Skapar plats för innovation

Volvo Group Connected Solutions är en nyetablerad funktion som ska leda utvecklingen av Volvokoncernens uppkopplade tjänster och lösningar. Tanken är att nya arbetssätt ska stärka innovationskraften och korta tiden till marknaden.
Anna Westerberg

Volvokoncernen har idag en värdefull tillgång i drygt 900 000 uppkopplade lastbilar,bussar och anläggningsmaskiner.

Antalet ökar hela tiden och förväntas passera en miljon år 2020.

– För att förbli konurrenskraftiga måste vi utnyttja, och fortsätta utveckla, vår egen kapacitet och kunskap och samtidigt effektivt dra nytta av samarbetspartners, säger Anna Westerberg, Senior Vice President Volvo Group Connected Solutions.

– Alla data från våra uppkopplade fordon och maskiner ger oss värdefull kunskap om hur produkterna används. Vi använder redan den här informationen för att erbjuda våra kunder uptime-tjänster och fleet management-lösningar. Men vi kan göra mer genom att analysera informationen och utvecklas till ett ännu mer informationsdrivet företag.

Vad mer kan vi utveckla och erbjuda?

– Det viktigaste för våra kunder är produktivitet, tillgänglighet, bränsleeffektivitet och säkerhet.

Genom mjukvarubaserade tjänster och lösningar kan vi leverera det på nya sätt, som är mer anpassade efter kundernas affärsbehov inom olika segment och på olika marknader. I takt med att lastbilar och maskiner blir allt mer integrerade i större logistiksystem blir det också viktigare att hjälpa kunderna att optimera sin produktivitet och effektivitet.

Vad är målet?

– Genom att använda de data vi har tillgång till och lägga till andra externa datakällor kan vi ta våra innovationer och utveckling inom servicetjänster till en ny nivå. Målet är att positionera Volvokoncernen som den ledande leverantören av uppkopplade tjänster inom våra kundsegment för kommersiella fordon.

Behöver vi ny kompetens för att lyckas?

– Mjukvarukompetens är inte bara relevant för våra utvecklingsteam. Vi måste alla bli bättre på att skapa affärsmöjligheter utifrån den nya mjukvarutekniken och utnyttja möjligheterna med digitalisering och nära kundsamarbeten. Volvokoncernens image som innovativt företag,våra arbetsuppgifter och arbetssätt är alla viktiga områden om vi ska kunna locka till oss de bästa mjukvaruutvecklarna.

Volvo Group Connected Solutions

  • Ny enhet sedan april 2017.
  • Utgår från Volvo Group Venture Capital och Volvo Group Telematics, med drygt 700 medarbetare och konsulter.
  • Fokuserar på innovation av service och tjänster, utveckling, leverans och drift för att bättra supportera kunderna.
  • Ska stärka Volvokoncernens konkurrenskraft.
  • Internstyrelsen för Connected Solutions består av nyckelpersoner från koncernledningen och Group IT.

Nyheter från koncernen