Volvo Group levert bijdrage aan inspanningen van voedselprogramma

Vier landen hebben te kampen met een overweldigende voedselcrisis. Gezien deze vreselijke situatie heeft de Volvo Group besloten om een beroep te doen op het noodhulpfonds en een bijdrage van 200.000 euro te leveren aan de inspanningen van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.
Vrouw zit op houten vloer naast haar tent

In enkele delen van Zuid-Soedan werd de hongersnood afgekondigd en er zijn waarschuwingen van een dreigende hongersnood in Somalië, Nigeria en Jemen, waar bijna 20 miljoen mensen geconfronteerd worden met honger en ondervoeding. Er is een massale humanitaire respons nodig om de dodentol binnen de perken te houden.

Het WFP probeert de hongersnood met alle mogelijke middelen te voorkomen en te beëindigen, door gezinnen voldoende gezonde voeding te bieden, levensnoodzakelijke voedselhulp naar de meest behoeftigen te brengen en - waar mogelijk - lokale markten te ondersteunen om gemeenschappen te helpen floreren en weer onafhankelijk te worden. De bijdrage van de Volvo Group zal het WFP helpen om cruciale ondersteuning te bieden aan gezinnen waar momenteel hongersnood dreigt.

De Volvo Group heeft een specifiek fonds voor schenkingen met betrekking tot noodsituaties / natuurrampen. De AB Volvo Board heeft goedgekeurd dat de President beslissingen mag nemen om hulp te verlenen in bepaalde situaties.

“Dit is een van de grootste humanitaire crisissen sinds 1945. Er dreigt hongersnood voor miljoenen mensen en ze hebben onze steun nodig”, zegt Irem Soydan, Director External CSR Management.

Meer informatie

Lees meer in ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag over hoe we werken met Corporate Social Responsibility.

Jaar- en Duurzaamheidsverslag 

Wereldwijd nieuws