Financial Event

Årsredovisning 2023

Volvokoncernens årsredovisning för 2023 publicerades den 29 februari 2024

– Under 2023 arbetade engagerade kollegor inom hela Volvokoncernen hårt för att hålla våra kundåtaganden och minska ledtiderna när vi levererade från de orderböcker av fordon och maskiner som har varit långa ända sedan pandemin. Det var också ett år som präglades av geopolitisk oro, fortsatta störningar i leverantörskedjan och kostnadsinflation. Under dessa utmanande förhållanden fortsatte Volvokoncernen att leverera stark tillväxt, lönsamhet och kassaflöde, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
 

Under 2023 ökade den valutajusterade nettoomsättningen med 11% till 552,8 miljarder kronor, där försäljningen av fordon och maskiner ökade med 12% och service med 10%. Försäljningen steg i alla regioner förutom i Sydamerika. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 77,6 miljarder kronor (50,5), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Både försäljningen och lönsamheten var på rekordnivåer.

Information relaterad till årsredovisningen

GRI Index 2023 Format PDF Size 76 KB
TCFD index Format PDF Size 44 KB
Medlemskap i organisationer Format PDF Size 207 KB

Kontakta Investor Relations

E-mail: investorrelations@volvo.com
 

Mer kontaktinformation