Första kvartalet 2018

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2018 publicerades den 24 april 2018 kl. 07.20.
Elektrisk lastbil från Volvo

Ett bra men utmanande kvartal

”Under det första kvartalet ökade Volvokoncernen sin nettoomsättning med 16% till 89,1 miljarder kronor med bra efterfrågan i de flesta marknader världen över. Vårt rörelseresultat uppgick till 8,3 miljarder kronor (6,8), motsvarande en marginal på 9,3% (8,9). Lönsamheten inom Anläggningsmaskiner fortsatte att förbättras kraftigt medan Lastbilar var på samma nivå som föregående år. Det är ett bra resultat, men vi är ändå inte nöjda”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Presskonferensen webbsändes.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: +46 85 664 26 38
Konferensreferens:  696387#

Följ oss på Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Documents