Volvos miljöpris

Med anledning av vår omsorg om miljön instiftade Volvo ett miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse som bildades 1988. Priset har blivit ett av världens mest prestigefyllda utmärkelser för banbrytande miljöforskning. Det delats ut årligen till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter inom området miljö och hållbar utveckling.

Om utmärkelsen

Volvos miljöpris

Volvos miljöpris delas ut för: ”framstående innovationer eller vetenskapliga upptäcker som i stora drag faller inom miljöområdet”.

Sedan starten 1990 har Volvos miljöpris kommit att bli ett av den vetenskapliga världens mest respekterade miljöutmärkelser.

Priset delas ut av en oberoende stiftelse som bildades 1988. En vetenskapskommitté gör den första gallringen och bedömer kandidaterna. Prisets internationella jury, som består av en grupp internationellt erkända forskare, fattar sedan det slutgiltiga beslutet om vem eller vilka som ska tilldelas priset.

Prismottagarna finns representerade inom alla områden för miljö- och hållbarhetsstudier och -initiativ.

Volvos miljöpris delas ut en gång om året. Priset består av ett handgjort diplom, en glasskulptur och en prissumma på 1,5 miljoner SEK (cirka 165 000 EUR eller 215 000 USD). Prisutdelningen äger rum i Stockholm under november månad.

Mer information om priset

Miljönyheter

Latest Press Release

Latest Press Release