สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13/05/2021สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังมีสิทธิ์ขอให้วอลโว่แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของวอลโว่ หรือขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูล อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าวอลโว่อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอให้ ลบ จำกัดการใช้งาน ข้อคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป จะมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของวอลโว่ และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว

โปรดทราบว่าคำขอแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง/อัปเดตด้าน HR ทั่วไป เช่น การเปลี่ยนชื่อ/สกุล เนื่องจากการแต่งงาน หรือการเปลี่ยนที่อยู่บ้านเนื่องจากการย้ายที่อยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการอัปเดตข้อมูล HR ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ใน Employee Center บน Violin คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับ HR Services หรือผู้จัดการเพื่อรับการช่วยเหลือ

หากต้องการใช้สิทธิ์ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว โปรดส่งไปที่สำนักงาน GPO โดยทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล อย่าลืมแนบเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ

ที่อยู่เพื่อส่งคำขอของคุณไปที่:

  • อีเมล: gpo.office@volvo.com

    จดหมาย (ไปรษณีย์)
    - AB Volvo
    - ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำขอ โปรดติดต่อสำนักงาน GPO โดย:

เลือกภาษา