הודעת פרטיות לנציגי לקוחות

 

גרסה זו פורסמה, והיא תקפה החל מ-01/09/2023
 

הודעה זו מספקת מידע על עיבוד נתונים אישיים על ידי לקוחות ונציגים פוטנציאליים של חברה שהיא חלק מקבוצת וולוו ("הודעת פרטיות"). אם אתה כיום, או היית בעבר אדם פרטי, או עובד של חברה, שרכשה, השכירה, החכירה או שכרה מוצר או שירות או שהתבקשה ממך הצעה כלקוח פוטנציאלי על ידי חברה מקבוצת וולוו, אנו עשויים לעבד נתונים אישיים אודותיך

למטרות הודעה זו, "קבוצת וולבו" פירושה AB Volvo (publ.) וגופים הנשלטים במישרין או בעקיפין על ידי AB Volvo, כולל, בין השאר ישויות השייכות לכל אחד מתחומי העסקים העיקריים של קבוצת וולוו וחטיבות המשאיות (כפי עשויים להתקיים מעת לעת) כגון Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions ו-Volvo Energy

הודעת פרטיות זו חלה אך ורק כאשר חברה שהיא חלק מקבוצת וולוו אוספת או מעבדת בדרך אחרת כלשהי נתונים אישיים למטרותיה (כלומר, כאשר חברה מקבוצת וולוו (בין אם לבדה או במשותף עם ישויות אחרות) מתפקדת כבקר וקובעת משום כך את המטרות שלשמן מעובדים נתונים אישיים ואת אופן העיבוד)

לתשומת לבך, העיבוד של נתונים אישיים הקשורים לרכב אינו מכוסה בהודעת פרטיות זו אלא בהודעת הפרטיות למפעילים ולנהגים [קישור]

הודעת פרטיות זו אינה חלה כאשר חברה מקבוצת וולוו אוספת או מעבדת מידע אישי בשמה של חברה אחרת, כמו סוחרים, יבואנים, ספקים ולקוחות עצמאיים של קבוצת וולוו

בנוסף להודעת פרטיות זו, חלק מהמערכות, היישומים והתהליכים של חברה מקבוצת וולוו עשויים להכיל הודעות פרטיות משלהם, המספקות פרטים נוספים על נתונים אישיים ספציפיים שנאספים וכיצד הם נשמרים, משמשים ומועברים

 

בחר שפה

החברה מקבוצת וולוו שממנה קנית, שכרת, השכרת או חכרת מוצר או שירות, בשמך או בשם המעסיק שלך (להלן "וולוו"), היא הבקר של הנתונים האישיים שוולוו משיגה ממך ומשאר המקורות המתוארים להלן

"נאמנה" פירושו שוולוו היא זו שמחליטה לגבי המטרה והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושאי פרטיות

אם יש לך שאלות לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך, פנה למנהל הפרטיות של קבוצת וולוו בכתובת gpo.office@volvo.com או בדואר או בטלפון בכתובת:

AB Volvo

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

לעניין הודעת פרטיות זו, "נתונים אישיים" הם כל מידע לגבי אדם ספציפי, או שמזהה או שעשוי לזהות אדם ספציפי. במילים אחרות, מדובר בכל מידע שיכול להיות מקושר אליך

למטרות הודעת פרטיות זו, המונח "לעבד" או "עיבוד" פירושו כל שימוש בנתונים אישיים, כולל, בין השאר איסוף, הקלטה, ארגון, אחסון, התאמה, שינוי, העברה, העמדה לרשות, חסימה, מחיקה, או השמדה של נתונים אישיים

בסיס משפטי

וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך בהתבסס על אחד או יותר מהבסיסים המשפטיים הבאים, ראה גם פרטים נוספים להלן

·       התחייבות חוזית וולוו עשויה לעבד את הנתונים שלך אם עיבוד כזה נחוץ כדי למלא התחייבות חוזית כלפיך, לדוגמה, למלא את התנאים וההגבלות של הזמנה או של חוזה שירות שנחתם על ידיך או על ידי המעסיק שלך

·       מחויבות משפטית. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה כדי לעמוד במחויבות משפטית, כגון קיום צווי בית משפט וציות לדרישות דיווח על פי חוק

·       אינטרסים לגיטימיים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה למטרות של אינטרס לגיטימי של וולוו או של צד שלישי. במסגרת האינטרס הלגיטימי של וולוו נכללים ניהול הפעילות היומיומית שלה, כולל ניהול קשרי הלקוחות, אך גם באופן כללי יותר לפתח את המוצרים והשירותים שהיא מציעה (בין אם לבד ובין אם בשיתוף עם צדדים שלישיים), כולל מוצרים ושירותים חדשים וחדשניים

כאשר נאמר כאן כי וולוו מסתמכת על האינטרסים הלגיטימיים שלה למטרת עיבוד מסוימת, וולוו סבורה כי האינטרסים הלגיטימיים שלה אינם מתנגשים עם האינטרסים, הזכויות או החירויות הנתונים שלך (i) עם השקיפות שמספקת וולוו בנוגע לפעילות העיבוד, (ii) עם הגישה של וולוו של 'פרטיות משלב התכנון', (iii) עם בדיקת הפרטיות הרגילה של וולוו וגם (iv) עם הזכויות שיש לך ביחס לפעילות העיבוד. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על גישה זו לבדיקת איזון, פנה לממונה על הפרטיות של "קבוצת וולוו" באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל

·       אינטרסים חיוניים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי להגן על אינטרס חיוני שלך ושל אחרים אם לוולוו יש סיבות תקפות להאמין שעיבוד כזה של הנתונים האישיים שלך עשוי למנוע או לצמצם כל נזק משמעותי אפשרי לך או לאחרים

·       הסכמה., וולוו עשויה לבקש את הסכמתך המפורשת לעיבוד נתונים אישיים מסוימים, לדוגמה, למטרות שיווקיות. הסכמה כזו היא לבחירתך והיא וולונטרית לחלוטין

וולוו עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים הבאות אשר כשלעצמן או בשילוב עם נתונים אחרים עשויות להוות נתונים אישיים, ולמטרות הכלליות שמצוינות בטבלה 1 להלן

וולוו לא תעבד בהכרח את כל הנתונים המפורטים להלן אודותיך, חלק ממטרות העיבוד יהיו חופפות, וייתכנו מספר מטרות שיצדיקו את השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך

טבלה 1 – קטגוריות, מטרה והבסיס המשפטי לעיבוד

 

בסיס משפטי לעיבוד

מטרות העיבוד

קטגוריות של נתונים אישיים

התחייבות חוזית (לניהול אספקת מוצרים ושירותים ותביעות אחריות)

מחויבות משפטית (לניהול החזרות מוצרים ותביעות הקשורות לחבות בשל מוצרים)

אינטרס לגיטימי (לצורך ניהול קשרי לקוחות)

אינטרס לגיטימי (לצורך ניהול בקשות לפרטי לקוחות)

 

 

 

 

· אימות הזהות

מאפשר לשמור תיעוד מעודכן של נציגי לקוחות ולקוחות פוטנציאליים במערכות ניהול קשרי הלקוחות של וולוו

· מתן אפשרות לאספקת מוצרים, שירותים, אירועים וניהול עסקים

· מתן אפשרות לשליחת הצעות, הצעות מחיר ואספקת מוצרים ושירותים

מתן אפשרות להחזרות מוצרים וטיפול בתביעות הקשורות למוצרים (כגון תביעות במסגרת אחריות ותביעות של חבות בשל מוצר)

מתן אפשרות לתקשורת ושיווק פרסומיים (כגון משלוח ניוזלטרים, חומרי הסברה וחומרי פרסום וקידום מכירות, הזמנות לאירועים וכו')

עריכת סקרי לקוחות (כגון סקרי שביעות רצון של ספקים, סקרי איכות מוצרים וסקרי שיפור תהליכים)

· מתן אפשרות לאספקת מידע הקשור לקוד מקור פתוח לגבי מוצר ספציפי באמצעות תהליכים מאושרים של וולוו

· יישום רישיונות יצוא

זיהוי, מניעה ודיווח לגבי הונאה ופשע (כולל הלבנת הון)

· מכירה של אינטרס כלשהו בבעלות בחוזה שירות או מימון ("פעילות שוק ההון")

· מכירת חייבים

· טיפול בדיווחים שמתקבלים בערוץ חושפי שחיתויות

· טיפול בניגוד עניינים פוטנציאלי או מאומת

סינון שותפים עסקיים

 

פרטי קשר, כמו שם, דוא"ל, כתובת ומספר טלפון, קרובי משפחה, נתוני דרכון ותעודת זהות

 אינטרס לגיטימי (לצורך ניהול קשרי לקוחות)

מחויבות משפטית (סינון שותפים עסקיים)

 

 
· מתן אפשרות לשמירת רישום מעודכן של נציגי לקוחות במערכות ניהול קשרי הלקוחות של וולוו
 
· טיפול בדיווחים שמתקבלים בערוץ חושפי שחיתויות
 
· טיפול בניגוד עניינים פוטנציאלי או מאומת
 
סינון שותפים עסקיים

נתונים ארגוניים, כגון שם החברה, הנהלת החברה, תפקיד בעבודה, מקום העבודה והמדינה

·  אינטרס לגיטימי (לניהול קשרי לקוחות)

הסכמה (לפי העניין, לצורך ניהול קשרי לקוחות)

 

 

 

 

 

  מתן אפשרות לתקשורת ושיווק.

· מתן אפשרות לתקשורת בשפה המועדפת

מתן אפשרות לאספקת שירותים מותאמים אישית (כגון מוצרים במידות הנכונות)

 

נתונים פרטיים, כגון שפה מועדפת, תמונה/סרטון, מידות הלבוש והעדפות מזון

·  התחייבות חוזית (אספקת שירותים שהווסכמו)

אינטרס לגיטימי (לניהול גישת לקוחות למשתמשים, לניתוחי שימוש, תחזוקה ופיתוח של מוצרים, פתרונות, שירותים ויישומים, להגנה על נתונים ולאבטחת סייבר בכלל)

 

·  מתן אפשרות לשימוש ביישומים ומערכות הקשורות ללקוחות של וולוו

·  מתן אפשרות לתקשורת ושיווק פרסומיים (כגון משלוח ניוזלטרים, חומרי הסברה וחומרי פרסום וקידום מכירות, הזמנות לאירועים וכו')

·       עריכת מחקר ופיתוח כדי לאמת, לוודא, לשפר ולתחזק מוצרים, פתרונות, שירותים ויישומים ולפתח מוצרים, פתרונות, שירותים ויישומים חדשים

 

נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות, הרשאות, הגדרות ומאפיינים אחרים הקשורים לחשבון המשתמש שלך, פרטי התחברות וכן נתונים ויומנים אושות השימוש שלך בציוד ה-IT, ביישום או בשירותים של וולוו

 

 אינטרס לגיטימי (לצורך ניהול בקשות לפרטי לקוחות)

 

· מתן אפשרות לאספקת מידע הקשור לקוד מקור פתוח לגבי מוצר ספציפי באמצעות תהליכים מאושרים של וולוו

 

מזהים ייחודיים הקשורים לרכב, כגון מזהה הרכב (מספר VIN ומזהה השלדה), כתובת IP, כתובת MAC, מספר כרטיס SIM, IMEI)

·  מחויבות חוזית (לניהול תביעות אחריות ומחויבויות של טיפול ותיקון)

מחויבות משפטית (לניהול החזרות וסוגיות של אחריות מוצר)

 

·  מתן אפשרות לפתרון בעיות איכות הקשורות למוצרים/שירותים של וולוו, כולל שימוש בנתונים הקשורים לרכב/למוצר או בנתונים שנוצרו על ידי הרכב/המוצר.

מתן אפשרות לטיפול בתביעות אחריות ובעיות של חבות הקשורה למוצר

 

נתוני ייצור / תיקון / שירות, כגון מעקב ורישום פעילות (כולל תביעות אחריות) שבוצעו על ידך בקשר לייצור, תחזוקה, תיקון או שירות של מוצרים

 

 אינטרס לגיטימי (לשמירה על האבטחה והבטיחות, למניעת הונאה או גניבה; ו(לפי העניין) לסיוע בציות לתקנות)

 

 ניהול הבטיחות והאבטחה במפעלי קבוצת וולוו

 

חומרי תמונות, כגון קטעי וידאו שהוקלטו במערכות טלוויזיה במעגל סגור של חברת וולוו ("CCTV") המותקנת בשטחי החברה הרלוונטיים של קבוצת וולוו או במערכות וידאו אחרות ומערכות אבטחה/ניטור קשורות בשטחי קבוצת וולוו ומחוצה להם.

התחייבות חוזית (לניהול תשלומים מוסכמים)

·  מתן אפשרות לתשלום תמורת מוצרים ושירותים

·  ביצוע חיתום אשראי

·  דיווח וניהול פיגורים בתשלומים

·  מכירה של אינטרס כלשהו בבעלות בחוזה שירות או מימון ("פעילות שוק ההון")

 

 

נתונים פיננסיים, כגון נתוני אשראי או תשלום (כולל תשלומים, היסטוריית אשראי ופיגורים/חובות, הליכים משפטיים או פעולות אכיפה הקשורים אליך) ופרטי חשבון בנק

 

·  התחייבות חוזית (לניהול התחייבויות חוזיות כגון אספקת מוצרים ושירותים)

·  מתן אפשרות לשירותי ניהול חוזים

·  דיווח וניהול פיגורים בתשלומים

·  מכירה של אינטרס כלשהו בבעלות בחוזה שירות או מימון ("פעילות שוק ההון")

מכירת חייבים

נתונים חוזיים, כגון הזמנות רכש, חוזם

והסכמים אחרים בינך לבין וולוו 

·       ביצוע חוזה

אינטרס לגיטימי

·       מתן שירותי השכרה וחכירה

השאלת רכב של וולוו לצורכי מחקר ופיתוח

נתונים הקשורים להשכרה/שכירות/חכירה/שימוש/השאלה של רכב כמו מספר וסטטוס רישיון נהיגה, לוחית רישוי

·       אינטרס לגיטימי

מחויבות משפטית

·       מניעת הונאה ופשע (כולל הלבנת הון)

·       זיהוי הונאה ופשע (כולל הלבנת הון)

·       דיווח על הונאה ופשע (כולל הלבנת הון)

טיפול בדיווחים שמתקבלים בערוץ חושפי שחיתויות

נתונים הקשורים לפשע והונאה (שהתקבלו בעיקר מסוכנויות למניעת הונאות וסוכנויות לדירוג אשראי)

·       מחויבות משפטית

אינטרס לגיטימי

·       בדיקת סנקציות לצורך דרישות בקרת יצוא

·       מיון שותפים עסקיים ובדיקת נאותות

·       מניעה ואיתור שחיתות וניגודי אינטרסים

טיפול בדיווחים שמתקבלים בערוץ חושפי שחיתויות

נתונים הקשורים לסינון וסנקציות כולל דיווחים שליליים בתקשורת, הופעה ברשימות סנקציות, רשימות מעקב, חשיפה פוליטית, הבעלים המועילים האולטימטיביים של חברת הלקוח, מידע על מקבלי מתנות/אירוח (כגון שם, חברה/מעסיק, מעורבות של כל עובד ציבור, תפקיד).

·       אינטרס לגיטימי

·       ביצוע חוזה

מחויבות משפטית

·       יישום רישיונות יצוא

·       מילוי אישורי משתמש קצה

·       פיתוח מוצרים ושירותים

·       מתן שירותים, כולל "ציוד כשירות"

·       הצעת מוצרים או שירותים מימון ספציפיים או לפי הזמנה

·       ביצוע חיתום אשראי

·       אופטימיזציה של פעולות הלקוח 

בחירת מפרט הרכב הנכון לשימוש המיועד

נתוני שימוש: נתונים על השימוש שאתה עושה במוצר או בשירות כולל שגרות והרגלים (שאינם מגיעים מנתוני טלמטיקה)

·       אינטרס לגיטימי

ביצוע חוזה

·       טיפול בתביעות

פיתוח ואספקת מוצרים ושירותים הקשורים לביטוח, כולל, בין השאר, "ביטוח מחובר"

נתונים הקשורים לביטוח כולל תאונות, שם

חברת הביטוח, וכדומה. 


 

באופן ספציפי, על קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיי

יש לציין במפורש כי היבטים מסוימים של נתוני בריאות ובטיחות עשויים להוות קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים על פי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים, והם יטופלו בזהירות יתרה וידרשו אמצעי הגנה נוספים. וולוו תעבד רק קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים אם לוולוו יש חובה חוקית או צורך עסקי לגיטימי לעבד נתונים כאלה לרבות אך ללא הגבלה לנוהלי זהירות שיעזרו בניהול מצבי חירום נרחבים). במקרים כאלה נודיע לך (אם החוק מחייב לעשות זאת) ונבקש את הסכמתך המפורשת לעבד נתונים כאלה. לתשומת לבך, אינך מחויב במסגרת החוזה שלך עמנו להסכים לכל פנייה לקבלת הסכמה מאתנו.

 

מידע ספציפי לגבי ניטור בטלוויזיה במעגל סגור

וולוו עשויה להשתמש בניטור בטלוויזיה במעגל סגור (כמוגדר לעיל) במקומות המותרים לפי חוק. ניטור בטלוויזיה במעגל סגור משמש בדרך כלל לבקרה ולמניעת גישה בלתי מורשית לאתר ולציוד של וולוו, אבל במדינות מסוימות הוא גם עשוי לשמש להקפדה על עמידה בהנחיות ובנהלים של בריאות ובטיחות ולשיפור כללי של הייצור. התמונות וההקלטות במעגל סגור מאוחסנות בצורה מאובטחת ונגישות רק לפי צורך (למשל, כדי לחקור תקריות).

מידע ספציפי לגבי קבלת החלטות אוטומטית

וולוו אינה משתמשת באופן קבוע ושיטתי בקבלת החלטות אוטומטית שיש לה השפעה משפטית לגבי אנשים מסוימים או שיש לה השפעה מהותית דומה. אם אתה מתנהל מול חברה של וולוו שמשתמשת בקבלת החלטות אוטומטית שכזו, אתה אמור לקבל הודעה ספציפית המתארת את הפרטים של קבלת ההחלטות האוטומטית.

וולוו תקבל את הנתונים האישיים שלך בעיקר ממך או מהמעסיק שלך או מגורמי צד שלישי איתם אנו עושים עסקים (סוכנים, ספקים, נציגי מכירות, וכדומה) או שאנו מקבלים מהם את הנתונים, כמו למשל נתונים פיננסיים ואשראי ונתונים הקשורים לפשע שאנו מקבלים מגורמים לדיווח אשראי, סוכנויות לדירוג אשראי, סוכנויות למניעת הונאות. גורמי צד שלישי כאלה אחראים לוודא שיש להם את הזכויות להשתמש בנתונים שלך ולשתף אותם עם גורמים אחרים לפני השיתוף עמנו

נתונים אישיים מסוימים נוצרים באופן אוטומטי ממערכת ה-IT של וולוו, או ממערכות דומות, למשל בעת יצירת מזהה המשתמש שלך למערכות וולוו

למעט מידע מסוים הנדרש על פי חוק, ההחלטה למסור נתונים אישיים לוולוו נתונה בידיך בלבד.

עם זאת, שים לב כי וולוו חייבת לעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לקיים אינטראקציה עם לקוחותיה למטרות עסקיות והתחייבויות חוזיות. אם לא תמסור נתונים אישיים, ייתכן שהדבר יקשה עלינו לטפל במוצרים ובשירותים שאתה או המעסיק שלך מצפים לקבל מוולוו ויקשה עלינו לספק אותם

ייתכן שהנתונים האישיים שלך ישותפו עם חברות אחרות ב- Volvo Group ועם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות (כמפורט להלן), שעשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות

 Volvo Group שיתוף נתונים אישיים במסגרת

"'קבוצת וולוו" היא ארגון עולמי עם משרדים ופעילות ברחבי העולם, וייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו לישויות ולשלוחות השונות של "קבוצת וולוו" ברחבי העולם, או יהיו נגישים להן, במסגרת עסקיה הגלובליים. העברות של הנתונים האישיים שלך לחברות אחרות ב-Volvo Group (הכוללות העברות מתוך האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי אל מחוץ לאיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי) יהיו כפופות להסכם פנים-ארגוני המבוסס על סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי, או על מנגנונים אחרים שהוכרו או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. הסכם כזה משקף את התקנים הכלולים בחוקי פרטיות המידע האירופיים (הכוללים את האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי). קיום הסכם זה פירושו שכל הישויות ב-Volvo Group חייבות לציית לאותם כללים פנימיים. נוסף על כך, פירוש הדבר שהזכויות שלך יישארו כפי שהן בלי קשר למקום שבו הנתונים שלך מעובדים על-ידי "קבוצת וולוו"

שיתוף נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי מחוץ ל-Volvo Group

בנוסף לשיתוף הנתונים האישיים בין החברות ב"קבוצת וולוו" כמפורט לעיל, וולוו עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות, הכוללות:

·       שותפים עסקיים, כגון הספקים ונותני השירות של קבוצת וולוו בהקשר של אספקת המוצרים והשירותים שלהם לקבוצת וולוו, כגון ספקי שירותי IT וספקים ומתווכים של שירותי תחבורה (כולל מכס ומסחר)

·       סוכנים עצמאיים ובוני מרכבים, כגון הסוכנים הפרטיים של קבוצת וולוו לצורך ניהול ופיתוח של קשרים עסקיים (כולל תביעות אחריות) עם לקוחות קיימים או פוטנציאליים;

·       יועצים מקצועיים, כגון סוכני ביטוח, עורכי דין ויועצים מקצועיים אחרים בנושאים כגון תביעות ביטוח, ביקורות וקבלת שירותי ייעוץ

·       גורמים אחרים והיועצים שלהם, כגון בקשר לעסקאות ולפרויקטים או שיתופי פעולה אחרים (כולל מיזוגים, פרויקטים של רכש, חברות ביטוח)

·       ספקי שירותי חירום, כגון גורמי משטרה, כיבוי אש, אמבולנס וסיוע בצד הדרך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל אחרים, למשל במקרי חירום

·       רשויות ממשלתיות

•       בתחום אכיפת החוק: רשויות רגולציה וגופים ציבוריים ומשפטיים אחרים בקשר למחויבויות משפטיות, כגון צווי בית משפט או דרישות דיווח על פי חוק, או אם הדבר נחוץ במקרים חריגים כדי להגן על האינטרס החיוני שלך או של אנשים אחרים

       רשויות ציבוריות המופקדות על בקרת יצוא ומכס

  רשויות ציבוריות הדורשות נתונים אישיים כדי להעניק גישה לאתרים מוגבלים

·       שותפים פיננסיים ובעלי עניין אחרים

    סוכנויות מידע/דירוג אשראי,

     סוכנויות לגביית חובות

  סוכנויות למניעת הונאה,

 בנקים ושותפים בשוק ההון

  חברות ביטוח, סוכני ביטוח ושמאי ביטוח

כל ספקי השירותים והיועצים המקצועיים המהווים צד שלישי שבפניהם נחשפים הנתונים האישיים שלך צפויים ונדרשים להגן על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך, ורשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק לפי החוקים והתקנות החלים בנושא פרטיות נתונים

כמו כן, במקרה שחברה כלשהי מ"קבוצת וולוו" שנמצאת באיחוד האירופי/באזור הכלכלי האירופי מעבירה נתונים אישיים לגורמי צד שלישי חיצוניים הממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי, החברה הרלוונטית ב"קבוצת וולוו" תוודא כי קיימים אמצעי הגנה הולמים אשר מספקים רמות הגנה נאותות על הנתונים האישיים שלך, כנדרש לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים (כולל האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי). לדוגמה, מקרים אלה כוללים שימוש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או במנגנון דומה שהוכר או אושר על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת

אם יש לך שאלות לגבי האופן שבו וולוו תשתף את הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב"קבוצת וולוו" באמצעות פרטי הקשר המפורטים לעיל

 

 

 

 

וולוו משתמשת באמצעי אבטחה משפטיים, טכניים וארגוניים מתאימים וסבירים, לרבות אבטחת טכנולוגיות מידע ואמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן באופן הולם על נתונים אישיים

אמצעים אלה מתאימים לרגישות הנתונים האישיים ולסיכונים הנובעים מעיבוד נתונים אישיים, ומתחשבים בדרישות של החוק המקומי הרלוונטי. נוסף על כך, אמצעי האבטחה עוברים שיפורים באופן רציף בהתאם לפיתוח של מוצרי אבטחה ושירותי אבטחה זמינים 

וולוו מחייבת את כולם לציית למדיניות האבטחה הרלוונטית בנושא נתונים אישיים בעת השימוש במערכות וולוו

וולוו תשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד קיימת מטרה עסקית לגיטימית לשם כך (כולל, בין השאר, קיום תקופות חוזיות, דרישות אחריות או אחריות מוצר, מחויבות לדיווח על פי חוק ו/או דרישות שמירה עקב מחלוקות צפויות)

ייתכן שאתה זכאי לדברים הבאים, כאשר החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות נתונים קובעים זאת

·       לבקש גישה לנתונים האישיים שוולוו מעבדת אודותיך: זכות זו מאפשרת לך לדעת אם אנחנו מחזיקים בנתונים אישיים אודותיך, ואם כן, לקבל מידע על הנתונים האישיים הספציפיים ועל הקטגוריות הספציפיות שאליהן הם משתייכים ולקבל עותק שלהם

·       לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לתקן את הנתונים האישיים שלך אם הם אינם מדויקים או מלאים

·       להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך (למטרות שיווק ישיר ולמטרות אחרות): זכות זו מאפשרת לך לבקש שוולוו לא תעבד יותר את הנתונים האישיים שלך

לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך, לרבות כאשר נתונים אישיים שכאלה כבר אינם נחוצים להשגת המטרות

לבקש את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש מוולוו לעבד את הנתונים האישיים שלך רק בנסיבות מוגבלות, הכוללות קבלת הסכמה ממך

·       לבקש ניידות של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך (בפורמט נייד ומוכן לשימוש, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית), או לבקש מוולוו להעביר נתונים אישיים כאלה לבקר נתונים אחר

·       במקרה שעיבוד הנתונים האישיים שלך במלואם או בחלקם מבוסס על הסכמתך, יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת, ובמקרה זה וולוו תחדל מכל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך במלואם או בחלקם (אבל ביטול זה לא ישפיע על החוקיות של פעילויות עיבוד הנתונים לפני הביטול)

שים לב שיש מקרים שבהם וולוו לא תהיה מחויבת להיענות לבקשות למחיקה, להגבלה, להתנגדות או לניידות של נתונים. ייתכן שוולוו תבחן את המחויבויות המשפטיות שלה והיוצאים מהכלל של זכויות אלה בכל מקרה ומקרה

כמו כן, זכותך להגיש תלונות לרשות מפקחת בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו. לקבלת מידע נוסף על זכויות אלה ועל האופן שבו ניתן לממש אותן, פנה לממונה על הפרטיות ב-Volvo Group באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל

וולוו ממליצה לך לבדוק מדי פעם הודעת פרטיות זו כדי להיות מודע לכל שינוי בה

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן הודעת פרטיות זו לפי הצורך. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מציינים בחלק העליון של הודעת הפרטיות את התאריך שבו כל שינוי שכזה מתבצע ו/או כשהוא נכנס לתוקף


 

הורדת