Veiligheid: essentieel voor voertuigen van de toekomst

Veiligheid is al lange tijd een kernwaarde van het merk Volvo en maakt nu ook deel uit van de missie van de Volvo Group om mee te bouwen aan welvaart. Een sterke staat van dienst wat veiligheid betreft is essentieel nu de sector omschakelt naar nieuwe technologieën zoals automatisering.
Veiligheid: essentieel voor voertuigen van de toekomst

Elk jaar komen zo'n 1,2 miljoen mensen om het leven bij verkeersongevallen. Dat is elke dag 3400 mensenlevens, het equivalent van tien volle passagiersvliegtuigen. Dat veroorzaakt niet alleen onnoemlijk menselijk leed voor de slachtoffers en hun familie, maar er hangt ook een immens economisch kostenplaatje aan vast, voor files, herstellingen en medische zorg. Slechte verkeersveiligheid is trouwens een belangrijke hindernis voor de economische ontwikkeling en slaat vaak het hardst toe voor de meest kwetsbare personen in de maatschappij, aangezien de meeste ongevallen plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Daarom heeft de Verenigde Naties als doelstelling het aantal doden en gewonden bij verkeersongevallen wereldwijd tegen 2020 te halveren, in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

“De Volvo Group speelt een actieve rol bij deze inspanningen, niet alleen door middel van baanbrekende veiligheidsoplossingen in de commerciële transportsector, maar ook door onze expertise bij te dragen en meer aandacht te vragen voor verkeersveiligheid”, zegt Peter Kronberg, Safety Director, Volvo Group. “Dankzij transport kan de maatschappij functioneren en zich verder ontwikkelen. Het is een belangrijk onderdeel van meebouwen aan welvaart. Vandaag brengen veelvuldige botsingen de transportsystemen echter tot stilstand. Ontwikkeling kan niet komen tegen zo'n grote kostprijs voor de mensheid. Als we de missie van de Volvo Group uitvoeren, moeten we een bijdrage leveren om onze wegen veiliger te maken.”

Nieuwe technologie zal een belangrijke rol spelen, en de sector ontwikkelt nu actieve veiligheidssystemen die ontworpen zijn om ongevallen te voorkomen, naast passieve veiligheidssystemen die de impact van ongevallen afzwakken. Dat is mogelijk dankzij de vooruitgang in technologie en intelligente machines, wat ook aan de basis ligt van de nieuwe wereld van automatisering in de autosector. Geautomatiseerde en verbonden voertuigen kunnen de efficiëntie en de productiviteit drastisch verbeteren en hebben het potentieel om ook de veiligheid te verbeteren. Op basis van de verkeerde opvatting dat automatisering voertuigen zonder chauffeur creëert, zijn sommigen echter bezorgd dat de technologie een veiligheidsrisico vormt. In dat kader is de sterke achtergrond op het vlak van veiligheid echter een groot voordeel voor de Volvo Group, die reeds bewezen heeft hoe de technologie gebruikt kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren, via innovaties zoals Collision Warning met noodrem en Lane Keeping Support.

“De menselijke factor, de chauffeur of een andere weggebruiker, speelt echter een rol in de grote meerderheid van alle verkeersongevallen”, vertelt Peter Kronberg. “Dat komt omdat we niet onfeilbaar zijn. Soms overschatten we onze capaciteiten, rijden we te snel, worden we moe of onoplettend en soms kruipen we zelfs dronken achter het stuur. Een autonoom voertuig wordt ontworpen om dat soort dingen nooit te doen.” Toch blijft de chauffeur een centrale rol spelen in de verkeersveiligheid. Actieve veiligheid en de meeste geautomatiseerde systemen zijn ontworpen om chauffeurs te ondersteunen, niet om ze te vervangen. “Mensen zijn fantastisch in het anticiperen van gebeurtenissen in complexe omgevingen, veel beter dan computersystemen. Hoeveel potentiële ongevallen voorkomen menselijke chauffeurs elke dag? Wij zijn op zoek naar de optimale mix tussen mens en machine.” Uiteindelijk zal nieuwe technologie pas geslaagd zijn wanneer de veiligheid gegarandeerd kan worden. Veiligheid is al meer dan 90 jaar een van de kernwaarden van de Volvo Group en dat blijft zo terwijl de bedrijven van de Volvo Group blijven meebouwen aan welvaart wereldwijd.

Lees meer over verkeersveiligheid hier

Lees meer over hoe wij meebouwen aan welvaart

Lees meer over innovatie en nieuwe technologieën hier