×

Volvos Miljöpris

På grund av vår omsorg om miljön grundade vi Volvo Environment Prize 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser. Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling. Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor.

Pristagare 2020

Claire Kremen

Biologen Claire Kremen är årets vinnare av Volvos Miljöpris för sin forskning i världsklass om hur en växande befolkning kan försörjas med livsmedel samtidigt som mångfalden av vilda djur, växter och insekter bevaras.

Världen förlorar arter i snabb takt. Skogar och vildmarker omvandlas till jordbruksland vilket gör att antalet djur, växter och insekter påverkas negativt.  Enligt en färsk rapport från naturvårdsorganisationen WWF har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med mer än två tredjedelar på mindre än 50 år. De registrerade en nedgång med i genomsnitt 68 procent för mer än 20 000 arter av däggdjur, fåglar, amfibier, reptiler och fisk sedan 1970.

- Med storskaligt jordbruk utarmar vi landskapen. Det gör dem mycket mindre gästvänliga för de flesta arter, säger Claire Kremen, professor i biologisk mångfald vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada.

En metod för att motverka detta är att förändra betesmarker, jord- och skogsbruk till mer diversifierade landskap för att bevara den biologiska mångfalden.

Ur Volvo Environment Prizes jurys prismotivering:

"Professor Kremens arbete med diversifierade jordbrukssystem och bevarande har hjälpt oss att förstå hur det alltmer globaliserade livsmedelssystemet påverkar biologisk mångfald, hållbarhet och jämlikhet, och - viktigast av allt - hur vi kan förbättra detta system så att vi kan föda oss själva samtidigt som vi skyddar biologisk mångfald och motverkar klimatförändring."

Läs mer om Volvos Miljöpris-vinnare 2020 här (endast på engelska)

Om priset

Volvos Miljöpris

Volvo Environment Prize grundades 1988 och har blivit ett av världens mest prestigefyllda miljöpriser.

Det delas ut en gång om året till personer som har gjort framstående vetenskapliga insatser inom miljö och hållbar utveckling.

Priset består av ett diplom, en skulptur i glas och en prissumma på 1,5 miljoner kronor. 

För mer information

 

Miljönyheter

Senaste pressreleasen

collage.pressReleaseTitle