Årsredovisning 2012

Volvokoncernens Årsredovisning var publicerad den 13 mars 2013.
Globe Trotter lastbil | Volvo Group

När jag tittar tillbaka på 2012, ser jag ett år då Volvokoncernen genomgick stora förändringar. I snabb följd genomförde vi en stor organisationsförändring, påbörjade arbetet mot nya strategiska mål, sålde Volvo Aero och lanserade en väldigt viktig produkt i den nya Volvo FH-lastbilen. Samtidigt var det ett år då vi ställdes inför några svåra utmaningar.

Olof Persson, vd och koncernchef

Dokument