Trådlösa sensorer istället för kablar sparar tonnvis med koppar och plast

Volvokoncernen deltar just nu i ett forskningsprojekt för att avlägsna kablarna i lastbilen och ersätta dem med trådlösa sensorer. Ett arbete som skulle minska andelen koppar och plast radikalt. På ett år skulle cirka 5000 kilometer kabel sparas. Det motsvarar 18 ton koppar och 33 ton plast.
Två män med kablar

Dagens lastbilar innehåller hundratals meter med olika typer av kablar. De består av plast och koppar och används för till exempel kraftförsörjning och kommunikation mellan styrenheter så att fordonets olika delar som till exempel växellåda, lampor, knappar och klimatanläggning ska fungera. Volvokoncernen deltar nu i ett forskningsprojekt inom EU som handlar om att ersätta vissa kablar i lastbilen med trådlösa sensorer. 

”Vi ser en stor potential för framtiden med de trådlösa sensorerna. En viktig del är att vi kan avlägsna stora mängder koppar och plast vilket är bra för miljön”, säger Dhasarathy Parthasarathy, utvecklingsingenjör Volvokoncernen.

Beroende på lastbilarnas storlek skulle i ett första steg mellan 40 och 70 meter kabel kunna sparas. Vid en årlig produktion av till exempel 100 000 lastbilar blir det cirka 5000 kilometer kabel. Räknat i vikt så handlar det om 18 ton koppar och 33 ton plast. Förutom att avlägsna den stora mängden koppar och plast skulle både produktionen och serviceverkstäderna vinna mycket på de trådlösa sensorerna. Framför allt när det gäller att spara tid.

”Det handlar om många timmar, ibland dagar, av besparing. I fabriken är kablarna otympliga att hantera och tidskrävande att få på rätt plats. Trådlösa sensorer är betydligt enklare att montera. Kablarna är också känsliga för smuts och rost och det kan uppstå fel. I och med att kablarna ersätts med trådlösa sensorer undviks alla potentiella fel relaterade till kablaget. Idag när lastbilen kommer till verkstaden är det också tidskrävande att felsöka långa och svåråtkomliga kablage. Det här gör att våra kunder snabbare skulle kunna få tillbaka sin lastbil från verkstaden”, säger Jonas Hagerskans, utvecklingsingenjör Volvokoncernen.

Även utvecklingen av lastbilen kan tjäna på systemet. Konstruktören behöver inte ta hänsyn till hur alla kablar ska dras utan kan placera de trådlösa sensorerna på nya positioner som inte annars skulle vara möjliga.

Projektet är en del av DEWI, Dependable Embedded Wirless Infrastructure, som är ett kompetens-och forskningscentrum inom EU. Inom DEWI finns 58 partners från hela Europa. Volvokoncernen är en av dem. Projektet pågår fram till 2017 men arbetet inom Volvokoncernen kommer att fortsätta efter det.

”Det här är teknik som vi verkligen tror på och kommer att fortsätta utveckla. I det här projektet har vi riktat in oss på att ersätta en liten del av den stora mängd kablar som lastbilen innehåller. I framtiden hoppas vi kunna ersätta fler”, säger Dhasarathy Parthasarathy.

Nyheter från koncernen