Adatvédelmi nyilatkozat üzemeltetők és járművezetők számára
  

A verzió közzétételi dátuma és érvényességének kezdete: 2021.05.13.
 

Ez a nyilatkozat tájékoztatást nyújt a Volvo Csoport termékei üzemeltetőinek és járművezetőinek személyes adatainak a Volvo Csoport által történő kezeléséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat). Ha ön egy teherautó, busz, turistabusz, építőipari gép, tengeri járművet meghajtó motor vagy bármely más alkalmazható termék vagy megoldás vezetője vagy üzemeltetője, aki integrálja az ilyen terméket, amelyet a Volvo Csoporthoz tartozó bármely vállalat értékesített vagy gyártott (az alábbiakban együttesen: Volvo járművek), kezelhetjük az ön adatait vagy olyan adatokat, amelyek önhöz kapcsolhatók.
 

E nyilatkozat alkalmazásában a „Volvo Csoport” az „Volvo AB”-t és az Volvo AB által közvetlenül vagy közvetetten irányított szervezeteket jelenti, beleértve, de nem kizárólag a Volvo Csoport bármely fő üzleti területéhez tartozó és teherautókkal foglalkozó szervezeteket (amelyek időről időre létezhetnek), mint például a következők: Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions és a Volvo Energy.
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag akkor alkalmazandó, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat gyűjt vagy egyéb módon dolgoz fel a Volvo Csoport által meghatározott célokból (azaz amikor a Volvo Csoport (akár egyedül, akár más szervezetekkel közösen) az adatkezelő, ezért meghatározza az adatkezelés céljait és módját).
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat egy másik vállalat – például a Volvo Csoport független kereskedői, importőrei, beszállítói és ügyfelei – nevében gyűjt vagy más módon kezel.
 

Az egyértelműség kedvéért tájékoztatjuk, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a Volvo járművek üzemeltetői és vezetői személyes adatainak a Volvo Csoport általi kezelésére vonatkozik. Az általunk kezelt adatok típusait az alábbi „Milyen személyes adatokat dolgozhat fel a Volvo, milyen célra és milyen jogalapon?” c. részben részletezzük.
 

Az ön által vagy az ön nevében, a termékek, megoldások és szolgáltatások a Volvo Csoporttól vagy annak harmadik fél kereskedőitől/forgalmazóitól történő vásárlásával, bérlésével vagy lízingelésével kapcsolatban szolgáltatott egyéb személyes adatok kezelésének módja az „Adatvédelmi nyilatkozat ügyfélkapcsolati munkatárs számára” c. dokumentumban található, lásd: Adatvédelmi nyilatkozat ügyfélkapcsolati munkatárs számára.
 

Ezen adatvédelmi nyilatkozat mellett a Volvo Csoport egyes rendszerei, alkalmazásaik és folyamatai saját adatvédelmi nyilatkozatokkal rendelkezhetnek, amelyek további részleteket tartalmaznak arról, hogy milyen konkrét személyes adatokat gyűjtenek, és azokat hogyan tárolják, használják és továbbítják.

 

 

Válasszon nyelvet

Az a Volvo Csoport vállalat, amely értékesítette és/vagy leszállította az ön által vezetett vagy üzemeltetett Volvo járművet (a továbbiakban: Volvo), azon személyes adatok kezelője, amelyeket a Volvo öntől és az alábbiakban ismertetett egyéb forrásokból szerez.

Az „adatkezelő” azt jelenti, hogy a Volvo dönt az ön személyes adatai kezelésének céljáról és módjairól. A Volvo felelős az ön személyes adatainak kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások szerint.  

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Volvo Csoport adatvédelmi tisztségviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, postai úton vagy telefonon:

Volvo AB,
Att: Csoport Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 66 00 00

A Volvo különféle típusú adatokat kezel, melyek egy Volvo járműben vagy azáltal generálódnak, beleértve a járműhöz kapcsolódó adatokat is, amelyek a következőket foglalják magukba: (i) a Volvo jármű állapotára és teljesítményére vonatkozó adatok, (ii) a Volvo jármű tényleges működésével kapcsolatos adatok, (iii) az adott Volvo jármű környezetére vonatkozó adatok, és (iv) olyan adatok, amelyek vagy a Volvo jármű azonosításához kapcsolódnak, vagy amelyeket egy természetes személy bocsátott rendelkezésre/generált. Amikor ezek az adatok önmagukban vagy más adatokkal kombinálva önhöz kapcsolhatók a Volvo jármű vezetőjeként vagy üzemeltetőjeként, ezek személyes adatokká válnak.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „kezel” vagy a „kezelés” kifejezés a személyes adatok bármilyen felhasználását jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Jogalap

A Volvo az ön személyes adatait az alábbi jogalapok alapján kezelheti, lásd a további részleteket az alábbiakban.

 • Szerződéses kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön adatait, ha az ilyen kezelésre szükség van az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez (például garanciák és szolgáltatási megállapodások, ha ön mind a Volvo jármű vevője, mind vezetője vagy üzemeltetője).
 • Jogi kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például bírósági végzéseknek és jogi jelentési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • Jogos érdekek. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha az ilyen kezelésre a Volvo vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében van szükség. Általánosságban a Volvo jogos érdekének tekinthető mindennapi működésének irányítása, ideértve a termékek, megoldások és szolgáltatások kínálatának fejlesztését és továbbfejlesztését, valamint az eladott termékek, megoldások és szolgáltatások általános kezelésének biztosítását.

  Ha e dokumentumban azt állítjuk, hogy a Volvo egy adott kezelési célra vonatkozóan jogos érdekeire támaszkodik, a Volvo álláspontja, hogy jogos érdekeit nem írják felül az ön érdekei, jogai, illetve jogosultságai, feltéve a következők meglétét: (i) a Volvo által biztosított átláthatóság a kezelési tevékenységre vonatkozóan, (ii) a Volvo alapértelmezett adatvédelmi beállításai, (iii) a Volvo rendszeres adatvédelmi felülvizsgálata és (iv) az ön kezelési tevékenységgel kapcsolatos jogai. Ha további információt szeretne kapni erről a mérlegelésiteszt-megközelítésről, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.
 • Létfontosságú érdekek. A Volvo az ön és mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezelheti az ön személyes adatait, ha a Volvónak megalapozott oka van azt feltételezni, hogy az ön személyes adatainak ilyen kezelése megakadályozhatja vagy csökkentheti az önt vagy másokat érő jelentős potenciális kárt.
 • Hozzájárulás. Kivételes esetekben, vagy ha más jogalap nem alkalmazható, a Volvo az ön kifejezett hozzájárulását kérheti bizonyos személyes adatok kezeléséhez. Az ilyen hozzájárulás az ön döntése, és teljes mértékben önkéntes alapú.

A Volvo az alábbi típusú adatokat kezelheti, amelyek önmagukban vagy más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek, továbbá általános célokból, melyeket az alábbi 1. táblázat részletez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi lista csak a példák listáját tartalmazza, és nem célja teljes körű felsorolásnak, és hogy a Volvo nem feltétlenül fogja feldolgozni az önről alább felsorolt összes adatot. A kezelés céljainak egy része átfedésben lesz, és több cél is indokolhatja az ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat – Az adatkezelés kategóriái, célja és jogalapja

A személyes adatok kategóriái

A kezelés céljai

A kezelés jogalapja

 

A jármű teljesítményével kapcsolatos adatok, például a jármű alkatrészeiről, az akkumulátorhasználatról, a motor adatairól (beleértve a kipufogógáz-kibocsátási adatokat és az üzemanyag-fogyasztást), az energiafogyasztásról, a teljesítmény-/nyomatékadatokról, a hibakódokról (időbélyegzőkkel és üzemórákkal)

 

 

 •   A szerződésnek való megfelelés ellenőrzése vagy a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében;

 

 •   Annak megerősítése, hogy a szükséges karbantartást és szervizelést a lízing teljes időtartama alatt elvégzik;

 

 •    Használatalapú szerződések esetén a futásteljesítmény ellenőrzése;

 

 •    Proaktív és megelőző karbantartás és diagnosztika végrehajtása (ideértve a járművel kapcsolatos szoftverfrissítések biztosítását és a járművezetővel/-üzemeltetővel szervizajánlatok céljából való kapcsolatfelvételt);

 

 •    A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);  

 

 •    Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 •    Biztosítással kapcsolatos termékek és szolgáltatások fejlesztése és biztosítása, beleértve, de nem kizárólag a kapcsolódó biztosításokat;
 •   Annak biztosítása, hogy a járművek megfeleljenek a jelenlegi és a jövőbeli jogszabályoknak és előírásoknak (beleértve a kibocsátási szintet és a biztonságot);
 •    A kibocsátási adatok jelentése az illetékes hatóságoknak;
 •    A típusjóváhagyási előírások betartásának biztosítása; és
 •   A piacfelügyeleti kötelezettségek teljesítése
 
 •    Jogos érdek
 •    Jogi kötelezettség
 •    Szerződéses kötelezettség

 

Járműhasználati adatok, például a fékhasználat, a sebességváltás, a gyorsulás/lassulás, a műszerfal beállításai, a teljesítmény/nyomaték kihasználása, a motorból előállított műszaki adatok (kipufogógáz-kibocsátási adatok, üzemanyag-fogyasztás); (időbélyegzőkkel és üzemórákkal)

 

 

 •   A szerződésnek való megfelelés ellenőrzése vagy a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében;

 

 •    Annak megerősítése, hogy a szükséges karbantartást és szervizelést a lízing teljes időtartama alatt elvégzik;

 

 •   Használatalapú szerződések esetén a futásteljesítmény ellenőrzése;

 

 •    Az aktuális piaci értékek ellenőrzése egy egység visszaküldése vagy visszavétele esetén;

 

 •    Proaktív és megelőző karbantartás és diagnosztika végrehajtása (ideértve a járművel kapcsolatos szoftverfrissítések biztosítását és a járművezetővel/-üzemeltetővel szervizajánlatok céljából való kapcsolatfelvételt);

 

 •    A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 •    Biztosítással kapcsolatos termékek és szolgáltatások fejlesztése és biztosítása, beleértve, de nem kizárólag a kapcsolódó biztosításokat;

 

 •    Annak biztosítása, hogy a járművek megfeleljenek a jelenlegi és a jövőbeli jogszabályoknak és előírásoknak (beleértve a kibocsátási szintet és a biztonságot);

 

 •   A kibocsátási adatok jelentése az illetékes hatóságoknak;

 

 •   A típusjóváhagyási előírások betartásának biztosítása; és

 

 •    A piacfelügyeleti kötelezettségek teljesítése

 

 

 •    Jogos érdek

 

 •    Jogi kötelezettség

 

 •    Szerződéses kötelezettség

 

Járművel kapcsolatos szerviz- és javítási adatok, valamint a sürgősségi segítségnyújtáshoz szükséges adatok, például a földrajzi helyzet és távdiagnosztikai adatok

 

 

 •   Balesetkutatási vizsgálatok elvégzése;

 

 •   Sürgősségi segítségnyújtás az úton;

 

 •    Proaktív és megelőző karbantartás és diagnosztika végrehajtása (ideértve a járművel kapcsolatos szoftverfrissítések biztosítását és a járművezetővel/-üzemeltetővel szervizajánlatok céljából való kapcsolatfelvételt);  

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 •  A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);

 

 •   Biztonságjavító programok és kapcsolódó biztosítási termékek kínálatának lehetővé tétele;

 

 •   Annak biztosítása, hogy a járművek megfeleljenek a jelenlegi és a jövőbeli jogszabályoknak és előírásoknak (beleértve a kibocsátási szintet és a biztonságot); és

 

 •  A piacfelügyeleti kötelezettségek teljesítése

 

 

 •    Jogos érdek

 

 •   Létfontosságú érdek

 

 •    Szerződéses kötelezettség

 

A jármű környezetére vonatkozó adatok, például út- és környezeti viszonyokra vonatkozó adatok, videófelvételek és/vagy optikai-elektronikus vagy hasonló eszközökkel a teherautó külsejéről és/vagy a teherautó környezetéről készített felvételek (időbélyegzőkkel és üzemórákkal)

 

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén; és

 

 •   A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés)

 

 •    Jogos érdek

 

 

Járművel vagy nem járművel kapcsolatos egyedi azonosítók, például a jármű azonosítója (beleértve a jármű alvázszámát (VIN)), IP-cím, MAC-cím, SIM-kártya száma, IMEI

 

 

 •       A szerződésnek való megfelelés ellenőrzése vagy a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében;

 

 •       Annak megerősítése, hogy a szükséges karbantartást és szervizelést a lízing teljes időtartama alatt elvégzik;

 

 •     Proaktív és megelőző karbantartás és diagnosztika végrehajtása (ideértve a járművel kapcsolatos szoftverfrissítések biztosítását és a járművezetővel/-üzemeltetővel szervizajánlatok céljából való kapcsolatfelvételt);

 

 •  Használatalapú szerződések esetén a futásteljesítmény ellenőrzése;

 

 •  Az elhelyezkedés ellenőrzése a szerződési feltételek és/vagy a kereskedelmi szankciók korlátozásainak való megfelelés érdekében;

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 •   A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);

 

 •   Annak biztosítása, hogy a járművek megfeleljenek a jelenlegi és a jövőbeli jogszabályoknak és előírásoknak (beleértve a kibocsátási szintet és a biztonságot);

 

 •  A kibocsátási adatok jelentése az illetékes hatóságoknak;

 

 •    A típusjóváhagyási előírások betartásának biztosítása; és

 

 • A piacfelügyeleti kötelezettségek teljesítése

 

 

 •    Jogos érdek

 

 •    Jogi kötelezettség

 

 •    Szerződéses kötelezettség

 

A járművezető vagy -üzemeltető viselkedése és helymeghatározási adatai, például sebességadatok, vezetési minta; a biztonsági öv használata, járművezetői figyelmeztetések, azonnali földrajzi helyzetmeghatározási és helymeghatározási adatok (időbélyegzőkkel és üzemórákkal)

 

 

 •  A szerződésnek való megfelelés ellenőrzése vagy a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében;

 

 •  Annak megerősítése, hogy a szükséges karbantartást és szervizelést a lízing teljes időtartama alatt elvégzik;

 

 • Használatalapú szerződések esetén a futásteljesítmény ellenőrzése;

 

 •  Hitelbiztosítási célok;

 

 • Az elhelyezkedés ellenőrzése a szerződési feltételeknek (mint például az engedélyezett földrajzi felhasználásra vonatkozó szerződéses korlátozások) és/vagy a kereskedelmi szankciók korlátozásainak, valamint egyéb szabályozási követelményeknek vagy jóváhagyott engedélyezett használati korlátozásoknak való megfelelés érdekében;

 

 •  Szükség esetén alaprajz-ellenőrzés elvégzése és visszavétel;

 

 •    Nemteljesítés esetén járműmentés;

 

 •    A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);  

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén;

 

 •    Annak biztosítása, hogy a járművek megfeleljenek a jelenlegi és a jövőbeli jogszabályoknak és előírásoknak (beleértve a kibocsátási szintet és a biztonságot);

 

 •   A típusjóváhagyási előírások betartásának biztosítása; és

 

 •    A piacfelügyeleti kötelezettségek teljesítése

 

 

 •    Jogos érdek

 

 •  Jogi kötelezettség

 

 •  Szerződéses kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járművezetővel vagy -üzemeltetővel kapcsolatos adatok, amelyet a vezető/üzemeltető manuálisan biztosíthat bizonyos Volvo járművek használatával kapcsolatban, például vezetői azonosító, műszerfal-beállítások

 

 

 •   A szerződésnek való megfelelés ellenőrzése vagy a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében;

 

 •    Annak megerősítése, hogy a szükséges karbantartást és szervizelést a lízing teljes időtartama alatt elvégzik;

 

 •   Proaktív karbantartás és diagnosztika végrehajtása (ideértve a járművel kapcsolatos szoftverfrissítések biztosítását és a járművezetővel/-üzemeltetővel szervizajánlatok céljából való kapcsolatfelvételt);

 

 •    Használatalapú szerződések esetén a futásteljesítmény ellenőrzése;

 

 •    Az elhelyezkedés ellenőrzése a szerződési feltételek és/vagy a kereskedelmi szankciók korlátozásainak való megfelelés érdekében;

 

 •   Kutatás és fejlesztés végrehajtása a termékek, megoldások és szolgáltatások ellenőrzésére, validálására, továbbfejlesztésére és karbantartására, valamint új termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére, pl. innováció és adatelemzés révén; és

 

 •    A minőséggel kapcsolatos problémák megelőzése és megoldása (minőséggel kapcsolatos fejlesztés);

 

 

 •    Jogos érdek

 

 •    Szerződéses kötelezettség

 

 

A Volvo az ön személyes adatait általában a következő módszerekkel szerzi meg:

 • A Volvo járművek használata esetén interaktív módon, a vezeték nélküli hálózaton keresztül (pl. telematikai átjárón keresztül); vagy
 • Diagnosztikai eszközök használatával (pl. proaktív karbantartási és javítási szolgáltatások kapcsán).

A fentieken kívül a Volvo az ön munkáltatójától vagy öntől is szerezhet bizonyos további adatokat, ha ön manuálisan adta meg a személyes adatait egy Volvo jármű használatával kapcsolatban (pl. műszerfal-beállítások, preferált nyelv, rádióbeállítások, háttámla beállítása).

Ha ön Volvo járművet használ, a Volvo automatikusan megszerzi a jármű által létrehozott és egyéb, azzal kapcsolatos járműadatokat, hogy ön az adott Volvo járművet használja. Bizonyos, jármű által generált és járművel kapcsolatos adatok kezelésére akkor van szükség, ha használni szeretné a Volvo járművek összes funkcióját, például a valós idejű értesítéseket és a távdiagnosztikai szolgáltatásokat. 

Személyes adatait megoszthatjuk más Volvo Csoport-vállalatokkal és bizonyos típusú harmadik felekkel (az alábbiakban részletezzük), ami magában foglalhatja személyes adatainak más országokba történő továbbítását.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton belül

A Volvo Csoport egy globális szervezet, amelynek az egész világon vannak telephelyei, és az egész világon végez tevékenységeket, továbbá az ön személyes adatait nemzetközi szinten továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük a Volvo Csoport globális üzleti tevékenységi területén belül, valamint különböző szervezetei és kapcsolt vállalatai között.

Személyes adatainak más Volvo Csoport-vállalatoknak történő továbbítását (ideértve az EU/EGT-n belülről az EU/EGT-n kívülre történő továbbítást is) az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás vagy más olyan mechanizmusok szabályozzák, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre jóváhagynak vagy elismernek. Az ilyen megállapodás tükrözi az európai adatvédelmi jogszabályokban (köztük az EU általános adatvédelmi rendeletében) foglalt előírásokat. Ennek a megállapodásnak a megléte azt jelenti, hogy a Volvo Csoport valamennyi szervezetének ugyanazokat a belső szabályokat kell betartania. Ez azt is jelenti, hogy az ön jogai változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy az adatokat a Volvo Csoport hol kezeli.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton kívüli harmadik felekkel

A Volvo amellett, hogy megoszthatja az ön személyes adatait a Volvo Csoport-vállalatok között a fentiek szerint, bizonyos típusú harmadik felekkel is megoszthatja azokat, beleértve a következőket:

 • Üzleti partnerek, mint például:

– a Volvo hivatalos márkakereskedései és szervizközpontjai a Volvo járművek szervizelésének és javításának biztosítására, valamint pénzügyi és biztosítási ajánlatainkkal kapcsolatos célokra;

– a Volvo beszállítói és szolgáltatói, akik támogatják a Volvót a termékek kiszállításában, valamint a megoldások és a szolgáltatások teljesítésében, beleértve az informatikai beszállítókat és szolgáltatókat is;

– a Volvo üzleti és együttműködési partnerei, például üzleti hírszerzési és elemzési célokból (azonban az adatokat a legtöbb esetben csupán anonimizált és összesített alapon osztják meg); és

 – harmadik felek, akikkel üzletelünk vagy együttműködünk termékek, megoldások vagy szolgáltatások nyújtása érdekében vagy egyéb harmadik felek, akikkel a célunk új vagy fejlesztett termékek, megoldások és szolgáltatások innovációja, fejlesztése és teljesítése ügyfeleink számára, vagy új vagy továbbfejlesztett belső folyamatok és műveletek, melyek végső soron javítják az ügyfelek támogatásának módját.

 • Szakmai tanácsadók, mint például biztosítók, ügyvédek és más szakmai tanácsadók biztosítási kárigényekkel, auditokkal és tanácsadási szolgáltatások fogadásával kapcsolatban.
 • Szerződő felek és tanácsadóik, egyesülési és felvásárlási projektekkel kapcsolatban.
 • Vészhelyzeti szolgáltatók, mint például a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a közúti segélyszolgálatok, hogy megvédjék az ön és mások létfontosságú érdekeit, például gyorssegélynyújtással kapcsolatban.
 • Törvény végrehajtási, szabályozó hatóságok és más állami és igazságszolgáltatási szervek olyan jogi kötelezettségek kapcsán, mint a bírósági végzések vagy a jogi jelentéstételi követelmények, vagy ha kivételes esetekben szükségesnek tartják ön vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

Bármely harmadik fél szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akivel az ön személyes adatait közöljük, elvárható hogy megvédjék, valamint kötelesek megvédeni az ön személyes adatainak titkosságát és biztonságát, és az ön személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával használhatják fel.

Továbbá abban az esetben, ha az EU/EGT területén található bármely Volvo Csoport-vállalat személyes adatokat továbbít az EU/EGT területén kívüli külső harmadik feleknek, az érintett Volvo Csoport-vállalat meggyőződik arról, hogy léteznek megfelelő biztosítékok, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak az ön személyes adatai számára, amint azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét) előírják. Ez magában foglalhatja például az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy más olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre elismernek vagy jóváhagynak.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Volvo hogyan osztja meg az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo megfelelő és észszerű jogi, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, ideértve az informatikai és a fizikai biztonsági intézkedéseket is a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Ezek az intézkedések arányosak a személyes adatok kezelése által jelentett kockázatokkal és a személyes adatok érzékenységével, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. Ezenkívül az intézkedések folyamatos javítás alatt állnak, a rendelkezésre álló biztonsági termékek és szolgáltatások fejlesztésével összhangban.

A Volvo megköveteli, hogy a Volvo-rendszerek használata során minden személy betartsa a személyes adatokkal kapcsolatos alkalmazandó biztonsági irányelveket.

A Volvo nem kezeli az ön személyes adatait a szükségesnél tovább, a kezelés céljára tekintettel, hacsak a törvény másként nem rendelkezik vagy nem engedélyezi.

Felhívjuk figyelmét, hogy hacsak nem rövidebb megőrzési időtartamok érvényesek jogi vagy szerződéses kötelezettségek miatt, az adott jármű által generált és a járművel kapcsolatos egyéb személyes adatokat a járműtípus várható teljes élettartama alatt, akár 25 évig is kezelhetjük (pl. kutatás-fejlesztési projektekhez vagy annak biztosítása érdekében, hogy a Volvo kezelni tudja a termékfelelősséggel kapcsolatos igényeket).

ön jogosult lehet a következőkre, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások ezt előírják:

 • Hozzáférést kérhet azon személyes adataihoz, amelyeket a Volvo kezel: e jog értelmében ön megtudhatja, hogy rendelkezünk-e önről személyes adatokkal, és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet a személyes adatok egyes részeiről és kategóriáiról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését: e jog értelmében ön jogosult személyes adatainak helyesbíttetésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Kifogásolhatja személyes adatai kezelését: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo ne kezelje tovább az ön személyes adatait.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését: e jog értelmében kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo csak korlátozott körülmények között kezelje az ön személyes adatait, beleértve az ön beleegyezését is.
 • Kérheti személyes adatainak hordozhatóságát: e jog értelmében másolatot kérhet a személyes adatairól (hordozható és ha ez műszakilag megvalósítható, könnyen használható formátumban), vagy kérheti a Volvót, hogy továbbítsa ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek.
 • Abban az esetben, ha az ön személyes adatainak vagy azok egy részének általunk történő kezelése az ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését, amely esetben a Volvo leállítja az ön személyes adatainak vagy azok vonatkozó részének további kezelését (azonban az ilyen visszavonás nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenységek jogszerűségét).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Volvo nem mindig köteles teljesíteni a törlés, korlátozás, kifogásolás vagy adathordozhatóság iránti kérelmet. A Volvo a saját kötelezettségei alapján, eseti alapon vizsgálhatja meg a fenti jogok teljesítésének megtagadását.

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatok kezelésének korlátozása vagy kifogásolása negatív következményekkel járhat a Volvo járművek ön általi használatára vonatkozóan. Ha bizonyos adatok le vannak tiltva, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Volvo jármű összes funkcióját, és előfordulhat, hogy a Volvo nem tudja valós időben értesíteni önt a járművel kapcsolatos problémákról. Ez a jármű funkcionalitásának csökkenését, valamint a jármű károsodását vagy működésképtelenségét okozhatja.   

Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az ön személyes adatainak Volvo általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Ha további információra van szüksége ezekről a jogokról és azok gyakorlásáról, forduljon a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo arra ösztönzi önt, hogy időről időre tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje annak bármilyen módosítását.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint módosítsuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amikor ezt megtesszük, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetjük az ilyen módosítások végrehajtásának és/vagy hatálybalépésének dátumát.