Volvokoncernen – det första kvartalet 2023

”Under Q1 2023 fortsatte Volvokoncernens tillväxt samtidigt som vår lönsamhet tog ett kliv upp. Försäljningen ökade i alla affärsområden och i alla regioner. Nettoomsättningen steg med 25% till 131,4 miljarder kronor, det högsta hittills för ett första kvartal. Vi ökade det justerade rörelseresultat med 5,7 miljarder kronor till 18,4 miljarder, motsvarande en marginal på 14,0% (12,0). Avkastningen på sysselsatt kapital steg till 30,3% (25,3). En god lönsamhet är viktig för att vi ska kunna fortsätta öka våra investeringar i det största teknikskiftet någonsin i våra branscher. Vi befinner oss i en period där vi samtidigt investerar i både batteri- och bränslecellselektriska fordon samt förbränningsmotorer”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
VolvoGroup-Q12023-1860x1050

  • Under Q1 2023 ökade nettoomsättningen med 25 % till 131,4 miljarder kronor (105,3). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 17%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18.409 Mkr (12.681), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 14,0% (12,0). Det justerade rörelseresultatet är exklusive en negativ effekt på 1.300 Mkr relaterade till en avsättning för omstruktureringskostnader i Bussar.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 17.109 Mkr (8.556).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.669 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,35 kronor (3,46).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 5.004 Mkr (-5.400).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 30,3% (25,3).


Telefonkonferens för press och analytiker
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html20 april, 2023Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790 

Investor Relations 
405 08 Göteborg, Sweden 
Tel. 031-66 00 00 
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations: 
Claes Eliasson                     0765-53 72 29 

Kontaktuppgifter Investor Relations: 
Christer Johansson           0739-02 25 22 
Johan Bartler                      0739-02 21 93 
Anders Christensson        0765-53 59 66 '


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2022 uppgick nettoförsäljningen till cirka 473 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Senaste pressmeddelandet

Latest Press Release