάσεις βάσει χρήσης,

 

 •  Σκοποί κάλυψης πιστώσεων,

 

 • Επαλήθευση τοποθεσίας για συμμόρφωση με συμβατικούς όρους (όπως συμβατικοί περιορισμοί στην επιτρεπόμενη γεωγραφική χρήση) ή/και περιορισμοί εμπορικών κυρώσεων, άλλες κανονιστικές απαιτήσεις ή συμφωνημένοι περιορισμοί επιτρεπόμενης χρήσης,

 

 •  Διεξαγωγή ελέγχων κατόψεων και επανακτήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο,

 

 •    Εκτέλεση ανακτήσεων από προεπιλογή,

 

 •    Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),  

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων,

 

 •    Διασφάλιση ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία και πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου εκπομπών και της ασφάλειας),

 

 •   Επίδειξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς έγκρισης τύπου και

 

 •    Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς

 

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 •  Νομική υποχρέωση

 

 •  Συμβατική υποχρέωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδομένα σχετικά με τον οδηγό/χειριστή που μπορεί να παρέχονται μη αυτόματα από τον οδηγό/χειριστή αναφορικά με τη χρήση ορισμένων Οχημάτων Volvo, όπως αναγνωριστικό οδηγού, ρυθμίσεις ταμπλό

 

 

 •   Επαλήθευση της συμμόρφωσης της σύμβασης ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με σύμβαση,

 

 •    Επιβεβαίωση ότι η απαιτούμενη συντήρηση και παροχή σέρβις πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,

 

 •   Πραγματοποίηση προνοητικής συντήρησης και διάγνωσης (συμπεριλαμβανομένων της παροχής ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα και της επικοινωνίας με τον οδηγό/χειριστή με συστάσεις σέρβις),

 

 •    Επαλήθευση διανυθείσας απόστασης για συμβάσεις βάσει χρήσης,

 

 •    Επαλήθευση της τοποθεσίας για συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης ή/και τους περιορισμούς εμπορικών κυρώσεων),

 

 •   Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, π.χ. μέσω καινοτομίας και ανάλυσης δεδομένων και

 

 •    Πρόληψη και επίλυση ζητημάτων ποιότητας (ανάπτυξη που σχετίζεται με την ποιότητα),

 

 

 •    Έννομο συμφέρον

 

 •    Συμβατική υποχρέωση

 

 

Η Volvo σε γενικές γραμμές αποκτά τα προσωπικά σας δεδομένα

 •  Διαδραστικά μέσω του ασύρματου δικτύου αναφορικά με τη χρήση των Οχημάτων Volvo (π.χ. μέσω της πύλης τηλεματικής) ή
 • Χρησιμοποιώντας διαγνωστικά εργαλεία (π.χ. σε συνδυασμό με υπηρεσίες προνοητικής συντήρησης και επισκευής).

Εκτός από τα παραπάνω, η Volvo ενδέχεται να αποκτά ορισμένα επιπλέον δεδομένα από τον εργοδότη σας ή από εσάς εάν έχετε εισαγάγει μη αυτόματα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με τη χρήση Οχήματος Volvo (π.χ. ρυθμίσεις ταμπλό, όπως προτιμήσεις γλώσσας, προτιμήσεις ραδιοφώνου, ρυθμίσεις κλίσης καθισμάτων).

Εάν και όταν χρησιμοποιείτε κάποιο Όχημα Volvo, η Volvo θα αποκτά με αυτόματο τρόπο δεδομένα που προκύπτουν από όχημα και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με όχημα, τα οποία αφορούν την από μέρους σας χρήση του Οχήματος Volvo. Η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων που προκύπτουν από όχημα και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με όχημα είναι απαραίτητη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες των Οχημάτων Volvo, όπως ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και υπηρεσίες απομακρυσμένης διάγνωσης. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo και σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων (όπως αναλύεται παρακάτω), οι οποίες ενδέχεται να αφορούν τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες χώρες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εντός του Ομίλου Volvo

Ο Όμιλος Volvo είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με γραφεία και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να είναι προσβάσιμα διεθνώς στο σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Volvo, καθώς και μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και συνδεδεμένων εταιρειών του.

Τυχόν μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το εσωτερικό της ΕΕ/του ΕΟΧ σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) θα διέπονται από μια διεταιρική συμφωνία που βασίζεται σε Τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ ή σε άλλους μηχανισμούς που κατά καιρούς έχουν αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μια τέτοια συμφωνία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σημαίνει ότι όλες οι οντότητες του Ομίλου Volvo πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους εσωτερικούς κανόνες. Επίσης, σημαίνει ότι τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Όμιλο Volvo.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του Ομίλου Volvo

Εκτός από την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Volvo όπως αναφέρεται παραπάνω, η Volvo μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων, όπως είναι οι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, όπως:

- εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και κέντρα σέρβις της Volvo με στόχο την εξασφάλιση σέρβις και επισκευής των Οχημάτων Volvo και για σκοπούς που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές μας προσφορές,

- προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών της Volvo που υποστηρίζουν τη Volvo στην παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών IT και παρόχων υπηρεσιών,

- επιχειρηματικοί συνεργάτες και συνεταίροι της Volvo για σκοπούς επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης (ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα δεδομένα κοινοποιούνται μόνο ανώνυμα και συγκεντρωτικά) και

 - τρίτοι με τους οποίους συναλλασσόμαστε ή συνεργαζόμαστε για την παροχή προϊόντων, λύσεων ή υπηρεσιών και άλλοι τρίτοι με τους οποίους επιδιώκουμε να καινοτομήσουμε, να αναπτύξουμε και να παράσχουμε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας ή νέες ή βελτιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες, το σύνολο των οποίων ενισχύει τελικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας.

 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι, όπως ασφαλιστές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι αναφορικά με ασφαλιστικές αξιώσεις, ελέγχους και λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Αντισυμβαλλόμενοι και οι σύμβουλοί τους, αναφορικά με έργα συγχώνευσης και εξαγοράς.
 • Πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες υγείας και η οδική βοήθεια για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων και των ζωτικών συμφερόντων άλλων, αναφορικά με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλα δημόσια και δικαστικά όργανα αναφορικά με νομικές υποχρεώσεις, όπως δικαστικές εντολές ή νομικές απαιτήσεις αναφοράς ή, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων.

Από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματικούς συμβούλους στους οποίους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, αναμένεται και απαιτείται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία του Ομίλου Volvo η οποία βρίσκεται εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς τρίτους που βρίσκονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η εν λόγω εταιρεία του Ομίλου Volvo θα βεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχουν επαρκή επίπεδα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την ΕΕ ή άλλου μηχανισμού που κατά καιρούς έχει αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Volvo θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo χρησιμοποιεί κατάλληλα και εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας, για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ανάπτυξη των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Volvo απαιτεί από κάθε άτομο να τηρεί τις ισχύουσες πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των συστημάτων της.

Η Volvo δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από όσο απαιτείται, δεδομένου του σκοπού της επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Λάβετε υπόψη ότι, εκτός εάν ισχύουν μικρότεροι χρόνοι διατήρησης λόγω νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων, τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από οχήματα και άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με οχήματα τα οποία συνδέονται με ένα συγκεκριμένο όχημα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του τύπου οχήματος, η οποία μπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια (π.χ. για έργα έρευνας και ανάπτυξης ή για να διασφαλιστεί ότι η Volvo μπορεί να διαχειριστεί αξιώσεις ευθύνης προϊόντων).

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα, όταν προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Volvo για εσάς: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και, εάν διατηρούμε, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και αντίγραφό τους.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να μην επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού που εξυπηρετούν.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο (σε φορητή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή) των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε από τη Volvo να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τμήματός τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την εν λόγω συγκατάθεση, οπότε και η Volvo θα διακόψει τυχόν περαιτέρω δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή του σχετικού τμήματός τους (ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση).

Λάβετε υπόψη ότι η Volvo ενδέχεται να μην είναι πάντα υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με αιτήματα διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης ή φορητότητας δεδομένων. Μπορεί να πραγματοποιείται αξιολόγηση κατά περίπτωση, βάσει των νομικών υποχρεώσεων της Volvo και της εξαίρεσης από αυτά τα δικαιώματα.

Λάβετε, επίσης, υπόψη ότι οι περιορισμοί ή οι αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία ορισμένων δεδομένων ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για την από μέρους σας χρήση των Οχημάτων Volvo. Εάν κάποια δεδομένα είναι απενεργοποιημένα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Οχήματος Volvo και η Volvo ενδέχεται να μην μπορεί να σας ειδοποιήσει για ζητήματα σχετικά με το όχημα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα του οχήματος και κατά συνέπεια σε βλάβη ή αδυναμία λειτουργίας του οχήματος.   

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σε εποπτική αρχή παράπονα τα οποία ενδεχομένως έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Volvo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo ενθαρρύνει την περιοδική επανεξέταση αυτής της Ειδοποίησης ιδιωτικού απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου, όπως απαιτείται. Όταν το κάνουμε, θα σημειώσουμε κοντά στο επάνω μέρος της παρούσας Ειδοποίησης ιδιωτικού απορρήτου την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αλλαγές ή/και πότε θα τεθούν σε ισχύ. 

Κατεβάστε