הודעת פרטיות לאורחים
 

גרסה זו פורסמה ב-13/5/2021 ומאז היא תקפה
 

הודעה זו מספקת מידע על עיבוד הנתונים האישיים של מבקרים מזדמנים ומקצועיים באתר "קבוצת וולוו", שמבצעת "קבוצת וולוו" ("הודעת פרטיות"). אם אתה מבקר או ביקרת באתר של חברת "קבוצת וולוו", אנו עשויים לעבד נתונים אישיים אודותיך. 
 

לצורך הודעה זו, "קבוצת וולוו" פירושה AB Volvo (publ.)‎ והישויות הנשלטות באופן ישיר או עקיף על-ידי AB Vovlo, לרבות, בין השאר, ישויות המשתייכות לאחד מתחומי העסקים העיקריים של 'קבוצת וולוו' (בהתאם לקיומם העשוי להשתנות מעת לעת) כגון Volvo Trucks, ‏Volvo Buses, ‏Volvo Construction Equipment, ‏Renault Trucks, ‏Arquus, ‏Volvo Penta, ‏Mack Trucks, ‏Volvo Financial Services, ‏Volvo Group Connected Solutions, ‏Volvo Technology, ‏Volvo Group Purchasing, ‏Volvo Group Real Estate, ‏Volvo Treasury, ‏Volvo Information Technology, ‏Volvo Group Trucks Operations, ‏Volvo Autonomous Solutions ו-Volvo Energy.
 

הודעת פרטיות זו חלה רק כאשר "קבוצת וולוו" אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת למטרותיה של "קבוצת וולוו" (כלומר, כאשר "קבוצת וולוו" [לבדה או במשותף עם גורמים אחרים] היא נאמן הנתונים ולפיכך קובעת את המטרות שלשמן מעובדים הנתונים האישיים ואת אופן העיבוד).
 

הודעת פרטיות זו אינה חלה כאשר "קבוצת וולוו" אוספת או מעבדת נתונים אישיים בצורה אחרת מטעם חברה אחרת, כגון סוכנויות עצמאיות, יבואנים, ספקים ולקוחות של "קבוצת וולוו".
 

בנוסף להודעת פרטיות זו, חלק מהמערכות, היישומים והתהליכים של "קבוצת וולוו" עשויים לכלול הודעות פרטיות משלהם, המספקות פרטים נוספים על סוגי הנתונים האישיים הספציפיים שנאספים ועל אופן האחסון, השימוש וההעברה שלהם.

בחר שפה

חברת "קבוצת וולוו" שבה אתה מבקר או שבה ביקרת (נקראת להלן "וולוו") היא הנאמנה של הנתונים האישיים שוולוו מקבלת ממך וממקורות אחרים המתוארים להלן.

"נאמנה" פירושו שוולוו היא זו שמחליטה לגבי המטרה והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך. וולוו אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושאי פרטיות.  

אם יש לך שאלות בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב"קבוצת וולוו" בכתובת gpo.office@volvo.com, או שלח דואר או התקשר לפי הפרטים הבאים:

AB Volvo,
Att:‎ Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
‎+46 (0)31 66 00 00

לעניין הודעת פרטיות זו, "נתונים אישיים" הם כל מידע לגבי אדם ספציפי, או שמזהה או שעשוי לזהות אדם ספציפי. במילים אחרות, מדובר בכל מידע שיכול להיות מקושר אליך.  

למטרות הודעת פרטיות זו, המונחים "לעבד" או "עיבוד" פירושם כל שימוש בנתונים אישיים, לרבות, אך לא רק, איסוף, הקלטה, ארגון, אחסון, התאמה, שינוי, העברה, הנגשה, חסימה, מחיקה או השמדה של נתונים אישיים.

בסיס משפטי

וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך על סמך אחת מהנימוקים המשפטיים הבאים. ראה גם פרטים נוספים להלן.

 • מחויבות משפטית. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה כדי לעמוד במחויבות משפטית, כגון קיום צווי בית משפט וציות לדרישות דיווח על פי חוק.
 • אינטרסים לגיטימיים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך אם יש צורך בעיבוד שכזה למטרות של אינטרס לגיטימי של וולוו או של צד שלישי. לרוב, ניתן לומר שהאינטרס הלגיטימי של וולוו הוא לנהל את הפעילות היומיומית שלה, לאבטח את מתקניה וציודה ולשמור על שליטה פנימית. על מנת לבסס את עיבוד הנתונים האישיים של מבקריה על בסיס אינטרס לגיטימי, וולוו בוחנת כל מקרה לגופו. לדוגמה, וולוו עשויה להזדקק לעיבוד נתונים אישיים מסוימים כדי לאפשר את ניהול הביקור שלך ב"קבוצת וולוו", כאשר האינטרס הלגיטימי של וולוו הוא לנהל את הפעילות היומיומית שלה בצורה מאובטחת.

  כאשר נאמר כאן כי וולוו מסתמכת על האינטרסים הלגיטימיים שלה למטרת עיבוד נתונה, וולוו סבורה כי האינטרסים הלגיטימיים שלה אינם כפופים לאינטרסים, לזכויות או לחירויות שלך לאור (1) השקיפות שוולוו מספקת בפעילות העיבוד, (2) גישת הפרטיות בכוונה תחילה של וולוו, (3) סקירת הפרטיות הקבועה של וולוו וכן (4) הזכויות שיש לך ביחס לפעילות העיבוד. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על גישה זו לבדיקת איזון, פנה לממונה על הפרטיות של "קבוצת וולוו" באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.
 • אינטרסים חיוניים. וולוו עשויה לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל גורמים אחרים, אם לוולוו יש יסוד להאמין שעיבוד שכזה של הנתונים האישיים שלך עשוי למנוע או להפחית נזק פוטנציאלי משמעותי לך או לגורמים אחרים.

וולוו עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים הבאות אשר, כשלעצמן או בשילוב עם נתונים אחרים, עשויות להוות נתונים אישיים ולצורך המטרות הכלליות המפורטות בטבלה 1 להלן.

לידיעתך, הרשימה הבאה כוללת דוגמאות בלבד ואינה ממצה, וכי ייתכן שוולוו לא תעבד את כל הנתונים המפורטים לגביך.‬ כמו כן, כמה ממטרות העיבוד חופפות וייתכן שיהיו כמה מטרות המצדיקות את השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך.

טבלה 1 – קטגוריות של נתונים אישיים, מטרה ובסיס משפטי לעיבוד

קטגוריות של נתונים אישיים

מטרות העיבוד

בסיס משפטי לעיבוד

 

נתוני קשר, כגון שם, תואר, מקום העבודה וכתובת הדוא"ל

 

 

 •   מאפשרים רישום מבקרים במערכות רישום המבקרים של וולוו

 

 •   ניהול כללי של ביקורים

 

 

 •    אינטרס לגיטימי (לנהל ביקורים באתר של וולוו)

 

 

נתוני זמן, כגון תאריך ושעה שבהם התרחש הביקור

 

 •  מאפשר רישום זמן הביקורים  

 

 

 

 •   אינטרס לגיטימי (לנהל ביקורים באתר של וולוו)

 

 

נתוני פירוט רכב, כגון מספר לוחית הרישוי של הרכב שאותה אתה מציין בעת ההרשמה

 

 •   מאפשרים גישה למבקרים בחניונים

 

 

 

 •    אינטרס לגיטימי (לנהל ביקורים באתר של וולוו)

 

 

נתוני אבטחה, כגון כרטיסי גישה, זכויות גישה ושימוש בכרטיסי גישה וזכויות גישה שניתנו לך

 

 

 •   מאפשרים למבקר לגשת למתקני וולוו בצורה מאובטחת

 •   מאפשרים זיהוי ואימות של מבקרים

 

 

 •   אינטרס לגיטימי (לאפשר גישה מאובטחת למתקני וולוו)

 

נתונים הקשורים ל-IT, כגון מזהה משתמש, סיסמאות ופרטי כניסה לשימוש שלך ברשתות ציבוריות של וולוו (אם רלוונטי)

 

 

 •   מאפשרים גישה לרשתות אינטרנט ציבוריות של Volvo

 

 

 •   אינטרס לגיטימי (לנהל בקרת גישה ציבורית לאינטרנט, הגנה על נתונים ואבטחת סייבר באופן כללי)

 

חומרי תמונה, כגון קטעי וידאו שהוקלטו במערכת טלוויזיה במעגל סגור (להלן, "CCTV") של חברת "קבוצת וולוו" שהותקנה באתר החברה הרלוונטי של "קבוצת וולוו", או במערכות וידאו אחרות ובמערכות אבטחה/ניטור קשורות, באתר של "קבוצת וולוו" או מחוצה לו, אך שיש לנו צידוק לגיטימי לצפות בהם/לגשת אליהם

 

 

 •   מנהלים את הבטיחות והאבטחה באתר של "קבוצת וולוו"

 

 

 

 •   אינטרס לגיטימי (לשמירה על האבטחה והבטיחות, למניעת הונאה או גנבה, וכן לסיוע בעמידה בתקנות במידת הצורך)

 

 

באופן ספציפי לגבי ניטור בטלוויזיה במעגל סגור

וולוו עשויה להשתמש בניטור בטלוויזיה במעגל סגור (כמוגדר לעיל) במקומות המותרים לפי חוק. ניטור בטלוויזיה במעגל סגור משמש בדרך כלל לבקרה ולמניעת גישה בלתי מורשית לאתר ולציוד של וולוו, אבל במדינות מסוימות הוא גם עשוי לשמש להקפדה על עמידה בהנחיות ובנהלים של בריאות ובטיחות ולשיפור כללי של הייצור. התמונות וההקלטות במעגל סגור מאוחסנות בצורה מאובטחת ונגישות רק לפי צורך (למשל, כדי לחקור תקריות). 

וולוו תקבל את הנתונים האישיים ממך או ממבקר נוסף המתלווה אליך, מאחר שמבקרים יכולים להזין את שמות קבוצת המבקרים שלהם. יתר על כן, אם אתה מבקר עובד של וולוו, אותו אדם עשוי למסור לקבלה נתונים אישיים אודותיך לצורך רישום.

נוסף על כך, חלק מהנתונים האישיים עשויים להיווצר באופן אוטומטי ממערכות ה-IT של וולוו ומערכות טלוויזיה במעגל סגור, כגון מידע ביומן ו/או חומרי תמונה.

החלטתך למסור נתונים אישיים כלשהם לוולוו היא מרצון. עם זאת, למטרות אבטחה, כל המבקרים חייבים להירשם בעת הביקור באתר של "קבוצת וולוו". אם אינך מעוניין לספק את הנתונים האישיים שלך בעת הביקור, ייתכן שלא נוכל להעניק לך גישה לאתר של "קבוצת וולוו". 

ייתכן שהנתונים האישיים שלך ישותפו עם חברות אחרות ב"קבוצת וולוו" ועם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות (כמפורט להלן), שעשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות.

שיתוף נתונים אישיים במסגרת "קבוצת וולוו"

"'קבוצת וולוו" היא ארגון עולמי עם משרדים ופעילות ברחבי העולם, וייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו לישויות ולשלוחות השונות של "קבוצת וולוו" ברחבי העולם, או יהיו נגישים להן, במסגרת עסקיה הגלובליים. העברות של הנתונים האישיים שלך לחברות אחרות ב"קבוצת וולוו" (הכוללות העברות מתוך האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי אל מחוץ לאיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי) יהיו כפופות להסכם פנים-ארגוני המבוסס על סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי, או על מנגנונים אחרים שהוכרו או אושרו על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת. הסכם כזה משקף את התקנים הכלולים בחוקי פרטיות המידע האירופיים (הכוללים את האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי).

קיום הסכם זה פירושו שכל הישויות ב"קבוצת וולוו" חייבות לציית לאותם כללים פנימיים. נוסף על כך, פירוש הדבר שהזכויות שלך יישארו כפי שהן בלי קשר למקום שבו הנתונים שלך מעובדים על-ידי "קבוצת וולוו".

שיתוף נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי מחוץ ל"קבוצת וולוו"

בנוסף לשיתוף הנתונים האישיים בין החברות ב"קבוצת וולוו" כמפורט לעיל, וולוו עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם גורמי צד שלישי מקטגוריות מסוימות, הכוללות:

 • שותפים עסקיים, כגון הספקים ונותני השירות של "קבוצת וולוו" בקשר לאספקת המוצרים והשירותים שלהם ל"קבוצת וולוו", כגון ספקי שירותי IT.
 • יועצים מקצועיים, כגון סוכני ביטוח, עורכי דין ויועצים מקצועיים אחרים בנושאים כגון תביעות ביטוח, ביקורות וקבלת שירותי ייעוץ
 • ספקי שירותי חירום, כגון גורמי משטרה, כיבוי אש, אמבולנס וסיוע בצד הדרך כדי להגן על האינטרס החיוני שלך ושל אנשים אחרים, למשל במקרי חירום.
 • אכיפת חוק, רשויות רגולציה וגופים ציבוריים ומשפטיים אחרים בקשר למחויבויות משפטיות, כגון צווי בית משפט או דרישות דיווח על פי חוק, או אם הדבר נחוץ במקרים חריגים כדי להגן על האינטרס החיוני שלך או של אנשים אחרים.

כל ספקי השירותים והיועצים המקצועיים המהווים צד שלישי שבפניהם נחשפים הנתונים האישיים שלך צפויים ונדרשים להגן על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך, ורשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק לפי החוקים והתקנות החלים בנושא פרטיות נתונים.

כמו כן, במקרה שחברה כלשהי מ"קבוצת וולוו" שנמצאת באיחוד האירופי/באזור הכלכלי האירופי מעבירה נתונים אישיים לגורמי צד שלישי חיצוניים הממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי/לאזור הכלכלי האירופי, החברה הרלוונטית ב"קבוצת וולוו" תוודא כי קיימים אמצעי הגנה הולמים אשר מספקים רמות הגנה נאותות על הנתונים האישיים שלך, כנדרש לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים (כולל האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי). לדוגמה, מקרים אלה כוללים שימוש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי האיחוד האירופי או במנגנון דומה שהוכר או אושר על-ידי הרשויות הרלוונטיות מעת לעת.

אם יש לך שאלות לגבי האופן שבו וולוו תשתף את הנתונים האישיים שלך, פנה לממונה על הפרטיות ב"קבוצת וולוו" באמצעות פרטי הקשר המפורטים לעיל.

וולוו משתמשת באמצעי אבטחה משפטיים, טכניים וארגוניים מתאימים וסבירים, לרבות אבטחת טכנולוגיות מידע ואמצעי אבטחה פיזיים, כדי להגן באופן הולם על נתונים אישיים.

אמצעים אלה מתאימים לרגישות הנתונים האישיים ולסיכונים הנובעים מעיבוד נתונים אישיים, ומתחשבים בדרישות של החוק המקומי הרלוונטי. נוסף על כך, אמצעי האבטחה עוברים שיפורים באופן רציף בהתאם לפיתוח של מוצרי אבטחה ושירותי אבטחה זמינים.

וולוו מחייבת את כולם לציית למדיניות האבטחה הרלוונטית בנושא נתונים אישיים בעת השימוש במערכות וולוו. 

לרוב, וולוו תעבד את הנתונים האישיים שלך עד תקופה מקסימלית של שנתיים (2) לאחר הביקור שלך. לאחר תקופה זו, וולוו תעבד את הנתונים האישיים אך ורק אם יהיה צורך לעמוד במחויבויות משפטיות מקומיות או לעמוד בדרישות משפטיות כלשהן במקרה של מחלוקת או תביעה בפועל, מאוימת או צפויה.

ייתכן שאתה זכאי לדברים הבאים, כאשר החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא פרטיות נתונים קובעים זאת:

 • לבקש גישה לנתונים האישיים שוולוו מעבדת אודותיך: זכות זו מאפשרת לך לדעת אם אנחנו מחזיקים בנתונים אישיים אודותיך, ואם כן, לקבל מידע על הנתונים האישיים הספציפיים ועל הקטגוריות הספציפיות שאליהן הם משתייכים ולקבל עותק שלהם.
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לתקן את הנתונים האישיים שלך אם הם אינם מדויקים או מלאים.
 • להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש שוולוו לא תעבד יותר את הנתונים האישיים שלך.
 • לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש למחוק את הנתונים האישיים שלך, לרבות כאשר נתונים אישיים שכאלה כבר אינם נחוצים להשגת המטרות.
 • לבקש את הגבלת העיבוד של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לבקש מוולוו לעבד את הנתונים האישיים שלך רק בנסיבות מוגבלות, הכוללות קבלת הסכמה ממך.
 • לבקש ניידות של הנתונים האישיים שלך: זכות זו מאפשרת לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך (בפורמט נייד ומוכן לשימוש, אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית), או לבקש מוולוו להעביר נתונים אישיים כאלה לנאמן נתונים אחר.
 • במקרה שעיבוד הנתונים האישיים שלך במלואם או בחלקם מבוסס על הסכמתך, יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת, ובמקרה זה וולוו תחדל מכל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך במלואם או בחלקם (אבל ביטול זה לא ישפיע על החוקיות של פעילויות עיבוד הנתונים לפני הביטול).

שים לב שיש מקרים שבהם וולוו לא תהיה מחויבת להיענות לבקשות למחיקה, להגבלה, להתנגדות או לניידות של נתונים. ייתכן שוולוו תבחן את המחויבויות המשפטיות שלה והיוצאים מהכלל של זכויות אלה בכל מקרה ומקרה.

כמו כן, זכותך להגיש תלונות לרשות מפקחת בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך על-ידי וולוו. לקבלת מידע נוסף על זכויות אלה ועל האופן שבו ניתן לממש אותן, פנה לממונה על הפרטיות ב"קבוצת וולוו" באמצעות פרטי הקשר שצוינו לעיל.

וולוו ממליצה לך לבדוק מדי פעם הודעת פרטיות זו כדי להיות מודע לכל שינוי בה.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן הודעת פרטיות זו לפי הצורך. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מציינים בחלק העליון של הודעת הפרטיות את התאריך שבו כל שינוי שכזה מתבצע ו/או כשהוא נכנס לתוקף.