PRIVATUMAS

This version was published, and is valid from, 2021/05/13

 

„Volvo Group“ privatumą vertina rimtai. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą mumis, kurį parodote mums suteikdami savo asmens informaciją. Mes visada naudojame jūsų asmens informaciją tik sąžiningu ir vertu pasitikėjimo būdu.

 Mes visada jus skaidriai informuosime apie tai, kokią informaciją mes renkame, ką su ja darome, su kuo ja dalijamės ir į ką turėtumėte kreiptis, jei jums kiltų klausimų.

 

Pasirinkite kalbą

Privatumo politika

Bendroji svetainės privatumo informacija

„Volvo Group“ interneto svetainę galite naudoti neatskleisdami savo tapatybės. Toliau išsamiai aprašoma informacija, kurią paprastai renkame, kai lankotės svetainėse. Jei užsiregistruosite naudotis kuria nors iš mūsų paslaugų arba kreipsitės į mus naudodamiesi formomis, jose bus pateikta išsami informacija apie tai, kaip tvarkomi su jūsų registracija susiję jūsų duomenys.

Valdytojo ir grupės privatumo pareigūno tapatybė bei kontaktiniai duomenys

„AB Volvo“ (VOLVO), kaip asmens duomenų valdytojas, yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į VOLVO grupės privatumo pareigūną adresu gpo.office@volvo.com, telefonu arba paštu adresu

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija) 

+46 (0)31 66 00 00 

Kokių kategorijų asmens duomenis, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu VOLVO tvarko?

Kai pasiekiate bet kurią VOLVO svetainę, jūsų interneto naršyklė yra techniškai sukonfigūruota taip, kad į mūsų interneto serverį automatiškai perduotų toliau nurodytus duomenis („žurnalo duomenis“), kuriuos mes tada kaupiame žurnalo failuose:

  • Prieigos data;
  • Prieigos laikas;
  • Nukreipiančiosios svetainės URL;
  • Nuskaitytas failas;
  • Perduotų duomenų kiekis;
  • Naršyklės tipas ir versija;
  • Operacinė sistema;
  • IP adresas;
  • Jūsų interneto prieigos teikėjo domeno vardas.

Tai yra tik tokia informacija, pagal kurią jūsų tapatybės nustatyti negalima. Ši informacija reikalinga techniniams tikslams, kad būtų tinkamai pateiktas jūsų reikalaujamas turinys. Naudojantis interneto svetainėmis jos rinkimas yra neišvengiamas. Žurnalų duomenys analizuojami tik statistiniais tikslais, kad būtų patobulinta mūsų svetainė ir jos pagrindinės funkcijos. „Volvo“ jūsų asmens duomenis tvarkys remdamasi teisėtu pagrindu. Teisėti VOLVO interesai apima interesą valdyti savo interneto svetaines laikantis sąžiningos verslo praktikos ir palaikyti svetainių prieinamumą bei funkcionalumą. 

Slapukai
Mes naudojame slapukus ir stebėjimo taškus rinkdami duomenis apie jūsų naudojimąsi svetaine, kad svetainę pritaikytume prie jos naudotojų poreikių. Šie naudojimo duomenys renkami ir naudojimo profilis sukuriamas anonimiškai, naudojant slapuko ID. Šiuos naudojimo profilius sukuriame ir saugome vien tik anonimiškai ir jų nesusiejame su jūsų vardu ar kokia kita informacija (pavyzdžiui, su el. pašto adresu), kuri gali atskleisti jūsų tapatybę.

Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į kompiuterį perduoti. Turėdami slapukuose esančią informaciją, galime supaprastinti naršymą ir įgalinti tinkamą mūsų svetainių rodymą.

Kiekvienoje svetainėje jums, kaip naudotojui, pateikiamas pareiškimas apie slapukus, kuriame nurodoma tiksli informacija apie joje naudojamus slapukus. 

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jei tai reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslu arba kai tai reikalaujama pagal įstatymą ar reglamentą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant tą, kuri veiklą vykdo ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). Be to, jei reikia vykdyti asmens duomenų tvarkymo tikslą, VOLVO gali dalytis asmens duomenimis su trečiosios šalies bendrovėmis ir paslaugų teikėjais, įskaitant bendroves ir paslaugų teikėjus, veiklą vykdančius ne ES / EEE.

Norėdami pateikti „Volvo Group“ interneto svetaines, bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais. VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, kurio reikalaujama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. .

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Mes neturime jokios įtakos tam, kaip šių svetainių operatoriai laikosi ar nesilaiko duomenų apsaugos nuostatų.

Kiek laiko VOLVO saugos Jūsų asmens duomenis?

VOLVO saugos jūsų asmens duomenis tol, kol to reikės tikslams, dėl kurių jie buvo renkami, įgyvendinti. 

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Turite teisę prašyti VOLVO pateikti informaciją apie jos tvarkomus asmens duomenis ir tokius duomenis pasiekti. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis arba juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. galite prašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis VOLVO ribotų asmens duomenų tvarkymą.

Turite teisę prieštarauti dėl tvarkymo teisėto intereso pagrindu ar tiesioginės rinkodaros tikslu. Be to, turite teisę į duomenų perkeliamumą (asmens duomenų perkėlimą kitam valdytojui), jei VOLVO tvarko asmens duomenis turėdama Jūsų sutikimą ar vykdydama sutartinį įsipareigojimą, o tai atliekama automatiškai. 

Jūs taip pat turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo asmens duomenų tvarkymo.

Scarica

Privacy Format PDF Size 85 KB