Volvo medgrundare av ”First Movers Coalition” för att driva upp efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp

Ungefär hälften av de utsläppsminskningar som krävs för att nå 2050 års klimatmål är beroende av teknik i tidiga utvecklings-, demonstrations- eller prototypfaser. Att accelerera innovationen under detta decennium är avgörande för att få ut dessa tekniker på marknaden och göra dem konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv. För att snabbstarta denna förändring lanserar World Economic Forum, i samarbete med USA:s särskilda presidentssändebud för klimatet John Kerry, First Movers Coalition - en ny plattform utifrån vilken företag gör inköpsåtaganden som skapar efterfrågan för teknik med låga koldioxidutsläpp. Volvokoncernen går med i koalitionen som medgrundare.
first-movers-coalition-image

Åtagandena syftar till att vara kollektivt tillräckligt betydande för att kommersialisera framväxande tekniker för avkarbonisering. First Movers Coalition kommer att skapa långsiktig påverkan genom att introducera milstolpsprojekt detta decennium genom investeringar i dessa tekniska lösningar.

Koalitionen kommer att fokusera på åtta nyckelsektorer. Sju av dessa – stål, cement, aluminium, kemikalier, sjöfart, flyg och lastbilstransporter – står för mer än en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen, men har idag inga kostnadseffektiva energialternativ till fossila bränslen. Den åttonde, direkt luftinfångning, skulle kunna minska atmosfärens koldioxidnivåer för att hjälpa till att uppnå globala utsläpp på noll, men kräver också teknisk innovation för att nå kommersiell lönsamhet.

First Movers Coalition ger möjligheter för ett brett spektrum av företag att göra åtaganden, vidta åtgärder och bygga framtidens utsläppsfria och lönsamma leveranskedjor. Koalitionen samlar också en rad aktörer från civilsamhället och expertorganisationer för att accelerera och komplettera pågående ansträngningar och ge input till utformningen av initiativet.

- Volvokoncernen tror på kraften i partnerskap med tydliga mål – att snabbt introducera och implementera bästa lågemissionsteknologi tvärsöver industrivertikaler. Tillsammans är vi tillräckligt stora för att verkligen göra skillnad och vi ökar våra ansträngningar, både själva, men också med partners för att påskynda övergången till en väg som syftar till att leverera målen i Parisavtalet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

- Tekniken har gett oss verktyg för att minska våra utsläpp och bygga en starkare och mer inkluderande framtidsekonomi. För att innovatörer och investerare ska kunna spela sin roll för att tackla klimatkrisen behöver det finnas en tydlig efterfrågan på marknaden. First Movers Coalition kommer att utnyttja den kollektiva köpkraften hos ledande företag och driva behovet av dessa teknologier. Jag uppmanar företagsledare att arbeta med oss och vara förebilder för att hålla våra klimatmål levande, säger Børge Brende, ordförande för World Economic Forum.

Fas 1-åtaganden inledda

Dessa åtaganden är inriktade på ny teknik och syftar till att skapa en marknad till år 2030 som sedan kan ökas för att uppnå koldioxidfria utsläpp år 2050. Volvo har som medgrundare gjort åtaganden inom två sektorer:

Lastbilstransporter: Medlemmarna förbinder sig att köpa eller kontraktera nollutsläppande medelstora och tunga fordon senast 2030. Dessa kan inkludera batteri- eller bränslecellselektriska fordon och även inkludera förnybara källor till el och vätgas för laddning. Åkerier och lastbilsoperatörer har satt upp ett mål att minst 30 % av deras inköp av tunga, och 100 % av deras inköp av medeltunga lastbilar, ska vara nollutsläppslastbilar år 2030. Återförsäljare och tillverkares mål är att senast 2030 kräva av sina transportleverantörer att uppfylla åtagandet för åkeriägare och operatörer.

Stål: Medlemmarna förbinder sig att köpa volymer av stål med nästan nollutsläpp till 2030. Utbyggnaden av banbrytande järn- och ståltillverkningsteknik behövs för att leverera en stålsektor med minimala restutsläpp. Dessa teknologier inkluderar direktreduktion av väte, användning och lagring av kolavskiljning och elektrolysbaserade produktionsprocesser. Stålköpare sätter ett mål att minst 10 % av deras årliga stålvolymer till 2030 uppfyller eller överträffar First Movers Coalitions definition för "genombrottsstål".

De återstående sektoriella åtagandena kommer att lanseras i början av 2022.

Medgrundare:
Aker ASA
Agility Logistics
A.P. Møller – Mærsk
Bain & Company
Bank of America
Boston Consulting Group
Boeing
Cemex
Dalmia Cement (Bharat) Limited
Deutsche Post DHL Group
Fortescue Metals Group
Holcim
Invenergy
Johnson Controls
Mahindra Group
Nokia
Ørsted
Scania
SSAB Swedish Steel
Trafigura Group
Trane Technologies
United Airlines
Vattenfall
Volvokoncernen
Yara International
Western Digital
ZF Friedrichshafen AG


4 november, 2021

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter