Obvestilo o zasebnosti za prevoznike in voznike
  

Ta različica je bila objavljena 13. maja 2021 in velja od tega datuma
 

To obvestilo vsebuje informacije o tem, kako skupina Volvo obdeluje osebne podatke prevoznikov in voznikov izdelkov skupine Volvo (»Obvestilo o zasebnosti«). Če ste ali ste bili voznik ali prevoznik tovornjaka, avtobusa, turističnega avtobusa, tovornjaka za gradbeništvo, plovila ali katerega koli drugega ustreznega izdelka ali rešitve s tovrstnim izdelkom, ki ga prodaja ali proizvaja katero koli podjetje iz skupine Volvo (v nadaljevanju »Volvova vozila«), lahko obdelujemo podatke o vas ali podatke, ki so lahko povezani z vami.
 

V tem obvestilu »skupina Volvo« pomeni družbo AB Volvo (objavljeno) in subjekte, ki jih neposredno ali posredno upravlja družba AB Volvo, kar med drugim vključuje subjekte, ki pripadajo kateremu koli od glavnih poslovnih področij in oddelkov za tovornjake skupine Volvo (ki lahko občasno obstajajo), kot so Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions in Volvo Energy.
 

To obvestilo o zasebnosti se uporablja samo, kadar skupina Volvo zbira ali drugače obdeluje osebne podatke za namene skupine Volvo (tj. kadar je skupina Volvo (sama ali skupaj z drugimi subjekti) upravljavec in zato odloča o namenu in načinu obdelave osebnih podatkov).
 

To obvestilo o zasebnosti ne velja za primere, ko skupina Volvo zbira ali kako drugače obdeluje osebne podatke v imenu drugega podjetja, na primer v imenu neodvisnih pooblaščenih prodajalcev, uvoznikov, dobaviteljev in strank skupine Volvo.
 

Zaradi jasnosti upoštevajte, da to obvestilo o zasebnosti zajema samo obdelavo osebnih podatkov skupine Volvo v zvezi s prevozniki in vozniki Volvovih vozil. Kategorije podatkov, ki jih obdelujemo, bodo podrobneje obravnavane v poglavju »Katere kategorije osebnih podatkov obdeluje Volvo? Na kateri pravni podlagi in za katere namene jih obdeluje? v nadaljevanju«.
 

Obdelava vseh drugih osebnih podatkov, ki jih posredujete ali so posredovani v vašem imenu v zvezi z nakupom, najemom ali zakupom izdelkov, rešitev in storitev skupine Volvo ali njenih zunanjih pooblaščenih prodajalcev/distributerjev, je zajeta v obvestilu o zasebnosti za predstavnike strank, ki si ga lahko ogledate tukaj: Obvestilo o zasebnosti za predstavnike strank.
 

Poleg tega imajo lahko poleg tega obvestila o zasebnosti nekateri sistemi, aplikacije in procesi skupine Volvo, pa tudi ustrezni raziskovalni in razvojni projekti skupine Volvo lastna obvestila o zasebnosti, ki vsebujejo dodatne podrobnosti o tem, katere posebne osebne podatke zbiramo in kako jih hranimo, uporabljamo in prenašamo.

 

 

Izberite jezik

Družba skupine Volvo, ki je prodala in/ali dostavila Volvovo vozilo, ki ga vozite ali upravljate (v nadaljevanju »Volvo«), je nadzornik ali obdelovalec osebnih podatkov, ki jih Volvo pridobi od vas in drugih spodaj opisanih virov.

Kot »upravljavec« Volvo odloča o namenu in sredstvih za obdelavo vaših osebnih podatkov. Volvo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov.  

Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko odgovorni osebi za zasebnost skupine Volvo pošljete na gpo.office@volvo.com ali po navadni pošti ali jo pokličete na:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švedska 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo obdeluje različne vrste podatkov, ki jih ustvari Volvovo vozilo ali so ustvarjeni v njemu, vključno s tistimi, ki jih imenujemo podatki v zvezi z vozili, kar vključuje (i) podatke o stanju in zmogljivosti samega Volvovega vozila, (ii) podatke o dejanskem delovanju Volvovega vozila, (iii) podatke v zvezi z okoljem ustreznega Volvovega vozila, in (iv) podatke, ki so povezani z identifikacijo Volvovega vozila ali ki jih je posredoval/ustvaril posameznik. Ko je te podatke, bodisi same ali v kombinaciji z drugimi podatki, mogoče povezati z vami kot voznikom ali prevoznikom Volvovega vozila, postanejo osebni podatki.

V tem obvestilu o zasebnosti izraz »postopek« ali »obdelava« pomeni kakršno koli uporabo osebnih podatkov, kar med drugim vključuje zbiranje, snemanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, prenos, razpoložljivost, blokiranje, brisanje ali uničenje osebnih podatkov.

Pravna podlaga

Volvo lahko vaše osebne podatke obdeluje v skladu s katero koli ali več pravnih podlag, nadaljnje podrobnosti pa si lahko ogledate spodaj.

 • Pogodbena obveznost. Volvo lahko vaše podatke obdeluje, če je takšna obdelava potrebna za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas (na primer garancije in servisne pogodbe, če ste stranka in voznik ali prevoznik Volvovega vozila).
 • Pravna obveznost. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna za upoštevanje pravne obveznosti, npr. upoštevanje sodnih odredb in zahtev glede poročanja.
 • Upravičeni interesi. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna zaradi upravičenih interesov, za katere si Volvo ali zunanji ponudniki prizadevajo. Na splošno velja, da je v upravičenem interesu Volva upravljanje vsakodnevnega poslovanja, vključno z izboljšanjem in nadaljnjim razvojem ponudbe svojih izdelkov, rešitev in storitev ter zagotavljanjem splošnega upravljanja prodanih izdelkov, rešitev in storitev.

  Ko je navedeno, da se družba Volvo za določen namen obdelave zanaša na svoje upravičene interese, je družba Volvo mnenja, da njihovi upravičeni interesi ne prevladajo nad vašimi interesi, pravicami ali svoboščinami glede (i) preglednosti, ki jo družba Volvo zagotavlja pri obdelavi, (ii) pristopa spoštovanja zasebnosti družbe Volvo, (iii) rednih pregledov zasebnosti družbe Volvo in (iv) pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo. Če želite pridobiti dodatne informacije o tem uravnoteženem pristopu k testiranju, se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo prek zgoraj navedenih podatkov za stik.
 • Ključni interesi. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke za zaščito vaših ključnih interesov in ključnih interesov drugih, če ima Volvo utemeljene razloge za domnevo, da lahko taka obdelava osebnih podatkov prepreči ali zmanjša kakršno koli znatno morebitno škodo za vas ali druge.
 • Soglasje. V izjemnih primerih ali če ni mogoče uporabiti nobene druge pravne podlage, lahko družba Volvo zaprosi za vaše izrecno soglasje za obdelavo nekaterih osebnih podatkov. Takšno soglasje je vaša izbira in je popolnoma prostovoljno.

Volvo lahko obdeluje naslednje kategorije podatkov, ki lahko sami po sebi ali v kombinaciji z drugimi podatki predstavljajo osebne podatke in za splošne namene, navedene v preglednici 1 spodaj.

Upoštevajte, da je spodnji seznam samo seznam primerov in ni predviden kot izčrpen seznam ter da Volvo ne bo nujno obdelal vseh spodaj navedenih podatkov o vas. Nekateri nameni obdelave se bodo prekrivali in morda obstaja več namenov, ki upravičujejo uporabo vaših osebnih podatkov.

Preglednica 1 – Kategorije, namen in pravna podlaga za obdelavo

Kategorije osebnih podatkov

Nameni obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

 

Podatki o zmogljivosti vozila, kot so podatki o sestavnih delih vozila, uporaba akumulatorja, podatki o motorju (vključno s podatki o emisijah z izpušnimi plini in porabi goriva), poraba energije, podatki o moči/navoru, kode napak (s časovnimi žigi in obratovalnimi urami)

 

 

 •   Preverjanje skladnosti pogodb ali možnosti opravljanja pogodbenih storitev;

 

 •   Zagotovitev, da se potrebno vzdrževanje in servisiranje izvaja v celotnem obdobju trajanja najema;

 

 •    Preverjanje kilometrine za pogodbe, ki temeljijo na uporabi;

 

 •    Izvajanje proaktivnega in preventivnega vzdrževanja in diagnostike (vključno z zagotavljanjem posodobitev programske opreme v vozilu in priporočil za servisiranje za voznika/prevoznika);

 

 •    Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);  

 

 •    Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov;

 

 •    Razvoj in zagotavljanje izdelkov in storitev, povezanih z zavarovanjem, kar med drugim vključuje »povezano zavarovanje«;
 •   Zagotavljanje skladnosti vozil z veljavno in prihodnjo zakonodajo in standardi (vključno z ravnjo emisij in varnostjo);
 •    Poročanje podatkov o emisijah pristojnim organom;
 •    Dokazovanje skladnosti s predpisi o homologaciji; in
 •   Upoštevanje obveznosti nadzora trga
 
 •    Upravičeni interes
 •    Pravna obveznost
 •    Pogodbena obveznost

 

Podatki o uporabi vozila, kot so uporaba zavor, prestavljanje, pospeševanje/pojemanje hitrosti, nastavitve armaturne plošče, uporaba moči/navora, tehnični podatki, pridobljeni iz motorja (podatki o emisijah z izpušnimi plini, poraba goriva); (s časovnimi žigi in obratovalnimi urami)

 

 

 •   Preverjanje skladnosti pogodb ali možnosti opravljanja pogodbenih storitev;

 

 •    Zagotovitev, da se potrebno vzdrževanje in servisiranje izvaja v celotnem obdobju trajanja najema;

 

 •   Preverjanje kilometrine za pogodbe, ki temeljijo na uporabi;

 

 •    Preverjanje trenutnih tržnih vrednosti pri vračilu enote ali njenem prevzemu;

 

 •    Izvajanje preventivnega in proaktivnega vzdrževanja in diagnostike (vključno z zagotavljanjem posodobitev programske opreme v vozilu in priporočil za servisiranje za voznika/prevoznika);

 

 •    Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov;

 

 •    Razvoj in zagotavljanje izdelkov in storitev, povezanih z zavarovanjem, kar med drugim vključuje »povezano zavarovanje«;

 

 •    Zagotavljanje skladnosti vozil z veljavno in prihodnjo zakonodajo in standardi (vključno z ravnjo emisij in varnostjo);

 

 •   Poročanje podatkov o emisijah pristojnim organom;

 

 •   Dokazovanje skladnosti s predpisi o homologaciji; in

 

 •    Upoštevanje obveznosti nadzora trga

 

 

 •    Upravičeni interes

 

 •    Pravna obveznost

 

 •    Pogodbena obveznost

 

Podatki o servisu in popravilu vozil ter podatki v zvezi z nujno pomočjo, kot so geografski položaj, podatki za diagnostiko na daljavo

 

 

 •   Izvajanje raziskav nesreč;

 

 •   Izvajanje nujne pomoči na cesti;

 

 •    Izvajanje preventivnega in proaktivnega vzdrževanja in diagnostike (vključno z zagotavljanjem posodobitev programske opreme v vozilu in priporočil za servisiranje za voznika/prevoznika);  

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov;

 

 •  Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);

 

 •   Omogočanje zagotavljanja programov za izboljšanje varnosti in z njimi povezanih zavarovalnih produktov;

 

 •   Zagotavljanje skladnosti vozil z veljavno in prihodnjo zakonodajo in standardi (vključno z ravnjo emisij in varnostjo); in

 

 •  Upoštevanje obveznosti nadzora trga

 

 

 •    Upravičeni interes

 

 •   Ključni interes

 

 •    Pogodbena obveznost

 

Podatki o okolici vozila, kot so podatki o stanju na cestah in vremenskih vplivih, video posnetki in/ali posnetki, ustvarjeni z optično-elektronskimi instrumenti ali primerljivo opremo na zunanji strani viličarja in/ali v okolici viličarja (s časovnimi žigi in obratovalnimi urami)

 

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov; in

 

 •   Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo)

 

 •    Upravičeni interes

 

 

Enolični identifikatorji, ki so ali niso povezani z vozilom, na primer identifikacijska številka vozila (vključno s številko VIN in številko šasije), številka IP, naslov MAC, številka kartice SIM, IMEI

 

 

 •       Preverjanje skladnosti pogodb ali možnosti opravljanja pogodbenih storitev;

 

 •       Zagotovitev, da se potrebno vzdrževanje in servisiranje izvaja v celotnem obdobju trajanja najema;

 

 •     Izvajanje preventivnega in proaktivnega vzdrževanja in diagnostike (vključno z zagotavljanjem posodobitev programske opreme v vozilu in priporočil za servisiranje za voznika/prevoznika);

 

 •  Preverjanje kilometrine za pogodbe, ki temeljijo na uporabi;

 

 •  Preverjanje lokacije glede skladnosti s pogodbenimi pogoji in/ali omejitvami trgovinskih sankcij);

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov;

 

 •   Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);

 

 •   Zagotavljanje skladnosti vozil z veljavno in prihodnjo zakonodajo in standardi (vključno z ravnjo emisij in varnostjo);

 

 •  Poročanje podatkov o emisijah pristojnim organom;

 

 •    Dokazovanje skladnosti s predpisi o homologaciji; in

 

 • Upoštevanje obveznosti nadzora trga

 

 

 •    Upravičeni interes

 

 •    Pravna obveznost

 

 •    Pogodbena obveznost

 

Podatki o vedenju voznika/prevoznika in lokaciji, kot so podatki o hitrosti, način vožnje; uporaba varnostnega pasu, opozorila za voznike, podatki o trenutnem geografskem položaju in podatki o lokaciji (s časovnimi žigi in obratovalnimi urami)

 

 

 •  Preverjanje skladnosti pogodb ali možnosti opravljanja pogodbenih storitev;

 

 •  Zagotovitev, da se potrebno vzdrževanje in servisiranje izvaja v celotnem obdobju trajanja najema;

 

 • Preverjanje kilometrine za pogodbe, ki temeljijo na uporabi;

 

 •  Kreditno zavarovanje;

 

 • Preverjanje lokacije glede skladnosti s pogodbenimi pogoji (na primer pogodbenimi omejitvami dovoljene geografske uporabe) in/ali omejitvami trgovinskih sankcij, drugimi zakonskimi zahtevami ali dogovorjenimi omejitvami dovoljene uporabe;

 

 •  Izvajanje pregledov tveganj in odvzem lastnine, kadar se to zdi potrebno;

 

 •    Izvršba v primeru neplačila;

 

 •    Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);  

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov;

 

 •    Zagotavljanje skladnosti vozil z veljavno in prihodnjo zakonodajo in standardi (vključno z ravnjo emisij in varnostjo);

 

 •   Dokazovanje skladnosti s predpisi o homologaciji; in

 

 •    Upoštevanje obveznosti nadzora trga

 

 

 •    Upravičeni interes

 

 •  Pravna obveznost

 

 •  Pogodbena obveznost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki, povezani z voznikom/prevoznikom, ki jih lahko voznik/prevoznik ročno zagotovi v zvezi z uporabo nekaterih Volvovih vozil, na primer identifikacijska številka voznika, nastavitve armaturne plošče

 

 

 •   Preverjanje skladnosti pogodb ali možnosti opravljanja pogodbenih storitev;

 

 •    Zagotovitev, da se potrebno vzdrževanje in servisiranje izvaja v celotnem obdobju trajanja najema;

 

 •   Izvajanje proaktivnega vzdrževanja in diagnostike (vključno z zagotavljanjem posodobitev programske opreme v vozilu in priporočil za servisiranje za voznika/prevoznika);

 

 •    Preverjanje kilometrine za pogodbe, ki temeljijo na uporabi;

 

 •    Preverjanje lokacije glede skladnosti s pogodbenimi pogoji in/ali omejitvami trgovinskih sankcij);

 

 •   Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev in storitev ter za razvoj novih izdelkov, rešitev in storitev, npr. z inovacijami in analitiko podatkov; in

 

 •    Preprečevanje in reševanje vprašanj kakovosti (razvoj, povezan s kakovostjo);

 

 

 •    Upravičeni interes

 

 •    Pogodbena obveznost

 

 

Volvo običajno pridobi vaše osebne podatke;

 • Interaktivno prek brezžičnega omrežja v povezavi z uporabo Volvovih vozil (npr. prek telematskega vmesnika); ali
 • Z diagnostičnimi orodji (npr. v povezavi s storitvami proaktivnega vzdrževanja in popravil).

Poleg zgoraj navedenega lahko Volvo od vašega delodajalca ali od vas pridobi še nekatere dodatne podatke, če ste osebne podatke v zvezi z uporabo Volvovega vozila vnesli ročno (npr. nastavitve armaturne plošče, kot so nastavitve jezika, nastavitve radia, nastavitve nagiba sedeža).

Če in ko uporabljate Volvovo vozilo, bo Volvo samodejno pridobil podatke, ki jih ustvari vozilo, in druge podatke, povezane z vozilom, ki se nanašajo na vašo uporabo Volvovega vozila. Če želite uporabiti vse funkcije Volvovega vozila, kot so obvestila v realnem času in storitve diagnostike na daljavo, je potrebna obdelava nekaterih podatkov, ki jih ustvari vozilo, in drugih podatkov, povezanih z vozilom. 

Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi družbami skupine Volvo in nekaterimi kategorijami tretjih oseb (kot je podrobneje opisano spodaj), kar lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov v druge države.

Deljenje osebnih podatkov v skupini Volvo

Skupina Volvo je globalna organizacija s pisarnami in poslovalnicami po vsem svetu, vaši osebni podatki pa se lahko prenašajo in so na voljo na mednarodni ravni v celotnem globalnem poslovanju skupine Volvo ter med različnimi subjekti in podružnicami. Kakršen koli prenos vaših osebnih podatkov drugim družbam skupine Volvo (vključno s prenosi iz EU/EGP v države zunaj EU/EGP) bo urejal medpodjetniški sporazum, ki temelji na standardnih pogodbenih klavzulah, ki jih odobri EU, ali drugih mehanizmih, ki jih pristojni organi priznajo ali občasno odobrijo. Tak sporazum odraža standarde evropskih zakonov o zasebnosti podatkov (vključno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). Vzpostavitev tega sporazuma pomeni, da morajo vsi subjekti skupine Volvo upoštevati enaka notranja pravila. Pomeni tudi, da vaše pravice ostajajo enake, ne glede na to, kje skupina Volvo obdeluje vaše podatke.

Deljenje osebnih podatkov s tretjimi osebami zunaj skupine Volvo

Poleg deljenja osebnih podatkov med družbami skupine Volvo, kot je navedeno zgoraj, lahko Volvo vaše osebne podatke deli tudi z nekaterimi kategorijami tretjih oseb, vključno z:

 • Poslovnimi partnerji, na primer:

- Volvovi pooblaščeni prodajalci in servisni centri za zagotavljanje servisa in popravila Volvovih vozil ter za namene, povezane z našimi ponudbami financiranja in zavarovanja;

- Volvovi dobavitelji in ponudniki storitev, ki podpirajo družbo Volvo pri dobavi izdelkov, rešitev in storitev, vključno z dobavitelji informacijske tehnologije (IT) in ponudniki storitev;

- Volvovi poslovni in sodelujoči partnerji za namene, kot sta poslovna inteligenca in analitika (vendar se v večini primerov podatki delijo samo v anonimni in združeni obliki); in

 - tretje osebe, s katerimi poslujemo ali sodelujemo pri zagotavljanju izdelkov, rešitev ali storitev, in druge tretje osebe, ki nam pomagajo pri ustvarjanju, razvijanju in zagotavljanju novih ali izboljšanih izdelkov, rešitev in storitev oziroma novih ali izboljšanih notranjih procesov in postopkov, ki jih zagotavljamo svojim strankam, kar na koncu izboljša način, na katerega lahko podpremo svoje stranke.

 • Strokovnimi svetovalci, kot so zavarovalnice, odvetniki in drugi poklicni svetovalci v zvezi z odškodninskimi zahtevki, revizijami in prejemom svetovalnih storitev.
 • Nasprotnimi strankami in njihovimi svetovalci, v zvezi s projekti združitev in prevzemov.
 • Izvajalci storitev v sili, kot so policija, gasilci, reševalci in pomoč na cesti za zaščito vaših življenjskih interesov in življenjskih interesov drugih, na primer v zvezi z nujno pomočjo.
 • Organi kazenskega pregona, regulativni organi in drugi javni in sodni organi v zvezi s pravnimi obveznostmi, kot so sodne odredbe ali zahteve za pravno poročanje, ali če se v izjemnih primerih štejejo za potrebne za zaščito vitalnih interesov vas ali drugih.

Od vseh zunanjih ponudnikov storitev in poklicnih svetovalcev, s katerimi delimo vaše osebne podatke, pričakujemo in zahtevamo, da ščitijo zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov in vaše osebne podatke uporabljajo le v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov.

Poleg tega se bo v primeru, da katero koli podjetje skupine Volvo s sedežem v EU/EGP osebne podatke prenese zunanjim tretjim osebam, ki se nahajajo izven EU/EGP, zadevno podjetje skupine Volvo prepričalo, da obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite vaših osebnih podatkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja o zasebnosti podatkov (vključno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). To lahko na primer vključuje uporabo standardnih pogodbenih klavzulah, ki jih odobri EU, ali drugih mehanizmov, ki jih pristojni organi priznajo ali občasno odobrijo.

Če imate vprašanja o tem, kako bo Volvo delil vaše osebne podatke, se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo prek zgoraj navedenih podatkov za stik.

Za ustrezno zaščito osebnih podatkov Volvo uporablja ustrezne in upravičene pravne, tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, vključno z varnostjo informacijske tehnologije in varnostnimi ukrepi.

Ti ukrepi ustrezajo tveganjem, ki jih predstavlja obdelava osebnih podatkov, in občutljivosti osebnih podatkov ter upoštevajo zahteve veljavne lokalne zakonodaje. Poleg tega se ukrepi nenehno izboljšujejo v skladu z razvojem razpoložljivih varnostnih izdelkov in storitev.

Volvo zahteva, da vse osebe pri uporabi Volvovih sistemov upoštevajo veljavna varnostna pravila v zvezi z osebnimi podatki

Volvo ne bo obdeloval vaših osebnih podatkov dlje, kot je potrebno glede na namen obdelave, razen če zakon ne zahteva ali dovoljuje drugače.

Upoštevajte, da se lahko podatki, ki jih ustvari vozilo, in drugi podatki, povezani z določenim vozilom, obdelujejo skozi pričakovano življenjsko dobo tipa vozila, ki lahko traja do 25 let (npr. za raziskovalne in razvojne projekte ali za zagotovitev, da lahko Volvo obvladuje zahteve glede odgovornosti za izdelke), razen če veljajo krajši časi hrambe zaradi zakonskih ali pogodbenih obveznosti.

Če je to določeno z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov, ste morda upravičeni do:

 • Zahteve za dostop do osebnih podatkov, ki jih Volvo obdeluje o vas: to omogoča, da izveste, ali o vas hranimo osebne podatke, in če jih, lahko pridobite podatke o posameznih delih in kategorijah osebnih podatkov in njihovo kopijo.
 • Zahteve za popravek osebnih podatkov: to omogoča, da popravite svoje osebne podatke, če so netočni ali nepopolni.
 • Ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov: to omogoča, da zahtevate, da Volvo ne obdeluje več vaših osebnih podatkov.
 • Zahteve za izbris osebnih podatkov: to omogoča, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, tudi kadar takšni osebni podatki za dosego namena ne bi bili več potrebni.
 • Zahteve za omejitev obdelave osebnih podatkov: to omogoča, da zahtevate, da Volvo vaše osebne podatke obdeluje le v omejenih okoliščinah, vključno z vašim soglasjem.
 • Zahteve za prenos osebnih podatkov: to omogoča, da prejmete kopijo (v prenosni in, če je to tehnično izvedljivo, lahko uporabljivi obliki) svojih osebnih podatkov ali zahtevate, da Volvo te osebne podatke posreduje drugemu upravljavcu podatkov.
 • V primeru, da naša obdelava vaših osebnih podatkov ali njihovega dela temelji na vašem soglasju, lahko kadar koli prekličete svoje soglasje, v tem primeru pa Volvo preneha z nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov ali ustreznega dela teh podatkov (vendar tak preklic ne bo vplival na zakonitost dejavnosti obdelave podatkov pred preklicem).

Upoštevajte, da Volvo morda ne bo vedno dolžan izpolniti zahteve za izbris, omejitev, ugovor ali prenos podatkov. Presoja se lahko opravi za vsak primer posebej na podlagi pravnih obveznosti družbe Volvo in izjeme od teh pravic.

Upoštevajte tudi, da imajo lahko omejitve ali ugovori glede obdelave določenih podatkov negativne posledice na vašo uporabo Volvovih vozil. Če so določeni podatki onemogočeni, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij Volvovega vozila, zato vas Volvo morda ne bo mogel obveščati o težavah z vozilom v realnem času. To lahko povzroči zmanjšano funkcionalnost vozila in privede do poškodovanega ali neuporabnega vozila.   

Imate pravico, da pri nadzornem organu vložite pritožbo glede načina obdelave osebnih podatkov pri Volvu. Za več informacij o teh pravicah in kako jih uveljaviti se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Volvo spodbuja redni pregled tega obvestila o zasebnosti, da boste seznanjeni s kakršnimi koli spremembami.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja tega obvestila o zasebnosti po potrebi. Ko bomo to storili, bomo na vrhu tega obvestila o zasebnosti zabeležili datum izvedbe sprememb in/ali njihovo uveljavitev. 

Prevozniki in Vozniki Format PDF Size 263 KB