Adatvédelmi nyilatkozat látogatók számára
 

A verzió közzétételének napja és az érvényesség kezdete: 2023.09.01

Ez a nyilatkozat tájékoztatást nyújt a Volvo Csoport telephelyét látogató alkalmi és szakmai látogatók személyes adatainak a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat által történő kezeléséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat). Ha ön a Volvo Group bármely vállalatának telephelyén jár(t), kezelhetjük az ön személyes adatait.

E nyilatkozatban a „Volvo Csoport” az AB Volvo nyilvánosan jegyzett részvénytársaságot és az AB Volvo által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött vállalkozásokat jelenti, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a Volvo Group mindenkori fő szervezeti egységeihez tartozó vállalkozásokat, például a következőket: Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions és Volvo Energy.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak olyan esetekben alkalmazandó, amikor a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat saját céljaira gyűjt vagy más módon kezel személyes adatokat (azaz ha a Volvo Csoporthoz tartozó vállalat [egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen] adatkezelőként lép fel, és így a személyes adatok kezelésének céljait és módját maga határozza meg).

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Volvo Csoport valamely vállalata egy másik vállalat, például a Volvo Csoport független márkakereskedői, importőrei, beszállítói és ügyfelei nevében gyűjt vagy dolgoz fel személyes adatokat.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton kívül a Volvo Csoport egyes rendszereihez, alkalmazásaihoz és folyamataihoz saját adatvédelmi nyilatkozatok tartozhatnak, amelyek további információkat tartalmaznak arról, hogy milyen konkrét személyes adatok kerülnek gyűjtésre, valamint hogyan történik azok tárolása, felhasználása és továbbítása.

Válasszon nyelvet

Az ön által látogatott Volvo Csoport-vállalat (a továbbiakban: Volvo) azokat a személyes adatokat kezeli, amelyet a Volvo öntől és az alábbiakban leírt egyéb forrásokból szerez meg.

Az „adatkezelő” azt jelenti, hogy a Volvo dönt az ön személyes adatai kezelésének céljáról és módjairól. A Volvo felelős az ön személyes adatainak kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások szerint.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Volvo Csoport adatvédelmi tisztségviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, postai úton vagy telefonon:

Volvo AB,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „személyes adat” minden olyan információ, amely egy adott természetes személyről szól, vagy amely egy adott természetes személy azonosít(hat). Más szavakkal, bármilyen olyan információ, amely összekapcsolható önnel.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „kezel” vagy a „kezelés” kifejezés a személyes adatok bármilyen felhasználását jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Jogalap

A Volvo az ön személyes adatait a következő jogalapok valamelyike alapján kezeli, lásd a további részleteket az alábbiakban.

 • Jogi kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például bírósági végzéseknek és jogi jelentési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • Jogos érdekek. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha az ilyen kezelésre a Volvo vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében van szükség. Általánosságban a Volvo jogos érdekének tekinthetjük a napi működésének irányítását, a létesítményeinek és berendezéseinek biztosítását és a belső ellenőrzés fenntartását. Annak megállapítása érdekében, hogy a látogatói személyes adatainak kezelése jogos érdek alapján történik, a Volvo eseti alapú értékelést végez. Például előfordulhat, hogy a Volvo csak bizonyos személyes adatok feldolgozásával adminisztrálhatja az ön látogatását a Volvo Group valamely vállalatánál, ahol a Volvo jogos érdeke a napi működés biztonságos menedzselése.

  Amikor itt az szerepel, hogy a Volvo egy adott feldolgozási célból a jogos érdekeire támaszkodik, annak kapcsán a Volvo azon a véleményen van, hogy jogos érdekeit nem írják felül az ön érdekei, jogai vagy szabadságai a következők értelmében: (i) az átláthatóság, amelyet a Volvo biztosít a feldolgozási tevékenységre vonatkozóan, (ii) a Volvo beépített adatvédelmi megközelítése, (iii) a Volvo rendszeres adatvédelmi felülvizsgálata, és (iv) a feldolgozási tevékenységgel kapcsolatos jogai. Ha további információt szeretne kapni erről a mérlegelésiteszt-megközelítésről, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

 • Létfontosságú érdekek. A Volvo az ön és mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezelheti az ön személyes adatait, ha a Volvónak megalapozott oka van azt feltételezni, hogy az ön személyes adatainak ilyen kezelése megakadályozhatja vagy csökkentheti az önt vagy másokat érő jelentős potenciális kárt.

A Volvo az alábbi típusú adatokat kezelheti, amelyek önmagukban vagy más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek, és ezt azon általános célokból végzi, amelyek az alábbi 1. táblázatban megtalálhatók.

A Volvo nem feltétlenül kezeli az önről alábbiakban felsorolt összes adatot, a kezelés egyes céljai átfedik egymást, és az ön személyes adatainak felhasználását több cél is indokolhatja.

1. táblázat – A személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kategóriái

A kezelés céljai

A kezelés jogalapja

 

Elérhetőségi adatok, például név, beosztás, munkahely, e-mail-cím, útlevélszám, vezetői engedély, ételpreferenciák és ruhaméretek

 

 

 •   Lehetővé teszi a látogatók regisztrációját a Volvo látogató-nyilvántartási rendszereiben
 • Látogatások általános adminisztrációja 
 • Utazási és szállásfoglalási célok

 

 

 •    Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

Idővel kapcsolatos adatok, például a látogatás dátuma és időpontja

 

 •  Lehetővé teszi a látogatások idejének regisztrálását  

 

 

 

 •   Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

A jármű adatai, például a jármű rendszáma, amelyet ön a regisztrációkor megad

 

 •   Lehetővé teszi, hogy a látogató belépjen a parkolók területére

 

 

 

 •    Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

Biztonsági adatok, például a belépési kártyák, a belépési jogok, valamint az ön számára biztosított belépési kártyák és belépési jogok használata. Útlevélszám, járművezetői engedély száma, társadalombiztosítási szám. 

 

 

 •   Lehetővé teszi a látogató számára a Volvo létesítményeibe történő biztonságos belépést

 •   Lehetővé teszi a látogatók azonosítását és ellenőrzését

 

 

 •   Jogos érdek (a Volvo létesítményeibe való biztonságos belépés érdekében)
 • Jogi kötelezettség

 

Informatikai adatok, például felhasználói azonosító, jelszavak és bejelentkezési adatok a Volvo nyilvános hálózatainak használatához (adott esetben)

 

 

 •   Lehetővé teszi a Volvo nyilvános internetes hálózataiba történő belépést

 

 

 •   Jogos érdek (általánosságban a nyilvános internet-hozzáférés, az adatvédelem és a kiberbiztonság kezelése)

 

Képanyagok, például videofelvételek, amelyeket a Volvo Csoport vállalataiban telepített zárt láncú televíziós rendszeren (a továbbiakban: CCTV) vagy más video- és kapcsolódó biztonsági/felügyeleti rendszereken rögzítenek, akár a Volvo Csoport telephelyén, akár azon kívül amelyek megtekintése/elérése a jogos érdekünk

 

 

 •   A biztonság és védelem kezelése a Volvo Csoport létesítményeiben
 • A gyártási folyamat fejlesztése és/vagy finomhangolása
 • Hatékonyság javítása.

 

 

 

 •   Jogos érdek (a biztonság és védelem fenntartása, a csalások és lopások megelőzése, és (adott esetben) a szabályoknak való megfelelés elősegítése)

Egyéni adatok, például étrendbeli preferenciák

 

 

 • Étkeztetés lehetővé tétele a látogatások során 

 

 

 • Jogos érdek (étkezések kezelése a Volvo telephelyén tett látogatások során)

 

 

 

 

A CCTV-s megfigyelésről

A Volvo CCTV-s megfigyelést alkalmazhat (a fentiek szerint), amennyiben a törvény megengedi. A CCTV-s megfigyelést általában a Volvo telephelyéhez és berendezéseihez való illetéktelen hozzáférés ellenőrzésére és megakadályozására használjuk, azonban néhány országban az egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások betartásának biztosítására, valamint a gyártás általános fejlesztésére is használható. A CCTV-s képeket és felvételeket biztonságosan tároljuk, és azokhoz kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján (például egy-egy eset kivizsgálása miatt) férhetnek hozzá.

A Volvo az ön személyes adatait öntől szerzi, vagy attól a személytől, akivel ön együtt meglátogat minket, mivel a látogatók megadhatják a látogatókból álló csoportjuk tagjainak nevét. Továbbá ha ön egy Volvo-alkalmazottat látogat meg, az a személy regisztráció céljából megadhatja az ön személyes adatait a recepción. Az információk olyan piaci társaságtól is lekérhetők, amelyeknél a Volvo képviselője nincs jelen, de a társaság például tájékoztatja a Kiállítási Központot azokról az ügyfelekről, akik a Kiállítási Központot meg fogják látogatni.

Egyes személyes adatok automatikusan előállíthatók a Volvo informatikai rendszeréből és CCTV-rendszereiből is, mint például a naplóinformációk és/vagy a képanyagok.

Ön önkéntesen ad meg minden személyes adatot a Volvo számára, azonban biztonsági okokból minden látogatónak regisztrálnia kell magát a Volvo Csoport telephelyén tett látogatások kapcsán. Ha nem kívánja megadni személyes adatait egy látogatás kapcsán, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk garantálni a Volvo Group telephelyébe történő belépést.

Személyes adatait megoszthatjuk a Volvo Group más vállalataival és bizonyos típusú harmadik felekkel (az alábbiakban részletezzük), ami magában foglalhatja személyes adatainak más országokba történő továbbítását.

Személyes adatok megosztása a Volvo Group vállalatain belül

A Volvo Csoport egy globális szervezet, amelynek az egész világon vannak telephelyei, és az egész világon végez tevékenységeket, továbbá az ön személyes adatait nemzetközi szinten továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük a Volvo Csoport globális üzleti tevékenységi területén belül, valamint különböző szervezetei és kapcsolt vállalatai között.

Személyes adatainak a Volvo Group más vállalatainak történő továbbítását (ideértve az EU/EGT-n belülről az EU/EGT-n kívülre történő továbbítást is) az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás vagy más olyan mechanizmusok szabályozzák, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre jóváhagynak vagy elismernek. Az ilyen megállapodás tükrözi az európai adatvédelmi jogszabályokban (köztük az EU általános adatvédelmi rendeletében) foglalt előírásokat. Ennek a megállapodásnak a megléte azt jelenti, hogy a Volvo Group valamennyi szervezetének be kell tartania ugyanazokat a belső szabályokat. Ez azt is jelenti, hogy az ön jogai változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy az adatokat a Volvo Csoport hol kezeli.

Személyes adatok megosztása a Volvo Group vállalatain kívüli harmadik felekkel

A Volvo amellett, hogy megoszthatja az ön személyes adatait a Volvo Csoport-vállalatok között a fentiek szerint, bizonyos típusú harmadik felekkel is megoszthatja azokat, beleértve a következőket:

 • Üzleti partnerek, mint például a Volvo Group beszállítói és szolgáltatói a termékek és szolgáltatások általuk a Volvo Group számára történő nyújtása kapcsán, például informatikai szolgáltatók.
 • Szakmai tanácsadók, mint például biztosítók, ügyvédek és más szakmai tanácsadók biztosítási kárigényekkel, auditokkal és tanácsadási szolgáltatások fogadásával kapcsolatban.
 • Vészhelyzeti segítségnyújtók, mint például a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a közúti segélyszolgálatok, hogy megvédjék az ön és mások létfontosságú érdekeit, például sürgősségi segítségnyújtással kapcsolatban.
 • Rendvédelem, mint például szabályozó hatóságok és más állami és igazságszolgáltatási szervek olyan jogi kötelezettségek kapcsán, mint a bírósági végzések vagy a törvényi jelentéstételi követelmények, vagy ha kivételes esetekben szükségesnek tartják ön vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

Minden harmadik fél szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akivel az ön személyes adatait közöljük, elvárható hogy megvédje, és köteles is megvédeni az ön személyes adatainak titkosságát és biztonságát, és az ön személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával használhatja fel.

Továbbá abban az esetben, ha az EU/EGT területén található bármely Volvo Csoport-vállalat személyes adatokat továbbít az EU/EGT területén kívüli külső harmadik feleknek, az érintett Volvo Csoport-vállalat meggyőződik arról, hogy léteznek megfelelő biztosítékok, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak az ön személyes adatai számára, amint azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét) előírják. Ez magában foglalhatja például az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy más olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre elismernek vagy jóváhagynak.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Volvo hogyan osztja meg az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a VOLVO Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo megfelelő és észszerű jogi, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, ideértve az informatikai és a fizikai biztonsági intézkedéseket is a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Ezek az intézkedések arányosak a személyes adatok kezelése által jelentett kockázatokkal és a személyes adatok érzékenységével, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. Ezenkívül az intézkedések folyamatos javítás alatt állnak, a rendelkezésre álló biztonsági termékek és szolgáltatások fejlesztésével összhangban.

A Volvo megköveteli, hogy a Volvo-rendszerek használata során minden személy betartsa a személyes adatokkal kapcsolatos alkalmazandó biztonsági irányelveket.

A Volvo általában az ön látogatását követően legfeljebb két (2) évig kezeli az ön személyes adatait. Ezt az időszakot követően a Volvo kizárólag akkor kezeli a személyes adatokat, ha az egy tényleges vagy várható jogi vita vagy követelés esetén a helyi törvényi kötelezettségek teljesítéséhez vagy bármely jogi követelmény teljesítéséhez szükséges lehet.

ön jogosult lehet a következőkre, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások ezt előírják:

 • Hozzáférést kérhet azon személyes adataihoz, amelyeket a Volvo kezel: e jog értelmében ön megtudhatja, hogy rendelkezünk-e önről személyes adatokkal, és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet a személyes adatok egyes részeiről és kategóriáiról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését: e jog értelmében ön jogosult személyes adatainak helyesbíttetésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Kifogásolhatja személyes adatai kezelését: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo ne kezelje tovább az ön személyes adatait.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését: e jog értelmében kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo csak korlátozott körülmények között kezelje az ön személyes adatait, beleértve az ön beleegyezését is.
 • Kérheti személyes adatainak hordozhatóságát: e jog értelmében másolatot kérhet a személyes adatairól (hordozható és ha ez műszakilag megvalósítható, könnyen használható formátumban), vagy kérheti, hogy a Volvo továbbítsa ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek.
 • Abban az esetben, ha az ön személyes adatainak vagy azok egy részének általunk történő kezelése az ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését, amely esetben a Volvo leállítja az ön személyes adatainak vagy azok vonatkozó részének további kezelését (azonban az ilyen visszavonás nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenységek jogszerűségét).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Volvo nem mindig köteles teljesíteni a törlés, korlátozás, kifogásolás vagy adathordozhatóság iránti kérelmet. A Volvo a saját kötelezettségei alapján, eseti alapon vizsgálhatja meg a fenti jogok teljesítésének megtagadását.

Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az ön személyes adatainak Volvo általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Ha további információra van szüksége ezekről a jogokról és azok gyakorlásáról, forduljon a Volvo Group adatvédelmi tisztviselőjéhez a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo arra ösztönzi önt, hogy időről időre tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje annak bármilyen módosítását.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint módosítsuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amikor ezt megtesszük, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetjük az ilyen módosítások végrehajtásának és/vagy hatálybalépésének dátumát.