Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP planerar att skapa Europas första högpresterande offentliga laddningsnätverk för tunga lastbilar

Göteborg, Sverige/München, Tyskland/Stuttgart, Tyskland – De tre ledande tillverkarna av kommersiella fordon – Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP har undertecknat en avsiktsförklaring om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. Det gemensamma målet är att initiera och snabba upp uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen för att öka kundernas förtroende och stödja EU:s omvandling till klimatneutrala transporter.
1860x1050-image-high-performance-charging-network-volvo-group-daimler-traton

Avtalet utgör grunden för ett planerat samriskföretag där de tre parterna har lika stora ägarandelar, med en planerad start under 2022. Partnerföretagen har för avsikt att tillsammans investera 500 miljoner euro för att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter nära motorvägar, logistik- och destinationspunkter inom fem år från etableringen av samriskföretaget. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partners samt offentlig finansiering. Det planerade samriskföretaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna. Samriskföretaget kommer att bygga på de grundande partnerföretagens breda erfarenheter av, och kunskaper om, tunga lastbilar.

Samriskföretaget kommer att fungera som en katalysator och ett verktyg för att realisera Europeiska unionens Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter innan 2050. Detta kommer att ske genom att både tillhandahålla nödvändig infrastruktur samt tillgodose målsättningen att använda grön energi vid laddningspunkterna. Det här samriskföretaget som skapas av Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP utgör ett svar på det akuta behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsoperatörerna i sin övergång till CO2-neutrala transportlösningar, framförallt när det gäller tunga fjärrtransporter. En högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör fjärrtransporter med lastbilar är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt uppnå betydande utsläppsminskningar.

Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen: – Vi skapar ett ledande europeiskt laddningsnätverk för att lägga den nödvändiga grund som gör det möjligt för våra kunder att genomföra omvandlingen till elektrifiering. Vi har kraftfull teknik för elektromobilitet och nu, i samarbete med Daimler Truck och TRATON GROUP samt tack vare EU:s Green Deal, dessutom en branschomfattande förståelse samt en politisk miljö för att ta grundläggande steg mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar.

Martin Daum, VD för Daimler Truck: – Europas lastbiltillverkare har det gemensamma målet att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är dock avgörande att rätt infrastruktur byggs upp i takt med att antalet CO2-neutrala lastbilar ökar. Vi är därför mycket glada över att kunna ta detta banbrytande steg för att etablera ett högpresterande laddningsnätverk i hela Europa tillammans med Volvokoncernen och TRATON GROUP. 

Matthias Gründler, VD för TRATON GROUP: – För TRATON GROUP är det uppenbart att framtidens transporter är elektriska. Det kräver en snabb utveckling av allmänt tillgängliga laddningspunkter, framförallt för tunga fjärrtransporter. Vi samarbetar nu med våra partners Daimler Truck och Volvokoncernen för att förverkliga detta högpresterande nätverk så snabbt som möjligt. Vi tar nu det första steget mot att påskynda övergången till hållbara och fossilfria transporter. Det andra steget bör vara ett kraftfullt engagemang från EU i form av en full uppskalning av ett laddningsnätverk över hela Europa.

Enligt en nyligen publicerad branschrapport* krävs upp till 15 000 högpresterande allmänna laddningspunkter senast 2025, och upp till 50 000 högpresterande laddningspunkter senast 2030. Den kickstart som samriskföretagets partner genomför kommer därför att bli en väckarklocka för branschens övriga aktörer, myndigheter och lagstiftare för att samarbeta om en snabb expansion av det laddningsnät som krävs för att kunna bidra till att nå klimatmålen. En tydlig signal till alla intressenter är att de tre partnerföretagens laddningsnät kommer att vara öppet och tillgängligt för alla kommersiella fordon i Europa, oavsett märke.

En kundcentrerad strategi som tar hänsyn till olika tillämpningar

Genom att fokusera på kundernas behov kan hänsyn tas till olika tillämpningar. Operatörer av eldrivna vagnparker kommer att kunna utnyttja både snabbladdning som är skräddarsydd för att passa den lagstadgade 45-minuters viloperioden för fjärrtransporter i Europa – den högsta prioriteten för det planerade samriskföretaget – och laddning över natten.

Partner i samriskföretaget, men konkurrenter inom alla övriga områden

Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP kommer att äga lika stora andelar i det planerade samriskföretaget, men fortsätter vara konkurrenter inom alla övriga områden. Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighets- och andra godkännanden erhålls. Undertecknandet av ett avtal om samriskföretaget förväntas ske i slutet av 2021.


*Publicerades i maj 2021 av ACEA – European Automobile Manufacturers Association (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) – en organisation som samlar alla större lastbilstillverkare i Europa samt även stöds av Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP.


5 juli, 2021

En pressbild av de tre företagens verkställande direktörer kommer att finnas tillgänglig kl. 11.00 i dag här.

Ytterligare information kan fås från:

 

Mer information finns på volvogroup.com

Följ oss på Twitter för att få de senaste uppdateringarna: @volvogroup

Volvokoncernens transport- och infrastrukturlösningar skapar välstånd genom att erbjuda lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella tillämpningar samt finansiering och tjänster som ökar våra kunders tillgänglighet och produktivitet. Volvokoncernen grundades 1927 och arbetar engagerat med att forma det framtida landskapet för hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, sysselsätter nästan 100 000 personer och betjänar kunder på över 190 marknader. Koncernens nettoförsäljning uppgick 2020 till cirka 338 miljarder SEK (33,6 miljarder EUR). Volvos aktier är noterade på Stockholmsbörsen.


Om TRATON GROUP 
Med varumärken som Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar, och RIO, är TRATON SE en av världens ledande kommersiella fordonstillverkare. Sortimentet består av light-duty kommersiella fordon, lastbilar och bussar. Koncernen strävar efter att förnya transport - med sina produkter, sina tjänster och som en partner till sina kunder.Hållbar ekonomisk tillväxt inkludear för TRATON att alltid behandla människor och naturen med respekt. DE tre delarna, Människor, Jorden och Prestanda, Planet och Performance-triaden kommer forma företaget framtid.


Om Daimler Truck AG
Daimler Truck AG är en av världens största tillverkare av kommersiella fordon. Företaget har över 35 primära tillverkningsanläggningar över hela världen och cirka 100 000 medarbetare. Daimler Truck strävar efter att år 2039 endast erbjuda nya fordon som är CO2-neutrala i drifthänseende (”tank-till-hjul”) i Europa, Japan och Nordamerika. Daimler Truck strävar efter att åstadkomma detta genom att elektrifiera sina fordon och följer en tvåspårsstrategi för detta ändamål. Daimler Truck har som mål att batteridrivna serietillverkade fordon redan 2022 ska finnas i företagets fordonsportfölj i de viktigaste försäljningsregionerna Europa, USA och Japan. Företaget vill även, med början från 2027, komplettera sin fordonsportfölj med serietillverkade vätgasdrivna bränslecellsfordon. Det slutliga målet är att uppnå CO2-neutrala vägtransporter senast 2050.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter