Persónuverndaryfirlýsing fyrir fulltrúa viðskiptavinar

 

Útgefið og gildir frá og með 2023/09/01

Þessi yfirlýsing inniheldur upplýsingar um úrvinnslu fyrirtækis sem er hluti af Volvo Group á persónuupplýsingum viðskiptavina sinna og hugsanlegra viðskiptavina („persónuverndaryfirlýsing“). Ef þú ert, eða hefur verið, einstaklingur eða starfsmaður fyrirtækis sem hefur keypt eða leigt, eða tekið á kaupleigu, vöru eða þjónustu eða beðið um tilboð sem hugsanlegur viðskiptavinur fyrirtækis innan Volvo Group kunnum við að vinna úr persónuupplýsingum þínum.

Að því er varðar þessa tilkynningu merkir „Volvo Group“ AB Volvo (publ.) og fyrirtæki sem eru beint eða óbeint undir stjórn AB Volvo, meðal annars fyrirtæki sem tilheyra einhverjum af helstu rekstrarsviðum og vörubíladeild Volvo Group (eins og þær kunna að vera á hverjum tíma), svo sem Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions og Volvo Energy.

Þessi persónuverndaryfirlýsing á aðeins við þegar fyrirtæki sem er hluti af Volvo Group safnar eða vinnur á annan hátt úr persónuupplýsingum í eigin þágu (þ.e. þegar fyrirtæki innan Volvo Group (eingöngu eða ásamt öðrum aðilum) er ábyrgðaraðili gagna og ákvarðar því tilganginn með úrvinnslu persónuupplýsinga og aðferðirnar sem notaðar eru).

Athugaðu að þessi persónuverndaryfirlýsing tekur ekki til úrvinnslu á persónuupplýsingum sem tengjast ökutækjum. Slík vinnsla heyrir undir persónuverndaryfirlýsinguna fyrir stjórnendur og ökumenn [tengill].

Þessi persónuverndaryfirlýsing á ekki við þegar fyrirtæki innan Volvo Group safnar eða vinnur á annan hátt úr persónuupplýsingum fyrir hönd annars fyrirtækis, svo sem óháðra söluaðila Volvo Group, innflytjenda, birgja og viðskiptavina.

Til viðbótar við þessa persónuverndaryfirlýsingu kunna einhver upplýsingatæknikerfi, forrit og ferli fyrirtækis innan Volvo Group að hafa eigin persónuverndaryfirlýsingar sem innihalda frekari upplýsingar um þær persónuupplýsingar sem safnað er og hvernig þær eru geymdar, notaðar og fluttar.

Velja tungumál

Það fyrirtæki Volvo Group sem þú, fyrir eigin hönd eða fyrir hönd vinnuveitanda, hefur keypt eða leigt, eða tekið á kaupleigu vöru eða þjónustu af (sem hér eftir nefnist „Volvo“) er ábyrgðaraðili persónuupplýsinganna sem Volvo aflar frá þér og eftir leiðunum sem lýst er hér á eftir.

„Ábyrgðaraðili“ þýðir að það er Volvo sem ákveður tilganginn með og aðferðina við úrvinnslu persónuupplýsinga. Volvo ber ábyrgð á úrvinnslu persónuupplýsinga samkvæmt þar að lútandi gagnaverndarlögum og -reglugerðum.

Ef þú hefur spurningar um úrvinnslu persónuupplýsinga skaltu hafa samband við persónuverndarfulltrúa Volvo Group á netfanginu gpo.office@volvo.com eða með því að hringja eða skrifa til:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Svíþjóð
+46 (0)31 66 00 00

Að því er varðar þessa persónuverndaryfirlýsingu eru „persónuupplýsingar“ allar upplýsingar sem varða tiltekinn einstakling eða sem auðkenna eða gætu auðkennt tiltekinn einstakling. Með öðrum orðum er um að ræða sérhverjar upplýsingar sem má rekja til þín.

Að því er varðar þessa persónuverndaryfirlýsingu á hugtakið „vinna úr“ eða „úrvinnsla“ við um hvers kyns notkun á persónuupplýsingum, meðal annars þegar þeim er safnað eða þær skráðar, flokkaðar, geymdar, aðlagaðar eða þeim breytt, fluttar, gerðar aðgengilegar, aðgangur að þeim hindraður, þær afmáðar eða þeim eytt.

Lagagrundvöllur

Volvo kann að vinna úr persónuupplýsingum þínum á grundvelli einnar eða fleiri eftirtalinna lagalegra forsendna, sjá einnig frekari upplýsingar hér að neðan.

 • Samningsbundin skylda Volvo kann að vinna úr gögnunum þínum ef slík vinnsla er nauðsynleg til að uppfylla samningsbundna skyldu gagnvart þér, til dæmis til að uppfylla skilmála og skilyrði pöntunar eða þjónustusamnings sem þú eða vinnuveitandi þinn hefur undirritað.

 • Lagaleg skuldbinding. Volvo kann að vinna úr persónuupplýsingum þínum ef slík vinnsla er nauðsynleg til að uppfylla lagalega skuldbindingu, til dæmis til að framfylgja dómsúrskurði eða uppfylla tilkynningarskyldu.

 • Lögmætir hagsmunir. Volvo kann að vinna úr persónuupplýsingum þínum ef slík úrvinnsla er nauðsynleg í þágu lögmætra hagsmuna Volvo eða þriðja aðila. Yfirleitt telst það til lögmætra hagsmuna Volvo að annast daglegan rekstur, þar með talið að rækta viðskiptatengsl, en einnig, í víðari skilningi, að þróa frekar þær vörur og þá þjónustu sem fyrirtækið býður (eitt og sér eða í tengslum við þriðju aðila) ásamt því að þróa nýjar og framsæknar vörur og þjónustu.

  Þegar tekið er fram í þessari yfirlýsingu að tilgangurinn með tiltekinni úrvinnslu sé byggður á lögmætum hagsmunum Volvo lítur Volvo svo á að hagsmunir, réttindi eða frelsi þitt vegi ekki þyngra en lögmætir hagsmunir Volvo með tilliti til (i) gagnsæis Volvo um úrvinnsluna, (ii) innbyggðrar og sjálfgefinnar persónuverndar Volvo (e. privacy by design), (iii) reglulegra persónuverndarúttekta Volvo og (iv) réttindanna sem þú nýtur hvað úrvinnsluna varðar. Þú getur fengið frekari upplýsingar um þetta mat á vægi með því að nota ofangreindar samskiptaupplýsingar til að hafa samband við persónuverndarfulltrúa Volvo Group.

 • Grundvallarhagsmunir. Volvo kann að vinna úr persónuupplýsingum þínum til að vernda grundvallarhagsmuni þína og annarra ef Volvo hefur gildar ástæður til að ætla að slík úrvinnsla persónuupplýsinga kunni að koma í veg fyrir eða draga úr hættu á að þú eða aðrir verði fyrir skaða.
 • Samþykki. Volvo kann að biðja um skýrt samþykki þitt til að meðhöndla tilteknar persónuupplýsingar, til dæmis til notkunar í markaðssetningu. Slíkt samþykki er valfrjálst og algjörlega undir þér komið.

Volvo kann að vinna úr eftirtöldum gagnaflokkum sem, einir og sér eða ásamt öðrum gögnum, kunna að teljast til persónuupplýsinga og í þeim almenna tilgangi sem tilgreindur er í töflu 1 hér á eftir.

Volvo mun ekki endilega vinna úr öllum gögnum sem tilgreind eru hér á eftir og tilgreindur tilgangur úrvinnslu kann að skarast og ef til vill er margþættur tilgangur sem réttlætir notkun okkar á persónuupplýsingum þínum.

Tafla 1 – Flokkar, tilgangur og lagalegar forsendur úrvinnslu

Flokkar persónuupplýsinga

Tilgangur úrvinnslu

Lagalegar forsendur úrvinnslu

Upplýsingar um tengilið, eins og nafn, netfang, heimilisfang og símanúmer, aðstandendur, vegabréf og auðkennisupplýsingar

 

 • Staðfesting auðkennis
 • Að gera kleift að halda skrá yfir fulltrúa viðskiptavina og hugsanlegra viðskiptavina í CRM-kerfum Volvo
 • Að gera kleift að veita vörur, þjónustu, viðburði og viðskipti
 • Að gera kleift að gera tilboð, verðtilboð og veita vörur og þjónustu
 • Að gera kleift að kalla inn vörur og afgreiða kröfur vegna vara (svo sem ábyrgðarkröfur og skaðsemisábyrgðarkröfur)
 • Að gera kleift að miðla kynningar- og markaðsefni (svo sem fréttabréfum, upplýsingaefni, kynningar- og auglýsingaefni, boðum á viðburði o.s.frv.)
 • Að gera kleift að gera notendakannanir (svo sem um ánægju umboðsaðila, vörugæði og umbætur á ferlum)
 • Að gera kleift að veita upplýsingar um opna kóða fyrir tilteknar vörur með tilstilli samþykktra Volvo-ferla
 • Gerð umsókna um útflutningsleyfi
  Greina, koma í veg fyrir og tilkynna um svik og afbrot (þ.m.t. peningaþvætti)

 

 • Sala á eignarhaldi af hvaða toga sem er með þjónustu- eða fjármögnunarsamningi („aðgerðir“ á fjármálamarkaði)
 • Sala viðskiptakrafa
 • Meðhöndlun tilkynninga sem berast í uppljóstrunargátt

 • Meðhöndlun mögulegra eða staðfestra hagsmunaárekstra

 

 • Sjá um skimun viðskiptafélaga
 • Samningsbundin skylda (til að stjórna framboði á vörum og þjónustu og ábyrgðarkröfum)
 • Lagaleg skylda (til að stjórna innköllunum og kröfum sem tengjast skaðsemisábyrgð)
 • Lögmætir hagsmunir (til að rækta viðskiptatengsl)
 • Lögmætir hagsmunir (til að annast upplýsingabeiðnir viðskiptavina)

 

 

Gögn um fyrirtæki, eins og heiti fyrirtækis, stjórn fyrirtækis, starfsstöðu, vinnustað og land

 

 

 • Að gera kleift að halda skrá yfir fulltrúa viðskiptavina í CRM-kerfum Volvo
 • Meðhöndlun tilkynninga sem berast í uppljóstrunargátt
 • Meðhöndlun mögulegra eða staðfestra hagsmunaárekstra
 • Sjá um skimun viðskiptafélaga

 

 • Lögmætir hagsmunir (til að rækta viðskiptatengsl)
 • Lagaleg skylda (framkvæma skimun viðskiptafélaga)

 

 

Einstaklingsbundin gögn, svo sem valið tungumál, ljósmynd/myndskeið, fatastærð og matarval


 • Greiða fyrir samskiptum og markaðssetningu.
 • Til að gera kleift að eiga samskipti á völdu tungumáli
 • Að gera kleift að veita þjónustu sem er sniðin að þörfum hvers og eins (svo sem varning í réttri stærð)

 

 • Lögmætir hagsmunir (til að rækta viðskiptatengsl)

 

 • Samþykki (þegar talið er að þess sé þörf til að rækta viðskiptatengsl)

 

 

 

Tölvugögn, svo sem notendaauðkenni, aðgangsorð, heimildir, stillingar og aðrar eigindir sem tengjast notandareikningnum þínum, innskráningarupplýsingar og gögn og skráningar um notkun á upplýsingatæknibúnaði, forritum eða þjónustu Volvo

 


 • Að gera kleift að nota forrit og kerfi sem tengjast viðskiptavinum Volvo
 • Að gera kleift að miðla kynningar- og markaðsefni (svo sem fréttabréfum, upplýsingaefni, kynningar- og auglýsingaefni, boðum á viðburði o.s.frv.)
 • Rannsóknir og þróunarstarfsemi til að sannreyna, villuprófa, bæta og halda við vörum, lausnum, þjónustu og forritum og til þess að þróa nýjar vörur, lausnir, þjónustu og forrit

 • Samningsbundin skylda (til að veita umsamda þjónustu)
 • Lögmætir hagsmunir (til að stjórna aðgangi viðskiptavinar, greina notkun auk þess að viðhalda og þróa vörur, lausnir, þjónustu og forrit, gagnavernd og almennt netöryggi)Sértákn ökutækja,
svo sem auðkenni ökutækis (verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) og auðkenni undirvagns), IP-tala, MAC-vistfang, númer SIM-korts, IMEI-númer)

 

 

 • Að gera kleift að veita upplýsingar um opna kóða fyrir tilteknar vörur með tilstilli samþykktra Volvo-ferla

 

 

 • Lögmætir hagsmunir (til að annast upplýsingabeiðnir viðskiptavina)

 

 

Gögn um framleiðslu/viðgerðir/þjónustu, svo sem rakning og skráning aðgerða (þar á meðal ábyrgðarkrafna) þinna sem tengjast framleiðslu, viðhaldi, viðgerðum eða þjónustu vara

 

 • Að gera kleift að leysa gæðamál sem tengjast vörum/þjónustu Volvo vegna notkunar á gögnum sem tengjast ökutæki/vöru eða gögnum sem ökutæki/vara sendir frá sér.
 • Að gera kleift að afgreiða ábyrgðarkröfur og mál sem varða skaðsemisábyrgð

 

 

 • Samningsbundin skylda (til að annast ábyrgðarkröfur og þjónustu- og viðgerðarskuldbindingar)
 • Lagaleg skylda (til að stjórna innköllunum og málum sem tengjast skaðsemisábyrgð)

 

 

Myndefni, svo sem myndbandsupptökur sem teknar eru upp í lokuðu myndbandsupptökukerfi („CCTV“) fyrirtækis innan Volvo Group sem komið hefur verið upp í húsnæði fyrirtækisins eða í öðrum myndbandskerfum eða tengdum öryggis-/eftirlitskerfum, hvort sem þau eru í húsnæði Volvo Group eða ekki.

 

 

 • Að stýra öryggismálum á starfsstöðvum Volvo Group

 

 

 • Lögmætir hagsmunir (til að viðhalda öryggi, koma í veg fyrir svik eða þjófnað og (eftir atvikum) stuðla að reglufylgni)


Fjárhagsupplýsingar,
eins og upplýsingar um skuldfærslur og greiðslur (þ.m.t. greiðslur, skuldfærslur og gjaldþrota-/skuldaferla, málaferli eða löggæsluaðgerðir sem þig varða) og upplýsingar um bankareikning

 

 • Að gera kleift að greiða fyrir vörur og þjónustu
 • Framkvæma greiðslumat
 • Tilkynna um og stjórna vanskilagreiðslum
 • Sala á eignarhaldi af hvaða toga sem er með þjónustu- eða fjármögnunarsamningi („aðgerðir“ á fjármálamarkaði)
 • Sala viðskiptakrafa

 

 • Samningsbundin skylda (til að stýra umsömdum greiðslum)

 

 

 

Samningsgögn, svo sem innkaupapantanir, samningar og annars konar samkomulag á milli þín og Volvo

 

 • Að gera kleift að nota þjónustu til að halda utan um samninga
 • Tilkynna um og stjórna vanskilagreiðslum
 • Sala á eignarhaldi af hvaða toga sem er með þjónustu- eða fjármögnunarsamningi („aðgerðir“ á fjármálamarkaði)
 • Sala viðskiptakrafa

 

 • Samningsbundin skylda (til að stjórna samningsbundnum skyldum, svo sem að veita vörur og þjónustu)

 

 

Gögn sem tengjast leigu/kaupleigu/leigutöku/notkun/láni á ökutæki eins og númer ökuskírteinis og stöðu þess, númeraplötu

 • Greiða fyrir leigu- og kaupleiguþjónustu
 • Lán ökutækja Volvo í rannsóknar- og þróunarskyni
 • Efna samning
 • Lögmætir hagsmunir

 

Gögn er varða afbrot og svik (í flestum tilvikum fengin frá stofnunum sem vinna gegn svikum og fyrirtækjum sem veita upplýsingar um skuldastöðu)

 • Koma í veg fyrir svik og afbrot (þ.m.t. peningaþvætti)
 • Greina svik og afbrot (þ.m.t. peningaþvætti)
 • Tilkynna um svik og afbrot (þ.m.t. peningaþvætti)
 • Meðhöndlun tilkynninga sem berast í uppljóstrunargátt
 • Lögmætir hagsmunir
 • Lagaleg skuldbinding

 

Gögn er varða skimun og refsiaðgerðir þ.m.t. neikvæð fréttaumfjöllun, uppröðun á listum yfir refsiaðgerðir, vöktunarlistum, opinber embætti, raunverulegir eigendur fyrirtækis viðskiptavinar, upplýsingar um viðtakanda gjafa/gestristni (eins og nafn, fyrirtæki/atvinnuveitandi, þátttaka einhvers embættismanns, hlutverk)

 • Skima eftir refsiaðgerðum samkvæmt gildandi útflutningsstjórnunarlögum 
 • Framkvæma skimun og áreiðanleikakönnun viðskiptafélaga
 • Fyrirbyggja og greina spillingu og hagsmunaárekstra
 • Meðhöndlun tilkynninga sem berast í uppljóstrunargátt
 • Lagaleg skuldbinding
 • Lögmætir hagsmun

 

Gögn um notkun: gögn um notkun þína á vöru eða þjónustu, þ.m.t. vanaverk og venjur (sem eru ekki fengin úr fjarvirknigögnum)

 • Gerð umsókna um útflutningsleyfi
 • Fylla út vottorð notanda
 • Þróun á vörum og þjónustu
 • Útvega þjónustu, þ. á m. „Búnað sem þjónustu“

 

 • Bjóða tiltekna eða sérsniðna fjármálagerninga eða -þjónustu
 • Framkvæma greiðslumat
 • Fínstilla aðgerðir viðskiptavinar
 • Velja ökutæki af réttri tegund fyrir ætlaða notkun

 

 • Lögmætir hagsmunir
 • Efna samning
 • Lagaleg skuldbindin

 

Tryggingatengd gögn eru meðal annars slys, nafn tryggingafélags o.s.frv. 

 • Meðhöndla kröfur
 • Að þróa og bjóða tryggingavörur og -þjónustu, meðal annars „tengda tryggingu“
 • Lögmætir hagsmunir
 • Efna samning


Sér í lagi varðandi tiltekna flokka persónuga
gna

Sérstaklega skal tekið fram að sumir þættir heilsu- og öryggisupplýsinga kunna að teljast til sérstakra flokka persónuupplýsinga í skilningi gildandi persónuverndarlaga, sem meðhöndla skal af sérstakri gát og sem krefjast aukinna verndarráðstafana. Volvo vinnur aðeins úr sérstökum flokkum persónuupplýsinga ef Volvo hefur lagalega skyldu eða lögmæta viðskiptaþörf til að vinna úr slíkum upplýsingum (meðal annars vegna varúðarráðstafana til að hafa stjórn á útbreiddum neyðartilvikum sem varða lýðheilsu). Í slíkum tilvikum munum við upplýsa þig og (ef lög kveða á um það) leita eftir skýru leyfi þínu til að vinna úr slíkum upplýsingum. Hafðu í huga að það er ekki skilyrði fyrir samningnum okkar á milli að þú samþykkir beiðnir okkar um samþykki.

Nánar tiltekið um eftirlitsmyndavélar

Volvo kann að notast við eftirlitsmyndavélar (CCTV) (samkvæmt áðurnefndri skilgreiningu) þar sem lög leyfa. Eftirlitsmyndavélar eru yfirleitt notaðar til að stýra aðgangi og koma í veg fyrir óheimilan aðgang að húsnæði og búnaði Volvo en í sumum löndum kunna þær einnig að vera notaðar til að tryggja að farið sé að heilbrigðis- og öryggisleiðbeiningum og -verkferlum og í almennum umbótatilgangi. Myndir og upptökur úr eftirlitsmyndavélum eru varðveittar með öruggum hætti og aðeins aðgengilegar þeim sem þurfa aðgang (til dæmis til þess að rannsaka atvik).

Nánar tiltekið um sjálfvirka ákvarðanatöku

Volvo innir ekki reglulega og kerfisbundið af hendi sjálfvirkar ákvarðanatökur sem hafa lagaleg eða álíka marktæk áhrif á einstaklinga. Eigir þú í samskiptum við Volvo-fyrirtæki sem innir slíka sjálfvirka ákvarðanatöku af hendi ættir þú að fá sérstaka tilkynningu með upplýsingum um sjálfvirku ákvarðanatökuna.

Volvo aflar fyrst og fremst persónuupplýsinga frá þér eða vinnuveitanda þínum eða þriðja aðila sem við stundum viðskipti við (miðlara, söluaðila, sölufulltrúa o.s.frv.) eða öðrum aðilum sem við fáum gögn frá, á borð við fjármála- og skuldfærslu- og afbrotatengd gögn frá aðilum sem veita upplýsingar um fjárhagsstöðu, fyrirtækjum sem veita upplýsingar um skuldastöðu og stofnunum sem vinna gegn svikum. Slíkir þriðju aðilar eru ábyrgir fyrir því að tryggja að þeir hafi rétt til að nota og deila upplýsingum um þig með öðrum áður en þeir deila upplýsingunum með okkur.

Einnig kann upplýsingatæknikerfi Volvo, eða sambærileg kerfi, að senda frá sér sumar persónuupplýsingar sjálfkrafa, til dæmis þegar notendaauðkenni fyrir Volvo-kerfi er búið til.

Fyrir utan tilteknar upplýsingar sem lög kveða á um er þér í sjálfsvald sett hvort þú veitir Volvo einhverjar persónuupplýsingar.

Athugaðu að Volvo verður að vinna úr tilteknum persónuupplýsingum til þess að geta átt samskipti við viðskiptavini í viðskiptalegum tilgangi og samningsbundnar skyldur. Séu persónuupplýsingar ekki veittar gæti það komið í veg fyrir afgreiðslu og afhendingu á vörum og þjónustu sem þú eða vinnuveitandi þinn kann að vænta frá Volvo.

Persónuupplýsingum þínum kann að vera deilt með öðrum fyrirtækjum innan Volvo Group og með tilteknum flokkum þriðju aðila (samkvæmt frekari skilgreiningu hér á eftir), sem kann að fela í sér flutning persónuupplýsinganna til annarra landa.

Persónuupplýsingum deilt innan Volvo Group

Volvo Group er alþjóðlegt fyrirtæki með skrifstofur og starfsemi um allan heim og persónuupplýsingarnar þínar kunna að vera fluttar eða gerðar aðgengilegar á heimsvísu í alþjóðlegum rekstri og á milli ýmissa eininga og hlutdeildarfélaga Volvo Group. Sérhver flutningur persónuupplýsinga til annarra fyrirtækja innan Volvo Group (þar á meðal flutningur frá löndum innan ESB/EES til landa utan ESB/EES) lýtur millifyrirtækjasamningi sem byggir á samþykktum föstum samningsákvæðum ESB eða annarri tilhögun sem viðkomandi yfirvöld viðurkenna eða samþykkja á hverjum tíma. Samningurinn samræmist kröfum evrópskra gagnaverndarlaga (þar á meðal almennu persónuverndarreglugerðarinnar). Samningurinn tryggir að allar einingar innan Volvo Group þurfa að fara eftir sömu innri reglum. Þetta þýðir einnig að réttindi þín eru þau sömu hvar sem Volvo Group vinnur úr upplýsingunum þínum.

Persónuupplýsingum deilt með þriðja aðila utan Volvo Group

Auk þess að deila persónuupplýsingum á milli fyrirtækja innan Volvo Group eins og tilgreint er hér að ofan kann Volvo einnig að deila persónuupplýsingum með tilteknum flokkum þriðju aðila, þar á meðal:

 • Viðskiptafélögum, svo sem birgjum og þjónustuveitendum Volvo Group, í tengslum við vörurnar og þjónustuna sem þeir veita Volvo Group, til dæmis þjónustuveitendum á sviði upplýsingatækni og flutninga (þ.m.t. toll og viðskipti) og milliliðum.
 • Óháðum söluaðilum, svo sem umboðsaðilum Volvo Group, í þeim tilgangi að sinna og þróa viðskiptasamband (þ.m.t. ábyrgðarkröfur) við viðskiptavin eða hugsanlegan viðskiptavin.
 • Ráðgjöfum, svo sem vátryggjendum, lögfræðingum og öðrum ráðgjöfum í tengslum við vátryggingarkröfur, úttektir og ráðgjafarþjónustu sem veitt er.
 • Mótaðilum og ráðgjöfum þeirra, svo sem í tengslum við viðskipti og önnur verkefni eða samstarf (þar á meðal samruna og kaup. Tryggingafélög).
 • Neyðarþjónustuaðilum, svo sem lögreglu, slökkviliði, sjúkraflutningaþjónustu og vegaaðstoð til þess að vernda lífshagsmuni þína og annarra, til dæmis í tengslum við neyðaraðstoð.

Stjórnvöldum:

 • Hvað löggæslu varðar: eftirlitsyfirvöldum og öðrum opinberum stofnunum og handhöfum dómsvalds í tengslum við lagaskyldur á borð við dómsúrskurði eða lögbundna tilkynningarskyldu eða ef slíkt telst nauðsynlegt í undantekningartilvikum til þess að vernda grundvallarhagsmuni þína eða annarra.
 • Yfirvöld sem hafa umsjón með útflutningi og tollafgreiðslu
 • Yfirvöld sem krefjast persónuupplýsinga til að veita aðgang að húsakynnum þar sem aðgangur er takmarkaður

Viðskiptafélagar og aðrir hagsmunaaðilar: 

 • fyrirtæki sem veita upplýsingar um fjárhagsstöðu/skuldastöðu, 
 • innheimtufyrirtæki
 • stofnanir sem vinna gegn svikum, 
 • bankar og samstarfsaðilar á fjármálamörkuðum
 • tryggingafélög, tryggingamiðlarar og tjónamatsmenn

Öllum þjónustuveitum þriðju aðila sem fá aðgang að persónuupplýsingum þínum er skylt að standa vörð um leynd og öryggi persónuupplýsinganna og þeim er aðeins heimilt að nota persónuupplýsingarnar í samræmi við gildandi gagnaverndarlög og -reglugerðir.

Fari svo að fyrirtæki innan Volvo Group innan ESB/EES flytji persónuupplýsingar til utanaðkomandi þriðju aðila utan ESB/EES mun viðkomandi fyrirtæki innan Volvo Group enn fremur ganga úr skugga um að gerðar hafi verið viðeigandi verndarráðstafanir til að verja persónuupplýsingar þínar með fullnægjandi hætti samkvæmt gildandi gagnaverndarlögum (þar á meðal almennri persónuverndarreglugerð ESB). Á meðal slíkra ráðstafana eru föst samningsákvæði sem ESB hefur viðurkennt eða álíka tilhögun sem viðkomandi yfirvöld viðurkenna eða samþykkja hverju sinni.

Ef þú hefur spurningar um hvernig Volvo deilir persónuupplýsingunum þínum skaltu hafa samband við persónuverndarfulltrúa VOLVO Group með því að nota ofangreindar samskiptaupplýsingar.

Volvo beitir viðeigandi og eðlilegum lagalegum, tæknilegum og skipulagslegum öryggisráðstöfunum, meðal annars hvað varðar öryggi í upplýsingatækni og efnislegt öryggi, til þess að vernda persónuupplýsingar með fullnægjandi hætti.

Þessar ráðstafanir hæfa áhættunni sem úrvinnsla persónuupplýsinga hefur í för með sér og viðkvæmu eðli persónuupplýsinganna og samræmast kröfum gildandi laga á hverjum stað. Auk þess eru stöðugar endurbætur gerðar á ráðstöfunum í samræmi við þróun tiltækra öryggisvara og -þjónustu.

Volvo krefst þess að allir einstaklingar sem nota kerfi Volvo fylgi viðeigandi öryggisreglum hvað varðar persónuupplýsingar. 

Volvo varðveitir persónuupplýsingar þínar meðan lögmætur viðskiptalegur tilgangur með því er fyrir hendi (til dæmis með hliðsjón af samningstímabilum, kröfum varðandi ábyrgðir og skaðsemisábyrgð, lögbundinni tilkynningarskyldu og/eða varðveislukröfum vegna mögulegra deilumála).

Þar sem gildandi gagnaverndarlög og -reglugerðir leyfa kannt þú að hafa rétt til þess að:

 • Fara fram á að fá aðgang að persónuupplýsingunum um þig sem Volvo vinnur úr: þessi réttindi veita þér rétt til að vita hvort við höfum persónuupplýsingar um þig undir höndum og, ef svo er, fá upplýsingar um og afrit af tilteknum gögnum og flokkum persónuupplýsinga.

 • Fara fram á að persónuupplýsingar þínar séu leiðréttar: þessi réttindi veita þér rétt til að láta leiðrétta persónuupplýsingar þínar ef þær eru ónákvæmar eða ófullnægjandi.

 • Andmæla úrvinnslu persónuupplýsinga þinna (fyrir beina markaðssetningu og í öðrum tilgangi): þessi réttindi veita þér rétt til að krefjast þess að Volvo vinni ekki frekar úr persónuupplýsingum þínum.

 • Fara fram á að persónuupplýsingar þínar séu afmáðar eða þeim eytt: þessi réttindi veita þér rétt til að fara fram á að persónuupplýsingar þínar séu afmáðar eða þeim eytt, þar á meðal í tilfellum þar sem ekki er lengur þörf á slíkum persónuupplýsingum til að ná fram tilætluðum tilgangi.

 • Fara fram á að úrvinnsla persónuupplýsinga þinna sé takmörkuð: þessi réttindi veita þér rétt til að krefjast þess að Volvo vinni aðeins úr persónuupplýsingum þínum við takmarkaðar aðstæður, þar á meðal með samþykki þínu.

 • Fara fram á flutning eigin persónuupplýsinga: Þessi réttindi veita þér rétt til að fá afrit (á færanlegu og, sé það tæknilega mögulegt, aðgengilegu formi) af persónuupplýsingunum þínum, eða fara fram á að Volvo sendi slíkar persónuupplýsingar til annars ábyrgðaraðila gagna.

 • Sé úrvinnsla okkar á persónuupplýsingunum þínum, eða hluta þeirra, byggð á samþykki þínu getur þú hvenær sem er dregið samþykki þitt til baka, en þá hættir Volvo allri frekari úrvinnslu á persónuupplýsingunum þínum eða viðkomandi hluta þeirra (slík afturköllun á samþykki hefur þó ekki áhrif á lögmæti gagnaúrvinnslunnar sem fór fram áður en samþykkið var afturkallað).

Tekið skal fram að Volvo er ef til vill ekki alltaf skylt að verða við beiðni um eyðingu eða takmörkun, andmælum eða beiðni um flutning gagna. Lagaskyldur Volvo og undantekningar á slíkum réttindum kunna að vera metnar í hverju tilviki fyrir sig.

Þú hefur einnig rétt til að leggja allar kvartanir vegna úrvinnslu Volvo á persónuupplýsingum þínum fram til eftirlitsstofnunar. Frekari upplýsingar um þessi réttindi og hvernig hægt er að nýta þau má fá með því að nota ofangreindar samskiptaupplýsingar til að hafa samband við persónuverndarfulltrúa Volvo Group.

Volvo mælir með því að fara yfir þessa persónuverndaryfirlýsingu reglulega til að fylgjast með því hvort einhverjar breytingar verði á henni.

Við áskiljum okkur rétt til að breyta þessari persónuverndaryfirlýsingu eftir þörfum. Þegar við gerum það skráum við dagsetninguna þegar slíkar breytingar eru gerðar og/eða taka gildi framarlega í þessari persónuverndaryfirlýsingu.