Partnerskap och samarbeten

Volvokoncernens resa mot ökad trafiksäkerhet tar aldrig slut. Vår säkerhetsvision är tuff, men vi är inte ensamma på denna resa. Vi är övertygade om att man når framgång genom att dela med sig och arbeta tillsammans.

Volvokoncernen arbetar aktivt och i nära samarbete med regeringar, den akademiska världen och andra branschaktörer för att främja kunskaperna, regelverket och utvecklingen av nya lösningar för säkrare transportsystem.

Nedan följer några exempel på våra många samarbeten.

Global ministerkonferens om trafiksäkerhet

Volvokoncernen ingår i den rådgivande högnivåkommittén för konferensen. ”Achieving Global Goals 2030” är temat för medverkande länder, branschrepresentanter och icke-statliga organisationer. Evenemanget sponsras av FN genom Världshälsoorganisationen (WHO), som är FN:s fackorgan.

Road Safety Sweden

China–Sweden Research Centre for Traffic Safety

Volvokoncernen deltog i grundandet av detta trafiksäkerhetssamarbete mellan Kina och Sverige. Tillsammans med ett antal framstående universitet, institut och branschpartner från båda länderna har man genomfört flera olika forskningsprojekt som rör säkerhet. Ett annat fokusområde är att stödja regeringarnas beslutsfattande på området trafiksäkerhet.

Safer

Säkerhetscentret vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg är en kompetensarena där partners från fordonsbranschen, universitet och myndigheter samarbetar inom trafiksäkerhetsforskning och säker mobilitet. Volvokoncernen har varit en viktig partner på innovationsarenan sedan grundandet 2006.

Safer Research

China In-depth Accident Study

Detta är en detaljerad databas som initierades 2011 och som innehåller trafikolyckor i Kina. CIDAS har ett eget utredningsteam som samarbetar med trafikpolisen på plats när en olycka har inträffat. Sex olika städer ingår i databasen för att ge en bred kunskap om de många olika vägtyper och ekonomiska förhållanden som finns i Kina.

SITIS

Volvokoncernen tog initiativet till att bilda Sweden/India Transport Innovation and Safety Partnership. Samarbetet syftar till att skapa en bilateral plattform som främjar innovation och utvecklar teknik och lösningar som hanterar viktiga utmaningar inom trafiksäkerhet. SITIS stöder också utvecklandet av ett säkrare och mer hållbart transportsystem i Indien.

Vision Zero Academy

Svenska Vägverket har en lång historia av att arbeta med nollvisionen (Vision Zero). De håller regelbundet kurser där myndigheter, branschrepresentanter, kommuner och icke-statliga organisationer får lära sig hur man kan skapa ett säkert vägtransportsystem. Man lär också ut idén om nollvisionen som en politisk innovation och hur denna kan påverka arbetsmetoderna.

Vision Zero Academy

Volvos trafiksäkerhetsprogram och utställningscenter i Brasilien

Volvokoncernens åtagande om säkerhet har pågått i Brasilien i över 30 år. År 2017 tilldelades arbetet med Volvos trafiksäkerhetsprogram utmärkelsen ”IRF Global Road Achievement Awards” inom säkerhet av International Road Federation.

Ett annat steg mot att öka medvetenheten är säkerhetsutställningscentret i Curitiba. Utställningen sponsras av Volvokoncernen och har haft över 32 000 besökare under de första åren.

Säkerhetsutställningscenter 

Youth for Road Safety - Yours

Youth for Road Safety samlar fler än 200 unga ledare från hela världen och syftet är att vidta åtgärder mot ett av vår tids största hot mot folkhälsan, nämligen trafikolyckor. Sammanslutningen utforskar trafiksäkerhetsrelaterade och övergripande lösningar för att få bukt med en av de största dödsorsakerna för ungdomar mellan 15 och 29 år.

Global Road Safety Initiative

Det globala trafiksäkerhetsinitiativet (GRSI, Global Traffic Safety Initiative) lägger särskild tonvikt på låg- och medelinkomstländer. Dessa länder står för endast hälften av världens fordon men är involverade i 90 procent av alla vägrelaterade dödsolyckor, en procentsats som ökar i linje med motoriseringsnivåerna.

Volvokoncernen har bidragit till att skapa initiativet och dess pilotprojekt Road Safety Partnership for India.

Läs manifestet (PDF) 

Läs mer om Volvokoncernens arbete med trafiksäkerhet