Nu skapar vi framtidens Campus Lundby

Nu skapar vi framtidens Campus Lundby
Originalfoto: Göteborgs Stad

2019 var ett händelserikt år för Campus Lundby. Stadens detaljplan blev godkänd, CampX invigdes och renoveringen av kontorsbyggnaden GC2N färdigställdes – för att nämna några exempel. Jenny Jarneholt, ansvarig för Campus Lundby på Volvo Group Real Estate, summerar året som gått och blickar framåt mot ett spännande 2020.

Under 2019 tog planerna för framtidens Campus Lundby ett stort kliv framåt. Från att ha varit i planeringsstadiet under en längre tid gick utvecklingen av området in i ett aktivt skede.

- Det har hänt fantastiskt mycket under året som gått. Vi tog beslut om visionen för Campus Lundby tidigt under våren, har arbetat fram en masterplan, renoverat kontorsbyggnaden GC2N och inlett en expansion av CampX i resterande delen av X-hallen. Vi hade en ståtlig invigning av CampX som gästades av både Prins Daniel och Anders Ygeman. Dessutom har nya restaurangkoncept adderats till området, berättar Jenny.

Tidigt i höstas godkände Kommunfullmäktige Göteborgs Stads detaljplan för Campus Lundby. Ett beslut som är avgörande för den fortsatta utvecklingen av området.

- Detaljplanen är en stor och komplex plan som vi arbetat med länge. Eftersom den styr möjligheterna för vad vi kan göra på området var det viktigt att den blev antagen. Beslutet gör att vi kan ta flera steg framåt, säger Jenny.

Tillsammans med detaljplanen är masterplanen viktig för att sätta rätt förutsättningar för platsen. Den beskriver hur området ska byggas rent fysiskt, både i form av framtida kontor, vilka etapper utvecklingen ska delas in i och hur människor och fordon ska utnyttja ytorna tillsammans. Jenny berättar att masterplanen ska klubbas igenom under våren, men att flera projekt redan har påbörjats:

- Under 2020 kommer det bli tydligt att vi lämnat planeringsstadiet och går in i genomförandefasen. Projekten vid Z och Spetsbågen är i projekteringskede och kommer att fortlöpa. Vi ska starta upp arbetet med Z4 som blir kontor och verkstad för bl.a. Volvo Penta. Under förutsättning att vi får bygglov räknar vi även med att till sommaren ta första spadtaget för ett parkeringshus för cyklar och bilar i samma område.

Det är inte bara i Lundby som förändringens vindar märks av. Det byggs mycket i staden vilket inte minst påverkar framkomligheten.

- Det kommer vara stökigt i Göteborg under några år framöver. För oss som har en pågående verksamhet är det viktigt att undvika störningar, men det finns även andra aspekter som är viktiga. Till exempel att säkerställa god kollektivtrafikförsörjning till området. Det är en av våra viktigaste frågor och vi för intensiva dialoger med Trafikkontoret, Västtrafik och Västtrafiks operatörer för att se till att de som ska ta sig till, från och inom Campus Lundby kan göra det så smidigt som möjligt, säger Jenny.

Ombyggnationerna i staden kommer att påverka framkomligheten för biltrafiken. Jenny förklarar att en beteendeförändring är nödvändig, inte bara för alla som arbetar i Lundby utan för alla som idag ser sin bil som primärt transportmedel.

- Detta är en hållbarhetsfråga och samhällelig utmaning. På Volvo skapar vi framtidens hållbara transportlösningar och vi måste arbeta för att hitta innovativa och smarta lösningar som ligger i framkant. Även vad gäller våra egna transporter, avslutar Jenny.

Relaterade nyheter