הודעת פרטיות לנציגי לקוחות

 

גרסה זו פורסמה, והיא תקפה החל מ-13/5/2021

 

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד ב'קבוצת וולוו' של נתונים אישיים של לקוחותיה (להלן, "הודעת פרטיות"). אם רכשת או שכרת מוצר או שירות שהוצע על-ידי חברת 'קבוצת וולוו' באופן פרטי או כעובד חברה כלשהי, ייתכן שנעבד נתונים אישיים לגביך.
 

לצורך הודעה זו, "קבוצת וולוו" פירושה AB Volvo (publ.)‎ והישויות הנשלטות באופן ישיר או עקיף על-ידי AB Vovlo, לרבות, בין השאר, ישויות המשתייכות לאחד מתחומי העסקים העיקריים של 'קבוצת וולוו' ולחטיבות המשאיות שלה (בהתאם לקיומם העשוי להשתנות מעת לעת) כגון Volvo Trucks, ‏Volvo Buses, ‏Volvo Construction Equipment, ‏Renault Trucks, ‏Arquus, ‏Volvo Penta, ‏Mack Trucks, ‏Volvo Financial Services, ‏Volvo Group Connected Solutions, ‏Volvo Technology, ‏Volvo Group Purchasing, ‏Volvo Group Real Estate, ‏Volvo Treasury, ‏Volvo Information Technology, ‏Volvo Group Trucks Operation, ‏Volvo Autonomous Solutions ו-Volvo Energy.
 

הודעת פרטיות זו חלה רק כאשר 'קבוצת וולוו' אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת למטרותיה של 'קבוצת וולוו' (כלומר, כאשר 'קבוצת וולוו' (לבדה או במשותף עם גורמים אחרים) היא נאמן הנתונים ולפיכך קובעת את המטרות שלשמן מעובדים הנתונים האישיים ואת אופן העיבוד).
 

לידיעתך, העיבוד של נתונים אישיים הקשורים לרכב אינו נכלל בהודעת פרטיות זו, אלא בהודעת הפרטיות למפעילים ולנהגים.
 

הודעת פרטיות זו אינה חלה כאשר 'קבוצת וולוו' אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת מטעם חברה אחרת, כגון סוכנויות עצמאיות, יבואנים, ספקים ולקוחות של 'קבוצת וולוו'.
 

בנוסף להודעת פרטיות זו, חלק מהמערכות, היישומים והתהליכים של 'קבוצת וולוו' עשויים לכלול הודעות פרטיות משלהם, המספקות פרטים נוספים על סוגי הנתונים האישיים הספציפיים שנאספים ועל אופן האחסון, השימוש וההעברה שלהם.

 

בחר שפה

חברת 'קבוצת וולוו' שממנה קנית או שכרת מוצר או שירות, מטעמך או מטעם המעסיק שלך, (להלן, "וולוו") היא נאמן הנתונים האישיים שוולוו משיגה ממך ומהמקורות האחרים המתוארים להלן.

"נאמן" פירושו שוולוו היא זו שמחליטה לגבי המטרה והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושאי פרטיות.  

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' בכתובת gpo.office@volvo.com או שלח דואר או התקשר לפי הפרטים הבאים:

AB Volvo,
Att:‎ Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
‎+46 (0)31 66 00 00

לעניין הודעת פרטיות זו, "נתונים אישיים" הם כל מידע לגבי אדם ספציפי או שמזהה או שעשוי לזהות אדם ספציפי. במילים אחרות, מדובר בכל מידע שיכול להיות מקושר אליך.

למטרות הודעת פרטיות זו, המונחים "לעבד" או "עיבוד" פירושם כל שימוש בנתונים אישיים, כולל, בין השאר, איסוף, הקלטה, ארגון, אחסון, התאמה, שינוי, העברה, הנגשה, חסימה, מחיקה או השמדה של נתונים אישיים.

בסיס משפטי

וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחד או יותר מהבסיסים המשפטיים הבאים. ראה פרטים נוספים להלן.

 • מחויבות חוזית וולוו עשויה לעבד את הנתונים שלך אם יש צורך בעיבוד כזה כדי לקיים מחויבות חוזית כלפיך, למשל כדי לקיים את התנאים וההסכמים של הזמנה או חוזה שירות שאתה או המעסיק שלך חתמתם עליהם.
 • מחויבות משפטית. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה כדי לעמוד במחויבות משפטית, כגון קיום צווי בית משפט וציות לדרישות דיווח על פי חוק.
 • אינטרסים לגיטימיים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם עיבוד שכזה נחוץ למטרות של אינטרס לגיטימי של וולוו או של צד שלישי. לרוב, ניתן לומר שהאינטרס הלגיטימי של וולוו הוא לנהל את הפעילות היומיומית שלה, כולל ניהול קשרי לקוחות שלה, אך באופן כללי יותר, להמשיך ולפתח את המוצרים והשירותים שהיא מציעה (לבדה או בשיתוף עם גורמי צד שלישי), כולל מוצרים ושירותים חדשים וחדשניים.

  כאשר נאמר כאן כי וולוו מסתמכת על האינטרסים הלגיטימיים שלה למטרת עיבוד נתונה, וולוו סבורה כי האינטרסים הלגיטימיים שלה אינם כפופים לאינטרסים, לזכויות או לחירויות שלך לאור (1) השקיפות שוולוו מספקת בפעילות העיבוד, (2) גישת הפרטיות בכוונה תחילה של וולוו, (3) סקירת הפרטיות הקבועה של וולוו וכן (4) הזכויות שיש לך ביחס לפעילות העיבוד. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על גישה זו לבדיקת איזון, פנה לממונה על הפרטיות של 'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.
 • אינטרסים חיוניים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל גורמים אחרים, אם לוולוו יש יסוד להאמין שעיבוד שכזה של הנתונים האישיים שלך עשוי למנוע או להפחית נזק פוטנציאלי משמעותי לך או לגורמים אחרים.
 • הסכמה. במקרים חריגים או אם לא ניתן להחיל בסיס משפטי אחר, וולוו עשויה לבקש את הסכמתך המפורשת לעיבוד נתונים אישיים מסוימים. הסכמה שכזו נתונה לבחירתך והיא נעשית מרצונך החופשי בלבד.

וולוו עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים הבאות אשר, כשלעצמן או בשילוב עם נתונים אחרים, עשויות להוות נתונים אישיים ולצורך המטרות הכלליות המפורטות בטבלה 1 להלן.

לידיעתך, הרשימה הבאה כוללת דוגמאות בלבד ואינה ממצה, וכי ייתכן שוולוו לא תעבד את כל הנתונים המפורטים לגביך.‬ כמו כן, כמה ממטרות העיבוד חופפות וייתכן שיהיו כמה מטרות המצדיקות את השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך.

טבלה 1 – קטגוריות, מטרה והבסיס המשפטי לעיבוד

קטגוריות של נתונים אישיים

מטרות העיבוד

בסיס משפטי לעיבוד

נתוני קשר, כגון שם, דוא"ל ומספר טלפון

 

 

 • · כדי לאפשר לנהל רישום עדכני של נציגי לקוחות במערכות ה-CRM של וולוו
 • · כדי לאפשר את האספקה של מוצרים ושירותים
 •  כדי לאפשר החזרות וטיפול בתביעות הקשורות למוצרים (כגון תביעות אחריות ותביעות אחריות מוצר)
 • כדי לאפשר תקשורת ושיווק לקידום מכירות (כגון שליחת עלוני מידע, חומרי מידע וחומרי קידום מכירות ופרסום, הזמנות לאירועים וכולי).

 

 • כדי לאפשר סקרי לקוחות (כגון סקרי שביעות רצון בסוכנויות, סקרי איכות מוצרים וסקרים לשיפור תהליכים) 

 

 •  כדי לאפשר מסירת מידע הקשור לקוד פתוח ספציפי למוצר באמצעות התהליכים המאושרים של וולוו
 •    מחויבות חוזית (לניהול האספקה של מוצרים ושירותים ותביעות אחריות)
 •   מחויבות משפטית (לניהול החזרות ותביעות הקשורות לאחריות מוצר)
 •   אינטרס לגיטימי (לניהול קשרי לקוחות)
 •    אינטרס לגיטימי (לניהול בקשות למידע מצד הלקוחות)

 

 

נתונים ארגוניים, כגון שם חברה, תפקיד, מקום עבודה ומדינה

 

 

 •  כדי לאפשר לנהל רישום עדכני של נציגי לקוחות במערכות ה-CRM של וולוו

 

 

 •    אינטרס לגיטימי (לניהול קשרי לקוחות)

 

 

נתונים אישיים, כגון שפה מועדפת, תמונה, מידה והעדפות מזון

 

 •   כדי לאפשר תקשורת ושיווק בשפה המועדפת

 

 •   כדי לאפשר שירותים מותאמים אישית (כגון מוצרים שיווקיים במידה הנכונה)

 

 •   אינטרס לגיטימי (לניהול קשרי לקוחות)

 

 •    הסכמה (בעת הצורך, לניהול קשרי לקוחות)

 

 

 

נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות, פרטי כניסה וכן נתונים ויומני רישום לגבי השימוש שלך בציוד ה-IT, באפליקציה או בשירותים של וולוו

 

 

 •   כדי לאפשר שימוש באפליקציות ובמערכות הקשורות ללקוחות של וולוו

 

 

 

 •   מחויבות חוזית (לאספקת השירותים שסוכם עליהם)

 

 •    אינטרס לגיטימי (לניהול גישת המשתמש של הלקוחות, להגנה על נתונים ולאבטחת סייבר באופן כללי)

 


מזהים ייחודיים הקשורים לרכב
, כגון מספר הזיהוי של הרכב (כולל מספר שלדה ומזהה שלדה)

 

 

 •  כדי לאפשר מסירת מידע הקשור לקוד פתוח ספציפי למוצר באמצעות התהליכים המאושרים של וולוו

 

 

 •   אינטרס לגיטימי (לניהול בקשות למידע מצד הלקוחות)

 

 

נתוני ייצור/תיקון/טיפול, כגון מעקב ורישום של פעילויות (כולל תביעות אחריות) שביצעת בקשר לייצור, לתחזוקה, לתיקון או לטיפול של המוצרים

 

 

 •   כדי לאפשר לפתור בעיות איכות הקשורות למוצרי וולוו, לרבות שימוש בנתונים הקשורים לרכב/למוצר או בנתונים שנוצרו ברכב/במוצר בעת השימוש במוצר שבבעלות וולוו

 

 •   כדי לאפשר טיפול בתביעות אחריות ובסוגיות של אחריות מוצר

 

 

 •    מחויבות חוזית (לניהול תביעות אחריות ומחויבויות של טיפול ותיקון)

 

 •    מחויבות משפטית (לניהול החזרות וסוגיות של אחריות מוצר)

 

 

חומרי תמונה, כגון קטעי וידאו שהוקלטו במערכת טלוויזיה במעגל סגור (להלן, "CCTV") של חברת 'קבוצת וולוו' שהותקנה במתקני החברה הרלוונטית של 'קבוצת וולוו', או במערכות וידאו אחרות ובמערכות אבטחה/ניטור קשורות, במתקניה של 'קבוצת וולוו' או מחוצה להם, אך שיש לנו צידוק לגיטימי לצפות בהם/לגשת אליהם

 

 

 •   כדי לנהל את הבטיחות והאבטחה במתקני 'קבוצת וולוו'

 

 

 •    אינטרס לגיטימי (לשמירה על האבטחה ובטיחות, למניעת הונאה או גנבה; וכן (במידת הצורך) לסיוע בציות לתקנות)


נתונים פיננסיים,
כגון פרטי אשראי או תשלום ופרטי חשבון בנק

 

 

 •   כדי לאפשר תשלום על מוצרים ושירותים

 

 •    מחויבות חוזית (לניהול תשלומים מוסכמים)

 

 

 

נתונים חוזיים, כגון הזמנות רכש, חוזים והסכמים אחרים בינך לבין וולוו

 

 •   כדי לאפשר שירותי ניהול חוזים

 

 •    מחויבות חוזית (לניהול מחויבויות חוזיות כגון אספקת מוצרים ושירותים)

 

 

 

מידע ספציפי על קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים

יש לציין במפורש כי היבטים מסוימים של נתוני בריאות ובטיחות עשויים להוות קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים על פי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים, והם יטופלו בזהירות יתרה וידרשו אמצעי הגנה נוספים. וולוו תעבד קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים רק אם לוולוו יש מחויבות משפטית או צורך עסקי לגיטימי לעבד נתונים שכאלה (כולל, בין השאר, נהלים זהירים שעוזרים בניהול מצבי חירום רפואיים בקנה מידה רחב). במקרים שכאלה, נודיע לך על כך וכן (אם החוק דורש) נבקש את הסכמתך המפורשת לעיבוד נתונים כאלה. עליך לדעת שאינך מחויב במסגרת החוזה שלך עמנו להסכים לכל פנייה לקבלת הסכמה מאתנו.

מידע ספציפי לגבי ניטור בטלוויזיה במעגל סגור

וולוו עשויה להשתמש בניטור בטלוויזיה במעגל סגור (כמוגדר לעיל) במקומות המותרים לפי חוק. ניטור בטלוויזיה במעגל סגור משמש בדרך כלל לבקרה ולמניעת גישה בלתי מורשית למתקנים ולציוד של וולוו, אבל במדינות מסוימות הוא גם עשוי לשמש להקפדה על הנחיות ונהלים של בריאות ובטיחות ולשיפור הייצור הכללי. התמונות וההקלטות במעגל סגור מאוחסנות בצורה מאובטחת ונגישות רק לפי צורך (למשל, כדי לחקור תקריות).

מידע ספציפי לגבי קבלת החלטות אוטומטית

וולוו אינה משתמשת באופן קבוע ושיטתי בקבלת החלטות אוטומטית שיש לה השפעה משפטית לגבי אנשים מסוימים או שיש לה השפעה מהותית דומה. אם אתה מתנהל מול חברה של וולוו שמשתמשת בקבלת החלטות אוטומטית שכזו, אתה אמור לקבל הודעה ספציפית המתארת את הפרטים של קבלת ההחלטות האוטומטית. 

לרוב, וולוו משיגה את הנתונים האישיים שלך ממך או מהמעסיק שלך או מגורמי צד שלישי שאנחנו מנהלים עסקים עמם. גורמי צד שלישי שכאלה אחראים לוודא בעצמם שיש להם את הזכויות להשתמש בנתונים שלך ולשתף אותם עם גורמים אחרים לפני השיתוף עמנו.

נתונים אישיים מסוימים נוצרים באופן אוטומטי ממערכת ה-IT של וולוו, או ממערכות דומות, למשל בעת יצירת מזהה המשתמש שלך למערכות וולוו.

למעט מידע מסוים הנדרש על פי חוק, ההחלטה למסור נתונים אישיים לוולוו נתונה בידיך בלבד.

עם זאת, שים לב כי וולוו חייבת לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לקיים אינטראקציה עם לקוחותיה למטרות עסקיות. אם לא תמסור נתונים אישיים, ייתכן שהדבר יקשה עלינו לטפל במוצרים ובשירותים שאתה או המעסיק שלך מצפים לקבל מוולוו ויקשה עלינו לספק אותם. 

ייתכן שהנתונים האישיים שלך ישותפו עם חברות אחרות ב'קבוצת וולוו' ועם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות (כמפורט להלן), לרבות העברת הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות.

שיתוף נתונים אישיים במסגרת 'קבוצת וולוו'

'קבוצת וולוו' היא ארגון עולמי עם משרדים ופעילות ברחבי העולם, וייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו או יהיו נגישים ברחבי העולם במסגרת עסקיה הגלובליים של 'קבוצת וולוו' ובין הישויות והשלוחות השונות שלה.

העברות של הנתונים האישיים שלך לחברות אחרות ב'קבוצת וולוו' (כולל העברות מתוך האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי אל מחוץ לאיחוד האירופי/ךאזור הכלכלי האירופי) יהיו כפופות להסכם פנים-ארגוני המבוסס על סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי, או מנגנונים אחרים שהוכרו או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות בשלב כלשה  .הסכם כזה משקף את התקנים הכלולים בחוקי פרטיות המידע האירופיים (כולל התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי). קיום הסכם זה פירושו שכל הישויות ב'קבוצת וולוו' חייבות לציית לאותם כללים פנימיים. בנוסף, זה אומר שהזכויות שלך יישארו כפי שהן בלי קשר למקום שבו הנתונים שלך מעובדים על-ידי 'קבוצת וולוו'.

שיתוף נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי מחוץ ל'קבוצת וולוו'

בנוסף לשיתוף הנתונים האישיים בין החברות ב'קבוצת וולוו' כמפורט לעיל, וולוו עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות, כולל:

 • שותפים עסקיים, כגון הספקים ונותני השירות של 'קבוצת וולוו' בקשר לאספקת המוצרים והשירותים שלהם ל'קבוצת וולוו', כגון ספקי שירותי IT.
 • סוכנים עצמאיים, כגון הסוכנים הפרטיים של 'קבוצת וולוו' לצורך ניהול ופיתוח של קשרים עסקיים עם לקוחות קיימים או פוטנציאליים;
 • יועצים מקצועיים, כגון סוכני ביטוח, עורכי דין ויועצים מקצועיים אחרים בנושאים כגון תביעות ביטוח, ביקורות וקבלת שירותי ייעוץ.
 • גורמים אחרים והיועצים שלהם, כגון בקשר לעסקאות ולפרויקטים או שיתופי פעולה אחרים (כולל פרויקטים של מיזוגים ורכישות).
 • ספקי שירותי חירום, כגון גורמי משטרה, כיבוי אש, אמבולנס וסיוע בצד הדרך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל אנשים אחרים, למשל במקרי חירום.
 • אכיפת חוק, רשויות רגולציה וגופים ציבוריים ומשפטיים אחרים בקשר למחויבויות משפטיות, כגון צווי בית משפט או דרישות דיווח על פי חוק, או אם הדבר נחוץ במקרים חריגים כדי להגן על האינטרס החיוני שלך או של אנשים אחרים.

כל ספקי השירותים והיועצים המקצועיים המהווים צד שלישי שבפניהם נחשפים הנתונים האישיים שלך צפויים ונדרשים להגן על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך, ורשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק לפי החוקים והתקנות החלים בנושא פרטיות נתונים.

כמו כן, במקרה שחברה כלשהי מ'קבוצת וולוו' שנמצאת באיחוד האירופי/באזור הכלכלי האירופי מעבירה נתונים אישיים לגורמי צד שלישי חיצוניים הממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי, החברה הרלוונטית ב'קבוצת וולוו' תוודא כי קיימים אמצעי הגנה הולמים אשר מספקים רמות הגנה נאותות על הנתונים האישיים שלך, כנדרש לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים (כולל התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי). לדוגמה, מקרים אלה כוללים שימוש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או במנגנון דומה שהוכר או אושר על-ידי הרשויות הרלוונטיות בשלב כלשהו.

אם יש לך שאלות לגבי האופן שבו וולוו תשתף את הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר המפורטים לעיל

וולוו משתמשת באמצעי אבטחה משפטיים, טכניים וארגוניים מתאימים וסבירים, לרבות אבטחת טכנולוגיות מידע ואמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן באופן הולם על נתונים אישיים.

אמצעים אלה מתאימים לסיכונים הנובעים מעיבוד נתונים אישיים ולרגישות הנתונים האישיים, ומתחשבים בדרישות של החוק המקומי החל. בנוסף, האמצעים עוברים שיפורים מתמשכים בהתאם לפיתוח של מוצרים ושירותים זמינים של אבטחה.

וולוו מחייבת את כולם לציית למדיניות האבטחה הרלוונטית בנושא נתונים אישיים בעת השימוש במערכות וולוו. 

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד קיימת מטרה עסקית לגיטימית לשם כך (כולל, בין השאר, קיום תקופות חוזיות, דרישות אחריות או אחריות מוצר, מחויבות לדיווח על פי חוק ו/או דרישות שמירה עקב מחלוקות צפויות).

ייתכן שאתה זכאי לדברים הבאים, כאשר החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות נתונים קובעים זאת:

 • לבקש גישה לנתונים האישיים שוולוו מעבדת בקשר אליך: זכות זו מאפשרת לך לדעת אם אנחנו מחזיקים בנתונים אישיים לגביך, ואם כן, לקבל מידע ספציפי על הנתונים האישיים והקטגוריות שלהם ולקבל עותק שלהם.
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לתקן את הנתונים האישיים שלך אם הם אינם מדויקים או מלאים.
 • להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך (למטרות שיווק ישיר ולמטרות אחרות): זכות זו מאפשרת לך לבקש שוולוו לא תעבד יותר את הנתונים האישיים שלך.
 • לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך, לרבות כאשר נתונים אישיים שכאלה כבר אינם נחוצים להשגת המטרות.
 • לבקש את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש מוולוו לעבד את הנתונים האישיים שלך רק בנסיבות מוגבלות, כולל לאחר קבלת הסכמה ממך.
 • לבקש לנייד את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך (בתבנית ניידת ומוכנה לשימוש, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית), או לבקש מוולוו להעביר נתונים אישיים אלה לנאמן נתונים אחר.
 • במקרה שעיבוד הנתונים האישיים שלך או חלק מהם מבוסס על הסכמתך, יש לך את הזכות לבטל בכל עת את הסכמתך, ובמקרה זה וולוו תחדל מכל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך או החלק הרלוונטי בהם (אבל ביטול זה לא ישפיע על החוקיות של פעילויות עיבוד הנתונים לפני הביטול).

שים לב שיש מקרים שבהם וולוו לא תהיה מחויבת להיענות לבקשות למחיקה, להגבלה, להתנגדות או לניידות נתונים. ייתכן שוולוו תבחן את המחויבויות המשפטיות שלה והיוצאים מהכלל של זכויות אלה בכל מקרה ומקרה.

כמו כן, זכותך להגיש תלונות לרשות מפקחת בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו. לקבלת מידע נוסף על זכויות אלה ועל האופן שבו ניתן לממש אותן, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.

וולוו ממליצה לך לבדוק מדי פעם הודעת פרטיות זו כדי להיות מודע לכל שינוי בה.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן הודעת פרטיות זו לפי הצורך. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מציינים בחלק העליון של הודעת פרטיות זו את התאריך שבו כל שינוי שכזה מתבצע ו/או כשהוא נכנס לתוקף.