Virtuell tvillingfabrik kortar ledtiderna

Virtualisering är ett nästa utvecklingssteg i lastbilsindustrin. Volvos hyttfabrik i Umeå har tillsammans med simuleringsföretaget Algoryx, komponentföretaget Schneider Electric och Chalmers tekniska högskola startat ett treårigt projekt för att undersöka hur man kan skapa en virtuell tvillingfabrik. Detta kommer att korta ledtider till marknaden högst väsentligt.
Magnus Johansson
Magnus Johansson, VM Teamleader/Robot Simulation Specialist, Volvo GTO Umeå

Industrin, produktionsprocesser och fabriker står inför ett digitaliseringsparadigm. Nu utvecklas allt fler digitala ingenjörsverktyg.
Hyttfabriken i Umeå, med Volvos Cab Competence Center och en av Volvokoncernens högst automatiserade fabriker, är en av de fabriker där man jobbar med virtualisering.

Projektet ingår i det omfattande EU-projektet ENTOC (“Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories”), som i Sverige finansieras av industriparterna samt av Vinnova och ingår i EU:s ITEA3-program.

Projektet har som mål att utveckla standarder och programvaruverktyg för virtuellt ingenjörsarbete samt virtuell beredning och drift av digitaliserade fabriker.

”Vi har redan börjat köra vår skarpa styrkod från tillverkningen i en virtuell miljö”, säger Magnus Johansson vid Umeåfabriken. ”Nu tar vi första steget i att skapa en virtuell tvillingmiljö i en hel processline där vi kan förbereda produktionsförändringar med stor exakthet och bl a minimera inkörningstider. Detta kräver att den digitala kopian, in i minsta detalj, stämmer överens och beter sig som verkligheten”.

Med en exakt virtuell tvilling av en produktionscell - med logik, mekanik, säkerhet, el, rörelsemönster, hastighet, sensorer och all ansluten utrustning – kan man testa hela funktionaliteten avseende produktkvalitet, resursanvändning, underhåll, processtabilitet och kostnader.

Under vart och ett av projektåren ska det byggas en demonstrator i Umeåfabriken som visar på möjligheterna, den första kommer att stå klar under 2017.

Bakgrundsfakta
Algoryx, Chalmers, Schneider Electric, Volvokoncernen har inlett ett samarbete i ett EU-projekt som syftar till att utveckla nya ingenjörsverktyg för virtuell beredning och drift av digitala fabriker. Projektet leds av tyska Daimler och inkluderar även EDAG, IFAK, Festo, Tarakos, EKS InTec och TWT.

Nyheter från koncernen