Samarbete för att rekrytera personal

Nu startar Volvokoncernen och Försvarsmakten ett samarbete för att rekrytera personal. Nyligen skrev parterna på en avsiktsförklaring om kompetens-och personalförsörjning. – Det här ger oss stora möjligheter att anställa välutbildad personal med den kompetens som vi har behov av, säger Hans Källgren, Volvo Corporate Sverige, som varit med och tagit fram avsiktsförklaringen.
Tre personer skakar hand
Peter Grönberg, Culture and Organizational Development och Andreas Svenungsson, Public Affairs, båda från Volvokoncernen är mycket nöjda med avsiktsförklaringen och samarbetet. Här tillsammans med Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.

Inom Försvarsmarken är det vanligt med visstidsanställd personal på avtal upp till åtta år. För att öka intresset för de här jobben vill Försvarsmakten hjälpa sina anställda att hitta nya möjligheter i det civila arbetslivet när anställningen avslutas. Samarbetet med Volvokoncernen är en sådan möjlighet.

Avsiktsförklaringen innebär att Volvokoncernen är med och rekryterar personal från Försvarsmakten när de visstidsanställdas anställning går ut. I samband med detta erbjuds personen också en deltidsanställning i Försvarsmakten vilket innebär några veckors tjänstgöring i syfte att upprätthålla och utveckla sina kunskaper.

– Vi ser stora vinster med det här samarbetet. Vi får direkt en kontakt med Försvarsmaktens kompetenta personal inom till exempel områdena teknik och service. Dessutom vet vi att Försvarsmakten har bra utbildning för sina ledare vilket vi kan dra nytta av. Vi ser också ett värde i att dessa personer, genom sin deltidstjänstgöring i Försvarsmakten, ges möjlighet att under korta perioder vidareutbilda sig inom försvaret och sedan komma tillbaka till oss med sina kunskaper och sin erfarenhet, säger Hans Källgren och understryker att koncernen inte via avsiktsförklaringen binder sig till att anställa ett visst antal personer.

– Nej, det här är enbart ett ömsesidigt samarbete där vi ska utbyta kompetens och erfarenhet och där anställningar inom Volvo kan komma att bli ett resultat, säger han.
Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör, ser samarbetet som ett värde för båda parter i form av affärsnytta och kostnadseffektivitet.

– Försvarsmakten har en genomtänkt värdegrund och utbildning, vilket gör att våra anställda ofta uppfattas som goda förebilder. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger han.

Ett exempel på hur samarbetet kan gå till är att Volvokoncernen blir inbjuden av Försvarsmakten för att på mässor och möten informera de anställda om olika typer av tjänster inom koncernen. Koncernen kan också publicera erbjudanden om nya tjänster på den jobbsajt som Försvarsmakten tagit fram speciellt för sina samarbetspartners, soldatkarriar.se.

Nyheter från koncernen