Volvo Group sluit zich aan bij het WEF Road Safety Partnership in India

De Volvo Group onderschrijft het Global Road Safety Initiative [GRSI] en het Road Safety Partnership in India [RSPI], die door de FIA en het World Economic Forum zijn opgericht. Het manifest bevat een lijst met gebieden, zowel wereldwijd als in India. Een nauwere samenwerking tussen de overheid en de privésector zou de initiatieven van de Indiase overheid voor een betere verkeersveiligheid moeten ondersteunen en versnellen.
Volvo-group-sluit-zich-aan-bij-het-wef-road-safety-partnership-in-india

Het manifest voor verkeersveiligheid bevat een lijst met prioritaire richtlijnen en beleidsregels omtrent verkeersveiligheid. Belanghebbenden onderschreven het manifest tijdens een Road Safety Discussion van het World Economic Forum in Davos. Manpreet Singh Badal, minister van Financiën en Planning van Punjab, lichtte als keynotespreker de perspectieven van de Indiase overheid toe.

Op verzoek van FIA en WEF werd een dialoog aangegaan tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, waaronder de Volvo Group alsook de Wereldbank, de Verenigde Naties, de International Road Federation, de Internationale Federatie van Rode Kruis, het Global Road Safety Partnership en lokale ngo's, zoals de SaveLife Foundation. Deze dialoog had als doel om nieuwe manieren van samenwerking te identificeren ter ondersteuning van overheidsinspanningen om de verkeersveiligheid in India te verbeteren.

Dit nieuwe partnerschap tussen de overheid en de privésector zal naar verwachting een voorbeeld stellen zodat er sneller resultaten zichtbaar zijn. Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer van de Volvo Group, die het evenement bijwoonde, verklaart: “Veiligheid is een integraal onderdeel van duurzaamheid en meebouwen aan welvaart.

Een regio kan geen duurzame ontwikkeling hebben en sociale welvaart bereiken wanneer ze gebukt gaat onder de gevolgen van verkeersongevallen en verkeersslachtoffers. Het is een probleem voor de maatschappij, de gezondheid en het transport, maar het is net zo zeer een kwestie van armoede en gelijkheid. Verkeersveiligheid treft immers vaak mensen met een lager inkomen, en dan vooral vrouwen en jongeren.”

Jaarlijks sterven 1,35 miljoen mensen en raken 50 miljoen mensen zwaar gewond op de wegen wereldwijd. Ondanks de toenemende inspanningen voor een betere verkeersveiligheid zijn de resultaten teleurstellend en is er dringend nood aan verandering.

Terwijl er wordt voortgebouwd op de ervaring van het ‘Decade of Action’ en op een groeiend aantal best practices, zouden nieuwe manieren van samenwerking tussen de grootste belanghebbenden kunnen helpen om het tij te doen keren en om uit de huidige impasse te geraken.

Een betere verkeersveiligheid is vandaag meer dan ooit haalbaar dankzij de innovatieve technologieën die de vierde industriële revolutie heeft opgeleverd. Een voorwaarde is echter dat er op een efficiënte manier wordt samengewerkt tussen overheden, industrieën en de burgermaatschappij.

Het gemeenschappelijke Global Road Safety Initiative van het World Economic Forum (WEF) en de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tracht deze wereldwijde uitdaging aan te pakken en richten zich vooral op landen met lage en middelhoge inkomens.

“Veiligheid is een integraal onderdeel van duurzaamheid en meebouwen aan welvaart.”

Het initiatief is in 2018 gestart met een proefproject om een Road Safety Partnership for India (RSPI) op te zetten. Het land wordt namelijk geconfronteerd met een hoog aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

Jean Todt, voorzitter van de Internationale Automobielfederatie FIA en speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN voor verkeersveiligheid, heeft het GRSI-RSPI-project voorgesteld aan de Mobility Stewards en de Automotive Governors tijdens de jaarlijkse meetings van het World Economic Forum in Davos.

Verder organiseerde de Internationale Automobielfederatie in samenwerking met het World Economic Forum op 23 januari een bespreking over verkeersveiligheid. Het doel was om samen te bespreken welke impact de vierde industriële revolutie kan hebben op verkeersveiligheid op korte, middellange en lange termijn.

Tijdens zijn openingsrede zei Jean Todt dat deze hoge tol die verkeersmobiliteit eist, onaanvaardbaar is. Hij stelde de vraag of de huidige bestuursstructuur voor verkeersveiligheid zicht leent voor een transformatie.

Hij benadrukte ook dat er nieuwe hulpmiddelen nodig zijn en prees de samenwerking met het WEF, de Indiase overheid, de privésector en de burgermaatschappij om concrete, tastbare resultaten te behalen.

In opdracht van het WEF verduidelijkte Christoph Wolff, hoofd van Future Mobility Systems, in zijn openingsrede de bredere context van duurzame mobiliteit. Hij legde ook een verband tussen het gemeenschappelijke verkeersveiligheidsproject van FIA en WEF, en de andere activiteiten van de Mobility Stewards en de Automotive Governors.

De keynotespreker, Manpreet Singh Badal, minister van Financiën en Planning van Punjab, ging dieper in op de perspectieven van de overheid en gaf voorbeelden van hoe politiek leiderschap tot een betere veiligheid op de wegen kan leiden.

Een van de uitdagingen die de overheid van Punjab heeft aangepakt, is financiering. Er werd een fonds voor verkeersveiligheid opgericht, waarbij de inkomsten uit boetes en overtredingen opnieuw in veiligheid worden geïnvesteerd. Kamal Bali, President & MD van de Volvo Group in India, voegde toe: “We verwelkomen het Road Safety Partnership-project voor India met open armen. India is onze thuisbasis en veiligheid is een prioriteit.

We willen onze expertise graag uitbreiden en samenwerken met belanghebbenden in het land om de overheidsinitiatieven voor een betere verkeersveiligheid te helpen verbeteren en te ondersteunen.”

Related News