Obavijest o zaštiti privatnosti rukovatelja i vozača
  

Ova je verzija objavljena 13.5.2021. godine i vrijedi od tog dana
 

Ova obavijest pruža informacije o obradi osobnih podataka rukovatelja i vozača proizvoda tvrtke Volvo Group od strane tvrtke Volvo Group („Obavijest o zaštiti privatnosti”). Ako jeste ili ste bili vozač ili rukovatelj kamiona, autobusa, autobusa za duge relacije, građevinskih strojeva, brodskih motora ili bilo kojeg drugog primjenjivog proizvoda ili rješenja koje integrira takav proizvod, a koji je prodala ili proizvela bilo koja od tvrtki koja pripada Grupi Volvo (u nastavku zajednički „Vozila Grupe Volvo”), mi možemo obrađivati podatke o vama ili podatke koji mogu biti povezani s vama.
 

U svrhu ove obavijesti „Grupa Volvo” znači AB Volvo (objavljeno) i subjekte izravno ili neizravno pod nadzorom tvrtke AB Volvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na subjekte koji pripadaju bilo kojem od glavnih poslovnih područja i diviziji za proizvodnju kamiona Grupe Volvo (koji mogu postojati s vremena na vrijeme) kao što su Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations ,Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.
 

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjuje samo kada Grupa Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke za svrhe Grupe Volvo (tj. kada je Grupa Volvo (bilo samostalno ili zajedno s drugim subjektima) upravitelj obrade podataka i stoga određuje u koje svrhe i na koji način će se obrađivati osobni podatci).
 

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi na slučajeve kada Grupa Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke u ime druge tvrtke, kao što su neovisni distributeri, uvoznici, dobavljači i kupci Grupe Volvo.
 

Radi jasnoće, imajte na umu da ova Obavijest o zaštiti privatnosti obuhvaća samo obradu osobnih podataka od strane Grupe Volvo u vezi s rukovateljima i vozačima vozila Volvo. Kategorije podataka koje obrađujemo detaljnije ćemo obraditi u poglavlju „Koje kategorije podataka Volvo može obrađivati, na kojim pravnim temeljima i u koje svrhe?” u nastavku.
 

Obradu bilo kojih drugih osobnih podataka koje ste dali vi ili su dani u vaše ime u vezi s kupnjom, najmom ili zakupom proizvoda, rješenja i usluga Grupe Volvo ili njezinih neovisnih distributera / distributera pokriva Obavijest o zaštiti privatnosti predstavnika kupca, pogledajte ovdje: Obavijest o zaštiti privatnosti predstavnika kupca.
 

Nadalje, uz ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, neki sustavi, aplikacije i procesi Grupe Volvo, kao i primjenjivi istraživački i razvojni projekti Grupe Volvo mogu imati vlastite obavijesti o zaštiti privatnosti koje pružaju dodatne detalje o tome koji se specifični osobni podatci prikupljaju i kako se pohranjuju, upotrebljavaju i prenose.

 

 

Odaberite jezik

Tvrtka Grupe Volvo koja je prodala i/ili isporučila vozilo Volvo koje vi vozite ili kojim rukujete (u nastavku: „Volvo”) jest upravitelj obrade ili izvršitelj obrade osobnih podataka koje Volvo prima od vas i ostalih izvora opisanih u nastavku.

„Upravitelj obrade” znači da Volvo odlučuje o svrsi i načinima obrade vaših osobnih podataka. Volvo je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti.  

Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka Grupe Volvo na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo,
n/r: Ured za zaštitu privatnosti Grupe, odjel AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švedska 
+46 (0) 31 66 00 00

Volvo obrađuje različite vrste podataka koji se generiraju u vozilu Volvo ili koje ono generira, uključujući ono što nazivamo podatcima povezanim s vozilom, što uključuje (i) podatke koji se odnose na stanje i performanse samog vozila Volvo, (ii) podatke koji se odnose na stvarni rad vozila Volvo, (iii) podatci koji se odnose na okolinu primjenjivog vozila Volvo i (iv) podatci koji su povezani s identifikacijom vozila Volvo ili ih pruža/generira pojedinac. Kada se ti podatci, sami ili u kombinaciji s drugim podatcima, mogu povezati s vama kao vozačem ili rukovateljem vozila Volvo, to postaju osobni podatci.

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, pojam „postupak” ili „obrada” znači bilo kakvu upotrebu osobnih podataka, uključujući, među ostalim, prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodbu, izmjenu, prijenos, stavljanje na raspolaganje, blokiranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

Pravni temelj

Volvo može obrađivati vaše osobne podatke na osnovi bilo kojeg ili nekoliko sljedećih pravnih temelja, vidi također dodatne detalje u nastavku.

 • Ugovorna obveza. Volvo može obrađivati vaše podatke ako je takva obrada potrebna za ispunjavanje ugovorne obveze prema vama (kao što su jamstva i ugovori o servisiranju ako ste i kupac i vozač ili rukovatelj vozila Volvo).
 • Zakonska obveza. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada potrebna radi poštovanja zakonske obveze, npr. poštovanja sudskih naloga i zahtjeva za zakonskim izvještavanjem.
 • Legitimni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada neophodna u svrhu legitimnog interesa za kojim teži Volvo ili treća strana. Općenito se smatra da je legitimni interes Grupe Volvo upravljati svojim svakodnevnim operacijama, uključujući unapređivanje i daljnji razvoj svojih proizvoda, rješenja i usluga te osiguravanje cjelokupnog upravljanja proizvodima, rješenjima i uslugama koje prodaje.

  Tamo gdje je navedeno da se Volvo oslanja na svoje legitimne interese za određenu svrhu obrade, Volvo smatra da njegovi legitimni interesi nisu nadjačani vašim interesima, pravima ili slobodama s obzirom na (i) transparentnost koju Volvo pruža o postupku obrade, (ii) pristup „tehničke zaštite”, (iii) redovitu provjeru zaštite privatnosti tvrtke Volvo i (iv) prava koja imate u vezi s obradom. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom uravnoteženom pristupu ispitivanju, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.
 • Vitalni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke kako bi zaštitio vitalni interes vas i drugih, ako Volvo ima valjane razloge vjerovati da takva obrada vaših osobnih podataka može spriječiti ili smanjiti bilo kakvu značajnu potencijalnu štetu vama ili drugima.
 • Pristanak. U iznimnim slučajevima ili samo ako ne postoji zakonski temelj koji se treba primijeniti, Volvo može zatražiti vaš izričiti pristanak za obradu određenih osobnih podataka. Takav je pristanak vaš izbor i u potpunosti je dobrovoljan.

Volvo može obrađivati sljedeće kategorije podataka koje same po sebi ili u kombinaciji s drugim podatcima mogu predstavljati osobne podatke, a za opće svrhe navedene u Tablici 1 u nastavku.

Imajte na umu da je popis u nastavku popis samo primjera i da nije zamišljen kao iscrpan popis te da Volvo neće nužno obrađivati sve podatke koji su navedeni u nastavku o vama. Neke će se svrhe obrade preklapati, a može postojati nekoliko svrha koje opravdavaju našu upotrebu vaših osobnih podataka.

Tablica 1 – Kategorije, svrha i pravni temelj za obradu

Kategorije osobnih podataka

Svrhe obrade

Pravni temelj za obradu

 

Podatci o performansama vozila, kao što su podatci iz komponenata vozila, podatci o potrošnji baterije, podatci o motoru (uključujući podatke o emisiji ispušnih plinova i potrošnji goriva), potrošnji energije, snazi/okretnom momentu, šiframa grešaka (s vremenskim žigovima i radnim satima)

 

 

 •   Provjera usklađenosti ugovora ili mogućnosti pružanja ugovorenih usluga;

 

 •   Osiguravanje da se potrebno održavanje i servisiranje obavljaju tijekom cijelog trajanja najma;

 

 •    Potvrđivanje kilometraže za ugovore temeljene na upotrebi;

 

 •    Provođenje proaktivnog i preventivnog održavanja i dijagnostike (uključujući isporuku ažuriranja softvera u vozilo i kontaktiranje vozača/rukovatelja s preporukama za servisiranje);

 

 •    Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);  

 

 •    Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka;

 

 •    Razvoj i pružanje proizvoda i usluga povezanih sa osiguranjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na „povezano osiguranje”;
 •   Osiguravanje usklađenosti vozila s važećim i budućim zakonodavstvom i standardima (uključujući razinu emisija i sigurnost);
 •    Izvještavanje o podatcima o emisijama nadležnim tijelima;
 •    Dokazivanje sukladnosti s propisima o homologaciji; i
 •   Poštovanje obveza nadzora tržišta
 
 •    Legitimni interes
 •    Zakonska obveza
 •    Ugovorna obveza

 

Podatci o upotrebi vozila, kao što su upotreba kočnica, prebacivanje brzina, ubrzavanje/usporavanje, postavke instrumentne ploče, iskorištavanje snage/okretnog momenta, tehnički podatci generirani iz motora (podatci o emisiji ispušnih plinova, potrošnji goriva); (s vremenskim oznakama i radnim satima)

 

 

 •   Provjera usklađenosti ugovora ili mogućnosti pružanja ugovorenih usluga;

 

 •    Osiguravanje da se potrebno održavanje i servisiranje obavljaju tijekom cijelog trajanja najma;

 

 •   Potvrđivanje kilometraže za ugovore temeljene na upotrebi;

 

 •    Provjera trenutnih tržišnih vrijednosti pri povratu ili vraćanju u posjed jedinice;

 

 •    Provođenje preventivnog i proaktivnog održavanja i dijagnostike (uključujući isporuku ažuriranja softvera u vozilo i kontaktiranje vozača/rukovatelja s preporukama za servisiranje);

 

 •    Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka;

 

 •    Razvoj i pružanje proizvoda i usluga povezanih sa osiguranjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na „povezano osiguranje”;

 

 •    Osiguravanje usklađenosti vozila s važećim i budućim zakonodavstvom i standardima (uključujući razinu emisija i sigurnost);

 

 •   Izvještavanje o podatcima o emisijama nadležnim tijelima;

 

 •   Dokazivanje sukladnosti s propisima o homologaciji; i

 

 •    Poštovanje obveza nadzora tržišta

 

 

 •    Legitimni interes

 

 •    Zakonska obveza

 

 •    Ugovorna obveza

 

Podatci o servisiranju i popravku vozila, kao i podatci o hitnoj pomoći, poput geografskog položaja, podataka za daljinsku dijagnostiku

 

 

 •   Provođenje istraga o nesrećama;

 

 •   Pružanje hitne pomoći na cesti;

 

 •    Provođenje preventivnog i proaktivnog održavanja i dijagnostike (uključujući isporuku ažuriranja softvera u vozilo i kontaktiranje vozača/rukovatelja s preporukama za servisiranje);  

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka;

 

 •  Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);

 

 •   Omogućavanje nuđenja programa za poboljšanje sigurnosti i povezanih proizvoda osiguranja;

 

 •   Osiguravanje usklađenosti vozila s važećim i budućim zakonodavstvom i standardima (uključujući razinu emisija i sigurnost); i

 

 •  Poštovanje obveza nadzora tržišta

 

 

 •    Legitimni interes

 

 •   Vitalni interes

 

 •    Ugovorna obveza

 

Podatci o okruženju vozila, kao što su podatci o stanju na cesti i okruženju, video snimke i/ili snimke generirane optičko-elektroničkim instrumentima ili usporedivom opremom vanjske strane kamiona i/ili okolice kamiona (s vremenskim oznakama i radnim satima)

 

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka; i

 

 •   Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom)

 

 •    Legitimni interes

 

 

Jedinstveni identifikatori koji se odnose ili se ne odnose na vozilo, poput ID-a vozila (uključujući VIN i ID šasije), IP broj, MAC adresu, broj SIM kartice, IMEI

 

 

 •       Provjera usklađenosti ugovora ili mogućnosti pružanja ugovorenih usluga;

 

 •       Osiguravanje da se potrebno održavanje i servisiranje obavljaju tijekom cijelog trajanja najma;

 

 •     Provođenje preventivnog i proaktivnog održavanja i dijagnostike (uključujući isporuku ažuriranja softvera u vozilo i kontaktiranje vozača/rukovatelja s preporukama za servisiranje);

 

 •  Potvrđivanje kilometraže za ugovore temeljene na upotrebi;

 

 •  Provjera lokacije u pogledu usklađenosti s uvjetima ugovora i/ili ograničenjima trgovinskih sankcija);

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka;

 

 •   Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);

 

 •   Osiguravanje usklađenosti vozila s važećim i budućim zakonodavstvom i standardima (uključujući razinu emisija i sigurnost);

 

 •  Izvještavanje o podatcima o emisijama nadležnim tijelima;

 

 •    Dokazivanje sukladnosti s propisima o homologaciji; i

 

 • Poštovanje obveza nadzora tržišta

 

 

 •    Legitimni interes

 

 •    Zakonska obveza

 

 •    Ugovorna obveza

 

Podatci o ponašanju vozača/rukovatelja i lokaciji, kao što su podatci o brzini, načinu vožnje; korištenje sigurnosnog pojasa, upozorenja vozača, trenutačni podatci o geopozicioniranju i podatci o lokaciji (s vremenskim oznakama i radnim satima)

 

 

 •  Provjera usklađenosti ugovora ili mogućnosti pružanja ugovorenih usluga;

 

 •  Osiguravanje da se potrebno održavanje i servisiranje obavljaju tijekom cijelog trajanja najma;

 

 • Potvrđivanje kilometraže za ugovore temeljene na upotrebi;

 

 •  Svrhe osiguranja kredita;

 

 • Provjera usklađenosti lokacije s ugovornim uvjetima (poput ugovornih ograničenja na dopuštenu zemljopisnu upotrebu) i/ili ograničenjima trgovinskih sankcija, ostalim zakonskim zahtjevima ili dogovorenim ograničenjima dopuštene uporabe;

 

 •  Provođenje provjere rizika i povrata imovine tamo gdje se to smatra potrebnim;

 

 •    Provođenje naplate u slučaju neplaćanja;

 

 •    Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);  

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka;

 

 •    Osiguravanje usklađenosti vozila s važećim i budućim zakonodavstvom i standardima (uključujući razinu emisija i sigurnost);

 

 •   Dokazivanje sukladnosti s propisima o homologaciji; i

 

 •    Poštovanje obveza nadzora tržišta

 

 

 •    Legitimni interes

 

 •  Zakonska obveza

 

 •  Ugovorna obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatci u vezi s vozačem/rukovateljem koje vozač/rukovatelj može ručno pružiti u vezi s korištenjem određenih vozila Volvo, kao što su ID vozača, postavke instrumentne ploče

 

 

 •   Provjera usklađenosti ugovora ili mogućnosti pružanja ugovorenih usluga;

 

 •    Osiguravanje da se potrebno održavanje i servisiranje obavljaju tijekom cijelog trajanja najma;

 

 •   Provođenje proaktivnog održavanja i dijagnostike (uključujući isporuku ažuriranja softvera u vozilo i kontaktiranje vozača/rukovatelja s preporukama za servisiranje);

 

 •    Potvrđivanje kilometraže za ugovore temeljene na upotrebi;

 

 •    Provjera lokacije u pogledu usklađenosti s uvjetima ugovora i/ili ograničenjima trgovinskih sankcija);

 

 •   Provođenje istraživanja i razvoja radi provjere, potvrđivanja, unapređenja i održavanja proizvoda, rješenja i usluga te za razvoj novih proizvoda, rješenja i usluga, npr. inovacijama i analizom podataka; i

 

 •    Sprečavanje i rješavanje problema kvalitete (razvoj povezan s kvalitetom);

 

 

 •    Legitimni interes

 

 •    Ugovorna obveza

 

 

Volvo općenito pribavlja vaše osobne podatke:

 • Interaktivno putem bežične mreže u vezi s upotrebom vozila Volvo (npr. putem telematičkog sustava); ili
 • Pomoću dijagnostičkih alata (npr. u vezi s uslugama proaktivnog održavanja i popravka).

Uz gore navedeno, Volvo može dobiti određene dodatne podatke od vašeg poslodavca ili od vas ako ste ručno unijeli osobne podatke u vezi sa svojom upotrebom vozila Volvo (npr. postavke instrumentne ploče kao što su željene jezične postavke, željene postavke radija, željene postavke nagiba sjedala).

Ako i kada koristite vozilo Volvo, Volvo će automatski dobiti podatke koje je generiralo vozilo i druge podatke povezane s vozilom koji se odnose na vašu upotrebu vozila Volvo. Obrada određenih podataka koje generira vozilo i ostalih podataka povezanih s vozilom potrebna je ako želite koristiti sve značajke i funkcionalnosti vozila Volvo, poput obavijesti u stvarnom vremenu i usluga daljinske dijagnostike. 

Vaši osobni podatci mogu se dijeliti s drugim tvrtkama Grupe Volvo i s određenim kategorijama trećih strana (kao što je detaljno opisano u nastavku), što može uključivati prijenos vaših osobnih podataka u druge zemlje.

Dijeljenje osobnih podataka unutar Grupe Volvo

Grupa Volvo globalna je organizacija s uredima i operacijama u cijelom svijetu, a vaši osobni podatci mogu se prenositi ili biti dostupni na međunarodnoj razini tijekom globalnog poslovanja Grupe Volvo te između različitih subjekata i povezanih društava. Svaki prijenos vaših osobnih podataka u druge tvrtke Grupe Volvo (uključujući prijenose iz EU-a/EEA-a u izvan EU-a/EEA-a) uređivat će se međukompanijskim sporazumom na temelju Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili drugih mehanizama koje priznaju ili koja povremeno odobravaju nadležna tijela. Takvi sporazumi odražavaju standarde sadržane u europskim zakonima o privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). Uspostavljanje ovog sporazuma znači da se svi subjekti Grupe Volvo moraju pridržavati istih internih pravila. To također znači da vaša prava ostaju ista bez obzira na to gdje Grupa Volvo obrađuje vaše podatke.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama izvan Grupe Volvo

Osim razmjene osobnih podataka između tvrtki Grupe Volvo, kao što je gore navedeno, Volvo također može dijeliti vaše osobne podatke s određenim kategorijama trećih strana, uključujući:

 • Poslovne partnere kao što su:

- ovlašteni distributeri i servisni centri tvrtki Volvo u svrhu osiguranja servisa i popravka vozila Volvo te u svrhe povezane s našim ponudama financiranja i osiguranja;

- dobavljači i pružatelji usluga tvrtki Volvo koji pružaju podršku tvrtki Volvo u isporuci proizvoda, rješenja i usluga, uključujući IT dobavljače i pružatelje usluga;

- partneri za poslovnu i suradnju Grupe Volvo u svrhe kao što su poslovna inteligencija i analitika (međutim, u većini slučajeva podatci se dijele samo anonimno i agregirano); i

 - treće strane s kojima poslujemo ili surađujemo radi pružanja proizvoda, rješenja ili usluga te druge treće strane s kojima nastojimo inovirati, razviti i isporučiti nove ili poboljšane proizvode, rješenja i usluge svojim kupcima ili nove ili poboljšane interne procese i operacije, što u konačnici poboljšava način na koji možemo pružiti podršku svojim kupcima.

 • Stručne savjetnike, kao što su osiguravatelji, odvjetnici i drugi profesionalni savjetnici u vezi sa potraživanjima od osiguranja, revizijama i primanjem savjetodavnih usluga.
 • Protustranke i njihove savjetnike u vezi s projektima spajanja i pripajanja.
 • Davatelje hitnih usluga kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć i pomoć na cesti kako bi zaštitili vitalni interes vas i drugih osoba, na primjer u vezi s hitnom pomoći.
 • Službe za provedbu zakona regulativna tijela te druga javna i pravosudna tijela u vezi sa zakonskim obvezama poput sudskih naloga ili zahtjeva za pravnim izvještavanjem ili ako se u iznimnim slučajevima smatraju potrebnim za zaštitu vitalnog interesa vas ili drugih osoba.

Očekuje se i zahtijeva se da svi neovisni pružatelji usluga i profesionalni savjetnici kojima se otkrivaju vaši osobni podatci zaštite povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka i oni ih mogu upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima o privatnosti podataka.

Nadalje, u slučaju da bilo koja tvrtka Grupe Volvo koja se nalazi unutar EU-a/EEA-a prenese osobne podatke vanjskim trećim stranama koje se nalaze izvan EU-a/EEA-a, ta se tvrtka Volvo Grupe mora uvjeriti da se primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere koje pružaju odgovarajuće razine zaštite vaših osobnih podataka kao što zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). To, na primjer, može uključivati primjenu standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili neki drugi mehanizam koji s vremena na vrijeme priznaju ili odobravaju nadležna tijela.

Ako imate pitanja o tome kako će Volvo dijeliti vaše osobne podatke, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

Da bi na odgovarajući način zaštitio osobne podatke, Volvo upotrebljava odgovarajuće i opravdane pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne mjere informacijske tehnologije i fizičke zaštite.

Te mjere odgovaraju rizicima koje predstavlja obrada osobnih podataka i osjetljivosti osobnih podataka te uzimaju u obzir zahtjeve važećeg lokalnog zakona. Osim toga, mjere se kontinuirano poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.

Volvo zahtijeva da se sve osobe pridržavaju važećih sigurnosnih pravila koja se odnose na osobne podatke kada upotrebljavaju sustave Volvo

Volvo neće obrađivati vaše osobne podatke dulje nego što je potrebno s obzirom na svrhu obrade, osim ako nije drugačije određeno ili dopušteno zakonom.

Napominjemo da se, osim ako se ne primjenjuju kraća vremena zadržavanja zbog zakonskih ili ugovornih obveza, podatci generirani u vozilu i drugi osobni podatci povezani s određenim vozilom mogu obrađivati tijekom cijelog očekivanog vijeka trajanja tipa vozila, koji može trajati i do 25 godina (npr. za istraživačke i razvojne projekte ili kako bi se osiguralo da Volvo može upravljati zahtjevima za odgovornost za proizvode).

Ako je to predviđeno važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti podataka, vi možete imati pravo:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje Volvo obrađuje o vama: to vam daje pravo saznati posjedujemo li mi osobne podatke o vama i, ako je odgovor da, dobiti podatke o i kopiju određenih segmenata i kategorija osobnih podataka.
 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka: to vam daje pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni.
 • Staviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo više ne obrađuje vaše osobne podatke.
 • Zatražiti uklanjanje ili brisanje svojih osobnih podataka: to vam daje pravo da zatražite brisanje ili brisanje svojih osobnih podataka, uključujući i situacije u kojima takvi osobni podatci više ne bi bili potrebni za postizanje svrhe.
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo obrađuje vaše osobne podatke samo u ograničenim okolnostima, uključujući i vaš pristanak.
 • Zatražiti prenosivost svojih osobnih podataka: to vam omogućuje da dobijete kopiju (u prijenosnom i, ako je to tehnički izvedivo, lako upotrebljivom formatu) svojih osobnih podataka ili da zatražite od tvrtke Volvo da takve osobne podatke pošalje drugom upravitelju obrade podataka.
 • U slučaju da se naša obrada vaših osobnih podataka ili njihovog dijela temelji na vašem pristanku, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak, a u tom će slučaju Volvo prekinuti bilo kakve daljnje aktivnosti obrade vaših osobnih podataka ili njihovog relevantnog dijela (međutim, takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost aktivnosti obrade podataka prije povlačenja).

Imajte na umu da Volvo ne mora uvijek udovoljiti zahtjevu za brisanje, ograničenja, prigovor ili prenosivost podataka. Procjena se može izvršiti ovisno o slučaju, na temelju zakonskih obveza tvrtke Volvo i iznimke u odnosu na takva prava.

Također imajte na umu da ograničenja ili prigovori na obradu određenih podataka mogu imati negativne posljedice na vašu upotrebu vozila Volvo. Ako su određeni podatci onemogućeni, možda nećete moći koristiti sve značajke i funkcije vozila Volvo, a Volvo vas možda neće moći u stvarnom vremenu obavijestiti o problemima s vozilom. To može prouzročiti smanjenu funkcionalnost vozila te može dovesti do oštećenja ili neispravnosti vozila.   

Također imate pravo poslati sve pritužbe nadzornom tijelu koje možete imati u vezi s obradom svojih osobnih podataka od strane Grupe Volvo. Za više informacija o tim pravima i načinima njihovog ostvarivanja, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

Volvo potiče povremeni pregled ove Obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste bili svjesni svih promjena u njoj.

Zadržavamo pravo izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti prema potrebi. Kad to učinimo, pri vrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti zabilježit ćemo datum kada su unesene bilo kakve takve promjene i/ili kada stupaju na snagu.