ความเป็นส่วนตัว


ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13/05/2021
 

Volvo Group ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง เราเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่คุณมอบให้กับเราโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างเป็นธรรมและคู่ควรกับความไว้วางใจที่ว่านั้นอยู่เสมอ

 เราจะมีความโปร่งใสกับคุณเสมอในเรื่องที่ว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง เราดำเนินการกับข้อมูลอย่างไร เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใด และคุณควรติดต่อใครหากมีข้อกังวลใดๆ

เลือกภาษา

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์โดยทั่วไป

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ใดๆ ของ Volvo Group ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของคุณ รายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมตามมาตรฐานเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์นั้นจะอธิบายไว้ด้านล่างนี้ หากคุณลงทะเบียนบริการใดๆ ของเราหรือติดต่อเราผ่านแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของคุณ

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Group

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล AB Volvo (“VOLVO”) จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท VOLVO ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่

AB Volvo ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และอาศัยหลักกฎหมายใด

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ ของ VOLVO เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะได้รับการกำหนดค่าทางเทคนิคให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้ ("ข้อมูลบันทึก") โดยอัตโนมัติไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งเราจะบันทึกลงไฟล์บันทึกต่อไป ข้อมูลบันทึกที่ว่านี้ ได้แก่

 • วันที่เข้าถึง

  เวลาที่เข้าถึง

  URL ของเว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์นี้

  ไฟล์ที่กู้คืน

  ปริมาณข้อมูลที่ส่ง

  ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์

  ระบบปฏิบัติการ

  ที่อยู่ IP

  ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ ข้อมูลนี้จะจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิคเพื่อให้ระบบสามารถนำเสนอเนื้อหาที่คุณร้องขอได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะเป็นส่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกจะได้รับการวิเคราะห์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยหลักกฎหมายเรื่องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ VOLVO จะรวมถึงผลประโยชน์ในการจัดการเว็บไซต์ของตนตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรมและการดูแลรักษาความพร้อมใช้งานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ 

คุกกี้
เราใช้คุกกี้และพิกเซลการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลการใช้งานนี้และการสร้างโปรไฟล์การใช้งานจะเป็นการดำเนินการแบบไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้ ID คุกกี้ เราจะสร้างและจัดเก็บโปรไฟล์การใช้งานเหล่านี้เฉพาะในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนและจะไม่นำโปรไฟล์ดังกล่าวไปประกอบรวมกับชื่อของคุณหรือข้อมูลอื่นใด เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของคุณ

คุกกี้จะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อใช้งานโปรแกรมหรือส่งไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ข้อมูลที่มีอยู่ในคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการนำทางในเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายและช่วยในการแสดงผลเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง

เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์จะมีคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของตนเอง โดยในฐานะผู้ใช้ คุณจะสามารถดูการใช้งานคุกกี้ที่แน่ชัดสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ ได้ 

การส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

VOLVO อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นใน Volvo Group รวมถึงบริษัทที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ นอกจากนี้ VOLVO ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทและซัพพลายเออร์ที่อยู่นอก EU/EEA ในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อนำเสนอกลุ่มเว็บไซต์ของ Volvo Group โดย VOLVO จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนดไว้ .

ลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีอำนาจในการควบคุมผู้ให้บริการเว็บไซต์เหล่านี้ในเรื่องการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

VOLVO จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

VOLVO จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิในการร้องขอข้อมูลจาก VOLVO เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลโดย VOLVO และร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คุณยังมีสิทธิในการร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง และร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณร้องขอให้ VOLVO จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้พฤติการณ์บางอย่าง

คุณยังมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลโดยยึดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง อีกทั้งคุณยังมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่น) หาก VOLVO ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมหรือหน้าที่ตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ VOLVO ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ