הודעת פרטיות עבור מפעילים ונהגים
  

גרסה זו פורסמה, והיא תקפה החל מ-13/5/2021
 

הודעה זו מספקת מידע על העיבוד ב'קבוצת וולוו' של נתונים אישיים של מפעילים ונהגים של מוצרי 'קבוצת וולוו' (להלן, "הודעת פרטיות"). אם היית בעבר או שאתה מהווה היום נהג או מפעיל של משאית, אוטובוס, מכונה כבדה לבניין, מנוע ימי או כל מוצר או פתרון ישים אחר המשלב מוצר שכזה שנמכר או שמיוצר על-ידי כל אחת מהחברות המשתייכות ל'קבוצת וולוו' (להלן במשותף, "כלי רכב של וולוו"), ייתכן שנעבד נתונים על אודותיך או שניתן לקשר אליך.
 

לצורך הודעה זו, "קבוצת וולוו" פירושה AB Volvo (publ.)‎ והישויות הנשלטות באופן ישיר או עקיף על-ידי AB Vovlo, לרבות, בין השאר, ישויות המשתייכות לאחד מתחומי העסקים העיקריים של 'קבוצת וולוו' ולחטיבת המשאיות שלה (בהתאם לקיומם העשוי להשתנות מעת לעת) כגון Volvo Trucks, ‏Volvo Buses, ‏Volvo Construction Equipment, ‏Renault Trucks, ‏Arquus, ‏Volvo Penta, ‏Mack Trucks, ‏Volvo Financial Services, ‏Volvo Group Connected Solutions, ‏Volvo Technology, ‏Volvo Group Purchasing, ‏Volvo Group Real Estate, ‏Volvo Treasury, ‏Volvo Information Technology, ‏Volvo Group Trucks Operations, ‏Volvo Autonomous Solutions ו-Volvo Energy.
 

הודעת פרטיות זו חלה רק כאשר 'קבוצת וולוו' אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת למטרותיה של 'קבוצת וולוו' (כלומר, כאשר 'קבוצת וולוו' (לבדה או במשותף עם גורמים אחרים) היא נאמן הנתונים ולפיכך קובעת את המטרות שלשמן מעובדים הנתונים האישיים ואת אופן העיבוד).
 

הודעת פרטיות זו אינה חלה כאשר 'קבוצת וולוו' אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת מטעם חברה אחרת, כגון סוכנויות עצמאיות, יבואנים, ספקים ולקוחות של 'קבוצת וולוו'.
 

למען הסר ספק, שים לב שהודעת פרטיות זו מתייחסת רק לעיבוד נתונים אישיים מצד 'קבוצת וולוו' בנוגע למפעילים ולנהגים של כלי הרכב של וולוו. נסביר לעומק את קטגוריות הנתונים שאנחנו מעבדים בסעיף 'אילו קטגוריות של נתונים אישיים עשויה וולוו לעבד, מהו הבסיס המשפטי לכך ולאילו מטרות?' להלן.
 

עיבוד של נתונים אישיים אחרים שאתה מוסר, או שנמסרים בשמך, בהקשר של רכישה, השכרה או ליסינג של מוצרים, פתרונות ושירותים מ'קבוצת וולוו' או מסוכנויות/מפיצים חיצוניים כלול בהודעת הפרטיות לנציגי לקוחות, שניתן לגשת אליה כאן: הודעת פרטיות לנציגי לקוחות.
 

יתר על כן, בנוסף להודעת פרטיות זו, ייתכן שלמערכות, ליישומים ולתהליכים מסוימים של 'קבוצת וולוו', וכן לפרויקטים רלוונטיים של מחקר ופיתוח ב'קבוצת וולוו', יש הודעות פרטיות משלהם, המספקות פרטים נוספים על הנתונים האישיים הספציפיים שנאספים ועל אופן האחסון, השימוש וההעברה שלהם.

 

 

בחר שפה

חברת 'קבוצת וולוו' שמכרה ו/או מסרה את כלי הרכב של הוולוו שבו אתה נוהג או שאותו אתה מפעיל (להלן, "וולוו") היא הנאמן או המעבד של הנתונים האישיים ש'וולוו' משיגה ממך וממקורות אחרים המתוארים להלן.

"נאמן" פירושו שוולוו היא זו שמחליטה לגבי המטרה והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושאי פרטיות.  

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' בכתובת gpo.office@volvo.com או שלח דואר או התקשר לפי הפרטים הבאים:

AB Volvo,
Att:‎ Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
‎+46 (0)31 66 00 00

וולוו מעבדת סוגים שונים של נתונים שנוצרו בכלי הרכב של וולוו או באמצעותו, כולל מה שמכונה נתונים הקשורים לרכב, לרבות (1) נתונים הקשורים למצב ולביצועים של כלי הרכב של וולוו עצמו, (2) נתונים הקשורים לתפעול בפועל של כלי הרכב של וולוו, (3) נתונים הקשורים לסביבת כלי הרכב הרלוונטי של וולוו, וכן (4) נתונים הקשורים לזיהוי כלי הרכב של וולוו או מסופקים/נוצרים על-ידי אדם פרטי. כאשר ניתן לקשר אליך נתונים אלה, לבדם או בשילוב עם נתונים אחרים, בתור נהג או מפעיל של כלי רכב של וולוו, הם הופכים לנתונים אישיים.

למטרות הודעת פרטיות זו, המונחים "לעבד" או "עיבוד" פירושם כל שימוש בנתונים אישיים, כולל, בין השאר, איסוף, הקלטה, ארגון, אחסון, התאמה, שינוי, העברה, הנגשה, חסימה, מחיקה או השמדה של נתונים אישיים.

בסיס משפטי

וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחד או יותר מהבסיסים המשפטיים הבאים. ראה פרטים נוספים להלן.

 • מחויבות חוזית. וולוו עשויה לעבד את הנתונים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה כדי לעמוד במחויבות חוזית כלפיך (כגון כתבי אחריות והסכמי שירות אם אתה הלקוח וגם הנהג או המפעיל של כלי הרכב של וולוו).
 • מחויבות משפטית. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה כדי לעמוד במחויבות משפטית, כגון קיום צווי בית משפט וציות לדרישות דיווח על פי חוק.
 • אינטרסים לגיטימיים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם עיבוד שכזה נחוץ למטרות של אינטרס לגיטימי של וולוו או של צד שלישי. לרוב, האינטרס הלגיטימי של וולוו כולל את הניהול של הפעילות היומיומית שלה, כולל השיפור והפיתוח של המוצרים, הפתרונות והשירותים שלה, וההקפדה על הניהול הכולל של המוצרים, הפתרונות והשירותים שנמכרו.

  כאשר נאמר להלן כי וולוו מסתמכת על האינטרסים הלגיטימיים שלה למטרת עיבוד נתונה, וולוו סבורה כי האינטרסים הלגיטימיים שלה אינם כפופים לאינטרסים, לזכויות או לחירויות שלך, לאור (1) השקיפות שוולוו מספקת בפעילות העיבוד, (2) גישת הפרטיות בכוונה תחילה של וולוו, (3) סקירת הפרטיות הקבועה של וולוו וכן (4) הזכויות שיש לך ביחס לפעילות העיבוד. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על גישה זו לבדיקת איזון, פנה לממונה על הפרטיות של 'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.
 • אינטרסים חיוניים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל גורמים אחרים, אם לוולוו יש יסוד להאמין שעיבוד שכזה של הנתונים האישיים שלך עשוי למנוע או להפחית נזק פוטנציאלי משמעותי לך או לגורמים אחרים.
 • הסכמה. במקרים חריגים או אם לא ניתן להחיל בסיס משפטי אחר, וולוו עשויה לבקש את הסכמתך המפורשת לעיבוד נתונים אישיים מסוימים. הסכמה שכזו נתונה לבחירתך והיא נעשית מרצונך החופשי בלבד.

וולוו עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים הבאות אשר, כשלעצמן או בשילוב עם נתונים אחרים, עשויות להוות נתונים אישיים ולצורך המטרות הכלליות המפורטות בטבלה 1 להלן.

שים לב שהרשימה הבאה כוללת דוגמאות בלבד ואינה רשימה ממצה, וכי ייתכן שוולוו לא תעבד את כל הנתונים המפורטים לגביך. כמה ממטרות העיבוד חופפות וייתכן שיהיו כמה מטרות המצדיקות את השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך.

טבלה 1 – קטגוריות, מטרה והבסיס המשפטי לעיבוד

קטגוריות של נתונים אישיים

מטרות העיבוד

בסיס משפטי לעיבוד

 

נתוני ביצועים של כלי רכב, כגון מידע שמגיע ממרכיבי הרכב, שימוש במצבר, נתוני מנוע (כולל נתוני פליטות וצריכת דלק), צריכת אנרגיה, נתוני הספק/מומנט, קודי תקלות (עם חותמות זמן ושעות פעילות)

 

 

 •   כדי לוודא שהחוזה מתקיים או כדי לספק שירותים במסגרת החוזה;

 

 •   כדי להקפיד על התחזוקה והטיפולים הנדרשים לאורך חיי הסכם הליסינג;

 

 •    כדי לעקוב אחר הקילומטרז' לצורך חוזים המבוססים על שימוש;

 

 •    כדי לבצע תחזוקה ואבחון יזומים ומונעים (כולל מסירת עדכוני תוכנה לכלי הרכב ויצירת קשר עם הנהג/המפעיל עם המלצות שירות);

 

 •    כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);  

 

 •    כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים;

 

 •    כדי לפתח ולספק מוצרים ושירותים הקשורים לביטוח, כולל, בין השאר, "ביטוח מחובר";
 •   כדי לוודא שכלי רכב מצייתים לחוקים ולתקנים הנוכחיים והעתידיים (כולל רמות פליטה ובטיחות);
 •    כדי לדווח על נתוני פליטה לרשויות המוסמכות;
 •    כדי להקפיד על הציות לתקנות האישור לפי סוג; וכן
 •   כדי לציית לחובות המעקב הקיימות בשוק
 
 •    אינטרס לגיטימי
 •    מחויבות משפטית
 •    מחויבות חוזית

 

נתוני שימוש ברכב, כגון שימוש בבלמים, העברת הילוכים, האצה/האטה, הגדרות לוח המחוונים, ניצול הספק/מומנט, נתונים טכניים המופקים מהמנוע (נתוני פליטות, צריכת דלק); (עם חותמות זמן ושעות פעילות)

 

 

 •   כדי לוודא שהחוזה מתקיים או כדי לספק שירותים במסגרת החוזה;

 

 •    כדי להקפיד על התחזוקה והטיפולים הנדרשים לאורך חיי הסכם הליסינג;

 

 •   כדי לעקוב אחר הקילומטרז' לצורך חוזים המבוססים על שימוש;

 

 •    כדי לאמת את ערכי השוק הנוכחיים בעת ההחזרה או העיקול של היחידה;

 

 •    כדי לבצע תחזוקה ואבחון מונעים ויזומים (כולל מסירת עדכוני תוכנה לכלי הרכב ויצירת קשר עם הנהג/המפעיל עם המלצות שירות);

 

 •    כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים;

 

 •    כדי לפתח ולספק מוצרים ושירותים הקשורים לביטוח, כולל, בין השאר, "ביטוח מחובר";

 

 •    כדי לוודא שכלי רכב מצייתים לחוקים ולתקנים הנוכחיים והעתידיים (כולל רמות פליטה ובטיחות);

 

 •   כדי לדווח על נתוני פליטה לרשויות המוסמכות;

 

 •   כדי להקפיד על הציות לתקנות האישור לפי סוג; וכן

 

 •    כדי לציית לחובות המעקב הקיימות בשוק

 

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 •    מחויבות משפטית

 

 •    מחויבות חוזית

 

נתוני שירות ותיקון של כלי הרכב בנוסף לנתוני סיוע בשעת חירום, כגון מיקום גאוגרפי ונתונים לאבחון מרחוק

 

 

 •   כדי לבצע חקירות ומחקרים בנושא תאונות;

 

 •   כדי לספק סיוע חירום בדרכים;

 

 •    כדי לבצע תחזוקה ואבחון מונעים ויזומים (כולל מסירת עדכוני תוכנה לכלי הרכב ויצירת קשר עם הנהג/המפעיל עם המלצות שירות);  

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים;

 

 •  כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);

 

 •   כדי לאפשר להציע תוכניות לשיפור הבטיחות ומוצרי ביטוח מחוברים;

 

 •   כדי לוודא שכלי רכב מצייתים לחוקים ולתקנים הנוכחיים והעתידיים (כולל רמות פליטה ובטיחות); וכן

 

 •  כדי לציית לחובות המעקב הקיימות בשוק

 

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 •   אינטרס חיוני

 

 •    מחויבות חוזית

 

נתוני סביבה של כלי הרכב, כגון נתונים על תנאי הכביש והסביבה, הקלטות וידאו ו/או הקלטות שנוצרו על ידי מכשירים אופטיים-אלקטרוניים או ציוד דומה בחלק החיצוני של המשאית ו/או בסביבתה של המשאית (עם חותמות זמן ושעות פעילות)

 

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים; וכן

 

 •   כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות)

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 

מזהים ייחודיים הקשורים לרכב או לא קשורים לרכב, כגון מזהה הרכב (כולל מספר שלדה ומזהה שלדה), מספר IP, כתובת MAC, מספר כרטיס SIM, ‏IMEI

 

 

 •       כדי לוודא שהחוזה מתקיים או כדי לספק שירותים במסגרת החוזה;

 

 •       כדי להקפיד על התחזוקה והטיפולים הנדרשים לאורך חיי הסכם הליסינג;

 

 •     כדי לבצע תחזוקה ואבחון מונעים ויזומים (כולל מסירת עדכוני תוכנה לכלי הרכב ויצירת קשר עם הנהג/המפעיל עם המלצות שירות);

 

 •  כדי לעקוב אחר הקילומטרז' לצורך חוזים המבוססים על שימוש;

 

 •  כדי לאמת את המיקום לצורך קיום תנאי החוזה ו/או מגבלות של סנקציות סחר);

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים;

 

 •   כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);

 

 •   כדי לוודא שכלי רכב מצייתים לחוקים ולתקנים הנוכחיים והעתידיים (כולל רמות פליטה ובטיחות);

 

 •  כדי לדווח על נתוני פליטה לרשויות המוסמכות;

 

 •    כדי להקפיד על הציות לתקנות האישור לפי סוג; וכן

 

 • כדי לציית לחובות המעקב הקיימות בשוק

 

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 •    מחויבות משפטית

 

 •    מחויבות חוזית

 

התנהגות הנהג/המפעיל ונתוני מיקום, כגון נתוני מהירות, דפוס נהיגה; שימוש בחגורת בטיחות, התראות לנהג, נתוני מיקום גאוגרפי מיידי ונתוני מיקום (עם חותמות זמן ושעות פעילות)

 

 

 •  כדי לוודא שהחוזה מתקיים או כדי לספק שירותים במסגרת החוזה;

 

 •  כדי להקפיד על התחזוקה והטיפולים הנדרשים לאורך חיי הסכם הליסינג;

 

 • כדי לעקוב אחר הקילומטרז' לצורך חוזים המבוססים על שימוש;

 

 •  למטרות חיתום אשראי;

 

 • כדי לאמת את המיקום לקיום תנאי חוזה (כגון הגבלות חוזיות על שימוש מותר מבחינה גאוגרפית) ו/או מגבלות של סנקציות סחר, דרישות רגולטוריות אחרות או הגבלות מוסכמות על השימוש המורשה;

 

 •  כדי לערוך ביקורות ועיקולים במידת הצורך;

 

 •    כדי להחזיר כלי רכב עקב פיגור בתשלומים;

 

 •    כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);  

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים;

 

 •    כדי לוודא שכלי רכב מצייתים לחוקים ולתקנים הנוכחיים והעתידיים (כולל רמות פליטה ובטיחות);

 

 •   כדי להקפיד על הציות לתקנות האישור לפי סוג; וכן

 

 •    כדי לציית לחובות המעקב הקיימות בשוק

 

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 •  מחויבות משפטית

 

 •  מחויבות חוזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתונים הקשורים לנהג/למפעיל שאולי נמסרים ידנית על-ידי הנהג/המפעיל בקשר לשימוש בכלי רכב מסוימים של וולוו, כגון תעודת זהות של הנהג והגדרות לוח המחוונים

 

 

 •   כדי לוודא שהחוזה מתקיים או כדי לספק שירותים במסגרת החוזה;

 

 •    כדי להקפיד על התחזוקה והטיפולים הנדרשים לאורך חיי הסכם הליסינג;

 

 •   כדי לבצע תחזוקה ואבחון יזומים (כולל מסירת עדכוני תוכנה לכלי הרכב ויצירת קשר עם הנהג/המפעיל עם המלצות שירות);

 

 •    כדי לעקוב אחר הקילומטרז' לצורך חוזים המבוססים על שימוש;

 

 •    כדי לאמת את המיקום לצורך קיום תנאי החוזה ו/או מגבלות של סנקציות סחר);

 

 •   כדי לבצע מחקר ופיתוח לאימות, לבדיקה, לשיפור ולתחזוקה של מוצרים, פתרונות ושירותים וכדי לפתח מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים, למשל באמצעות חדשנות וניתוח נתונים; וכן

 

 •    כדי למנוע ולפתור בעיות איכות (פיתוח שקשור לאיכות);

 

 

 •    אינטרס לגיטימי

 

 •    מחויבות חוזית

 

 

בדרך כלל, וולוו משיגה את הנתונים האישיים שלך באופן הבא:

 •  באופן אינטראקטיבי ברשת האלחוטית בקשר לשימוש בכלי הרכב של וולוו (למשל דרך Telematics Gateway); אוֹ
 • באמצעות כלי אבחון (למשל בהקשר של שירותי תחזוקה ותיקון יזומים).

בנוסף לאמור לעיל, וולוו עשויה להשיג נתונים נוספים מסוימים מהמעסיק שלך, או ממך אם הזנת באופן ידני נתונים אישיים בקשר לשימוש שלך בכלי רכב של וולוו (למשל הגדרות לוח מחוונים כגון העדפות שפה, העדפות רדיו, הגדרות הטיית מושב).

אם וכאשר תשתמש בכלי רכב של וולוו, וולוו תשיג באופן אוטומטי נתונים שנוצרו ברכב ונתונים אחרים הקשורים לרכב בנוגע לשימוש שלך בכלי הרכב של וולוו. העיבוד של נתונים מסוימים שנוצרו ברכב ונתונים אחרים הקשורים לרכב הוא הכרחי אם ברצונך להשתמש בכל התכונות והפונקציות של כלי הרכב של וולוו, כגון הודעות בזמן אמת ושירותי אבחון מרחוק. 

ייתכן שהנתונים האישיים שלך ישותפו עם חברות אחרות ב'קבוצת וולוו' ועם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות (כמפורט להלן), לרבות העברת הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות.

שיתוף נתונים אישיים במסגרת 'קבוצת וולוו'

'קבוצת וולוו' היא ארגון עולמי עם משרדים ופעילות ברחבי העולם, וייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו או יהיו נגישים ברחבי העולם במסגרת עסקיה הגלובליים של 'קבוצת וולוו' ובין הישויות והשלוחות השונות שלה. העברות של הנתונים האישיים שלך לחברות אחרות ב'קבוצת וולוו' (כולל העברות מתוך האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי אל מחוץ לאיחוד האירופי/ךאזור הכלכלי האירופי) יהיו כפופות להסכם פנים-ארגוני המבוסס על סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי, או מנגנונים אחרים שהוכרו או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות בשלב כלשהו.

הסכם כזה משקף את התקנים הכלולים בחוקי פרטיות המידע האירופיים (כולל התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי). קיום הסכם זה פירושו שכל הישויות ב'קבוצת וולוו' חייבות לציית לאותם כללים פנימיים. בנוסף, זה אומר שהזכויות שלך יישארו כפי שהן בלי קשר למקום שבו הנתונים שלך מעובדים על-ידי 'קבוצת וולוו'.

שיתוף נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי מחוץ ל'קבוצת וולוו'

בנוסף לשיתוף הנתונים האישיים בין החברות ב'קבוצת וולוו' כמפורט לעיל, וולוו עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות, כולל:

 • שותפים עסקיים, כגון:

- הסוכנויות ומרכזי השירות המורשים של וולוו כדי להקפיד על הטיפולים והתיקונים של כלי הרכב של וולוו, ולמטרות הקשורות למוצרי המימון והביטוח שלנו;

- הספקים ונותני השירותים של וולוו אשר עוזרים לוולוו לספק מוצרים, פתרונות ושירותים, כולל ספקי IT וספקי שירותים;

- השותפים העסקיים של וולוו והגורמים שעמם וולו משתפת פעולה למטרות כגון איסוף מודיעין עסקי וניתוח נתונים (אבל ברוב המקרים, הנתונים משותפים רק על בסיס אנונימי ומצטבר); וכן

 - גורמי צד שלישי שאנחנו מנהלים עמם עסקים או מקיימים עמם שיתוף פעולה כדי לספק מוצרים, פתרונות או שירותים, וכן גורמי צד שלישי אחרים שעמם אנחנו מבקשים לחדש, לפתח ולספק מוצרים, פתרונות ושירותים חדשים או משופרים ללקוחות שלנו, או פעילויות ותהליכים פנימיים חדשים או משופרים, שכולם בסופו של דבר משפרים את יכולת התמיכה שלנו בלקוחות.

 • יועצים מקצועיים, כגון סוכני ביטוח, עורכי דין ויועצים מקצועיים אחרים בנושאים כגון תביעות ביטוח, ביקורות וקבלת שירותי ייעוץ.
 • גורמים אחרים והיועצים שלהם, בקשר לפרויקטים של מיזוג ורכישה.
 • ספקי שירותי חירום, כגון גורמי משטרה, כיבוי אש, אמבולנס וסיוע בצד הדרך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל אנשים אחרים, למשל במקרי חירום.
 • אכיפת חוק,רשויות רגולציה וגופים ציבוריים ומשפטיים אחרים בקשר למחויבויות משפטיות, כגון צווי בית משפט או דרישות דיווח על פי חוק, או אם הדבר נחוץ במקרים חריגים כדי להגן על האינטרס החיוני שלך או של אנשים אחרים.

כל ספקי השירותים והיועצים המקצועיים המהווים צד שלישי שבפניהם נחשפים הנתונים האישיים שלך צפויים ונדרשים להגן על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך, ורשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק לפי החוקים והתקנות החלים בנושא פרטיות נתונים.

כמו כן, במקרה שחברה כלשהי מ'קבוצת וולוו' שנמצאת באיחוד האירופי/באזור הכלכלי האירופי מעבירה נתונים אישיים לגורמי צד שלישי חיצוניים הממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי, החברה הרלוונטית ב'קבוצת וולוו' תוודא כי קיימים אמצעי הגנה הולמים אשר מספקים רמות הגנה נאותות על הנתונים האישיים שלך, כנדרש לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים (כולל התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי). לדוגמה, מקרים אלה כוללים שימוש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או במנגנון דומה שהוכר או אושר על-ידי הרשויות הרלוונטיות בשלב כלשהו.

אם יש לך שאלות לגבי האופן שבו וולוו תשתף את הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר המפורטים לעיל.

וולוו משתמשת באמצעי אבטחה משפטיים, טכניים וארגוניים מתאימים וסבירים, לרבות אבטחת טכנולוגיות מידע ואמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן באופן הולם על נתונים אישיים.

אמצעים אלה מתאימים לסיכונים הנובעים מעיבוד נתונים אישיים ולרגישות הנתונים האישיים, ומתחשבים בדרישות של החוק המקומי החל. בנוסף, האמצעים עוברים שיפורים מתמשכים בהתאם לפיתוח של מוצרים ושירותים זמינים של אבטחה.

וולוו מחייבת את כולם לציית למדיניות האבטחה הרלוונטית בנושא נתונים אישיים בעת השימוש במערכות וולוו

וולוו לא תעבד את הנתונים האישיים שלך למשך זמן רב יותר מהדרוש בהתחשב במטרת העיבוד, אלא אם כן הדבר מחויב או מורשה על פי חוק.

לידיעתך, אלא אם כן חלים פרקי זמן קצרים יותר לשמירת נתונים עקב מחויבויות משפטיות או חוזיות, נתונים שנוצרו ברכב ונתונים אישיים אחרים הקשורים לרכב בהקשר של כלי רכב מסוים עשויים להיות מעובדים לכל אורך חייו הצפויים של סוג הרכב, ייתכן שעד 25 שנה (למשל בפרויקטים של מחקר ופיתוח או כדי לוודא שוולוו תוכל לטפל בתביעות אחריות מוצר).

ייתכן שאתה זכאי לדברים הבאים, כאשר החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות נתונים קובעים זאת:

 • לבקש גישה לנתונים האישיים שוולוו מעבדת בקשר אליך: זכות זו מאפשרת לך לדעת אם אנחנו מחזיקים בנתונים אישיים לגביך, ואם כן, לקבל מידע ספציפי על הנתונים האישיים והקטגוריות שלהם ולקבל עותק שלהם.
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לתקן את הנתונים האישיים שלך אם הם אינם מדויקים או מלאים.
 • להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש שוולוו לא תעבד יותר את הנתונים האישיים שלך.
 • לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך, לרבות כאשר נתונים אישיים שכאלה כבר אינם נחוצים להשגת המטרות.
 • לבקש את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש מוולוו לעבד את הנתונים האישיים שלך רק בנסיבות מוגבלות, כולל לאחר קבלת הסכמה ממך.
 • לבקש לנייד את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך (בתבנית ניידת ומוכנה לשימוש, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית), או לבקש מוולוו להעביר נתונים אישיים אלה לנאמן נתונים אחר.
 • במקרה שעיבוד הנתונים האישיים שלך או חלק מהם מבוסס על הסכמתך, יש לך את הזכות לבטל בכל עת את הסכמתך, ובמקרה זה וולוו תחדל מכל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך או החלק הרלוונטי בהם (אבל ביטול זה לא ישפיע על החוקיות של פעילויות עיבוד הנתונים לפני הביטול).

שים לב שיש מקרים שבהם וולוו לא תהיה מחויבת להיענות לבקשות למחיקה, להגבלה, להתנגדות או לניידות נתונים. ייתכן שוולוו תבחן את המחויבויות המשפטיות שלה והיוצאים מהכלל של זכויות אלה בכל מקרה ומקרה.

כמו כן, שים לב שייתכנו השלכות שליליות להגבלת העיבוד של נתונים מסוימים או להתנגדות לעיבוד מבחינת השימוש שלך בכלי הרכב של וולוו. אם נתונים מסוימים מושבתים, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות והפונקציונליות של כלי הרכב של וולוו, וייתכן שוולוו לא תוכל להודיע לך על בעיות ברכב בזמן אמת. זה עלול לגרום להגבלת הפונקציונליות של הרכב, מה שעלול להוביל לנזק לרכב או להגבלת יכולת השימוש בו.   

כמו כן, זכותך להגיש תלונות לרשות מפקחת בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו. לקבלת מידע נוסף על זכויות אלה ועל האופן שבו ניתן לממש אותן, פנה לממונה על הפרטיות ב'קבוצת וולוו' באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.

וולוו ממליצה לך לבדוק מדי פעם הודעת פרטיות זו כדי להיות מודע לכל שינוי בה.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן הודעת פרטיות זו לפי הצורך. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מציינים בחלק העליון של הודעת פרטיות זו את התאריך שבו כל שינוי שכזה מתבצע ו/או כשהוא נכנס לתוקף.