Adatvédelmi nyilatkozat ügyfélkapcsolati munkatárs számára

 

A verzió közzétételi dátuma és érvényességének kezdete: 2023.09.01

A jelen nyilatkozat az ügyfelek és lehetséges ügyfelek személyes adatainak a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat általi kezeléséről nyújt információkat („Adatvédelmi nyilatkozat”). Amennyiben ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha terméket vagy szolgáltatást vásárolt, bérelt vagy lízingelt, illetve lehetséges ügyfélként ajánlatot kért a Volvo Csoporthoz tartozó valamely vállalattól, akkor kezelhetjük az ön személyes adatait.

E nyilatkozatban a „Volvo Csoport” az AB Volvo nyilvánosan jegyzett részvénytársaságot és az AB Volvo által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött vállalkozásokat jelenti, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a Volvo Group mindenkori fő szervezeti egységeihez és tehergépkocsi-üzletágaihoz tartozó vállalkozásokat, például a következőket: Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions és Volvo Energy.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak olyan esetekben alkalmazandó, amikor a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat saját céljaira gyűjt vagy más módon kezel személyes adatokat (azaz ha a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat [egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen] adatkezelőként lép fel, és így a személyes adatok kezelésének céljait és módját maga határozza meg).

Felhívjuk figyelmét, hogy a járművekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésére nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, hanem a következő adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik: Üzemeltetők és járművezetők [hivatkozás].

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Volvo Csoport valamely vállalata egy másik vállalat, például a Volvo Csoport független márkakereskedői, importőrei, beszállítói és ügyfelei nevében gyűjt vagy dolgoz fel személyes adatokat.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton kívül a Volvo Csoport egyes rendszereihez, alkalmazásaihoz és folyamataihoz saját adatvédelmi nyilatkozatok tartozhatnak, amelyek további információkat tartalmaznak arról, hogy milyen konkrét személyes adatok kerülnek gyűjtésre, valamint hogyan történik azok tárolása, felhasználása és továbbítása.

Válasszon nyelvet

Az a Volvo Csoport-vállalat, amelytől ön a saját vagy a munkáltatója nevében terméket vagy szolgáltatást vásárolt, lízingelt vagy bérelt (a továbbiakban: Volvo) azon személyes adatok kezelője, amelyeket a Volvo öntől és az alábbiakban ismertetett egyéb forrásokból szerzett.

Az „adatkezelő” azt jelenti, hogy a Volvo dönt az ön személyes adatai kezelésének céljáról és módjairól. A Volvo felelős az ön személyes adatainak kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások szerint.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Volvo Csoport adatvédelmi tisztségviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, postai úton vagy telefonon:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „személyes adat” minden olyan információ, amely egy adott természetes személyről szól, vagy amely egy adott természetes személy azonosít(hat). Más szavakkal, bármilyen olyan információ, amely összekapcsolható önnel.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „kezel” vagy a „kezelés” kifejezés a személyes adatok bármilyen felhasználását jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Jogalap

A Volvo az ön személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezelheti, lásd a további részleteket az alábbiakban.

 • Szerződéses kötelezettség A Volvo kezelheti az ön adatait, ha ezen kezelésre szükség van az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, például az ön vagy az ön munkáltatója által aláírt megrendelés vagy szolgáltatási szerződés feltételeinek és megállapodásainak teljesítéséhez.
 • JJogi kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például bírósági végzéseknek és jogi jelentési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • Jogos érdekek. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha az ilyen kezelésre a Volvo vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében van szükség. Általában a Volvo jogos érdekének tekinthető a mindennapi működésének irányítása, ideértve az ügyfélkapcsolatok kezelését is, de általánosabban az általa kínált termékek és szolgáltatások továbbfejlesztése (akár önmagában, akár harmadik felekkel együttműködve), valamint új innovatív termékek és szolgáltatások kidolgozása.

  Amikor itt az szerepel, hogy a Volvo egy adott feldolgozási célból a jogos érdekeire támaszkodik, annak kapcsán a Volvo azon a véleményen van, hogy jogos érdekeit nem írják felül az ön érdekei, jogai vagy szabadságai a következők értelmében: (i) az átláthatóság, amelyet a Volvo biztosít a feldolgozási tevékenységre vonatkozóan, (ii) a Volvo beépített adatvédelmi megközelítése, (iii) a Volvo rendszeres adatvédelmi felülvizsgálata, és (iv) a feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos jogai. Ha további információt szeretne kapni erről a mérlegelésiteszt-megközelítésről, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

 • Létfontosságú érdekek. A Volvo az ön és mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezelheti az ön személyes adatait, ha a Volvónak megalapozott oka van azt feltételezni, hogy az ön személyes adatainak ezen kezelése megakadályozhatja vagy csökkentheti az önt vagy másokat érő jelentős potenciális kárt.
 • Hozzájárulás. A Volvo kérheti az Ön kifejezett hozzájárulását bizonyos személyes adatok kezeléséhez, például marketingcélokra. Ezen hozzájárulás az ön döntése, és teljes mértékben önkéntes alapú.

A Volvo az alábbi típusú adatokat kezelheti, amelyek önmagukban vagy más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek, továbbá általános célokból, amelyek az alábbi 1. táblázatban megtalálhatók.

A Volvo nem feltétlenül kezeli az Önről alább felsorolt összes adatot, a kezelés egyes céljai átfedik egymást, és az Ön személyes adatainak felhasználását több cél is indokolhatja.

1. táblázat – Az adatkezelés kategóriái, célja és jogalapja

A személyes adatok kategóriái

A kezelés céljai

A kezelés jogalapja

Elérhetőségi adatok, például név, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, legközelebbi hozzátartozó, útlevél és személyi igazolvány adatai 

 

 

 • Személyazonosság ellenőrzése
 • Az ügyfélkapcsolati munkatársak és a lehetséges ügyfelek naprakész nyilvántartásának vezetése a Volvo CRM-rendszereiben
 • Termékek, szolgáltatások, események és üzleti adminisztráció biztosítása
 • Ajánlatok, árajánlatok küldése, valamint termékek és szolgáltatások biztosítása

 

 • Visszahívások és termékkel kapcsolatos kárigények (pl. garanciális és termékfelelősségi igények) kezelése

 

 • Promóciós kommunikáció és marketing (például hírlevelek, tájékoztatóanyagok, promóciós és reklámanyagok, meghívók stb. küldése)
 • Ügyfél-elégedettségi felmérések (például kereskedői elégedettségi felmérések, termékminőséggel kapcsolatos felmérések és folyamatfejlesztési felmérések)
 • Termékspecifikus, nyílt forráskóddal kapcsolatos információk biztosítása jóváhagyott Volvo-folyamatok révén

 

 • Exportengedélyek iránti kérelmek

  Csalás és bűncselekmények (beleértve a pénzmosást is) felderítése, megelőzése és bejelentése

 • Szolgáltatási vagy finanszírozási szerződésben fennálló tulajdoni részesedés értékesítése („tőkepiaci” tevékenység)
 • Követelések értékesítése
 • Bejelentések kezelése a visszaéléseket bejelentő csatornán
 • Potenciális vagy megerősített összeférhetetlenségek kezelése
 • Üzleti partnerek szűrése

 

 • Szerződéses kötelezettség (termékek és szolgáltatások nyújtása, valamint jótállási igények kezelése)
 • Jogi kötelezettség (visszahívások és termékfelelősséggel kapcsolatos követelések kezelése)
 • Jogos érdek (ügyfélkapcsolatok kezelése)
 • Jogos érdek (ügyféltájékoztatási kérelmek kezelése)

 

 

Szervezeti adatok, például a cég neve, vezetőség, munkakör, munkahely és ország

 

 

 • Ügyfélkapcsolati munkatársak naprakész nyilvántartása a Volvo CRM-rendszereiben
 • Bejelentések kezelése a visszaéléseket bejelentő csatornán
 • Potenciális vagy megerősített összeférhetetlenségek kezelése
 • Üzleti partnerek szűrése

 

 

 •    Jogos érdek (az ügyfélkapcsolatok kezelése)
 • Jogi kötelezettség (Üzleti partnerek átvilágítása)

 

 

Egyéni adatok, mint például preferált nyelv, fotók/videók, ruhaméret és étrendbeli preferenciák

 

 • Kommunikáció és marketing lehetővé tétele.
 • Lehetővé teszi a kommunikációt a preferált nyelven  

 

 • Lehetővé teszi a szolgáltatások személyre szabását (például megfelelő méretű ajándéktárgyak)

 

 •   Jogos érdek (ügyfélkapcsolatok kezelése)

 

 •    Hozzájárulás (szükség esetén az ügyfélkapcsolat kezeléséhez)

 

 

 

Informatikai adatok, például felhasználói azonosító, jelszavak, a felhasználói fiókjához kapcsolódó jogosultságok, beállítások és egyéb tulajdonságok, bejelentkezési adatok, valamint adatok és naplók a Volvo informatikai eszközeinek, alkalmazásainak vagy szolgáltatásainak használatáról

 

 

 •   Lehetővé teszi a Volvo ügyfelekhez kapcsolódó alkalmazásainak és rendszereinek használatát
 • Promóciós kommunikáció és marketing (például hírlevelek, tájékoztatóanyagok, promóciós és reklámanyagok, meghívók stb. küldése)
 • Kutatás és fejlesztés végzése a termékek, megoldások, szolgáltatások és alkalmazások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások, szolgáltatások és alkalmazások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 

 

 •   Szerződéses kötelezettség (a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása)

 

 • Jogos érdek (ügyfelek felhasználói hozzáférésének kezelése, termékek, megoldások, szolgáltatások és alkalmazások használatának elemzése, valamint karbantartása és fejlesztése, adatvédelem és kiberbiztonság általában)

 Járművel kapcsolatos egyedi azonosítók,
például a jármű azonosítója (a jármű alvázszáma (VIN)), IP-címe, MAC-címe, SIM-kártya száma, IMEI)

 

 

 •  Lehetővé teszi a termékspecifikus, nyílt forráskóddal kapcsolatos információk biztosítását a jóváhagyott Volvo-folyamatok révén

 

 

 •   Jogos érdek (az ügyféltájékoztatási kérelmek kezelése)

 

 

Gyártási/javítási/szervizadatok, például az Ön termékek gyártásával, karbantartásával, javításával vagy szervizelésével kapcsolatos tevékenységeinek (beleértve a garanciális igényeket) nyomon követése és naplózása

 

 

 • Lehetővé teszi a Volvo-termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi problémák megoldását, beleértve a járművel/termékkel kapcsolatos adatok vagy a jármű/termék által generált adatok felhasználását.

 

 • Lehetővé teszi a szavatossági igények és a termékfelelősségi kérdések kezelését

 

 

 • Szerződéses kötelezettség (a garanciális igények, valamint a szervizelési és javítási kötelezettségek kezelése)

 

 • Jogi kötelezettség (visszahívások és termékfelelősségi kérdések kezelése)

 

 

Képanyagok, például videofelvételek, amelyeket a Volvo Csoport vállalataiban telepített zárt láncú televíziós rendszerén (a továbbiakban: CCTV) rögzítenek, vagy más video- és kapcsolódó biztonsági/felügyeleti rendszerek, akár a Volvo Csoport telephelyén, akár azon kívül.

 

 

 • A biztonság és védelem kezelése a Volvo Csoport telephelyein

 

 

 • Jogos érdek (a biztonság és védelem fenntartása, a csalások és lopások megelőzése, és [adott esetben] a szabályoknak való megfelelés elősegítése)Pénzügyi adatok,
például hitel- vagy fizetési adatok (beleértve a fizetési, hitel- és nemteljesítési/tartozási előzményeket, bírósági eljárásokat vagy végrehajtási intézkedéseket, amelyek Önre vonatkoznak), valamint bankszámlaadatok

 

 

 •   Lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások kifizetését
 • Hitelezési kockázatelemzés elvégzése
 • Fizetési mulasztások jelentése és kezelése
 • Szolgáltatási vagy finanszírozási szerződésben fennálló tulajdoni részesedés értékesítése („tőkepiaci” tevékenység)
 • Követelések értékesítése

 

 •    Szerződéses kötelezettség (a megállapodások szerinti kifizetések kezelése)

 

 

 

Szerződéses adatok, például megrendelések, szerződések és egyéb megállapodások ön és a Volvo között

 

 •   Lehetővé teszi a szerződéskezelési szolgáltatásokat
 • Fizetési mulasztások jelentése és kezelése
 • Szolgáltatási vagy finanszírozási szerződésben fennálló tulajdoni részesedés értékesítése („tőkepiaci” tevékenység)
 • Követelések értékesítése

 

 • Szerződéses kötelezettség (olyan szerződéses kötelezettségek kezelése, mint például a termékek és szolgáltatások nyújtása)

 

A Jármű bérlésével/lízingelésével/bérbeadásával/használatával/kölcsönzésével kapcsolatos adatok, mint vezetői engedély száma és állapota, rendszám

 

 

 • Bérleti és lízingszolgáltatások lehetővé tétele
 • Volvo jármű kölcsönzése kutatási és fejlesztési célokra

 

 

 • Szerződés teljesítése
 • Jogos érdek

Bűnözéssel és csalással kapcsolatos adatok (leginkább csalásmegelőzéssel foglalkozó és hitelinformációs ügynökségektől kapott adatok)

 

 

 • Csalás és bűnözés megelőzése (beleértve a pénzmosást is)
 • Csalás és bűnözés felderítése (beleértve a pénzmosást is)
 • Csalás és bűnözés bejelentése (beleértve a pénzmosást is)
 • Bejelentések kezelése a visszaéléseket bejelentő csatornán

 

 

 • Jogos érdek 
 • Jogi kötelezettség

Szűréssel és szankciókkal kapcsolatos adatok, ideértve a negatív médiabeszámolókat, a szankciós listákon, figyelőlistákon való szereplést, a politikai szerepvállalást, az ügyfél cégének végső haszonhúzó tulajdonosait, az ajándék/vendéglátás címzettjének adatait (például név, cég/munkaadó, köztisztviselő részvétele, szerepkör).

 

 

 • Exportellenőrzési követelményekkel kapcsolatos szankciós szűrés elvégzése
 • Üzleti partner szűrésének és átvilágításának elvégzése
 • Korrupció és az összeférhetetlenség megelőzése és felderítése
 • Bejelentések kezelése a visszaéléseket bejelentő csatornán

 

 

 • Jogi kötelezettség
 • Jogos érdek

Használati adatok: a termék vagy szolgáltatás Ön által történő használatára vonatkozó adatok, beleértve a rutinokat és szokásokat (amelyek nem a telematikai adatokból származnak)

 

 

 • Exportengedélyek iránti kérelmek
 • Végfelhasználói tanúsítványok kitöltése
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • Szolgáltatások nyújtása, beleértve a „berendezés mint szolgáltatás” szolgáltatást is
 • Konkrét vagy egyedi finanszírozási termékek vagy szolgáltatások felajánlása
 • Hitelezési kockázatelemzés elvégzése
 • Ügyfél működésének optimalizálása
 • Adott felhasználáshoz megfelelő járműspecifikáció kiválasztása

 

 

 • Jogos érdek
 • Szerződés teljesítése
 • Jogi kötelezettség

Biztosítással kapcsolatos adatok, beleértve a baleseteket, a biztosítótársaság nevét stb.

 

 

 • Igények kezelése
 • Biztosítással kapcsolatos termékek és szolgáltatások fejlesztése és biztosítása, beleértve, de nem kizárólag, a „kapcsolódó biztosításokat”

 

 

 • Jogos érdek
 • Szerződés teljesítése

 

 

A személyes adatok speciális kategóriái

Külön megjegyezzük, hogy bizonyos egészségügyi és biztonsági adatok a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a személyes adatok speciális kategóriáinak tekinthetők, melyeket különös körültekintéssel kell kezelni, és további védelmi intézkedéseket igényelnek. A Volvo csak akkor kezeli a személyes adatok speciális kategóriáit, ha a Volvo jogi kötelezettsége vagy törvényes üzleti igénye az ilyen adatok feldolgozása (ideértve, de nem kizárólagosan, a körültekintő gyakorlatot a kiterjedt egészségügyi vészhelyzetek kezelésében). Ilyen esetekben tájékoztatjuk önt, és (ha a törvény ezt megköveteli) az ilyen adatok feldolgozásához kifejezett hozzájárulását kérjük. Tisztában kell lennie azzal, hogy a velünk kötött szerződésének nem feltétele, hogy jóváhagyja bármely beleegyezés iránti kérésünket.

A CCTV-s megfigyelésről

A Volvo CCTV-s megfigyelést alkalmazhat (a fentiek szerint), amennyiben a törvény megengedi. A CCTV-s megfigyelést általában a Volvo telephelyéhez és berendezéseihez való illetéktelen hozzáférés ellenőrzésére és megakadályozására használjuk, azonban néhány országban az egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások betartásának biztosítására, valamint a gyártás általános fejlesztésére is használható. A CCTV-s képeket és felvételeket biztonságosan tároljuk, és azokhoz kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján (például egy eset kivizsgálása miatt) férhetnek hozzá.

Az automatizált döntéshozatalról

A Volvo nem hajt végre rendszeresen és szisztematikusan olyan automatizált döntéshozatalt, amely természetes személyekre vonatkozóan joghatással jár, vagy amelynek hasonlóan jelentős hatása lenne. Abban az esetben, ha ön olyan Volvo-vállalattal lép kapcsolatba, amely ilyen automatizált döntéshozatalt hajt végre, külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit.

A Volvo elsősorban öntől, az ön munkáltatójától vagy olyan harmadik felektől szerzi meg az ön személyes adatait, akikkel üzleti kapcsolatban állunk (megbízottak, kereskedők, értékesítési képviselők stb.), vagy akiktől például olyan adatokat kapunk, mint a pénzügyi és hiteladatokat, valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat, amelyeket hitelinformációs szervek, hitelinformációs ügynökségek, csalásmegelőző ügynökségek adnak át számunkra. Az ilyen harmadik felek felelőssége megbizonyosodni arról, hogy joguk van-e felhasználni és megosztani az ön adatait másokkal, mielőtt velünk megosztanák őket.

Egyes személyes adatok automatikusan generálódhatnak a Volvo informatikai rendszeréből, például amikor létrehozza a felhasználói azonosítóját a Volvo-rendszerekhez.

 

A törvény által megkövetelt bizonyos adatok kivételével ön önkéntesen ad meg minden személyes adatot a Volvo számára.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a Volvónak bizonyos személyes adatokat kezelnie kell ahhoz, hogy üzleti célokból kapcsolatba léphessen ügyfeleivel, illetve szerződéses kötelezettségek teljesítésének céljából. A személyes adatok megadásának mellőzése akadályozhatja azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a kezelését és leszállítását/teljesítését, amelyeket ön vagy munkáltatója várhat a Volvótól.

Személyes adatait megoszthatjuk a Volvo Group más vállalataival és bizonyos típusú harmadik felekkel (az alábbiakban részletezzük), ami magában foglalhatja személyes adatainak más országokba történő továbbítását.

Személyes adatok megosztása a Volvo Group vállalatain belül

A Volvo Csoport egy globális szervezet, amelynek az egész világon vannak telephelyei, és az egész világon végez tevékenységeket, továbbá az ön személyes adatait nemzetközi szinten továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük a Volvo Csoport globális üzleti tevékenységi területén belül, valamint különböző szervezetei és kapcsolt vállalatai között. Személyes adatainak a Volvo Group más vállalatainak történő továbbítását (ideértve az EU/EGT-n belülről az EU/EGT-n kívülre történő továbbítást is) az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás vagy más olyan mechanizmusok szabályozzák, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre jóváhagynak vagy elismernek. Az ilyen megállapodás tükrözi az európai adatvédelmi jogszabályokban (köztük az EU általános adatvédelmi rendeletében) foglalt előírásokat.

Ennek a megállapodásnak a megléte azt jelenti, hogy a Volvo Group valamennyi szervezetének ugyanazokat a belső szabályokat kell betartania. Ez azt is jelenti, hogy az ön jogai változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy az adatokat a Volvo Csoport hol kezeli.

Személyes adatok megosztása a Volvo Group vállalatain kívüli harmadik felekkel

A Volvo amellett, hogy megoszthatja az ön személyes adatait a Volvo Csoport-vállalatok között a fentiek szerint, bizonyos típusú harmadik felekkel is megoszthatja azokat, beleértve a következőket:

 • Üzleti partnerek, mint például a Volvo Group beszállítói és szolgáltatói a termékek és szolgáltatások általuk a Volvo Group számára történő nyújtása kapcsán, például informatikai szolgáltatók és a szállítási (beleértve a vám- és kereskedelmi) szolgáltatók és közvetítők.
 • Független kereskedők és felépítményezők, mint például a Volvo Group privát kereskedői egy ügyféllel vagy egy potenciális ügyféllel fenntartott üzleti kapcsolat kezelése és fejlesztése céljából (ideértve a garanciális igényeket);
 • Szakmai tanácsadók, mint például biztosítók, ügyvédek és más szakmai tanácsadók biztosítási kárigényekkel, auditokkal és tanácsadási szolgáltatások fogadásával kapcsolatban.
 • Szerződéses partnerek és tanácsadóik, például üzleti tranzakciókkal és más projektekkel vagy együttműködésekkel (ideértve az egyesülési és felvásárlási projekteket, biztosítótársaságokat is) kapcsolatban.
 • Vészhelyzeti segítségnyújtók, mint például a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a közúti segélyszolgálatok, hogy megvédjék az ön és mások létfontosságú érdekeit, például sürgősségi segítségnyújtással kapcsolatban.
 

Állami hatóságok:

 • A bűnüldözés területén: szabályozó hatóságok és más állami és igazságszolgáltatási szervek olyan jogi kötelezettségek kapcsán, mint a bírósági végzések vagy a törvényi jelentéstételi követelmények, vagy ha kivételes esetekben szükségesnek tartják ön vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.
 • Az exportellenőrzésért és vámügyekért felelős hatóságok
 • Az elzárt helyiségekbe való bejutáshoz személyes adatokat kérő hatóságok

Pénzügyi partnerek és egyéb érdekelt felek: 

 • hitelinformációs/hitelminősítő ügynökségek, 
 • adósságbehajtó szervezetek,
 • csalásmegelőzési szervek, 
 • bankok és tőkepiaci partnerek
 • biztosítótársaságok, biztosítási alkuszok és biztosítási értékbecslők

 

 

 

Minden harmadik fél szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akivel az ön személyes adatait közöljük, elvárható hogy megvédje, és köteles is megvédeni az ön személyes adatainak titkosságát és biztonságát, és az ön személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával használhatja fel.

Továbbá abban az esetben, ha az EU/EGT területén található bármely Volvo Csoport-vállalat személyes adatokat továbbít az EU/EGT területén kívüli külső harmadik feleknek, az érintett Volvo Csoport-vállalat meggyőződik arról, hogy léteznek megfelelő biztosítékok, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak az ön személyes adatai számára, amint azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét) előírják. Ez magában foglalhatja például az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy más olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre elismernek vagy jóváhagynak.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Volvo hogyan osztja meg az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a VOLVO Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo megfelelő és észszerű jogi, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, ideértve az informatikai és a fizikai biztonsági intézkedéseket is a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Ezek az intézkedések arányosak a személyes adatok kezelése által jelentett kockázatokkal és a személyes adatok érzékenységével, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. Ezenkívül az intézkedések folyamatos javítás alatt állnak, a rendelkezésre álló biztonsági termékek és szolgáltatások fejlesztésével összhangban.

A Volvo megköveteli, hogy a Volvo-rendszerek használata során minden személy betartsa a személyes adatokkal kapcsolatos alkalmazandó biztonsági irányelveket. 

A Volvo mindaddig megőrzi az ön személyes adatait, amíg erre vonatkozóan jogos üzleti cél létezik (ideértve, de nem kizárólagosan a szerződéses időszakok, a garanciális és termékfelelősségi követelmények, a jogi jelentéstételi kötelezettségek és/vagy a várható jogi vitákra vonatkozóan szükséges megőrzési követelmények figyelembevételét).

ön jogosult lehet a következőkre, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások ezt előírják:

 • Hozzáférést kérhet azon személyes adataihoz, amelyeket a Volvo kezel: e jog értelmében ön megtudhatja, hogy rendelkezünk-e önről személyes adatokkal, és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet a személyes adatok egyes részeiről és kategóriáiról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését: e jog értelmében ön jogosult személyes adatainak helyesbíttetésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Kifogásolhatja a személyes adatainak kezelését (közvetlen marketing- és egyéb célokból): e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo ne kezelje tovább az ön személyes adatait.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését: e jog értelmében kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo csak korlátozott körülmények között kezelje az ön személyes adatait, beleértve az ön beleegyezését is.
 • Kérheti személyes adatainak hordozhatóságát: e jog értelmében másolatot kérhet a személyes adatairól (hordozható és ha ez műszakilag megvalósítható, könnyen használható formátumban), vagy kérheti, hogy a Volvo továbbítsa ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek.
 • Abban az esetben, ha az ön személyes adatainak vagy azok egy részének általunk történő kezelése az ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését, amely esetben a Volvo leállítja az ön személyes adatainak vagy azok vonatkozó részének további kezelését (azonban az ilyen visszavonás nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenységek jogszerűségét).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Volvo nem mindig köteles teljesíteni a törlés, korlátozás, kifogásolás vagy adathordozhatóság iránti kérelmet. A Volvo a saját kötelezettségei alapján, eseti alapon vizsgálhatja meg a fenti jogok teljesítésének megtagadását.

Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az ön személyes adatainak Volvo általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Ha további információra van szüksége ezekről a jogokról és azok gyakorlásáról, forduljon a Volvo Group adatvédelmi tisztviselőjéhez a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo arra ösztönzi önt, hogy időről időre tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje annak bármilyen módosítását.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint módosítsuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amikor ezt megtesszük, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetjük az ilyen módosítások végrehajtásának és/vagy hatálybalépésének dátumát.