AB Volvo publicerar årsredovisning för 2023

Volvokoncernen publicerade idag årsredovisningen för 2023 på www.volvogroup.se.
Volvo-Group-Annual-Report-2023-1860x1050

– Under 2023 arbetade engagerade kollegor inom hela Volvokoncernen hårt för att hålla våra kundåtaganden och minska ledtiderna när vi levererade från de orderböcker av fordon och maskiner som har varit långa ända sedan pandemin. Det var också ett år som präglades av geopolitisk oro, fortsatta störningar i leverantörskedjan och kostnadsinflation. Under dessa utmanande förhållanden fortsatte Volvokoncernen att leverera stark tillväxt, lönsamhet och kassaflöde, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2023 ökade den valutajusterade nettoomsättningen med 11% till 552,8 miljarder kronor, där försäljningen av fordon och maskiner ökade med 12% och service med 10%. Försäljningen steg i alla regioner förutom i Sydamerika. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 77,6 miljarder kronor (50,5), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Både försäljningen och lönsamheten var på rekordnivåer.

 

 

 

29 februari 2024

 

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvokoncernens presschef, 076 553 72 29

 

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på X: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har fler än 100,000 medarbetare och kunder på närmare 190 marknader. 2023 uppgick nettoförsäljningen till cirka 553 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

AB-Volvo---Årsredovisning-2023 Format PDF Size 14 MB
abvolvo-2023-12-31-sv.zip Format ZIP Size 7 MB

Information relaterad till årsredovisningen

GRI Index 2023 Format PDF Size 76 KB
TCFD index Format PDF Size 44 KB
Medlemskap i organisationer Format PDF Size 207 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter