Head-up display lyfter blicken

Här är forskningsprojektet som får lastbilsföraren att lyfta blicken. Head-up display flyttar informationen från instrumentbrädan till vindrutan och kan förbättra trafiksäkerheten. ”Vi vill vara ledande inom interaktion mellan förare och fordon och den här tekniska lösningen kan bidra till det, ” säger Roberson Oliveira, projektledare för Head-up display projektet.
Förare som testar den nya tekniken i trafik
Roberson Oliveira

Tekniken har funnits länge och är väl etablerad för personbilar. Trots det ansåg experter inom området att det var omöjligt att skapa en display för en lastbil. De tekniska begränsningarna ansågs oöverkomliga men Roberson och hans team har bevisat motsatsen. Utmaningen att anpassa tekniken till de mänskliga faktorerna är mycket mer komplexa i en lastbil än i en personbil. Displayen hamnar i en annan vinkel och den måste tåla starka vibrationer, och utöver det finns också packningsbegränsningar för hårdvaran att ta hänsyn till. Roberson och hans team har tagit fram den största displayen någonsin, hela sju gånger så stor som i en personbil sett till synbarhetskraven. Det innebär att man kan röra huvudet i en volym sju gånger större än i en personbils och fortfarande se grafiken i displayen. Bilden som projiceras på vindrutan är dubbelt så stor.

När tekniken en gång är på plats är nästa steg att skapa en informationsstrategi. Vad som ska visas och allra viktigast, när ska det visas för att vara ett stöd för föraren och inte en distraktion. Volvokoncernen har både erfarenhet och kunskap om hur man planerar information så att föraren inte får ett meddelande på instrumentbrädan eller vindrutan när det är viktigt att hålla ögonen på vägen, som t ex när man kör genom en hårt trafikerad korsning. Men det är fortfarande mycket kvar att göra inom forskningen. ”Visuell distraktion är en stor del av problemet vid olyckor i trafiken. Det är när man blir distraherad som det händer”, säger Peter Kronberg, säkerhetsdirektör och Volvokoncernens talesperson när det gäller trafiksäkerhet. Det han säger stöds av resultat från studier av förarbeteende i så kallade ”naturalistic driving studies”. Där studeras förarbeteende helt och hållet i förarens egen miljö och på daglig basis. ”Att lägga viktig information på displayen kan göra att föraren behåller fokus på trafiken och vägen framför sig. Nyttan av en head-up display kan skilja sig mellan landsvägs- och stadskörning, och det gör konceptutveckling och forskning extra viktigt”, fortsätter han.

Volvokoncernen deltar bland annat i analysen av data från SHRP2, världens hittills största forskningsstudie av trafiksäkerhet. I studien finns data som motsvarar 3000 år av bilkörning. ”Det här är en enorm källa till kunskap som kommer hjälpa oss att utveckla ännu bättre sätt att stötta förarna i deras körning. Vi utgår alltid ifrån människan i vår forskning och vårt mål är att stötta förarna på bästa sätt, och göra interaktionen med fordonet  lättare och säkrare”, säger Peter.

En del av projektet är att undersöka hur ofta en förare vänder bort blicken från vägen under körning och vilken typ av information som är värdefull för förarna. Nästa steg är fältkörningar då tekniken testas under en längre tid. Tekniken kan även användas för att stötta förarna i bussar och anläggningsmaskiner.

Head-up display är en av de lösningar Volvokoncernen tittar på när det gäller koncept för säkrare visuell interaktion HMI* och skulle den bli verklighet ser Roberson möjligheter till hur tekniken kan utvecklas. ”Nästa steg är att använda hela vindrutan som en display och på det sättet förbättra sikten genom att med hjälp av grafik i displayen ringa in objekt som är viktiga för föraren. Eller så tänker vi ännu större och använder hela hytten”, avslutar Roberson.

* Human Machine Interaction (HMI) innefattar interaktionen mellan människor och olika typer av maskiner.

Nyheter från koncernen