Obavijest o zaštiti privatnosti posjetitelja  

Ova je verzija objavljena 2023.09.01 godine i vrijedi od tog dana
 

Ova obavijest pruža informacije o obradi osobnih podataka povremenih i profesionalnih posjetitelja od strane Grupe Volvo u prostorijama Grupe Volvo koje obrađuje tvrtka koja je dio Grupe Volvo („Obavijest o privatnosti”). Ako posjećujete ili ste posjetili prostorije tvrtke unutar Grupe Volvo, mi možemo obrađivati osobne podatke o vama.

U svrhu ove obavijesti „Grupa Volvo” označava tvrtku AB Volvo (objavljeno) i subjekte izravno ili neizravno pod nadzorom tvrtke AB Volvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na subjekte koji pripadaju bilo kojem od glavnih poslovnih područja i divizija za proizvodnju kamiona Grupe Volvo (koji mogu postojati s vremena na vrijeme) kao što su Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, UD Trucks,Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjuje samo kada tvrtka koja je dio Grupe Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke za vlastite svrhe (tj. kada je tvrtka Grupe Volvo (bilo samostalno ili zajedno s drugim subjektima) upravitelj obrade podataka i stoga određuje u koje svrhe i na koji način će se obrađivati osobni podatci).

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi na slučajeve kada tvrtka koja je dio Grupe Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke uime druge tvrtke, kao što su neovisni distributeri, uvoznici, dobavljači i kupci Grupe Volvo.

Uz ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, neki sustavi, programi i procesi tvrtke koja je dio Grupe Volvo mogu sadržavati vlastite obavijesti o zaštiti privatnosti koje pružaju dodatne detalje o tome koji se određeni osobni podatci prikupljaju i kako se pohranjuju, upotrebljavaju i prenose.

 

Odaberite jezik

Tvrtka Grupe Volvo koju posjećujete ili ste je posjetili (u daljnjem tekstu „Volvo”) upravitelj je obrade osobnih podataka koje Volvo dobiva od vas i ostalih dolje opisanih izvora.

„Upravitelj obrade” znači da Volvo odlučuje o svrsi i načinima obrade vaših osobnih podataka. Volvo je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti.

Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka Grupe Volvo putem adrese gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonski na:

AB Volvo, 
N/r: Ured za zaštitu privatnosti u Grupi, odjel AA14100, VGHQ SE-405 08
Göteborg, Švedska
+46 (0)31 66 00 00

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, „osobni podatci” su bilo koji podatci o određenoj osobi ili podatci kojima se identificira ili se može identificirati određena osoba. Drugim riječima, radi se o bilo kojoj informaciji koja se može povezati s vama.

 

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, pojam „postupak” ili „obrada” znači bilo kakvu upotrebu osobnih podataka, uključujući, među ostalim, prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodbu, izmjenu, prijenos, stavljanje na raspolaganje, blokiranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

 

Pravni temelj

 

Volvo će obrađivati vaše osobne podatke na temelju bilo kojeg od sljedećih pravnih temelja, vidi također dodatne detalje u nastavku.

 

 • Zakonska obveza. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada potrebna radi poštovanja zakonske obveze, npr. poštovanja sudskih naloga i zahtjeva za zakonskim izvještavanjem.

 

 • Legitimni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada neophodna u svrhu zakonitog interesa za kojim teži Volvo ili treća strana. Općenito se smatra da je zakoniti interes tvrtke Volvo Group upravljati svakodnevnim operacijama, osigurati svoje objekte i opremu i zadržati unutarnju kontrolu. Kako bi obradu osobnih podataka svojih posjetitelja temeljio na zakonitom interesu, Volvo donosi procjenu od slučaja do slučaja. Primjerice, Volvo će možda trebati obraditi određene osobne podatke kako bi omogućio administraciju vašeg posjeta tvrtki Volvo Group pri kojoj je zakoniti interes tvrtke Volvo upravljanje svakodnevnim operacijama na siguran način.

 

Tamo gdje je navedeno da se Volvo oslanja na svoje zakonite interese za određenu svrhu obrade, Volvo smatra da njegovi zakoniti interesi nisu nadjačani vašim interesima, pravima ili slobodama s obzirom na (i) transparentnost koju Volvo pruža pri obradi, (ii) privatnost tvrtke Volvo prema dizajnerskom pristupu, (iii) redovitu provjeru privatnosti tvrtke Volvo i (iv) prava koja imate u vezi s obradom. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom uravnoteženom pristupu ispitivanju, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

 • Vitalni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke kako bi zaštitio vitalni interes vas i drugih ako Volvo ima valjane razloge vjerovati da takva obrada vaših osobnih podataka može spriječiti ili smanjiti bilo kakvu značajnu potencijalnu štetu vama ili drugima.

 

Volvo može obrađivati sljedeće kategorije podataka koje same po sebi ili u kombinaciji s drugim podacima mogu predstavljati osobne podatke, a za opće svrhe navedene u Tablici 1 u nastavku.

Volvo neće nužno obrađivati sve podatke o vama navedene u nastavku, a neke će se od svrha obrade preklapati te može postojati nekoliko svrha koje opravdavaju našu upotrebu vaših osobnih podataka.

Tablica 1 – Kategorije osobnih podataka, svrha i pravni temelj za obradu 

Kategorije osobnih podataka

Svrhe obrade

Pravni temelj za obradu

 

Podaci za kontakt, kao što su ime, oslovljavanje, mjesto rada, adresa e-pošte, broj putovnice, ID vozača, preferencije hrane i veličina odjeće

 

 

 • Omogućavanje registracije posjetitelja u Volvo sustavima za registraciju posjetitelja
 • Opća uprava posjeta 

 • Omogućite rezervacije putovanja i hotela

 

 •   Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

Podatci o vremenu, kao što su datum i vrijeme posjeta

 
 • Omogućavanje registracije vremena posjeta

 

 

 •  Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

Podatci o vozilu, kao što je registarski broj vozila koji navodite prilikom registracije

 

 • Omogućavanje pristupa posjetiteljima parkiralištima

 

 

 

 • Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

 

Sigurnosni podaci, kao što su pristupne kartice, prava pristupa i uporaba pristupnih kartica i prava pristupa koja su vam dana. Broj putovnice, ID vozača, broj socijalnog osiguranja.

 

 • Omogućavanje sigurnog pristupa posjetiteljima u objektima Grupe Volvo
 • Omogućavanje identifikacije i provjere posjetitelja

 

 

 • Legitimni interes (kako bi se omogućio siguran pristup pogonima Grupe Volvo)
 • Zakonska obveza

 

Podaci povezani s IT-om, kao što su korisnički ID, lozinke i detalji za prijavu za vašu upotrebu javnih mreža Grupe Volvo (ako je primjenjivo)

 

 

 • Omogućavanje pristupa internetskim mrežama Grupe Volvo

 

 

 • Legitimni interes (za upravljanje javnom kontrolom pristupa internetu, zaštitom podataka i općenito kibernetičkom sigurnošću)

 

Slikovni materijal, kao što su videosnimke koje se snimaju u zatvorenom televizijskom sustavu Grupe Volvo („CCTV”) instaliranom u odgovarajućem objektu tvrtke Grupe Volvo ili nekom drugom videosustavu i povezanom sustavu za sigurnost/praćenje bez obzira na to je li to u objektu Grupe Volvo, ali u odnosu na koji imamo zakonsku svrhu pregleda/pristupa

 

 

 • Upravljanje sigurnošću u objektima Grupe Volvo
 • Razvoj i/ili usavršavanje proizvodnog procesa
 • Poboljšanje učinkovitosti.

 

 

 

 • Legitimni interes (za održavanje sigurnosti i zaštite, sprječavanje prijevare ili krađe i (gdje je primjenjivo) za pomoć u usklađivanju s propisima)

Individualni podaci, kao što su preferencije hrane

 

 • Omogućavanje pružanja obroka tijekom posjeta 
 • Zakoniti interes (za upravljanje obrocima za vrijeme posjeta objektima tvrtke Volvo)

 

 

Specifično o CCTV nadzoru

Volvo se može koristiti CCTV nadzorom (kao što je ranije definirano) u slučaju kada je to dopušteno zakonom. CCTV nadzor obično se koristi za kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa prostorijama i opremi tvrtke Volvo, međutim u nekim se zemljama može koristiti i u svrhu osiguranja poštovanja zdravstvenih i sigurnosnih smjernica i postupaka te u svrhu poboljšanja ukupne proizvodnje. CCTV slike i snimke pohranjuju se na siguran način i dostupne su samo u slučaju potrebe u pojedinačnim slučajevima (na primjer, za istraživanje incidenta).

Volvo će osobne podatke pribaviti od vas ili osobe s kojom nas posjetite jer posjetitelji mogu unijeti imena svoje grupe posjetitelja. Nadalje, ako posjetite zaposlenika Grupe Volvo, ta osoba može dati osobne podatke o vama na recepciji radi registracije. Informacije se također mogu preuzeti od tržišne kompanije u kojoj predstavnik kompanije Volvo nije prisutan, ali je obavijestio, primjerice, izložbeni centar o kupcima koji će posjetiti objekte, na primjer izložbene centre.

Neki osobni podaci mogu se automatski generirati iz IT sustava i CCTV sustava Grupe Volvo, kao što su dnevnički podaci i/ili slikovni materijali.

Vaša je odluka da Grupi Volvo dostavite bilo kakve osobne podatke dobrovoljna, međutim iz sigurnosnih se razloga svi posjetitelji moraju registrirati u vezi s posjetima prostorijama Grupe Volvo. Ako ne želite dati svoje osobne podatke u vezi s posjetom, možda vam nećemo moći odobriti pristup prostorijama tvrtke Volvo Group.

Vaši osobni podatci mogu se dijeliti s drugim tvrtkama unutar tvrtke Volvo Group i s određenim kategorijama trećih strana (kao što je detaljno opisano u nastavku), što može uključivati prijenos vaših osobnih podataka u druge zemlje.

Dijeljenje osobnih podataka unutar tvrtke Volvo Group

Grupa Volvo globalna je organizacija s uredima i operacijama u cijelom svijetu, a vaši osobni podatci mogu se prenositi ili biti dostupni na međunarodnoj razini tijekom globalnog poslovanja Grupe Volvo te između različitih subjekata i povezanih društava. Svaki prijenos vaših osobnih podataka u druge tvrtke unutar tvrtke Volvo Group (uključujući prijenose iz EU-a/EEA-a u izvan EU-a/EEA-a) uređivat će se međukompanijskim sporazumom na temelju Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili drugih mehanizama koje priznaju ili koja povremeno odobravaju nadležna tijela. Takvi sporazumi odražavaju standarde sadržane u europskim zakonima o privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). Uspostavljanje ovog sporazuma znači da se svi subjekti Grupe Volvo moraju pridržavati istih internih pravila. To također znači da vaša prava ostaju ista bez obzira na to gdje Grupa Volvo obrađuje vaše podatke.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama izvan tvrtke Volvo Group

Osim razmjene osobnih podataka između tvrtki Grupe Volvo, kao što je gore navedeno, Volvo također može dijeliti vaše osobne podatke s određenim kategorijama trećih strana, uključujući:

 • Poslovni partneri, kao što su dobavljači i pružatelji usluga tvrtke Volvo Group u vezi s pružanjem proizvoda i usluga tvrtki Volvo Group, na primjer pružatelji IT usluga.
 • Stručni savjetnici, kao što su osiguravatelji, odvjetnici i drugi profesionalni savjetnici u vezi sa potraživanjima od osiguranja, revizijama i primanjem savjetodavnih usluga.
 • Davatelji hitnih usluga, kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć i pomoć na cesti kako bi zaštitili vitalni interes vas i drugih osoba, na primjer u vezi s pružanjem hitne pomoći.
 • Službe za provedbu zakona, regulativna tijela te druga javna i pravosudna tijela u vezi sa zakonskim obvezama poput sudskih naloga ili zahtjeva za pravnim izvještavanjem ili ako se u iznimnim slučajevima smatraju potrebnim za zaštitu vitalnog interesa vas ili drugih osoba.

Očekuje se i zahtijeva se da svi neovisni pružatelji usluga i profesionalni savjetnici kojima se otkrivaju vaši osobni podaci zaštite povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka. Oni ih mogu upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima o privatnosti podataka.

Nadalje, u slučaju da bilo koja tvrtka Grupe Volvo koja se nalazi unutar područja EU/EEA prenese osobne podatke vanjskim trećim stranama koje se nalaze izvan područja EU/EEA, ta se tvrtka Grupe Volvo mora uvjeriti da se primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere koje pružaju odgovarajuće razine zaštite vaših osobnih podataka u skladu sa zahtjevima važećih zakona o zaštiti privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). To, na primjer, može uključivati primjenu standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili neki drugi mehanizam koji s vremena na vrijeme priznaju ili odobravaju nadležna tijela.

Ako imate pitanja o tome kako će Volvo dijeliti vaše osobne podatke, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka tvrtke Volvo Group putem gore navedenih podataka za kontakt.

Da bi na odgovarajući način zaštitio osobne podatke, Volvo upotrebljava odgovarajuće i opravdane pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne mjere informacijske tehnologije i fizičke zaštite.

Te mjere odgovaraju rizicima koje predstavlja obrada osobnih podataka i osjetljivosti osobnih podataka te uzimaju u obzir zahtjeve važećeg lokalnog zakona. Osim toga, mjere se kontinuirano poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.

Volvo zahtijeva da se sve osobe pridržavaju važećih sigurnosnih pravila koja se odnose na osobne podatke kada upotrebljavaju sustave Volvo.

Volvo će obično obrađivati vaše osobne podatke najdulje dvije (2) godine nakon vašeg posjeta. Nakon tog razdoblja Volvo će obrađivati osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se udovoljilo lokalnim zakonskim obvezama ili udovoljilo bilo kojim zakonskim zahtjevima u slučaju stvarnog, najavljenog ili očekivanog spora ili zahtjeva.

Ako je to predviđeno važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti podataka, vi možete imati pravo:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje Volvo obrađuje o vama: to vam daje pravo saznati posjedujemo li mi osobne podatke o vama i, ako je odgovor da, dobiti podatke o i kopiju određenih segmenata i kategorija osobnih podataka.

 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka: to vam daje pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni.

 • Staviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo više ne obrađuje vaše osobne podatke.

 • Zatražiti uklanjanje ili brisanje svojih osobnih podataka: to vam daje pravo da zatražite brisanje ili brisanje svojih osobnih podataka, uključujući i situacije u kojima takvi osobni podatci više ne bi bili potrebni za postizanje svrhe. 

 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo obrađuje vaše osobne podatke samo u ograničenim okolnostima, uključujući i vaš pristanak.

 • Zatražiti prenosivost svojih osobnih podataka: ovime dobivate pravo na kopiju (u prijenosnom i, ako je to tehnički izvedivo, formatu spremnom za čitanje) svojih osobnih podataka ili na to da zatražite od tvrtke Volvo da takve osobne podatke pošalje drugom upravitelju obrade podataka.

 • U slučaju da se naša obrada vaših osobnih podataka ili njihovog dijela temelji na vašem pristanku, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak, a u tom će slučaju Volvo prekinuti bilo kakve daljnje aktivnosti obrade vaših osobnih podataka ili njihovog relevantnog dijela (međutim, takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost aktivnosti obrade podataka prije povlačenja).

Imajte na umu da Volvo ne mora uvijek udovoljiti zahtjevu za brisanje, ograničenje, prigovor ili prenosivost podataka. Procjena se može izvršiti ovisno o slučaju, na temelju zakonskih obveza tvrtke Volvo i iznimke u odnosu na takva prava.

Također imate pravo poslati sve pritužbe nadzornom tijelu koje možete imati u vezi s obradom svojih osobnih podataka od strane Grupe Volvo. Za više informacija o tim pravima i načinima njihovog ostvarivanja, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti tvrtke Volvo Group putem gore navedenih podataka za kontakt.

Volvo potiče povremeni pregled ove Obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste bili svjesni svih promjena u njoj. Zadržavamo pravo izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti prema potrebi. Kad to učinimo, pri vrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti zabilježit ćemo datum kada su unesene bilo kakve takve promjene i/ili kada stupaju na snagu.