Faces of Lundby

Öppenhet och cirkulära möbelflöden på framtidens Campus Lundby

För Thorsten Cziuppa, Future Workplace Manager på Volvo Group, är utvecklingen av Campus Lundby mer än nya byggnader och rivna staket. För honom handlar det lika mycket om hållbarhet och kultur. Vi träffades för att prata framtida arbetsplatser, cirkularitet och inkludering.

En stor del av Thorstens arbete går ut på att analysera behov och skapa miljöer som tillgodoser dem. Han arbetar även för att förstå hur behoven kommer förändras över tid genom framtidsstudier.

- Det är spännande att utgå från faktiska arbetsflöden och behov istället för att främst fokusera på vad som är estetiskt snyggt. Även om det självklart också har stor påverkan, säger Thorsten.

Utöver att utveckla framtidens arbetsplatser har Thorsten varit involverad i ett forskningsprojekt om cirkulära möbelflöden. Studien, som initierades av Sveriges forskningsinstitut RISE, resulterade bland annat i ett cirkularitetsmått som mäter andelen återbrukat material i nyproducerade möbler.

- Cirkularitetsmåttet är tänkt att användas för att påverka nyproduktionen av möbler och hjälpa inköpare att göra klimatsmarta val i sina upphandlingar. Genom det har vi kunnat kravställa våra leverantörer att beräkna cirkularitetsmåttet på deras produkter ­– information som våra inköpare nu har i åtanke när de gör sina val.

Tack vare studien är en allt större andel av möblerna på Campus Lundby begagnade, och de möbler som inte längre behövs på området säljs vidare till företag som återsäljer dem till andra parter.

- Vi har anammat det cirkulära möbelflödet på Volvo. Både genom att vi själva köper in begagnade möbler, men även att vi säljer vidare de möbler vi inte längre har behov av. T ex är CampX nu inrett med cirka 80% begagnade möbler.

Utvecklingen av Campus Lundby handlar till stor del om den fysiska miljön. Men Thorsten förklarar att fokus även behöver ligga på andra värden:

- Jag tycker det är otroligt viktigt att vi tar hänsyn till olika preferenser och bygger välkomnande miljöer där människor känner sig bekväma. Att vi frågar oss själva vad vi kan göra för att påverka arbetsmiljön och attrahera människor till att vilja vistas här. Jag tror att vi kan uppnå det genom att öppna upp området och bjuda in till både arbetsrelaterade evenemang och aktiviteter för allmänheten.