Obavijest o zaštiti privatnosti posjetitelja
 

Ova je verzija objavljena 13.5.2021. godine i vrijedi od tog dana
 

Ova obavijest pruža informacije o obradi osobnih podataka povremenih i profesionalnih posjetitelja od strane Grupe Volvo u prostorijama Grupe Volvo („Obavijest o privatnosti”). Ako posjećujete ili ste posjetili prostorije Grupe Volvo, mi možemo obrađivati osobne podatke o vama. 
 

U svrhu ove obavijesti „Grupa Volvo” znači AB Volvo (objavljeno) i subjekte izravno ili neizravno pod nadzorom tvrtke AB Volvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na subjekte koji pripadaju bilo kojem od glavnih poslovnih područja i divizija za proizvodnju kamiona Grupe Volvo (koji mogu postojati s vremena na vrijeme) kao što su Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.
 

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti primjenjuje samo kada Grupa Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke za svrhe Grupe Volvo (tj. kada je Grupa Volvo (bilo samostalno ili zajedno s drugim subjektima) upravitelj obrade podataka i stoga određuje u koje svrhe i na koji način će se obrađivati osobni podaci).
 

Ova se Obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi na slučajeve kada Grupa Volvo prikuplja ili na drugi način obrađuje osobne podatke u ime druge tvrtke, kao što su neovisni distributeri, uvoznici, dobavljači i kupci Grupe Volvo.
 

Uz ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, neki sustavi, programi i procesi Grupe Volvo mogu sadržavati vlastite obavijesti o zaštiti privatnosti koje pružaju dodatne detalje o tome koji se određeni osobni podaci prikupljaju i kako se pohranjuju, upotrebljavaju i prenose.

Odaberite jezik

Tvrtka Grupe Volvo koju posjećujete ili ste je posjetili (u daljnjem tekstu „Volvo”) upravitelj je obrade osobnih podataka koje Volvo dobiva od vas i ostalih dolje opisanih izvora.

„Upravitelj obrade” znači da Volvo odlučuje o svrsi i načinima obrade vaših osobnih podataka. Volvo je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti.  

Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, obratite se službeniku za zaštitu podataka Grupe Volvo na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo,
n/r: Ured za zaštitu privatnosti Grupe, odjel AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švedska 
+46 (0) 31 66 00 00

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, „osobni podatci” su bilo koji podatci o određenoj osobi ili podatci kojima se identificira ili se može identificirati određena osoba. Drugim riječima, radi se o bilo kojoj informaciji koja se može povezati s vama.  

U svrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti, pojam „postupak” ili „obrada” znači bilo kakvu upotrebu osobnih podataka, uključujući, među ostalim, prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodbu, izmjenu, prijenos, stavljanje na raspolaganje, blokiranje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

Pravni temelj

Volvo će obrađivati vaše osobne podatke na temelju bilo kojeg od sljedećih pravnih temelja, vidi također dodatne detalje u nastavku.

 • Zakonska obveza. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada potrebna radi poštovanja zakonske obveze, npr. poštovanja sudskih naloga i zahtjeva za zakonskim izvještavanjem.
 • Legitimni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke ako je takva obrada neophodna u svrhu legitimnog interesa za kojim teži Volvo ili treća strana. Općenito se smatra da je legitimni interes Grupe Volvo upravljati svakodnevnim operacijama, osigurati svoje objekte i opremu i zadržati unutarnju kontrolu. Kako bi obradu osobnih podataka svojih posjetitelja temeljio na legitimnom interesu, Volvo donosi procjenu od slučaja do slučaja. Primjerice, Volvo će možda trebati obraditi određene osobne podatke kako bi omogućio administraciju vašeg posjeta Grupi Volvo, gdje je legitimni interes tvrtke Volvo da upravlja svojim svakodnevnim poslovanjem na siguran način.

  Kada je navedeno da se Volvo oslanja na svoje legitimne interese za određenu svrhu obrade, Volvo smatra da njegovi legitimni interesi nisu nadjačani vašim interesima, pravima ili slobodama s obzirom na (i) transparentnost koju Volvo pruža na obradi, (ii) pristup „tehničke zaštite”, (iii) redovitu provjeru zaštite privatnosti tvrtke Volvo i (iv) prava koja imate u vezi s obradom. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom uravnoteženom pristupu ispitivanju, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.
 • Vitalni interesi. Volvo može obrađivati vaše osobne podatke kako bi zaštitio vitalni interes vas i drugih ako Volvo ima valjane razloge vjerovati da takva obrada vaših osobnih podataka može spriječiti ili smanjiti bilo kakvu značajnu potencijalnu štetu vama ili drugima.

Volvo može obrađivati sljedeće kategorije podataka koje same po sebi ili u kombinaciji s drugim podatcima mogu predstavljati osobne podatke, a za opće svrhe navedene u Tablici 1 u nastavku.

Imajte na umu da je popis u nastavku samo popis primjera i nije zamišljen kao iscrpan popis te da Volvo neće nužno obrađivati sve podatke koji su navedeni u nastavku o vama, a neke od svrha obrade preklapaju se i može biti nekoliko svrha koji opravdavaju našu upotrebu vaših osobnih podataka.

Tablica 1 – Kategorije osobnih podataka, svrha i pravni temelj za obradu

Kategorije osobnih podataka

Svrhe obrade

Pravni temelj za obradu

 

Podatci za kontakt, kao što su ime, naslov, mjesto rada i adresa e-pošte

 

 

 •   Omogućavanje registracije posjetitelja u Volvo sustavima za registraciju posjetitelja

 

 •   Opća uprava posjeta

 

 

 •    Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

 

Podatci o vremenu, kao što su datum i vrijeme posjeta

 

 •  Omogućavanje registracije vremena posjeta  

 

 

 

 •   Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

 

Podatci o vozilu, kao što je registarski broj vozila koji navodite prilikom registracije

 

 •   Omogućavanje pristupa posjetiteljima parkiralištima

 

 

 

 •    Legitimni interes (za upravljanje posjetima pogonima tvrtke Volvo)

 

 

Sigurnosni podatci, kao što su pristupne kartice, prava pristupa i uporaba pristupnih kartica i prava pristupa koja su vam dana

 

 

 •   Omogućavanje posjetiteljima sigurnog pristupa objektima Grupe Volvo

 •   Omogućavanje identifikacije i provjere posjetitelja

 

 

 •   Legitimni interes (kako bi se omogućio siguran pristup pogonima Grupe Volvo)

 

Podatci povezani s IT-om, kao što su korisnički ID, lozinke i detalji za prijavu za vašu upotrebu javnih mreža Grupe Volvo (ako je primjenjivo)

 

 

 •   Omogućavanje pristupa internetskim mrežama Grupe Volvo

 

 

 •   Legitimni interes (za upravljanje javnom kontrolom pristupa internetu, zaštitom podataka i općenito kibernetičkom sigurnošću)

 

Slikovni materijal, kao što su videosnimke koje se snimaju u zatvorenom televizijskom sustavu Grupe Volvo („CCTV”) instaliranom u odgovarajućem objektu tvrtke Grupe Volvo ili nekom drugom videosustavu i povezanom sustavu za sigurnost/praćenje bez obzira na to je li to u objektu Grupe Volvo, ali u odnosu na koji imamo zakonsku svrhu pregleda/pristupa

 

 

 •   Upravljanje sigurnošću u objektima Grupe Volvo

 

 

 

 •   Legitimni interes (za održavanje sigurnosti i zaštite, sprječavanje prijevare ili krađe i (gdje je primjenjivo) za pomoć u usklađivanju s propisima)

 

 

Specifično o CCTV nadzoru

Volvo može koristiti CCTV nadzor (kao što je ranije definirano) u slučaju kada je to dopušteno zakonom. CCTV nadzor obično se koristi za kontrolu i sprječavanje neovlaštenog pristupa prostorijama i opremi tvrtke Volvo, međutim u nekim se zemljama može koristiti i u svrhu osiguranja poštovanja zdravstvenih i sigurnosnih smjernica i postupaka te u svrhu poboljšanja ukupne proizvodnje. CCTV slike i snimke sigurno se pohranjuju i dostupne su samo na osnovi potrebe (na primjer, za istraživanje incidenta). 

Volvo će osobne podatke pribaviti od vas ili osobe s kojom nas posjetite jer posjetitelji mogu unijeti imena svoje grupe posjetitelja. Nadalje, ako posjetite zaposlenika Grupe Volvo, ta osoba može dati osobne podatke o vama na recepciji radi registracije.

Neki osobni podaci mogu se automatski generirati iz IT sustava i CCTV sustava Grupe Volvo, kao što su dnevnički podaci i/ili slikovni materijali.

Vaša je odluka da Grupi Volvo dostavite bilo kakve osobne podatke dobrovoljna, međutim iz sigurnosnih se razloga svi posjetitelji moraju registrirati u vezi s posjetima prostorijama Grupe Volvo. Ako ne želite dati svoje osobne podatke u vezi s posjetom, možda vam nećemo moći odobriti pristup prostorijama Grupe Volvo. 

Vaši osobni podatci mogu se dijeliti s drugim tvrtkama Grupe Volvo i s određenim kategorijama trećih strana (kao što je detaljno opisano u nastavku), što može uključivati prijenos vaših osobnih podataka u druge zemlje.

Dijeljenje osobnih podataka unutar Grupe Volvo

Grupa Volvo globalna je organizacija s uredima i operacijama u cijelom svijetu, a vaši osobni podatci mogu se prenositi ili biti dostupni na međunarodnoj razini tijekom globalnog poslovanja Grupe Volvo te između različitih subjekata i povezanih društava.

Svaki prijenos vaših osobnih podataka u druge tvrtke Grupe Volvo (uključujući prijenose iz EU-a/EEA-a u izvan EU-a/EEA-a) uređivat će se međukompanijskim sporazumom na temelju Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili drugih mehanizama koje priznaju ili koja povremeno odobravaju nadležna tijela. Takvi sporazumi odražavaju standarde sadržane u europskim zakonima o privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). Uspostavljanje ovog sporazuma znači da se svi subjekti Grupe Volvo moraju pridržavati istih internih pravila. To također znači da vaša prava ostaju ista bez obzira na to gdje Grupa Volvo obrađuje vaše podatke.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama izvan Grupe Volvo

Osim razmjene osobnih podataka između tvrtki Grupe Volvo, kao što je gore navedeno, Volvo također može dijeliti vaše osobne podatke s određenim kategorijama trećih strana, uključujući:

 • Poslovne partnere kao što su dobavljači i pružatelji usluga Grupe Volvo u vezi s pružanjem proizvoda i usluga Grupi Volvo, na primjer pružatelji IT usluga.
 • Stručne savjetnike, kao što su osiguravatelji, odvjetnici i drugi profesionalni savjetnici u vezi sa potraživanjima od osiguranja, revizijama i primanjem savjetodavnih usluga
 • Davatelje hitnih usluga kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć i pomoć na cesti kako bi zaštitili vitalni interes vas i drugih osoba, na primjer u vezi s hitnom pomoći.
 • Službe za provedbu zakona regulativna tijela te druga javna i pravosudna tijela u vezi sa zakonskim obvezama poput sudskih naloga ili zahtjeva za pravnim izvještavanjem ili ako se u iznimnim slučajevima smatraju potrebnim za zaštitu vitalnog interesa vas ili drugih osoba.

Očekuje se i zahtijeva se da svi neovisni pružatelji usluga i profesionalni savjetnici kojima se otkrivaju vaši osobni podatci zaštite povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka i oni ih mogu upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima o privatnosti podataka.

Nadalje, u slučaju da bilo koja tvrtka Grupe Volvo koja se nalazi unutar EU-a/EEA-a prenese osobne podatke vanjskim trećim stranama koje se nalaze izvan EU-a/EEA-a, ta se tvrtka Volvo Grupe mora uvjeriti da se primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere koje pružaju odgovarajuće razine zaštite vaših osobnih podataka kao što zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti privatnosti podataka (uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka EU-a). To, na primjer, može uključivati primjenu standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili neki drugi mehanizam koji s vremena na vrijeme priznaju ili odobravaju nadležna tijela.

Ako imate pitanja o tome kako će Volvo dijeliti vaše osobne podatke, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

Da bi na odgovarajući način zaštitio osobne podatke, Volvo upotrebljava odgovarajuće i opravdane pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne mjere informacijske tehnologije i fizičke zaštite.

Te mjere odgovaraju rizicima koje predstavlja obrada osobnih podataka i osjetljivosti osobnih podataka te uzimaju u obzir zahtjeve važećeg lokalnog zakona. Osim toga, mjere se kontinuirano poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.

Volvo zahtijeva da se sve osobe pridržavaju važećih sigurnosnih pravila koja se odnose na osobne podatke kada upotrebljavaju sustave Volvo. 

Volvo će obično obrađivati vaše osobne podatke najdulje dvije (2) godine nakon vašeg posjeta. Nakon tog razdoblja Volvo će obrađivati osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se udovoljilo lokalnim zakonskim obvezama ili udovoljilo bilo kojim zakonskim zahtjevima u slučaju stvarnog spora ili zahtjeva, ili prijetnje ili očekivanja takvog spora ili zahtjeva.

Ako je to predviđeno važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti podataka, vi možete imati pravo:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje Volvo obrađuje o vama: to vam daje pravo saznati posjedujemo li mi osobne podatke o vama i, ako je odgovor da, dobiti podatke o i kopiju određenih segmenata i kategorija osobnih podataka.
 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka: to vam daje pravo na ispravljanje osobnih podataka ako su netočni ili nepotpuni.
 • Staviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo više ne obrađuje vaše osobne podatke.
 • Zatražiti uklanjanje ili brisanje svojih osobnih podataka: to vam daje pravo da zatražite brisanje ili brisanje svojih osobnih podataka, uključujući tamo gdje takvi osobni podatci više ne bi bili potrebni za postizanje svrhe.
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka: to vam daje pravo zahtijevati da Volvo obrađuje vaše osobne podatke samo u ograničenim okolnostima, uključujući i vaš pristanak.
 • Zatražiti prenosivost svojih osobnih podataka: to vam omogućuje da dobijete kopiju (u prijenosnom i, ako je to tehnički izvedivo, lako upotrebljivom formatu) svojih osobnih podataka ili da zatražite od tvrtke Volvo da takve osobne podatke pošalje drugom upravitelju obrade podataka.
 • U slučaju da se naša obrada vaših osobnih podataka ili njihovog dijela temelji na vašem pristanku, u bilo kojem trenutku možete povući svoj pristanak, a u tom će slučaju Volvo prekinuti bilo kakve daljnje aktivnosti obrade vaših osobnih podataka ili njihovog relevantnog dijela (međutim, takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost aktivnosti obrade podataka prije povlačenja).

Imajte na umu da Volvo ne mora uvijek udovoljiti zahtjevu za brisanje, ograničenja, prigovor ili prenosivost podataka. Procjena se može izvršiti ovisno o slučaju, na temelju zakonskih obveza tvrtke Volvo i iznimke u odnosu na takva prava.

Također imate pravo poslati sve pritužbe nadzornom tijelu koje možete imati u vezi s obradom svojih osobnih podataka od strane Grupe Volvo. Za više informacija o tim pravima i načinima njihovog ostvarivanja, obratite se službeniku za zaštitu privatnosti Grupe Volvo putem gore navedenih podataka za kontakt.

Volvo potiče povremeni pregled ove Obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste bili svjesni svih promjena u njoj.

Zadržavamo pravo izmjene ove Obavijesti o zaštiti privatnosti prema potrebi. Kad to učinimo, pri vrhu ove Obavijesti o zaštiti privatnosti zabilježit ćemo datum kada su unesene bilo kakve takve promjene i/ili kada stupaju na snagu.