AB Volvo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2016

Idag, måndagen den 13 mars 2017, publicerar AB Volvo sin års- och hållbarhetsredovisning för 2016 på www.volvogroup.se.
1860x1050-annual-report-2016

Även i år är hållbarhetsrapporteringen en integrerad del av års- och hållbarhetsredovisningen, som fokuserar på Volvokoncernens förmåga att skapa värde för kunder, aktieägare och andra intressenter.

I års- och hållbarhetsredovisningen kan man läsa mer om automation, uppkoppling, elektrifiering och alternativa bränslen och utveckling inom andra områden som kommer att skapa fördelar för kunder, samhälle och miljön.

Volvokoncernens GRI-index (G4) kommer att publiceras i senare delen av mars.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal
031-3237229 alt. 0765-537229.