Seasonal Gift-programmet

Volvokoncernen har beslutat att distribuera säsongens välgörenhetsgåva till marknaderna, för användning i olika samhällsprojekt. Det är ett effektivt sätt att se till att gåvorna verkligen kommer till användning på de lokala marknaderna. Gåvan ges av Volvokoncernen å medarbetarnas vägnar för att bidra till att lösa sociala utmaningar på de lokala marknaderna och skapa välstånd i lokalsamhällena.

I december varje år väljer en kommitté bestående av arbetstagarföreträdare i AB Volvos styrelse, medlemmar i koncernledningen och Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, ut några projekt.

Berättelser