Volvokoncernen gör en spin-out av startupföretaget Fyrqom AB

Volvokoncernen, Qamcom Group and uppfinnaren Roman Iustin bildar ett nytt startup-företag, Fyrqom AB. Det nya företaget kommer att erbjuda ett automatiserat system för att kallibrera däcktrycksövervakning på tunga fordon.
Fyrqom 1860x1050

När fordonen är utrustade med ett system för däcktrycksövervakning, så får föraren en signal de gånger något av däcken börjar tappa luften. Dessa system finns på de flesta personbilar idag, men endast på ganska få tunga fordon. Men 2024 kommer en ny lag i Europa som innebär att alla lastbilar och trailers måste ha ett sådant system. Idag måste däcktrycksövervakningen kallibreras manuellt på varje lastbil som byggs i fabriken och varje gång ett eller flera däck måste bytas i verkstäderna. Volvoingenjören Roman Iustin kom på en idé om hur man kunde göra den här processen mer effektivt genom ett automatiserat kallibreringssystem.

Via CampX, Volvokoncernens globala arena för teknik- och affärsinnovation, fick Roman Iustin hjälp att validera sin lösning och att bedöma affärsmöjligheterna. Utvärderingen visade att hans lösning har ett stort värde för kunderna. Eftersom hans affärsidé inte är helt i linje med Volvokoncernens kärnverksamhet, så bestämdes att göra en spinout och starta ett nytt företag. Det genomfördes snabbt med hjälp av CampX och många funktioner inom Volvokoncernen, t ex juridik, finans, skatt, personal och inköp.

“Tack vare att CampX har kunskapen om hur man startar nya företag, så har vi förmågan att fånga upp nya affärsidéer både inom och utanför Volvokoncernen och göra verklighet av dem,” säger Johan Lundén, Senior Vice President i Volvokoncernen och ordförande för CampX.

Det nya startup-företaget, Fyrqom AB, ägs gemensamt av Volvokoncernen, Qamcom Group och Roman Iustin som blir VD för Fyrqom AB.

“Med kundernas behov som grund så uppmuntrar Volvokoncernen sina anställda att försöka hitta ny teknik som kan lösa olika problem. Det skapar en kultur som genererar nya teknikbaserade affärslösningar,” säger Roman Iustin. ”Jag är tacksam att jag fått den här möjligheten och jag ser mycket fram emot den spännande resa jag har framför mig.”

“För oss på Qamcom Group är det här en perfekt lösning. Vi ser goda affärsmöjligheter tack vare Fyrqoms smarta lösning, Volvkoncernens resurser och vår tekniska erfarenhet,” säger Jonas Sandberg, Co-founder and Business Developer på Qamcom Group.

 

Oktober 25, 2022
 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens medierelationer, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 95 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2021 uppgick nettoförsäljningen till cirka 372 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release