Adatvédelmi nyilatkozat látogatók számára
 

A verzió közzétételének napja és az érvényesség kezdete: 2021.05.13.
 

Ez a nyilatkozat tájékoztatást nyújt a Volvo Csoport telephelyét látogató alkalmi és szakmai látogatók személyes adatainak a Volvo Csoport által történő kezeléséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat). Ha ön a Volvo Csoport bármely vállalatának telephelyén jár(t), kezelhetjük az ön személyes adatait. 
 

E nyilatkozat alkalmazásában a „Volvo Csoport” az „Volvo AB”-t és az Volvo AB által közvetlenül vagy közvetetten irányított szervezeteket jelenti, beleértve, de nem kizárólag a Volvo Csoport bármely fő üzleti területéhez tartozó szervezeteket (amelyek időről időre létezhetnek), mint például a következők: Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions és Volvo Energy.
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag akkor alkalmazandó, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat gyűjt vagy egyéb módon dolgoz fel a Volvo Csoport által meghatározott célokból (azaz amikor a Volvo Csoport (akár egyedül, akár más szervezetekkel közösen) az adatkezelő, ezért meghatározza az adatkezelés céljait és módját).
 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Volvo Csoport személyes adatokat egy másik vállalat – például a Volvo Csoport független kereskedői, importőrei, beszállítói és ügyfelei – nevében gyűjt vagy más módon kezel.
 

Ezen adatvédelmi nyilatkozat mellett a Volvo Csoport egyes rendszerei, alkalmazásaik és folyamatai saját adatvédelmi nyilatkozatokkal rendelkezhetnek, amelyek további részleteket tartalmaznak arról, hogy milyen konkrét személyes adatokat gyűjtenek, és azokat hogyan tárolják, használják és továbbítják.

Válasszon nyelvet

Az ön által látogatott Volvo Csoport-vállalat (a továbbiakban: Volvo) azokat a személyes adatokat kezeli, amelyet a Volvo öntől és az alábbiakban leírt egyéb forrásokból szerez meg.

Az „adatkezelő” azt jelenti, hogy a Volvo dönt az ön személyes adatai kezelésének céljáról és módjairól. A Volvo felelős az ön személyes adatainak kezeléséért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások szerint.  

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Volvo Csoport adatvédelmi tisztségviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, postai úton vagy telefonon:

Volvo AB,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „személyes adat” minden olyan információ, amely egy adott természetes személyről szól, vagy amely egy adott természetes személy azonosít(hat). Más szavakkal, bármilyen olyan információ, amely összekapcsolható önnel.  

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a „kezel” vagy a „kezelés” kifejezés a személyes adatok bármilyen felhasználását jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Jogalap

A Volvo az ön személyes adatait a következő jogalapok valamelyike alapján kezeli, lásd a további részleteket az alábbiakban.

 • Jogi kötelezettség. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például bírósági végzéseknek és jogi jelentési követelményeknek való megfelelés érdekében.
 • Jogos érdekek. A Volvo kezelheti az ön személyes adatait, ha az ilyen kezelésre a Volvo vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelmében van szükség. Általánosságban a Volvo jogos érdekének tekinthetjük a napi működésének irányítását, a létesítményeinek és berendezéseinek biztosítását és a belső ellenőrzés fenntartását. Annak megállapítása érdekében, hogy a látogatói személyes adatainak kezelése jogos érdek alapján történik, a Volvo eseti alapú értékelést végez. Például előfordulhat, hogy a Volvónak bizonyos személyes adatokat kell kezelnie, hogy lehetővé tegye az ön Volvo Csoportnál tett látogatásának adminisztrálását, ahol a Volvo jogos érdeke a napi működésének biztonságos kezelése.

  Ha e dokumentumban azt állítjuk, hogy a Volvo egy adott kezelési célból jogos érdekeire támaszkodik, a Volvo álláspontja, hogy jogos érdekeit nem írják felül az ön érdekei, jogai, illetve jogosultságai, feltéve a következők meglétét: (i) átláthatóság a kezelési tevékenységre vonatkozóan, (ii) a Volvo alapértelmezett adatvédelmi beállításai, (iii) a Volvo rendszeres adatvédelmi felülvizsgálata és (iv) az ön kezelési tevékenységgel kapcsolatos jogai. Ha további információt szeretne kapni az érdekmérlegelési tesztről, kérjük, lépjen kapcsolatba a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.
 • Létfontosságú érdekek. A Volvo az ön és mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezelheti az ön személyes adatait, ha a Volvónak megalapozott oka van azt feltételezni, hogy az ön személyes adatainak ilyen kezelése megakadályozhatja vagy csökkentheti az önt vagy másokat érő jelentős potenciális kárt.

A Volvo az alábbi típusú adatokat kezelheti, amelyek önmagukban vagy más adatokkal kombinálva személyes adatoknak minősülhetnek, továbbá általános célokból, melyeket az alábbi 1. táblázat részletez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi lista kizárólag a példákat sorolja fel, mely nem teljes körű, továbbá a Volvo nem feltétlenül kezeli az alább felsorolt összes adattípust önre vonatkozóan, és a kezelés néhány célja átfedi egymást, továbbá több cél is indokolhatja az ön személyes adatainak általunk történő felhasználását.

1. táblázat – A személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kategóriái

A kezelés céljai

A kezelés jogalapja

 

Kapcsolattartási adatok, például név, beosztás, munkahely és e-mail-cím

 

 

 •   Lehetővé teszi a látogatók regisztrációját a Volvo látogató-nyilvántartási rendszereiben

 

 •   A látogatások általános adminisztrációja

 

 

 •    Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

Idővel kapcsolatos adatok, például a látogatás dátuma és időpontja

 

 •  Lehetővé teszi a látogatások idejének regisztrálását  

 

 

 

 •   Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

A jármű adatai, például a jármű rendszáma, amelyet ön a regisztrációkor megad

 

 •   Lehetővé teszi, hogy a látogató belépjen a parkolók területére

 

 

 

 •    Jogos érdek (a Volvo telephelyén tett látogatások kezelése)

 

 

Biztonsági adatok, például a belépési kártyák, a belépési jogok, valamint az ön számára biztosított belépési kártyák és belépési jogok használata

 

 

 •   Lehetővé teszi a látogató számára a Volvo létesítményeibe történő biztonságos belépést

 •   Lehetővé teszi a látogatók azonosítását és ellenőrzését

 

 

 •   Jogos érdek (a Volvo létesítményeibe való biztonságos belépés érdekében)

 

IT-vel kapcsolatos adatok, például felhasználói azonosító, jelszavak és bejelentkezési adatok a Volvo nyilvános hálózatainak használatához (adott esetben)

 

 

 •   Lehetővé teszi a Volvo nyilvános internetes hálózataiba történő belépést

 

 

 •   Jogos érdek (általánosságban a nyilvános internet-hozzáférés, az adatvédelem és a kiberbiztonság kezelése)

 

Képanyagok, például videofelvételek, amelyeket a Volvo Csoport-vállalat telephelyére telepített zárt láncú televíziós rendszerén (a továbbiakban: CCTV) rögzítenek, vagy más video- és kapcsolódó biztonsági/felügyeleti rendszerek, akár a Volvo Csoport telephelyén, amelyre vonatkozóan jogos érdekünk a megtekintés/elérés

 

 

 •   A biztonság és védelem kezelése a Volvo Csoport létesítményeiben

 

 

 

 •   Jogos érdek (a biztonság és védelem fenntartása, a csalások és lopások megelőzése, és (adott esetben) a szabályoknak való megfelelés elősegítése)

 

 

A CCTV-s megfigyelésről

A Volvo CCTV-s megfigyelést alkalmazhat (a fentiek szerint), amennyiben a törvény megengedi. A CCTV-s megfigyelést általában a Volvo telephelyéhez és berendezéseihez való illetéktelen hozzáférés ellenőrzésére és megakadályozására használjuk, azonban néhány országban az egészségügyi és biztonsági irányelvek és eljárások betartásának biztosítására, valamint a gyártás általános fejlesztésére is használható. A CCTV-s képeket és felvételeket biztonságosan tároljuk, és azokhoz kizárólag a „szükséges ismeret” elve alapján (például egy eset kivizsgálása miatt) férhetnek hozzá. 

A Volvo az ön személyes adatait öntől szerzi, vagy attól a személytől, akivel ön együtt meglátogat minket, mivel a látogatók megadhatják a látogatókból álló csoportjuk tagjainak nevét. Továbbá ha ön egy Volvo-alkalmazottat látogat meg, az a személy regisztráció céljából megadhatja az ön személyes adatait a recepción.

Egyes személyes adatok automatikusan előállíthatók a Volvo informatikai rendszeréből és CCTV-rendszereiből is, például a naplóinformációk és/vagy a képanyagok.

Ön önkéntesen ad meg minden személyes adatot a Volvo számára, azonban biztonsági okokból minden látogatónak regisztrálnia kell magát a Volvo Csoport telephelyén tett látogatások kapcsán. Ha nem kívánja megadni személyes adatait egy látogatás kapcsán, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk garantálni a Volvo Csoport telephelyébe történő belépést. 

Személyes adatait megoszthatjuk más Volvo Csoport-vállalatokkal és bizonyos típusú harmadik felekkel (az alábbiakban részletezzük), ami magában foglalhatja személyes adatainak más országokba történő továbbítását.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton belül

A Volvo Csoport egy globális szervezet, amelynek az egész világon vannak telephelyei, és az egész világon végez tevékenységeket, továbbá az ön személyes adatait nemzetközi szinten továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük a Volvo Csoport globális üzleti tevékenységi területén belül, valamint különböző szervezetei és kapcsolt vállalatai között.

Személyes adatainak más Volvo Csoport-vállalatoknak történő továbbítását (ideértve az EU/EGT-n belülről az EU/EGT-n kívülre történő továbbítást is) az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló vállalatközi megállapodás vagy más olyan mechanizmusok szabályozzák, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre jóváhagynak vagy elismernek. Az ilyen megállapodás tükrözi az európai adatvédelmi jogszabályokban (köztük az EU általános adatvédelmi rendeletében) foglalt előírásokat. Ennek a megállapodásnak a megléte azt jelenti, hogy a Volvo Csoport valamennyi szervezetének ugyanazokat a belső szabályokat kell betartania. Ez azt is jelenti, hogy az ön jogai változatlanok maradnak, függetlenül attól, hogy az adatokat a Volvo Csoport hol kezeli.

Személyes adatok megosztása a Volvo Csoporton kívüli harmadik felekkel

A Volvo amellett, hogy megoszthatja az ön személyes adatait a Volvo Csoport-vállalatok között a fentiek szerint, bizonyos típusú harmadik felekkel is megoszthatja azokat, beleértve a következőket:

 • Üzleti partnerek, mint például a Volvo Csoport beszállítói és szolgáltatói a termékek és szolgáltatások általuk a Volvo Csoport számára történő nyújtása kapcsán, például informatikai szolgáltatók.
 • Szakmai tanácsadók,mint például biztosítók, ügyvédek és más szakmai tanácsadók biztosítási kárigényekkel, auditokkal és tanácsadási szolgáltatások fogadásával kapcsolatban
 • Vészhelyzeti szolgáltatók, mint például a rendőrség, a tűzoltók, a mentők és a közúti segélyszolgálatok, hogy megvédjék az ön és mások létfontosságú érdekeit, például gyorssegélynyújtással kapcsolatban.
 • Törvény végrehajtási, szabályozó hatóságok és más állami és igazságszolgáltatási szervek olyan jogi kötelezettségek kapcsán, mint a bírósági végzések vagy a jogi jelentéstételi követelmények, vagy ha kivételes esetekben szükségesnek tartják ön vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

Bármely harmadik fél szolgáltatótól és szakmai tanácsadótól, akivel az ön személyes adatait közöljük, elvárható hogy megvédjék, valamint kötelesek megvédeni az ön személyes adatainak titkosságát és biztonságát, és az ön személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával használhatják fel.

Továbbá abban az esetben, ha az EU/EGT területén található bármely Volvo Csoport-vállalat személyes adatokat továbbít az EU/EGT területén kívüli külső harmadik feleknek, az érintett Volvo Csoport-vállalat meggyőződik arról, hogy léteznek megfelelő biztosítékok, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak az ön személyes adatai számára, amint azt a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok (beleértve az EU általános adatvédelmi rendeletét) előírják. Ez magában foglalhatja például az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy más olyan mechanizmusok alkalmazását, amelyeket az illetékes hatóságok időről időre elismernek vagy jóváhagynak.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Volvo hogyan osztja meg az ön személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba a VOLVO Csoport adatvédelmi tisztviselőjével a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo megfelelő és észszerű jogi, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, ideértve az informatikai és a fizikai biztonsági intézkedéseket is a személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Ezek az intézkedések arányosak a személyes adatok kezelése által jelentett kockázatokkal és a személyes adatok érzékenységével, és figyelembe veszik az alkalmazandó helyi jogszabályok követelményeit. Ezenkívül az intézkedések folyamatos javítás alatt állnak, a rendelkezésre álló biztonsági termékek és szolgáltatások fejlesztésével összhangban.

A Volvo megköveteli, hogy a Volvo-rendszerek használata során minden személy betartsa a személyes adatokkal kapcsolatos alkalmazandó biztonsági irányelveket. 

A Volvo általában az ön látogatását követően legfeljebb két (2) évig kezeli az ön személyes adatait. Ezt az időszakot követően a Volvo kizárólag akkor kezeli a személyes adatokat, ha az egy tényleges vagy várható jogi vita vagy követelés esetén a helyi jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy bármely jogi követelmény teljesítéséhez szükséges lehet.

Ön jogosult lehet a következőkre, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és előírások ezt előírják:

 • Hozzáférést kérhet azon személyes adataihoz, amelyeket a Volvo kezel: e jog értelmében ön megtudhatja, hogy rendelkezünk-e önről személyes adatokkal, és ha igen, akkor tájékoztatást kérhet a személyes adatok egyes részeiről és kategóriáiról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését: e jog értelmében ön jogosult személyes adatainak helyesbíttetésére, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 • Kifogásolhatja személyes adatai kezelését: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo ne kezelje tovább az ön személyes adatait.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését: e jog értelmében kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését, beleértve azokat az eseteket is, amikor ilyen személyes adatokra már nincs szükség a célok eléréséhez.
 • Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását: e jog értelmében kérheti, hogy a Volvo csak korlátozott körülmények között kezelje az ön személyes adatait, beleértve az ön beleegyezését is.
 • Kérheti személyes adatainak hordozhatóságát: e jog értelmében másolatot kérhet a személyes adatairól (hordozható és ha ez műszakilag megvalósítható, könnyen használható formátumban), vagy kérheti a Volvót, hogy továbbítsa ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek.
 • Abban az esetben, ha az ön személyes adatainak vagy azok egy részének általunk történő kezelése az ön beleegyezésén alapul, bármikor visszavonhatja beleegyezését, amely esetben a Volvo leállítja az ön személyes adatainak vagy azok vonatkozó részének további kezelését (azonban az ilyen visszavonás nem befolyásolja a visszavonást megelőző adatkezelési tevékenységek jogszerűségét).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Volvo nem mindig köteles teljesíteni a törlés, korlátozás, kifogásolás vagy adathordozhatóság iránti kérelmet. A Volvo a saját kötelezettségei alapján, eseti alapon vizsgálhatja meg a fenti jogok teljesítésének megtagadását.

Ezenkívül jogában áll panaszt tenni az ön személyes adatainak Volvo általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Ha további információra van szüksége ezekről a jogokról és azok gyakorlásáról, forduljon a Volvo Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez a fent megadott elérhetőségeken keresztül.

A Volvo arra ösztönzi önt, hogy időről időre tekintse át az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje annak bármilyen módosítását.

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint módosítsuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amikor ezt megtesszük, a jelen adatvédelmi nyilatkozat tetején feltüntetjük az ilyen módosítások végrehajtásának és/vagy hatálybalépésének dátumát.