Adatvédelmi nyilatkozat ügyfélkapcsolati munkatárs számára

 

A verzió közzétételi dátuma és érvényességének kezdete: 2021.05.13.

 

Ez a nyilatkozat tájékoztatást nyújt a Volvo Csoport ügyfelei személyes adatainak Volvo Csoport által történő feldolgozásáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat). Ha ön olyan magánszemély vagy egy olyan vállalat alkalmazottja (volt), aki a Volvo Csoport vállalat által kínált terméket vagy szolgáltatást vásárolt vagy bérelt, kezelhetjük az ön személyes adatait.
 

E nyilatkozat alkalmazásában a „Volvo Csoport” az „Volvo AB”-t és az Volvo AB által közvetlenül vagy közvetetten irányított szervezeteket jelenti, beleértve, de nem kizárólag a Volvo Csoport bármely fő üzleti területéhez tartozó és teherautókkal foglalkozó szervezeteket (amelyek időről időre létezhetnek), mint például a következők: Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions és a Volvo Energy.
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag akkor alkalmazandó, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat gyűjt vagy egyéb módon dolgoz fel a Volvo Csoport által meghatározott célokból (azaz amikor a Volvo Csoport (akár egyedül, akár más szervezetekkel közösen) az adatkezelő, ezért meghatározza az adatkezelés céljait és módját).
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a járművel kapcsolatos személyes adatok kezelésére a következő adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik: Üzemeltetők és járművezetők.
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat egy másik vállalat – például a Volvo Csoport független kereskedői, importőrei, beszállítói és ügyfelei – nevében gyűjt vagy más módon kezel.
 

Ezen adatvédelmi nyilatkozat mellett a Volvo Csoport egyes rendszerei, alkalmazásaik és folyamatai saját adatvédelmi nyilatkozatokkal rendelkezhetnek, amelyek további részleteket tartalmaznak arról, hogy milyen konkrét személyes adatokat gyűjtenek, és azokat hogyan tárolják, használják és továbbítják.

 

Válasszon nyelvet

Az a Volvo Csoport-vállalat, amelytől ön vagy ön a munkáltatója nevében terméket vagy szolgáltatást vásárolt vagy bérelt (a továbbiakban: Volvo), azon személyes adatok kezelője, amelyeket a Volvo öntől és az alábbiakban ismertetett egyéb forrásokból szerzett.

Az „adatkezelő” azt jelenti, hogy a Volvo dönt az ön személyes adatai kezelésének céljáról és módjairól. A Volvo felelős az ön személyes adatainak kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások szerint.  

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Volvo Csoport adatvédelmi tisztségviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, postai úton vagy telefonon:

Volvo AB,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „személyes adat” minden olyan információ, amely egy adott természetes személyről szól, vagy amely egy adott természetes személy azonosít(hat). Más szóval, bármilyen olyan információ, amely összekapcsolható önnel.  

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „kezel” vagy a „kezelés” kifejezés a személyes adatok bármilyen felhasználását jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Jogalap

A Volvo az ön személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezelheti, lásd a további részleteket az alábbiakban.

 • Szerződéses kötelezettség A Volvo kezelheti az ön adatait, ha az ilyen kezelésre szükség van az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, például az ön vagy az ön munkáltatója által aláírt megrendelés vagy szolgáltatási szerződés feltételeinek és megállapodásainak teljesítéséhez.
 • Jogi kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például bírósági végzéseknek és jogi jelentési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • Jogos érdekek. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha az ilyen kezelésre a Volvo vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében van szükség. Általában a Volvo jogos érdekének tekinthető mindennapi működésének irányítása, ideértve az ügyfélkapcsolatok kezelését is, de általánosabban az általa kínált termékek és szolgáltatások továbbfejlesztését (akár egyedül, akár harmadik felekkel együttműködve), valamint új innovatív termékeket és szolgáltatásokat.

  Ha e dokumentumban azt állítjuk, hogy a Volvo egy adott kezelési célra vonatkozóan jogos érdekeire támaszkodik, a Volvo álláspontja, hogy jogos érdekeit nem írják felül az ön érdekei, jogai, illetve jogosultságai, feltéve a következők meglétét: (i) átláthatóság a kezelési tevékenységre vonatkozóan, (ii) a Volvo alapértelmezett adatvédelmi beállításai, (iii) a Volvo rendszeres adatvédelmi felülvizsgálata és (iv) az ön kezelési tevékenységgel kapcsolatos jogai. Ha további információt szeretne kapni az érdekmérlegelési tesztről, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.
 • Létfontosságú érdekek. A Volvo az ön és mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezelheti az ön személyes adatait, ha a Volvónak megalapozott oka van azt feltételezni, hogy az ön személyes adatainak ilyen kezelése megakadályozhatja vagy csökkentheti az önt vagy másokat érő jelentős potenciális kárt.
 • Hozzájárulás. Kivételes esetekben, vagy ha más jogalap nem alkalmazható, a Volvo az ön kifejezett hozzájárulását kérheti bizonyos személyes adatok kezeléséhez. Az ilyen hozzájárulás az ön döntése, és teljes mértékben önkéntes alapú.

A Volvo az alábbi típusú adatokat kezelheti, amelyek önmagukban vagy más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek, továbbá általános célokból, melyeket az alábbi 1. táblázat részletez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi lista kizárólag a példákat sorolja fel, mely nem teljes körű, továbbá a Volvo nem feltétlenül kezeli az alább felsorolt összes adattípust önre vonatkozóan, és a kezelés néhány célja átfedi egymást, továbbá több cél is indokolhatja az ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat – Az adatkezelés kategóriái, célja és jogalapja

A személyes adatok kategóriái

A kezelés céljai

A kezelés jogalapja

Kapcsolattartási adatok, például név, e-mail-cím és telefonszám

 

 

 • · Lehetővé teszi az ügyfélkapcsolati munkatársak naprakész nyilvántartását a Volvo CRM-rendszereiben
 • · Lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások nyújtását
 •  Lehetővé teszi a visszahívások és a termékekkel kapcsolatos követelések kezelését (például garanciális igények és termékfelelősségi igények)
 • Lehetővé teszi a promóciós kommunikációt és marketinget (például hírlevelek, tájékoztatóanyagok, promóciós és reklámanyagok, meghívók stb. elküldését)

 

 • Lehetővé teszi az ügyfél-elégedettségi felméréseket (például kereskedői elégedettségi felmérések, termékminőséggel kapcsolatos felmérések és folyamatfejlesztési felmérések) 

 

 •  Lehetővé teszi a termékspecifikus, nyílt forráskóddal kapcsolatos információk biztosítását a jóváhagyott Volvo-folyamatok révén
 •    Szerződéses kötelezettség (a termékek és szolgáltatások nyújtásának, valamint a garanciális igényeknek a kezelése)
 •   Jogi kötelezettség (a visszahívások és a termékfelelősséggel kapcsolatos követelések kezelése)
 •   Jogos érdek (az ügyfélkapcsolatok kezelése)
 •    Jogos érdek (az ügyféltájékoztatási kérelmek kezelése)

 

 

Szervezeti adatok, például a cég neve, munkakör, munkahely és ország

 

 

 •  Lehetővé teszi az ügyfélkapcsolati munkatársak naprakész nyilvántartását a Volvo CRM-rendszereiben

 

 

 •    Jogos érdek (az ügyfélkapcsolatok kezelése)

 

 

Egyéni adatok, mint például a preferált nyelv, fotók, ruhaméret és étrendbeli preferenciák

 

 •   Lehetővé teszi a kommunikációt és a marketinget a preferált nyelven

 

 •   Lehetővé teszi a szolgáltatások személyre szabását (például megfelelő méretű ajándéktárgyak)

 

 •   Jogos érdek (ügyfélkapcsolatok kezelése)

 

 •    Hozzájárulás (szükség esetén az ügyfélkapcsolat kezeléséhez)

 

 

 

Informatikai adatok, például felhasználói azonosító, jelszavak, bejelentkezési adatok, valamint adatok és naplók a Volvo informatikai eszközeinek, alkalmazásainak vagy szolgáltatásainak használatáról

 

 

 •   Lehetővé teszi a Volvo ügyfelekhez kapcsolódó alkalmazásainak és rendszereinek használatát

 

 

 

 •   Szerződéses kötelezettség (a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása)

 

 •    Jogos érdek (az ügyfelek felhasználói hozzáférésének, az adatvédelemnek és általánosságban a kiberbiztonságnak a kezelése)

 


Járművel kapcsolatos egyedi azonosítók
, például járműazonosító (beleértve a jármű alvázszámát (VIN))

 

 

 •  Lehetővé teszi a termékspecifikus, nyílt forráskóddal kapcsolatos információk biztosítását a jóváhagyott Volvo-folyamatok révén

 

 

 •   Jogos érdek (az ügyféltájékoztatási kérelmek kezelése)

 

 

Gyártási/javítási/szervizadatok, például az ön által a termékek gyártásával, karbantartásával, javításával vagy szervizelésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek (beleértve a garanciális igényeket) nyomon követése és naplózása

 

 

 •   Lehetővé teszi a Volvo-termékekkel kapcsolatos minőségi kérdések megoldását, beleértve a járművel/termékkel kapcsolatos adatok vagy a jármű/termék által generált adatok felhasználását, ha ön Volvo terméket használ

 

 •   Lehetővé teszi a szavatossági igények és a termékfelelősségi kérdések kezelését

 

 

 •    Szerződéses kötelezettség (a garanciális igények, valamint a szervizelési és javítási kötelezettségek kezelése)

 

 •    Jogi kötelezettség (visszahívások és termékfelelősségi kérdések kezelése)

 

 

Képanyagok, például videofelvételek, amelyeket a Volvo Csoport vállalataiban telepített zárt láncú televíziós rendszerén (a továbbiakban: CCTV) rögzítenek, vagy más video- és kapcsolódó biztonsági/felügyeleti rendszerek, akár a Volvo Csoport telephelyén, amelyre vonatkozóan jogos érdekünk a megtekintés/elérés

 

 

 •   A biztonság és védelem kezelése a Volvo Csoport létesítményeiben

 

 

 •    Jogos érdek (a biztonság és védelem fenntartása, a csalások és lopások megelőzése, és (adott esetben) a szabályoknak való megfelelés elősegítése)


Pénzügyi adatok,
például hitel- vagy fizetési információk és bankszámlaadatok

 

 

 •   Lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások kifizetését

 

 •    Szerződéses kötelezettség (a megállapodások szerinti kifizetések kezelése)

 

 

 

Szerződéses adatok, például megrendelések, szerződések és egyéb megállapodások ön és a Volvo között

 

 •   Lehetővé teszi a szerződéskezelési szolgáltatásokat

 

 •    Szerződéses kötelezettség (olyan szerződéses kötelezettségek kezelése, mint például a termékek és szolgáltatások nyújtása)

 

 

 

A személyes adatok speciális kategóriáiról

Külön megjegyezzük, hogy bizonyos egészségügyi és biztonsági adatok a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint a személyes adatok speciális kategóriáinak tekinthetők, melyeket különös körültekintéssel kell kezelni, és további védelmi intézkedéseket igényelnek. A Volvo kizárólag akkor kezel speciális kategóriájú személyes adatokat, ha a Volvónak jogi kötelezettsége vagy törvényes üzleti igénye van az ilyen adatok kezelésére (ideértve, de nem kizárólagosan a körültekintő gyakorlatokat a széles körű egészségügyi vészhelyzetek kezelése érdekében). Ilyen esetekben tájékoztatjuk önt, és (ha a törvény erre kötelez bennünket) kifejezett hozzájárulását kérjük az ilyen adatok kezeléséhez. Tisztában kell lennie azzal, hogy a velünk kötött szerződésének nem feltétele, hogy jóváhagyja bármely beleegyezés iránti kérésünket.

A CCTV-s megfigyelésről

A Volvo CCTV-s megfigyelést alkalmazhat (a fentiek szerint), amennyiben a törvény megengedi. A CCTV-s megfigyelést általában a Volvo telephelyéhez és berendezéseihez való illetéktelen hozzáférés ellenőrzésére és megakadályozására használjuk, azonban néhány országban az egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások betartásának biztosítására, valamint a gyártás általános fejlesztésére is használható. A CCTV-s képeket és felvételeket biztonságosan tároljuk, és azokhoz kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján (például egy eset kivizsgálása miatt) férhetnek hozzá.

Az automatizált döntéshozatalról

A Volvo nem hajt végre rendszeresen és szisztematikusan olyan automatizált döntéshozatalt, amely természetes személyekre vonatkozóan joghatással jár, vagy amelynek hasonlóan jelentős hatása lenne. Abban az esetben, ha ön olyan Volvo-vállalattal lép kapcsolatba, amely ilyen automatizált döntéshozatalt hajt végre, külön értesítést kell kapnia, amely ismerteti az automatizált döntéshozatal részleteit. 

A Volvo elsősorban öntől, az ön munkáltatójától vagy harmadik fél üzleti partnerektől szerzi meg az ön személyes adatait. Az ilyen harmadik felek felelősek azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy joguk van-e felhasználni és megosztani az ön adatait másokkal, mielőtt velünk megosztanák őket.

Egyes személyes adatok automatikusan generálódhatnak a Volvo informatikai rendszeréből, például amikor létrehozza a felhasználói azonosítóját a Volvo-rendszerekhez.

A törvény által megkövetelt bizonyos adatok kivételével ön önkéntesen ad meg minden személyes adatot a Volvo számára.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a Volvónak bizonyos személyes adatokat kezelnie kell ahhoz, hogy üzleti célokból kapcsolatba léphessen ügyfeleivel. A személyes adatok megadásának mellőzése akadályozhatja azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a kezelését és leszállítását/teljesítését, amelyeket ön vagy munkáltatója várhat a Volvótól. 

Személyes adatait megoszthatjuk más Volvo Csoport-vállalatokkal és bizonyos típusú harmadik felekkel (az alábbiakban részletezzük), ami magában foglalhatja személyes adatainak más országokba történő továbbítását.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton belül

A Volvo Csoport egy globális szervezet, amelynek az egész világon vannak telephelyei, és az egész világon végez tevékenységeket, továbbá az ön személyes adatait nemzetközi szinten továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük a Volvo Csoport globális üzleti tevékenységi területén belül, valamint különböző szervezetei és kapcsolt vállalatai között. Személyes adatainak más Volvo Csoport-vállalatoknak történő továbbítását (ideértve az EU/EGT-n belülről az EU/EGT-n kívülre történő továbbítást is) az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás vagy más olyan mechanizmusok szabályozzák, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre jóváhagynak vagy elismernek. Az ilyen megállapodás tükrözi az európai adatvédelmi jogszabályokban (köztük az EU általános adatvédelmi rendeletében) foglalt előírásokat.

Ennek a megállapodásnak a megléte azt jelenti, hogy a Volvo Csoport valamennyi szervezetének ugyanazokat a belső szabályokat kell betartania. Ez azt is jelenti, hogy az ön jogai változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy az adatokat a Volvo Csoport hol kezeli.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton kívüli harmadik felekkel

A Volvo amellett, hogy megoszthatja az ön személyes adatait a Volvo Csoport-vállalatok között a fentiek szerint, bizonyos típusú harmadik felekkel is megoszthatja azokat, beleértve a következőket:

 • Üzleti partnerek, mint például a Volvo Csoport beszállítói és szolgáltatói a termékek és szolgáltatások általuk a Volvo Csoport számára történő nyújtása kapcsán, például informatikai szolgáltatók.
 • Független kereskedők, mint például a Volvo Csoport privát kereskedői egy ügyféllel vagy egy potenciális ügyféllel fenntartott üzleti kapcsolat kezelése és fejlesztése céljából;
 • Szakmai tanácsadók, mint például biztosítók, ügyvédek és más szakmai tanácsadók biztosítási kárigényekkel, auditokkal és tanácsadási szolgáltatások fogadásával kapcsolatban.
 • Szerződő felek és tanácsadóik, például üzleti tranzakciókkal és más projektekkel vagy együttműködésekkel (ideértve az egyesülési és felvásárlási projekteket is) kapcsolatban.
 • Vészhelyzeti szolgáltatók, mint például a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a közúti segélyszolgálatok, hogy megvédjék az ön és mások létfontosságú érdekeit, például gyorssegélynyújtással kapcsolatban.
 • Törvény végrehajtási, szabályozó hatóságok és más állami és igazságszolgáltatási szervek olyan jogi kötelezettségek kapcsán, mint a bírósági végzések vagy a jogi jelentéstételi követelmények, vagy ha kivételes esetekben szükségesnek tartják ön vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

Bármely harmadik fél szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akivel az ön személyes adatait közöljük, elvárható és kötelező hogy megvédjék az ön személyes adatainak titkosságát és biztonságát, és az ön személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával használhatják fel.

Továbbá abban az esetben, ha az EU/EGT területén található bármely Volvo Csoport-vállalat személyes adatokat továbbít az EU/EGT területén kívüli külső harmadik feleknek, az érintett Volvo Csoport-vállalat meggyőződik arról, hogy léteznek megfelelő biztosítékok, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak az ön személyes adatai számára, amint azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét) előírják. Ez magában foglalhatja például az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy más olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre elismernek vagy jóváhagynak.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Volvo hogyan osztja meg az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a VOLVO Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo megfelelő és észszerű jogi, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, ideértve az informatikai és a fizikai biztonsági intézkedéseket is a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Ezek az intézkedések arányosak a személyes adatok kezelése által jelentett kockázatokkal és a személyes adatok érzékenységével, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. Ezenkívül az intézkedések folyamatos javítás alatt állnak, a rendelkezésre álló biztonsági termékek és szolgáltatások fejlesztésével összhangban.

A Volvo megköveteli, hogy a Volvo-rendszerek használata során minden személy betartsa a személyes adatokkal kapcsolatos alkalmazandó biztonsági irányelveket. 

A Volvo mindaddig megőrzi az ön személyes adatait, amíg erre vonatkozóan jogos üzleti cél létezik (ideértve, de nem kizárólagosan a szerződéses időszakok, a garanciális és termékfelelősségi követelmények, a jogi jelentéstételi kötelezettségek és/vagy a várható jogi vitákra vonatkozóan szükséges megőrzési követelmények figyelembevételét).

ön jogosult lehet a következőkre, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások ezt előírják:

 • Hozzáférést kérhet azon személyes adataihoz, amelyeket a Volvo kezel: e jog értelmében ön megtudhatja, hogy rendelkezünk-e önről személyes adatokkal, és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet a személyes adatok egyes részeiről és kategóriáiról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését: e jog értelmében ön jogosult személyes adatainak helyesbíttetésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Kifogásolhatja a személyes adatainak kezelését (közvetlen marketing- és egyéb célokból): e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo ne kezelje tovább az ön személyes adatait.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését: e jog értelmében kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo csak korlátozott körülmények között kezelje az ön személyes adatait, beleértve az ön beleegyezését is.
 • Kérheti személyes adatainak hordozhatóságát: e jog értelmében másolatot kérhet a személyes adatairól (hordozható és ha ez műszakilag megvalósítható, könnyen használható formátumban), vagy kérheti a Volvót, hogy továbbítsa ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek.
 • Abban az esetben, ha az ön személyes adatainak vagy azok egy részének általunk történő kezelése az ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését, amely esetben a Volvo leállítja az ön személyes adatainak vagy azok vonatkozó részének további kezelését (azonban az ilyen visszavonás nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenységek jogszerűségét).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Volvo nem mindig köteles teljesíteni a törlés, korlátozás, kifogásolás vagy adathordozhatóság iránti kérelmet. A Volvo a saját kötelezettségei alapján, eseti alapon vizsgálhatja meg a fenti jogok teljesítésének megtagadását.

Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az ön személyes adatainak Volvo általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Ha további információra van szüksége ezekről a jogokról és azok gyakorlásáról, forduljon a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo arra ösztönzi önt, hogy időről időre tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje annak bármilyen módosítását.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint módosítsuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amikor ezt megtesszük, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetjük az ilyen módosítások végrehajtásának és/vagy hatálybalépésének dátumát.