Från vision till byggnation

Från vision till byggnation

Nu är Masterplanen för Campus Lundby godkänd. Men vad är egentligen en Masterplan och vad spelar den för roll i utvecklingen av området? Vi gör en snabbdykning ner i dess innehåll.

Masterplanen består av sex kapitel som på olika sätt ska stötta utvecklingen av Campus Lundby. Planen är en fysisk tolkning av visionen och detaljplanen för området och handlar om att ta Campus Lundby från vision till verklighet.

I grova drag beskriver Masterplanen framtida byggnader, parker, gator och torg. Den beskriver dessutom etappindelningar och hur Volvo ska skapa symbios mellan människa och fordon inom området. Om visionen för området visar vad som ska åstadkommas så visar Masterplanen hur det ska åstadkommas. Det vill säga – hur Campus Lundby ska bli till. Detta beskrivs i sex olika kapitel vars teman presenteras nedan. 

Kapitel 1 – Masterplanens strategi

Det första kapitlet beskriver hur Masterplanen ur en strategisk vinkel ska stötta arbetet med att utveckla Campus Lundby, från vision till verklighet.

Kapitel 2 – Förbindelser

Bra anslutningar är avgörande för Campus Lundbys utveckling. Kapitel två i Masterplanen behandlar vilka kommunikationsalternativ människorna som ska röra sig till, från och inom området behöver ha.

Kapitel 3 – Allmänna ytor och utomhusmiljöer

Att omvandla Campus Lundby från ett industriområde till en öppen och tillgänglig plats handlar till stor del om hur ytorna mellan byggnaderna på området upplevs. I kapitel tre får vi en förståelse för hur attraktiva torg, parker och terrasser tillsammans ska forma ett inbjudande område.

Kapitel 4 - Arkitektur

Idag finns ett flertal historiska och industriella byggnader på Campus Lundby. Med tiden kommer nya byggnader adderas till området vilket kräver eftertänksamhet vad gäller byggnadsarv och hållbar utveckling. Detta beskrivs i kapitel fyra.

Kapitel 5 – Logistik

Kapitel fem belyser hur logistiken på området ska fungera, i allt ifrån avfallshantering till leveranser och teknisk infrastruktur. Logistiken spelar en viktig roll för att stötta utvecklingen av ett väl genomtänkt, smidigt och balanserat liv på Campus Lundby.

Kapitel 6 – Social infrastruktur

Det krävs mer än rivna staket och öppna grindar för att få Campus Lundby att blomstra. Det sjätte och sista kapitlet i Masterplanen beskriver hur området i sig ska bli en öppen plats för såväl Volvoanställda som allmänheten.

Relaterade nyheter