Obvestilo o zasebnosti za predstavnike strank

 

Ta različica je bila objavljena  2023 maja 01 in velja od tega datuma

To obvestilo vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov strank in potencialnih predstavnikov s strani podjetja, ki je del skupine Volvo Group (»obvestilo o zasebnosti«). Če ste ali ste bili posameznik ali zaposleni v podjetju, ki je kupilo, najelo ali zakupilo izdelek ali storitev ali zaprosilo za ponudbo v vlogi predstavnika podjetja skupine Volvo Group, lahko o vas obdelujemo osebne podatke.

V tem obvestilu »skupina Volvo Group« pomeni družbo AB Volvo (objavljeno) in subjekte, ki jih neposredno ali posredno upravlja družba AB Volvo, kar med drugim vključuje subjekte, ki pripadajo kateremu koli od glavnih poslovnih področij in oddelkov za tovornjake skupine Volvo Group (ki lahko občasno obstajajo), kot so Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions in Volvo Energy.

To obvestilo o zasebnosti se uporablja samo, kadar podjetje, ki je del skupine Volvo Group, zbira ali drugače obdeluje osebne podatke za lastne namene (tj. kadar je podjetje v skupini Volvo Group (samo ali skupaj z drugimi subjekti) upravljavec in zato odloča o namenu in načinu obdelave osebnih podatkov).

Upoštevajte, da obdelava osebnih podatkov, povezanih z vozilom, ni zajeta v tem obvestilu o zasebnosti, temveč v obvestilu o zasebnosti za prevoznike in voznike [povezava].

To obvestilo o zasebnosti ne velja za primere, ko podjetje skupine Volvo Group zbira ali kako drugače obdeluje osebne podatke v imenu drugega podjetja, na primer v imenu neodvisnih pooblaščenih prodajalcev, uvoznikov, dobaviteljev in strank skupine Volvo Group.

Poleg obvestila o zasebnosti lahko nekateri sistemi, programi in postopki skupine Volvo vsebujejo lastna obvestila o zasebnosti, ki vsebujejo dodatne podrobnosti o tem, katere posamezne osebne podatke zbiramo in kako jih hranimo, uporabljamo in prenašamo.

 

Izberite jezik

Družba skupine Volvo Group, pri kateri ste v svojem imenu ali v imenu svojega delodajalca kupili, najeli ali zakupili izdelek ali storitev (v nadaljevanju »Volvo«), je upravljavec osebnih podatkov, ki jih družba Volvo pridobi od vas in drugih spodaj opisanih virov.

Kot »upravljavec« Volvo odloča o namenu in sredstvih za obdelavo vaših osebnih podatkov. Volvo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov.

Vprašanja o obdelavi osebnih podatkov lahko odgovorni osebi za zasebnost skupine Volvo pošljete na gpo.office@volvo.com ali po navadni pošti ali jo pokličete na:


AB Volvo, 

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08
Göteborg, Švedska 
+46 (0)31 66 00 00

V tem obvestilu o zasebnosti so »osebni podatki« vse informacije o določenem posamezniku ali podatki, po katerih je določen posameznik prepoznan ali ga je mogoče identificirati. Z drugimi besedami, gre za informacije, ki jih je mogoče povezati z vami.

V tem obvestilu o zasebnosti izraz »postopek« ali »obdelava« pomeni kakršno koli uporabo osebnih podatkov, kar med drugim vključuje zbiranje, snemanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje, spreminjanje, prenos, razpoložljivost, blokiranje, brisanje ali uničenje osebnih podatkov.

Pravna podlaga

Volvo lahko vaše osebne podatke obdeluje v skladu s katero koli ali več pravnih podlag, nadaljnje podrobnosti pa si lahko ogledate spodaj.

 • Pogodbena obveznost. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna za izpolnitev pogodbene obveznosti do vas, npr. izpolnitev pogojev in določb naročila ali pogodbe o storitvi, ki ste jo podpisali vi ali vaš delodajalec.
 • Pravna obveznost. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna za upoštevanje pravne obveznosti, npr. upoštevanje sodnih odredb in zahtev glede poročanja.
 • Upravičeni interesi. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke, če je takšna obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si Volvo ali zunanji ponudniki prizadevajo. Na splošno velja, da je v zakonitem interesu družbe Volvo, da upravlja vsakodnevno poslovanje, vključno z upravljanjem odnosov s strankami, pa tudi bolj na splošno, da nadalje razvija izdelke in storitve, ki jih ponuja (samostojno ali v povezavi s tretjimi osebami), ter nove inovativne izdelke in storitve.

  Ko je tukaj navedeno, da se Volvo za določen namen obdelave zanaša na svoje zakonite interese, je Volvo mnenja, da njegovi upravičeni interesi ne prevladajo nad vašimi interesi, pravicami ali svoboščinami glede (i) preglednosti, ki jo Volvo zagotavlja pri obdelavi, (ii) Volvovega pristopa k spoštovanju zasebnosti, (iii) Volvovih rednih pregledov zasebnosti in (iv) pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo. Če želite pridobiti dodatne informacije o tem uravnoteženem pristopu k testiranju, se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo prek zgoraj navedenih podatkov za stik.

 • Ključni interesi. Volvo lahko obdeluje vaše osebne podatke za zaščito vaših ključnih interesov in ključnih interesov drugih, če ima družba Volvo utemeljene razloge za domnevo, da lahko taka obdelava osebnih podatkov prepreči ali zmanjša kakršno koli znatno morebitno škodo za vas ali druge.
 • Soglasje., Volvo lahko zahteva vaše izrecno soglasje za obdelavo določenih osebnih podatkov, na primer za tržne namene. Takšno soglasje je vaša izbira in je popolnoma prostovoljno.

Volvo lahko obdeluje naslednje kategorije podatkov, ki lahko sami po sebi ali v kombinaciji z drugimi podatki predstavljajo osebne podatke, in za splošne namene, navedene v tabeli 1 spodaj.

Volvo ne bo nujno obdeloval vseh podatkov o vas, ki so navedeni spodaj, nekateri nameni obdelave pa se bodo prekrivali in lahko obstaja več namenov, ki upravičujejo našo uporabo vaših osebnih podatkov.

Preglednica 1 – Kategorije, namen in pravna podlaga za obdelavo

Kategorije osebnih podatkov

Nameni obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Podatki o stikih, kot so ime, e-naslov, naslov in telefonska številka, bližnji sorodniki, podatki o potnem listu in osebni izkaznici 

 

 

 • Preverjanje identitete
 • Omogočanje ažurnih evidenc predstavnikov za stranke in potencialnih strank v sistemih CRM družbe Volvo
 • Omogočanje zagotavljanja izdelkov, storitev, dogodkov in poslovne administracije
 • Omogočanje pošiljanja ponudb, predračunov ter zagotavljanja izdelkov in storitev

 

 • Omogočanje odpoklica in obravnavanja zahtevkov, povezanih z izdelki (kot so garancijski zahtevki in zahtevki glede odgovornosti za izdelke)

 

 • Omogočanje promocijske komunikacije in trženja (na primer zagotavljanje biltenov, informativnega gradiva ter promocijskega in oglasnega gradiva, vabil na dogodke itd.)
 • Omogočanje anket med strankami (kot so ankete o zadovoljstvu pooblaščenega prodajalca, ankete o kakovosti izdelkov in ankete o izboljšanju postopkov)
 • Omogočanje zagotavljanja odprtokodnih informacij o izdelku prek odobrenih postopkov družbe Volvo
 • Vloga za izvozna dovoljenja

  Odkrivanje, preprečevanje in prijava goljufij in kaznivih dejanj (vključno s pranjem denarja)

 • Prodaja katerega koli lastniškega deleža v storitvi ali pogodbi o financiranju (dejavnost »kapitalskega trga«)
 • Prodaja terjatev
 • Obravnava poročil v kanalu za prijavo nepravilnosti
 • Obravnava potencialnega ali potrjenega nasprotja interesov
 • Izvajanje pregleda poslovnih partnerjev
 
 • Pogodbena obveznost (upravljanje zagotavljanja izdelkov in storitev ter garancijskih zahtevkov)

 • Pravna obveznost (upravljanje odpoklicev in zahtevkov v zvezi z odgovornostjo za izdelke)
 • Upravičeni interes (upravljanje odnosov s strankami)
 •    Upravičeni interes (upravljanje zahtev za podatke o strankah)

 

 

Podatki o organizaciji, kot so ime podjetja, vodstvo podjetja, položaj, delovno mesto in država

 

 

 •  Omogočanje rednega vodenja evidenc predstavnikov strank v sistemih CRM družbe Volvo
 • Obravnava poročil v kanalu za prijavo nepravilnosti
 • Obravnava potencialnega ali potrjenega nasprotja interesov
 • Izvajanje pregleda poslovnih partnerjev

 

 

 •    Upravičeni interes (upravljanje odnosov s strankami)
 • Pravna obveznost (izvajanje pregleda poslovnih partnerjev)

 

 

Posamezni podatki, kot so želeni jezik, fotografija/video, velikost oblačil in izbira hrane

 

 •   Omogočanje komunikacije in trženja v želenem jeziku
 • Omogočanje komunikacije v želenem jeziku

 

 •   Omogočanje zagotavljanja prilagojenih storitev (kot so blagovni izdelki v pravi velikosti)

 

 •   Upravičeni interes (upravljanje odnosov s strankami)

 

 •    Soglasje (ko je potrebno za upravljanje odnosov s strankami)

 

 

 

Podatki v zvezi z informacijsko tehnologijo, kot so identifikacijska številka uporabnika, gesla, dovoljenja, nastavitve in drugi atributi, povezani z vašim uporabniškim računom, podatki za prijavo, pa tudi podatki in dnevniki o vaši uporabi informacijske opreme, aplikacij ali storitev družbe Volvo

 

 

 •   Omogočanje uporabe Volvovih aplikacij in sistemov, povezanih s strankami
 • Omogočanje promocijske komunikacije in trženja (na primer zagotavljanje biltenov, informativnega gradiva ter promocijskega in oglasnega gradiva, vabil na dogodke itd.)
 • Izvajanje raziskav in razvoja za preverjanje, potrjevanje, izboljšanje in vzdrževanje izdelkov, rešitev, storitev in aplikacij ter za razvoj novih izdelkov, rešitev, storitev in aplikacij

 

 

 

 •   Pogodbena obveznost (zagotavljanje dogovorjenih storitev)

 

 • Zakoniti interes (upravljanje uporabniškega dostopa strank, analiza uporabe ter vzdrževanje in razvoj izdelkov, rešitev, storitev in aplikacij, zaščita podatkov in splošna kibernetska varnost)

 Enolični identifikatorji, ki so povezani z vozilom,
na primer identifikacijska številka vozila (številka VIN in številka šasije), številka IP, naslov MAC, številka kartice SIM, IMEI)

 

 

 •  Omogočanje zagotavljanja odprtokodnih informacij o izdelku prek odobrenih postopkov družbe Volvo

 

 

 •   Upravičeni interes (upravljanje zahtev za podatke o strankah)

 

 

Podatki o proizvodnji/popravilu/servisu, kot je sledenje in beleženje dejavnosti (vključno z garancijskimi zahtevki), ki jih izvajate v zvezi s proizvodnjo, vzdrževanjem, popravilom ali servisiranjem izdelkov

 

 

 •   Omogočanje reševanja vprašanj kakovosti, povezanih z izdelki Volvo, vključno z uporabo podatkov o vozilu/izdelku ali podatkov o vozilu/izdelku, ki nastajajo med uporabo izdelka v lasti družbe Volvo

 

 •   Omogočanje obravnavanja garancijskih zahtevkov in težav v zvezi z odgovornostjo za izdelke

 

 

 •    Pogodbena obveznost (upravljanje garancijskih zahtevkov ter obveznosti servisiranja in popravila)

 

 •    Pravna obveznost (upravljanje odpoklicev in težav v zvezi z odgovornostjo za izdelke)

 

 

Slikovno gradivo, kot so videoposnetki, ki jih posname video nadzorni sistem (»CCTV«) družbe skupine Volvo, nameščen v ustreznih prostorih družbe skupine Volvo, ali kateri koli drug video sistem in z njim povezan varnostni/nadzorni sistem, ne glede na to, ali je v prostorih skupine Volvo ali ne.

 

 

 •   Upravljanje varnosti in zaščite v prostorih skupine Volvo

 

 

 • Zakoniti interes (za ohranjanje varnosti in zaščite, preprečevanje goljufij ali kraje ter (kjer je primerno) za pomoč pri skladnosti s predpisi)Finančni podatki,
kot so podatki o kreditnem ali plačilnem sredstvu (vključno z zgodovino plačil, kredita in neplačil/dolgov, sodnimi postopki ali izvršbami, ki se nanašajo na vas) in podatki o bančnem računu

 

 

 •   Omogočanje plačila izdelkov in storitev
 • Izvajanje kreditnega zavarovanja
 • Poročanje in upravljanje neplačila
 • Prodaja katerega koli lastniškega deleža v storitvi ali pogodbi o financiranju (dejavnost »kapitalskega trga«)
 • Prodaja terjatev

 

 •    Pogodbena obveznost (upravljanje dogovorjenih plačil)

 

 

 

Pogodbeni podatki, kot so naročilnice, pogodbe in drugi dogovori med vami in družbo Volvo

 

 •   Omogočanje storitev upravljanja pogodb
 • Poročanje in upravljanje neplačila
 • Prodaja katerega koli lastniškega deleža v storitvi ali pogodbi o financiranju (dejavnost »kapitalskega trga«)
 • Prodaja terjatev

 

 •    Pogodbena obveznost (upravljanje pogodbenih obveznosti, kot je zagotavljanje izdelkov in storitev)

 

 

Podatki, povezani z najemom/zakupom/uporabo/izposojo vozila, kot sta številka in stanje vozniškega dovoljenja, registrske tablice

 

 

 •   Omogočanje storitev najema in zakupa
 • Izposoja vozila Volvo za raziskovalne in razvojne namene

 

 • Zakoniti interes
 • Izvajanje pogodbe

 

Podatki o kaznivem dejanju in goljufiji (večinoma prejeti od agencij za preprečevanje goljufij in agencij za poročanje o boniteti potrošnikov)

 

 

 • Preprečevanje goljufij in kaznivega dejanja (vključno s pranjem denarja)
 • Zaznavanje goljufij in kaznivega dejanja (vključno s pranjem denarja)
 • Prijava goljufij in kaznivega dejanja (vključno s pranjem denarja)
 • Obravnava poročil v kanalu za prijavo nepravilnosti

 

 

 • Pravna obveznost
 • Zakoniti interes

 

Podatki o preverjanju in sankcijah, vključno z negativnimi medijskimi poročili, prisotnostjo na seznamih sankcij, nadzornih seznamih, politično izpostavljenostjo, končnimi dejanskim lastnikom strankinega podjetja, podatki o prejemniku daril/gostoljubja (kot npr. ime, podjetje/delodajalec, vključenost katerega koli javnega uradnika, vloga).

 

 • Izvajanje pregleda sankcij za zahteve nadzora izvoza 
 • Izvajanje pregleda poslovnih partnerjev in skrbnost dobrega gospodarja
 • Preprečevanje in odkrivanje korupcije in navzkrižja interesov
 • Obravnava poročil v kanalu za prijavo nepravilnosti

 

 • Pravna obveznost
 • Zakoniti interes

 

Podatki o uporabi: podatki o vaši uporabi izdelka ali storitve, vključno z rutinami in navadami (ki ne izvirajo iz telematskih podatkov)

 

 • Vloga za izvozna dovoljenja
 • Izpolnjevanje potrdil končnega uporabnika

 • Razvoj plačila izdelkov in storitev
 • Zagotavljanje storitev, vključno z »opremo kot storitvijo«
 • Ponudba posebnih ali prilagojenih finančnih izdelkov ali storitev
 • Izvajanje kreditnega zavarovanja
 • Optimizacija delovanja stranke 
 • Izbira prave specifikacije vozila za namenjeno uporabo

 

 

 • Zakoniti interes
 • Izvajanje pogodbe
 • Pravna obveznost

 

Podatki glede zavarovanja,  vključno z nesrečami, imenom zavarovalnice itd. 

 

 

 • Obravnava zahtevkov
 • Razvoj in zagotavljanje izdelkov in storitev, povezanih z zavarovanjem, kar med drugim vključuje »povezano zavarovanje«

 

 

 • Zakoniti interes
 • Izvajanje pogodbe

 

 

Natančneje o posebnih kategorijah osebnih podatkov

Posebej je treba opozoriti, da lahko nekatere vidike zdravstvenih in varnostnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o zasebnosti podatkov obravnavamo kot posebne kategorije osebnih podatkov. Tovrstni podatki zahtevajo dodatne zaščitne ukrepe, zato bomo z njimi ravnali previdno. Volvo bo posebne kategorije osebnih podatkov obdeloval samo, če ima zakonsko obveznost ali upravičeno poslovno potrebo po obdelavi tovrstnih podatkov (kar med drugim vključuje preudarne prakse na področju obvladovanja razširjenih izrednih zdravstvenih razmer). V takih primerih vas bomo o tem obvestili in (če zakon to zahteva) prosili za vaše izrecno soglasje za obdelavo tovrstnih podatkov. Zavedati se morate, da pogoj vaše pogodbe z nami ni, da se strinjate z našimi prošnjami za soglasje.

Natančneje o video nadzornem sistemu (CCTV)

Volvo lahko uporablja video nadzorni sistem (CCTV) (kot je opredeljeno zgoraj), kjer je to zakonsko dovoljeno. Video nadzorni sistem (CCTV) se običajno uporablja za nadzor in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do prostorov in opreme družbe Volvo, vendar se v nekaterih državah lahko uporablja tudi za zagotavljanje skladnosti z zdravstvenimi in varnostnimi smernicami in postopki ter za splošno izboljšanje proizvodnje. Slike in posnetki video nadzornega sistema (CCTV) so varno shranjeni in dostopni samo na podlagi potrebe po seznanitvi (na primer za preiskovanje nezgode).

Natančneje o samodejnem odločanju

Volvo ne izvaja rednega in sistematičnega samodejnega odločanja, ki ustvarja pravni učinek v zvezi s posamezniki ali pravni učinek s podobnim pomembnim učinkom. V primeru, da sodelujete s podjetjem Volvo, ki izvaja tovrstno samodejno odločanje, morate prejeti posebno obvestilo, ki opisuje podrobnosti samodejnega odločanja.

VVolvo bo vaše osebne podatke primarno pridobil od vas ali vašega delodajalca ali tretjih oseb, s katerimi poslujemo (posredniki, trgovci, prodajni zastopniki itd.) ali od katerih pridobimo podatke, kot so na primer finančni in kreditni podatki ter podatki o kaznivih dejanjih, ki jih dobimo od organa za poročanje o kreditni sposobnosti, agencij za poročanje o boniteti, agencij za preprečevanje goljufij. Takšne tretje osebe so odgovorne za zagotovitev, da imajo pravico uporabljati in deliti vaše podatke z drugimi, preden jih delijo z nami.

Nekateri osebni podatki se lahko samodejno ustvarijo iz Volvovega sistema informacijske tehnologije ali enakovrednega sistema, na primer pri ustvarjanju vašega ID-ja uporabnika za Volvove sisteme

Razen določenih podatkov, ki jih zahteva zakonodaja, je vaša odločitev o posredovanju osebnih podatkov družbi Volvo prostovoljna.

Vendar upoštevajte, da mora Volvo obdelati določene osebne podatke za komunikacijo s svojimi strankami za poslovne namene in pogodbene obveznosti. Če osebnih podatkov ne zagotovite, lahko omejite obdelavo in dostavo izdelkov in storitev, ki jih vi ali vaš delodajalec pričakujete od družbe Volvo.

Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi družbami skupine Volvo Group in nekaterimi kategorijami tretjih oseb (kot je podrobneje opisano spodaj), kar lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov v druge države.

Deljenje osebnih podatkov v skupini Volvo

SSkupina Volvo je globalna organizacija s pisarnami in poslovalnicami po vsem svetu, vaši osebni podatki pa se lahko prenašajo in so na voljo na mednarodni ravni v celotnem globalnem poslovanju skupine Volvo ter med različnimi subjekti in podružnicami. Kakršen koli prenos vaših osebnih podatkov drugim družbam skupine Volvo Group (vključno s prenosi iz EU/EGP v države zunaj EU/EGP) bo urejal medpodjetniški sporazum, ki temelji na standardnih pogodbenih klavzulah, ki jih odobri EU, ali drugih mehanizmih, ki jih pristojni organi priznajo ali občasno odobrijo. Tak sporazum odraža standarde evropskih zakonov o zasebnosti podatkov (vključno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). Vzpostavitev tega sporazuma pomeni, da morajo vsi subjekti skupine Volvo Group upoštevati enaka notranja pravila. Pomeni tudi, da vaše pravice ostajajo enake, ne glede na to, kje skupina Volvo obdeluje vaše podatke.

Deljenje osebnih podatkov s tretjimi osebami zunaj skupine Volvo

Poleg deljenja osebnih podatkov med družbami skupine Volvo, kot je navedeno zgoraj, lahko Volvo vaše osebne podatke deli tudi z nekaterimi kategorijami tretjih oseb, vključno z:

 • Poslovni partnerji, kot so dobavitelji in ponudniki storitev skupine Volvo Group v zvezi z zagotavljanjem izdelkov in storitev skupini Volvo Group, na primer ponudniki storitev IT ter ponudniki in posredniki prevoznih storitev (vključno s carinskimi in trgovinskimi).
 • Neodvisni prodajalci in izdelovalci karoserije, kot so zasebni pooblaščeni prodajalci skupine Volvo Group za upravljanje in razvoj poslovnega odnosa (vključno z zahtevki za jamstvo) s stranko ali možno stranko;
 • Strokovni svetovalci, kot so zavarovalnice, odvetniki in drugi strokovni svetovalci v zvezi z odškodninskimi zahtevki, revizijami in prejemom svetovalnih storitev.
 • Nasprotne stranke in njihovi svetovalci, na primer v zvezi s poslovnimi transakcijami in drugimi projekti ali sodelovanji (vključno s projekti združitev in prevzemov). Zavarovalnice).
 • Izvajalci storitev v sili, kot so policija, gasilci, reševalci in pomoč na cesti za zaščito vaših ključnih interesov in ključnih interesov drugih, na primer v zvezi z nujno pomočjo.

Državni organi:

 • Na področju kazenskega pregona: regulativni organi in drugi javni in sodni organi v zvezi s pravnimi obveznostmi, kot so sodne odredbe ali zahteve za pravno poročanje, ali če se v izjemnih primerih štejejo za potrebne za zaščito vitalnih interesov vas ali drugih.
 • Javni organi, pristojni za nadzor izvoza in carino
 • Javni organi, ki zahtevajo osebne podatke za odobritev dostopa do omejenih prostorov

Finančni partnerji in drugi deležniki: 

 • agencije za poročanje o boniteti potrošnikov/bonitetne agencije, 
 • agencije za izterjavo dolgov
 • agencije za preprečevanje goljufij, 
 • banke in partnerji na kapitalskih trgih
 • zavarovalnice, zavarovalni posredniki in zavarovalni cenilci

Od vseh zunanjih ponudnikov storitev in poklicnih svetovalcev, s katerimi delimo vaše osebne podatke, pričakujemo in zahtevamo, da ščitijo zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov in vaše osebne podatke uporabljajo le v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov.

Poleg tega se bo v primeru, da katero koli podjetje skupine Volvo s sedežem v EU/EGP osebne podatke prenese zunanjim tretjim osebam, ki se nahajajo izven EU/EGP, zadevno podjetje skupine Volvo prepričalo, da obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite vaših osebnih podatkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja o zasebnosti podatkov (vključno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov). To lahko na primer vključuje uporabo standardnih pogodbenih klavzulah, ki jih odobri EU, ali drugih mehanizmov, ki jih pristojni organi priznajo ali občasno odobrijo.

Če imate vprašanja o tem, kako Volvo deli vaše osebne podatke, se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo Group prek zgoraj navedenih podatkov za stik.

Za ustrezno zaščito osebnih podatkov Volvo uporablja ustrezne in upravičene pravne, tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, vključno z varnostjo informacijske tehnologije in varnostnimi ukrepi.

Ti ukrepi ustrezajo tveganjem, ki jih predstavlja obdelava osebnih podatkov, in občutljivosti osebnih podatkov ter upoštevajo zahteve veljavne lokalne zakonodaje. Poleg tega se ukrepi nenehno izboljšujejo v skladu z razvojem razpoložljivih varnostnih izdelkov in storitev.

Volvo zahteva, da vse osebe pri uporabi Volvovih sistemov upoštevajo veljavna varnostna pravila v zvezi z osebnimi podatki. 

Volvo bo vaše osebne podatke hranil, dokler za to obstaja legitimen poslovni namen (kar med drugim vključuje upoštevanje pogodbenih obdobij, zahtev glede garancije in odgovornosti za izdelke, zakonskih obveznosti poročanja in/ali zahtev za zadržanje, potrebnih za predvidene spore).

Če je to določeno z veljavnimi zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov, ste morda upravičeni do:

 • Zahteve za dostop do osebnih podatkov, ki jih Volvo obdeluje o vas: to omogoča, da izveste, ali o vas hranimo osebne podatke, in če jih, lahko pridobite podatke o posameznih delih in kategorijah osebnih podatkov in njihovo kopijo.
 • Zahteve za popravek osebnih podatkov: to omogoča, da popravite svoje osebne podatke, če so netočni ali nepopolni.
 • Ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov (za neposredno trženje in druge namene): to omogoča, da zahtevate, da Volvo ne obdeluje več vaših osebnih podatkov.
 • Zahteve za izbris osebnih podatkov: to omogoča, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, tudi kadar takšni osebni podatki za dosego namena ne bi bili več potrebni.
 • Zahteve za omejitev obdelave osebnih podatkov: to omogoča, da zahtevate, da Volvo vaše osebne podatke obdeluje le v omejenih okoliščinah, vključno z vašim soglasjem.
 • Zahteve za prenos osebnih podatkov: to omogoča, da prejmete kopijo (v prenosni in, če je to tehnično izvedljivo, lahko uporabljivi obliki) svojih osebnih podatkov ali zahtevate, da Volvo te osebne podatke posreduje drugemu upravljavcu podatkov.
 • V primeru, da naša obdelava vaših osebnih podatkov ali njihovega dela temelji na vašem soglasju, lahko kadar koli prekličete svoje soglasje, v tem primeru pa Volvo preneha z nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov ali ustreznega dela teh podatkov (vendar tak preklic ne bo vplival na zakonitost dejavnosti obdelave podatkov pred preklicem).

Upoštevajte, da Volvo morda ne bo vedno dolžan izpolniti zahteve za izbris, omejitev, ugovor ali prenos podatkov. Presoja se lahko opravi za vsak primer posebej na podlagi pravnih obveznosti družbe Volvo in izjeme od teh pravic.

Imate pravico, da pri nadzornem organu vložite pritožbo glede načina obdelave osebnih podatkov pri Volvu. Za več informacij o teh pravicah in kako jih uveljaviti se obrnite na odgovorno osebo za zasebnost skupine Volvo prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Volvo spodbuja redni pregled tega obvestila o zasebnosti, da boste seznanjeni s kakršnimi koli spremembami.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja tega obvestila o zasebnosti po potrebi. Ko bomo to storili, bomo na vrhu tega obvestila o zasebnosti zabeležili datum izvedbe sprememb in/ali njihovo uveljavitev. 

Predstavnik Za Storitve Strankam Format PDF Size 229 KB