Iron Women – påverkar en hel industri och ett helt land

Iron Women är en skola sponsrad av Volvo Group Southern Africa, som utbildar kvinnor i körning av tunga lastbilar. Syftet med programmet är att förbättra kompetensen bland yrkesförare och öka trafiksäkerheten.
Iron Women

Trafiksäkerheten är fortfarande en stor utmaning i Sydafrika, och varje år dör cirka 14 000 personer i trafikolyckor. En av de bidragande orsakerna till landets höga olycksfrekvens är den stora bristen på kvalificerade förare av kommersiella fordon, och högkvalitativa förarutbildningar är avgörande för att öka trafiksäkerheten.  

– Volvo utbildar kvinnliga förare och ger dem behörighet att köra tunga, kommersiella lastbilar. Kvinnor är oerhört underrepresenterade i branschen, och vi hoppas att detta initiativ ska bidra till att öka antalet kvalificerade kvinnliga förare i landet, säger Marcus Hörberg, Vice President, Volvo Group Southern Africa. Enligt Marcus Hörberg kommer detta inte bara att minska förarbristen utan förhoppningsvis också öka trafiksäkerheten.

Syftet med programmet är att öka kompetensen bland yrkesförarna och i slutänden också hjälpa dem att bidra till ökad produktivitet, säkerhet, lönsamhet och effektivitet hos sina framtida arbetsgivare. Behörighetsutbildningen, som godkänts av transportutbildningsmyndigheten, innehåller både teoretiska och praktiska moduler. De första 20 kvinnorna påbörjade sin utbildning i januari 2019 vid CTA (Commercial Transport Academy) och blir klara i juni i år. 

– Vi är väldigt stolta över att kunna bidra till ökad förarkompetens, och vi är övertygade om att projektet kommer att öka jämställdheten och göra skillnad i den lokala transportbranschen, säger Marcus Hörberg.

Fakta om Volvo Group Seasonal Gift

Iron Women i Sydafrika är ett exempel på Volvo Group Seasonal Gift. Volvokoncernen har beslutat att distribuera säsongens välgörenhetsgåva till marknaderna, för användning i olika samhällsprojekt. Det är ett effektivt sätt att se till att gåvorna verkligen kommer till användning på de lokala marknaderna. Gåvan ges från Volvokoncernen å medarbetarnas vägnar, för att bidra till att lösa samhällsutmaningar på de lokala marknaderna och skapa välstånd i lokalsamhällena.

Läs mer här om förarutbildningen i Sydafrika och Seasonal Gift.

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release