Så ska Volvokoncernen uppnå klimatneutralitet

Volvokoncernen sätter mål för att minska sin klimatpåverkan genom ett åtagande att uppnå netto noll (Net zero) utsläpp senast år 2050. Björn Brovik, miljöchef Volvokoncernen, leder arbetet för att nå dit. Ett både spännande och utmanande uppdrag. -Det är utmanande mål och det viktiga nu är att sätta trovärdiga och ambitiösa delmål på vägen. Men tack vare det stora engagemang och den kompetens som finns inom koncernen är jag övertygad om att vi klarar det, säger han.
Björn Brovik, miljöchef | Volvo Group

Det är inte första gången som Volvokoncernen sätter upp ambitiösa mål när det gäller minskade utsläpp av koldioxid. Redan 2010 var koncernen det första företag inom fordonsindustrin som gick med i WWF, Världsnaturfondens, program Climate Savers.

Björn Brovik förklarar att klimatmålen som sattes upp i samarbete med WWF har uppnåtts med råge fram till 2020.

-Vi minskade utsläppen av koldioxid med 24 procent från de egna transporterna till och från våra fabriker. Målet var 20 procent. Användningen av koldioxid från våra fordon minskade med 43 miljoner ton. Målet var 40 miljoner ton. Dessutom klarade vi att genomföra energibesparande åtgärder på 207 GWh. Målet var 150 GWh.

Orsaken till framgången beror helt och hållet på alla de som med stor entusiasm arbetat för att uppfylla målen, menar Björn Brovik.

- Det har gjorts ett fantastiskt arbete i koncernen och jag känner mig mycket trygg när vi nu ska ta nästa steg, säger han.

Och nästa steg innebär att Volvokoncernen har anslutit sig till Science Based Targets. Det är ett initiativ som hjälper företag att sätta klimatmål i enlighet med ambitionerna i Parisavtalet.

-Det här går helt i linje med vår stategiska riktning att vi ska vara ledande inom hållbara transport och infrastrukturlösningar och nå vår vision att vara 100% fossil-free. Genom att förbinda oss till de vetenskapliga målen i Science Based Target tar vi ansvar och redovisar öppet vårt arbete, säger han.

Science Based Target åtagandet innebär att  att Volvokoncernen skall uppnå netto noll utsläpp (Net zero) 2050. Men eftersom det tar cirka tio år för kunderna att förnya sina flottor är ambitionen att samtliga produkter som levereras från koncernen redan 2040 har uppnått Net zero.

-Det handlar om hela vår värdekedja. Utsläpp från våra produkter, men också från våra egna fabriker och inom service och tjänster, säger Björn Brovik.

Så ska koncernen nå målet?

Enligt Björn Brovik är det viktigt att sätta upp trovärdiga delmål på vägen.

-Det är ett högt mål att nå och vi arbetar med delmål som håller rätt balans mellan att uppfylla kraven på att vara vetenskapligt ambitiösa och ta oss mot Net zero samtidigt som vi beaktar kundernas krav, samhällsutvecklingen och vår transformationsresa, säger han.

En stor del av Volvokoncernens anställda kommer att påverkas av arbetet och innovation och samarbete kommer att vara nyckeln till framgång.

”Det är ett mycket omfattande arbete och kommer att påverka produktutveckling, inköp, produktion och försäljning. Det handlar om bra lagarbete där kunskap, passion och engagemang ingår. Det är viktigt för oss i vårt arbete att visa att vi tar klimatförändringarna på allvar och vill göra vår del eftersom vi också förväntar oss att andra intressenter och samhället i allmänhet gör sin del. ”, säger Björn Brovik.

 

FAKTA: Parisavtalet och Science Based Targets

I december 2015 enades världens länder, under FN:s klimatkonferens i Paris, om ett nytt klimatavtal som ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader.

Science Based Targets är ett intiativ som lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Initiativet hjälper företag att upprätta vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida koldioxidsnåla ekonomin.

SBT är ett samarbete mellan CDP,  Carbon Disclosure Project, FN: s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF och ett av åtagandena inom koalitionen We Mean Business.

 

Download

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release