Andra kvartalet 2021

Volvokoncernens rapport över det andra kvartalet 2021 publicerades den 20 juli 2021 kl. 07.20.
Lastbil på väg - Volvo Information Technology AB

”Under Q2 2021 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter och tjänster att vara god. Nettoomsättningen uppgick till 90,6 miljarder kronor och vi levererade ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor. Under ett kvartal när brist på halvledare såväl som andra insatsvaror orsakade omfattande stopp i tillverkningen som påverkade både volymer och kostnader negativt presterade vi en justerad rörelsemarginal på 10,7%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00.
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och finanschef Jan Ytterberg.

En presentation av rapporten följt av en session med frågor och svar sändes kl. 09.00.
Gå till webbsändningen.

Reprisnummer:
SE: 08 519 993 85
Konferensreferens: 425010032#

Dokument

Webbsändning

Gå till webbsändningen