Första kvartalet 2017

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2017 publicerades den 25 april 2017 kl. 07.20.
Första kvartalet 2017

Fortsatt förbättrad lönsamhet

”Under det första kvartalet ökade både koncernens försäljning och resultat. Netto-omsättningen steg med 8% och uppgick till 77,4 miljarder kronor. Volymerna av tunga och medeltunga lastbilar minskade med 4% men det vägdes upp av 34% högre volymer av anläggningsmaskiner. Koncernens justerade rörelseresultat förbättrades till 7,0 miljarder kronor med resultatförbättringar från samtliga affärsområden och med den största påverkan från lastbilsverksamheten och Volvo CE. Den justerade rörelsemarginalen var 9,1%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef. 

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Gå till webbsändningen.

Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Dokument