Hamn i Borås och självkörande lastbilar kan ge effektivare transporter

En inlandshamn i Borås och autonoma lastbilar skulle kunna bidra till effektivare containtertransporter mellan Göteborgs hamn och Viareds handelsområde. Nu startar ett stort forskningsprojekt som skall skapa förutsättningarna för detta.
Lastbild med två släp

Varje dag färdas många lastbilar med containrar mellan Göteborgs hamn och företagen i Viareds handelsområde i Borås. Att effektivisera dessa transporter skulle betyda mycket för företagens lönsamhet och för samhället i stort, tack vare minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.
Det här är bakgrunden till ett nytt stort svenskt forskningsprojekt som heter AutoFreight där ett tiotal partners tillsammans skall försöka hitta lösningarna som gör containertransporter mer effektiva.

”Styrkan i det här projektet är att vi är många partners som jobbar brett.”, säger Emma Wermström, projektledare på Volvokoncernen och den som samordnar projektet. ”Skall vi få stor samhällseffekt räcker det inte med bara effektivare lastbilar”.

Volvokoncernens del  i projektet är att forska kring automatiserade lastbilar. Målet är att skapa förutsättningar för självkörande lastbilar längs en delsträcka av vägen mellan Göteborgs hamn och handelsområdet utanför Borås. Föraren kommer köra som vanligt från hamnen till riksväg 40 men tillåta att lastbilen kör själv på motorväg, även om föraren sitter kvar vid ratten.

”Det är målet, men under själva projektets gång kommer föraren alltid vara den som styr lastbilen. Självkörningsfunktionerna kommer vi, av säkerhetsskäl, bara validera på testbanan Asta Zero”, säger Emma Wermström.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med den självkörande lastbilen på testbanan och är med och utvecklar de algoritmer som krävs.

GDL är ett av de transportföretag som idag kör containrar på sträckan. Volvo kommer att tillhandahålla en lastbil utrustad med ett stort antal sensorer. Data från sensorerna visar hur förarna kör lastbilen på sträckan och den informationen används därefter för att utveckla algoritmer för självkörande lastbilar.

Projektet skall pågå till början av 2020 och har en budget på drygt 50 miljoner kronor. Innovationsmyndighet Vinnova står för 21 miljoner kronor och parterna i projektet står för resten.

Nyheter från koncernen