DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Ši versija buvo paskelbta ir galioja nuo 2021/05/13

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad VOLVO pataisytų arba ištrintų Jūsų asmens duomenis arba apribotų jų apdorojimą. Jūs galite prieštarauti, kad VOLVO apdorotų Jūsų asmens duomenis arba reikalauti duomenų perkeliamumo. Tačiau įsidėmėkite, kad VOLVO ne visada privalo išpildyti prašymą dėl šalinimo, apribojimo, prieštaravimo ar duomenų perkeliamumo. Kiekvienu atveju VOLVO teisiniai įsipareigojimai ir šių teisių išimtys bus vertinami atskirai.

Įsidėmėkite, kad dėl pataisymo, susijusio su įprastu ŽI pakeitimu / atnaujinimu, pavyzdžiui, vardo, pavardės pakeitimo dėl santuokos ar namų adreso pakeitimo dėl persikėlimo, laikykitės įprastos tvarkos dėl ŽI duomenų atnaujinimo. Informacijos apie taikomą tvarką rasite Darbuotojų centro intranete „Violin“. Jūs taip pat dėl pagalbos galite susisiekti su ŽI tarnybomis arba savo vadovu.

Norėdami pasinaudoti kuria nors iš savo teisių, užpildykite toliau pateiktą formą.

Kai užpildysite formą, siųskite ją paštu arba el. paštu į GPO biurą. Nepamirškite pridėti Jūsų tapatybę patvirtinančių dokumentų.

Adresas, kuriuo reikėtų siųsti prašymą:

  • El. p. gpo.office@volvo.com
  • Paprastu paštu
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija)

Su prašymo pateikimu susijusiais klausimais kreipkitės į GPO biurą:

Rinktis kalbą

PRAŠYTI ŠABLONŲ

Kliento atstovas Format DOCX Size 56 KB
Tiekėjo atstovas Format DOCX Size 55 KB
Darbuotojas (dabartinis) Format DOCX Size 54 KB
Lankytojų Format DOCX Size 56 KB
Darbuotojas (buvęs) Format DOCX Size 53 KB
Konsultantas (dabartinis) Format DOCX Size 55 KB
Konsultantas (buvęs) Format DOCX Size 52 KB